test

Bông tai kim cương, Earrings. Hung Phat Diamonds & Jewelry

Trang chủ >> Bông Tai
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2 3 … 8  Trang sau
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E1353
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E1353
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá: RD Diamond & 2 RD Setting stone 4.5MM
Số viên kim cương: 48
Tổng trọng lượng (carat): 1.81
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: prong
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E1353

Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E1353

18KGiá: 68.300.000 VND 
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E2251A
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E2251A
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 24
Tổng trọng lượng (carat): 0.57
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Prong
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E2251A

Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E2251A

18KGiá: 21.200.000 VND 
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E2281
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E2281
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 22
Tổng trọng lượng (carat): 1.3
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E2281

Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E2281

18KGiá: 60.900.000 VND 
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E1563
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E1563
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá: MQ Diamond
Số viên kim cương: 16
Tổng trọng lượng (carat): 0.83
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: prong
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E1563

Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E1563

18KGiá: 33.100.000 VND 
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E0439
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E0439
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá: RD Diamond
Số viên kim cương: 8
Tổng trọng lượng (carat): 0.15
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: prong
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E0439

Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E0439

18KGiá: 9.300.000 VND 
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E0762
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E0762
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 70
Tổng trọng lượng (carat): 0.36
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 16.800.000 VND 
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E85985
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E85985
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 18
Tổng trọng lượng (carat): 0.52
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E85985

Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E85985

18KGiá: 22.100.000 VND 
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E9947
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E9947
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 16
Tổng trọng lượng (carat): 0.34
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E9947

Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E9947

18KGiá: 36.500.000 VND 
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E101222
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E101222
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 8
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E101222

Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E101222

18KGiá: 10.100.000 VND 
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E1699
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E1699
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá: TD&RD Diamond
Số viên kim cương: 20
Tổng trọng lượng (carat): 0.35
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: channel&prong
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E1699

Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E1699

18KGiá: 20.900.000 VND 
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E2283
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E2283
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 24
Tổng trọng lượng (carat): 0.58
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 10.900.000 VND 
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E2285
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E2285
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 38
Tổng trọng lượng (carat): 1.17
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 53.900.000 VND 
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E50613
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E50613
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 96
Tổng trọng lượng (carat): 0.86
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 39.700.000 VND 
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E10167
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E10167
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 20
Tổng trọng lượng (carat): 0.54
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 24.600.000 VND 
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E9097
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E9097
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 66
Tổng trọng lượng (carat): 0.25
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 17.900.000 VND 
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E8600
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E8600
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 24
Tổng trọng lượng (carat): 0.11
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 21.600.000 VND 
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E6872
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E6872
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 24
Tổng trọng lượng (carat): 0.38
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 20.800.000 VND 
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E1696
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E1696
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá: RD Diamond 1.7mm
Số viên kim cương: 24
Tổng trọng lượng (carat): 0.60
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Prong
18KGiá: 25.000.000 VND 
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E1687
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E1687
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 38
Tổng trọng lượng (carat): 0.54
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: micro&prong
18KGiá: 19.400.000 VND 
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E1343
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E1343
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá: RD Diamond
Số viên kim cương: 70
Tổng trọng lượng (carat): 0.33
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: micro&prong
18KGiá: 25.000.000 VND 
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E0589
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E0589
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 16
Tổng trọng lượng (carat): 0.54
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 23.600.000 VND 
Vỏ bông tai kim cương E102713
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E102713
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 20
Tổng trọng lượng (carat): 0.48
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 18.900.000 VND 
Vỏ bông tai kim cương E102711
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E102711
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 24
Tổng trọng lượng (carat): 0.33
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 14.200.000 VND 
Vỏ bông tai kim cương E102715
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E102715
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 24
Tổng trọng lượng (carat): 0.31
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 13.400.000 VND 
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2 3 … 8  Trang sauarrow-go
Find us on facebook

Quan tâm Zalo OA Hưng Phát USA

Nhận các thông tin khuyến mãi hấp dẫn

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG