test

Bông tai kim cương, Earrings. Hung Phat Diamonds & Jewelry

Trang chủ >> Bông Tai
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2 3 … 7  Trang sau
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E1353
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E1353
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá: RD Diamond & 2 RD Setting stone 4.5MM
Số viên kim cương: 48
Tổng trọng lượng (carat): 1.81
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: prong
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E1353

Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E1353

18KGiá: 64.300.000 VND 
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E2251A
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E2251A
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 24
Tổng trọng lượng (carat): 0.57
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Prong
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E2251A

Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E2251A

18KGiá: 19.900.000 VND 
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E2281
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E2281
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 22
Tổng trọng lượng (carat): 1.3
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E2281

Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E2281

18KGiá: 57.400.000 VND 
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E1563
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E1563
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá: MQ Diamond
Số viên kim cương: 16
Tổng trọng lượng (carat): 0.83
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: prong
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E1563

Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E1563

18KGiá: 31.200.000 VND 
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E0439
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E0439
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá: RD Diamond
Số viên kim cương: 8
Tổng trọng lượng (carat): 0.15
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: prong
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E0439

Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E0439

18KGiá: 8.700.000 VND 
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E0762
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E0762
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 70
Tổng trọng lượng (carat): 0.36
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 15.800.000 VND 
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E85985
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E85985
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 18
Tổng trọng lượng (carat): 0.52
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E85985

Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E85985

18KGiá: 20.800.000 VND 
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E9947
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E9947
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 16
Tổng trọng lượng (carat): 0.34
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E9947

Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E9947

18KGiá: 34.400.000 VND 
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E101222
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E101222
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 8
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E101222

Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E101222

18KGiá: 9.500.000 VND 
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E1699
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E1699
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá: TD&RD Diamond
Số viên kim cương: 20
Tổng trọng lượng (carat): 0.35
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: channel&prong
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E1699

Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E1699

18KGiá: 19.700.000 VND 
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E2283
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E2283
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 24
Tổng trọng lượng (carat): 0.58
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 10.200.000 VND 
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E2285
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E2285
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 38
Tổng trọng lượng (carat): 1.17
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 50.800.000 VND 
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E50613
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E50613
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 96
Tổng trọng lượng (carat): 0.86
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 37.300.000 VND 
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E10167
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E10167
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 20
Tổng trọng lượng (carat): 0.54
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 23.100.000 VND 
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E9097
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E9097
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 66
Tổng trọng lượng (carat): 0.25
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 16.800.000 VND 
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E8600
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E8600
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 24
Tổng trọng lượng (carat): 0.11
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 20.300.000 VND 
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E6872
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E6872
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 24
Tổng trọng lượng (carat): 0.38
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 19.500.000 VND 
Đôi Bông Tai Kim Cương Vàng Trắng 18K E3100
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E3100
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 56
Tổng trọng lượng (carat): 0.80
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E1696
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E1696
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá: RD Diamond 1.7mm
Số viên kim cương: 24
Tổng trọng lượng (carat): 0.60
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Prong
18KGiá: 23.500.000 VND 
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E1687
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E1687
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 38
Tổng trọng lượng (carat): 0.54
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: micro&prong
18KGiá: 18.200.000 VND 
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E1343
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E1343
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá: RD Diamond
Số viên kim cương: 70
Tổng trọng lượng (carat): 0.33
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: micro&prong
18KGiá: 23.500.000 VND 
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E0589
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E0589
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 16
Tổng trọng lượng (carat): 0.54
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 22.200.000 VND 
Vỏ bông tai kim cương E102713
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E102713
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 20
Tổng trọng lượng (carat): 0.48
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 17.800.000 VND 
Vỏ bông tai kim cương E102711
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E102711
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 24
Tổng trọng lượng (carat): 0.33
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 13.400.000 VND 
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2 3 … 7  Trang sauarrow-go
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG