test

Lắc Tay Kim Cương Cao Cấp

Trang chủ >> Lắc Tay
Bộ Sưu Tập Lắc Tay Kim Cương Cao Cấp
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2 3 … 6  Trang sau
Vỏ Lắc Tay Kim Cương L10294
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: L10294
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 342
Tổng trọng lượng (carat): 3.85
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Lắc Tay Kim Cương L10294

Vỏ Lắc Tay Kim Cương L10294

18KGiá: 155.000.000 VND 
Lắc Tay Kim Cương L10054
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: L10054
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 43
Tổng trọng lượng (carat): 2.99
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Kim Cương L10054

Lắc Tay Kim Cương L10054

18KGiá: 162.500.000 VND 
Vỏ Vòng Tay Kim Cương G10070
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G10070
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 104
Tổng trọng lượng (carat): 0.98
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Vòng Tay Kim Cương G10070

Vỏ Vòng Tay Kim Cương G10070

18KGiá: 74.900.000 VND 
Vỏ Vòng Tay Kim Cương G10086
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G10086
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 124
Tổng trọng lượng (carat): 1.67
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Vòng Tay Kim Cương G10086

Vỏ Vòng Tay Kim Cương G10086

18KGiá: 96.300.000 VND 
Lắc Tay Kim Cương L10053
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: L10053
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 60
Tổng trọng lượng (carat): 3.12
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Kim Cương L10053

Lắc Tay Kim Cương L10053

18KGiá: 146.400.000 VND 
Lắc Tay Kim Cương L10026
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: L10026
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 320
Tổng trọng lượng (carat): 4.32
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 125.100.000 VND 
Lắc Tay Kim Cương L10028
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: L10028
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 327
Tổng trọng lượng (carat): 4.63
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Kim Cương L10028

Lắc Tay Kim Cương L10028

18KGiá: 192.900.000 VND 
Lắc Tay Kim Cương L10049
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: L10049
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 4
Tổng trọng lượng (carat): 0.08
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Kim Cương L10049

Lắc Tay Kim Cương L10049

18KGiá: 40.000.000 VND 
Lắc Tay Kim Cương L10043
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: L10043
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 22
Tổng trọng lượng (carat): 2.21
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Kim Cương L10043

Lắc Tay Kim Cương L10043

18KGiá: 163.800.000 VND 
Vòng Tay Kim Cương G0316
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: G0316EW50D
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vòng Tay Kim Cương G0316

Vòng Tay Kim Cương G0316

18KGiá gốc: 28.500.000 VND
Giá giảm: 22.000.000 VND 
Lắc Tay Kim Cương L10098
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: L10098
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 39
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 36.100.000 VND 
Vòng Tay Kim Cương G10310
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: G10310
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 176
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 140.600.000 VND 
Lắc Tay Kim Cương L10307
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: L10307
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 691
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 836.900.000 VND 
Vòng Tay Kim Cương G10076
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: G10076
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 156
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 152.800.000 VND 
Lắc Tay Kim Cương L10053
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: L10053
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 60
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 97.700.000 VND 
Vòng Tay Kim Cương G10166
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: G10166
Vàng:
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 234
Tổng trọng lượng (carat): 1.89
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 138.400.000 VND 
Vòng Tay Kim Cương G10096
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: G10096
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 116
Tổng trọng lượng (carat): 1.83
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 107.000.000 VND 
Vỏ Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G10039D
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G10039D
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G102356
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G102356
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 95
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K L102539
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: L102539
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 14
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vòng Tay Kim Cương G102163
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G102163
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 471
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 212.000.000 VND 
Vỏ Lắc Tay Kim Cương  L102171
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: L102171
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 108
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 340.700.000 VND 
Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G0156
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G0156
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 8
Tổng trọng lượng (carat): 0.24
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G101709
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G101709
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 728
Tổng trọng lượng (carat): 3.66
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2 3 … 6  Trang sauarrow-go
Find us on facebook

Quan tâm Zalo OA Hưng Phát USA

Nhận các thông tin khuyến mãi hấp dẫn

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG
 
icon hotline