test

Lắc Tay Kim Cương Cao Cấp

Trang chủ >> Lắc Tay
Bộ Sưu Tập Lắc Tay Kim Cương Cao Cấp
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2 3 … 6  Trang sau
Vỏ Lắc Tay Kim Cương  L102171
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: L102171
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 108
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Lắc Tay Kim Cương L102171

Vỏ Lắc Tay Kim Cương L102171

18KGiá: 340.700.000 VND 
Vỏ Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K L1835
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: L1835
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 85
Tổng trọng lượng (carat): 1,12
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K L1835

Vỏ Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K L1835

18KGiá: 66.800.000 VND 
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng L1782
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: L1782
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng: 6.5
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 6
Tổng trọng lượng (carat): 0.38
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng L1782

Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng L1782

18KGiá: 22.700.000 VND 
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K J11486B
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: J11486B
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 11
Tổng trọng lượng (carat): 0.23
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K J11486B

Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K J11486B

18KGiá: 32.300.000 VND 
Vỏ Vòng Đeo Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K HPBG0213
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: HPBG0213
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 72
Tổng trọng lượng (carat): 0.65
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Vỏ Vòng Đeo Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K HPBG0213

Vỏ Vòng Đeo Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K HPBG0213

18KGiá: 154.900.000 VND 
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K L100520
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: L100520
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 39
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G0272
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G0272
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 159
Tổng trọng lượng (carat): 2.33
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&prong
Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G0272

Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G0272

18KGiá: 135.900.000 VND 
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K J10069A
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: J10069A
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 3
Tổng trọng lượng (carat): 0.22
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K J10069A

Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K J10069A

18KGiá: 34.700.000 VND 
Vỏ Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G0277
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G0277
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 124
Tổng trọng lượng (carat): 1.01
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G0277

Vỏ Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G0277

18KGiá: 82.700.000 VND 
Vòng Đeo Tay Kim Cương  Vàng Trắng 18K G1150
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G1150
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 164
Tổng trọng lượng (carat): 2.98
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro,channel&prong
Vòng Đeo Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G1150

Vòng Đeo Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G1150

18KGiá: 166.900.000 VND 
Vỏ Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G68151
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G68151
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 74
Tổng trọng lượng (carat): 0.8
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K L101532
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: L101532
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 35
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K L1837
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: L1837
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 72
Tổng trọng lượng (carat): 1.29
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G6989
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G6989
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 110
Tổng trọng lượng (carat): 2.4
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G6918
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G6918
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 126
Tổng trọng lượng (carat): 2.84
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K S06635B
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: S06635B
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 41
Tổng trọng lượng (carat): 1.62
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G0016
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G0016
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 94
Tổng trọng lượng (carat): 1.38
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G0094
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G0094
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 24
Tổng trọng lượng (carat): 0.19
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G6839
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G6839
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 100
Tổng trọng lượng (carat): 1.75
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K HPBL0078
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: HPBL0078
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 128
Tổng trọng lượng (carat): 1.09
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Kim Cương Vàng 18K L1307
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: L1307
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: Yellow
Tình trạng:
Bề rộng: 7
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 102
Tổng trọng lượng (carat): 4.71
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Prong
18KGiá: 200.800.000 VND 
Vỏ Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G6960
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G6960
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 143
Tổng trọng lượng (carat): 1.06
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K J04347B
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: J04347B
Vàng: 14K,18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 145
Tổng trọng lượng (carat): 0.68
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K S05089B
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: S05089B
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 90
Tổng trọng lượng (carat): 0.51
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2 3 … 6  Trang sauarrow-go
Find us on facebook

Quan tâm Zalo OA Hưng Phát USA

Nhận các thông tin khuyến mãi hấp dẫn

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG