test

Bông tai kim cương, Earrings. Hung Phat Diamonds & Jewelry

Trang chủ >> Bông Tai
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
Chuyển đến trước  1 2 3 4 … 8  Trang sau
Vỏ bông tai kim cương E102713
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E102713
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 20
Tổng trọng lượng (carat): 0.48
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ bông tai kim cương E102713

Vỏ bông tai kim cương E102713

18KGiá: 17.800.000 VND 
Vỏ bông tai kim cương E102711
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E102711
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 24
Tổng trọng lượng (carat): 0.33
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ bông tai kim cương E102711

Vỏ bông tai kim cương E102711

18KGiá: 13.400.000 VND 
Vỏ bông tai kim cương E102715
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E102715
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 24
Tổng trọng lượng (carat): 0.31
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ bông tai kim cương E102715

Vỏ bông tai kim cương E102715

18KGiá: 12.600.000 VND 
Vỏ bông tai kim cương E102720
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E102720
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 18
Tổng trọng lượng (carat): 0.46
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ bông tai kim cương E102720

Vỏ bông tai kim cương E102720

18KGiá: 15.800.000 VND 
Vỏ bông tai kim cương E102712
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E102712
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 24
Tổng trọng lượng (carat): 0.36
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ bông tai kim cương E102712

Vỏ bông tai kim cương E102712

18KGiá: 15.300.000 VND 
Vỏ bông tai kim cương 18K E102714
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E102714
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 24
Tổng trọng lượng (carat): 0.28
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 13.400.000 VND 
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E102235
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E102235
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 10
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E102235

Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E102235

18KGiá: 38.500.000 VND 
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E9936
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E9936
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 10
Tổng trọng lượng (carat): 0.29
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E9936

Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E9936

18KGiá: 16.800.000 VND 
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E0348
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E0348
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá: RD Diamond & 2 Center Diamond 4.5mm
Số viên kim cương: 16
Tổng trọng lượng (carat): 0.16
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: channel&prong
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E0348

Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E0348

18KGiá: 13.400.000 VND 
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E7959
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E7959
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 24
Tổng trọng lượng (carat): 0.38
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E7959

Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E7959

18KGiá: 19.500.000 VND 
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E2284
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E2284
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 60
Tổng trọng lượng (carat): 0.29
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 25.200.000 VND 
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E101972
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E101972
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 42
Tổng trọng lượng (carat): 0.26
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 17.200.000 VND 
Vỏ bông tai kim cương E102718
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E102718
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 160.34
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 12.600.000 VND 
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E9696
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E9696
Vàng:
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 32
Tổng trọng lượng (carat): 1.01
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 41.400.000 VND 
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E100571
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E100571
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 48
Tổng trọng lượng (carat): 0.6
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 35.600.000 VND 
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E1359
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E1359
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá: RD Diamond
Số viên kim cương: 96
Tổng trọng lượng (carat): 0.54
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: micro&prong
18KGiá: 20.700.000 VND 
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E0836
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E0836
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá: RD Diamond
Số viên kim cương: 48
Tổng trọng lượng (carat): 0.33
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: micropave&prong
18KGiá: 19.900.000 VND 
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E1367
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E1367
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 32
Tổng trọng lượng (carat): 0.15
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 13.500.000 VND 
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương Vàng Trắng 18K E1659
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E1659
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 156
Tổng trọng lượng (carat): 0.69
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E10185
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E10185
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 24
Tổng trọng lượng (carat): 0.27
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 13.300.000 VND 
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E10174
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E10174
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 24
Tổng trọng lượng (carat): 0.41
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 18.400.000 VND 
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E8506
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E8506
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 40
Tổng trọng lượng (carat): 0.21
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 14.500.000 VND 
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E8423
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E8423
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 32
Tổng trọng lượng (carat): 0.22
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 13.700.000 VND 
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E9141
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E9141
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 24
Tổng trọng lượng (carat): 0.46
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 21.100.000 VND 
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
Chuyển đến trước  1 2 3 4 … 8  Trang sauarrow-go
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG