test

Dây Chuyền và mặt dây chuyền Kim Cương, Mẫu Cao Cấp tại Hưng Phát USA

Trang chủ >> Dây Chuyền & Mặt
Bộ Sưu Tập Mặt Dây Chuyền Kim Cương Đẹp Độc Đáo
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2 3 … 21  Trang sau
Vỏ Mặt Dây Kim Cương P10488
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P10488
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 40
Tổng trọng lượng (carat): 1.04
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Mặt Dây Kim Cương P10488

Vỏ Mặt Dây Kim Cương P10488

18KGiá: 49.000.000 VND 
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương P10646
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương P10646

Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương P10646

18KGiá: 30.600.000 VND 
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương P10494
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P10494
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 46
Tổng trọng lượng (carat): 2.69
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương P10494

Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương P10494

18KGiá: 45.500.000 VND 
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương P10753
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P10753
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 38
Tổng trọng lượng (carat): 1.61
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương P10753

Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương P10753

18KGiá: 110.000.000 VND 
Mặt Dây Kim Cương UP01085
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: UP01085
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 29
Tổng trọng lượng (carat): 0.72
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Mặt Dây Kim Cương UP01085

Mặt Dây Kim Cương UP01085

18KGiá: 38.100.000 VND 
Mặt Dây Kim Cương P10209
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P10209
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 99
Tổng trọng lượng (carat): 0.58
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 30.500.000 VND 
Mặt Dây Chuyền Kim Cương P10292
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: P10292
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 51
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Mặt Dây Chuyền Kim Cương P10292

Mặt Dây Chuyền Kim Cương P10292

18KGiá: 26.900.000 VND 
Mặt Dây Chuyền Kim Cương P10162
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: P10162
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 98
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Mặt Dây Chuyền Kim Cương P10162

Mặt Dây Chuyền Kim Cương P10162

18KGiá: 27.300.000 VND 
Dây Chuyền Kim Cương P10130
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: P10130
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 10
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Dây Chuyền Kim Cương P10130

Dây Chuyền Kim Cương P10130

18KGiá: 24.700.000 VND 
Mặt Dây Chuyền Kim Cương P10189
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: P10189
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 82
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Mặt Dây Chuyền Kim Cương P10189

Mặt Dây Chuyền Kim Cương P10189

18KGiá: 60.300.000 VND 
Mặt Dây Chuyền Kim Cương P10154
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: P10154
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 67
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 46.800.000 VND 
Vỏ Mặt Kim Cương P10464
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: P10464
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 45
Tổng trọng lượng (carat): 0.56
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 27.000.000 VND 
Vỏ Mặt Kim Cương P10219
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: P10219
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 23
Tổng trọng lượng (carat): 1.4
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 95.800.000 VND 
Vỏ Mặt Kim Cương P10176
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: P10176
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 73
Tổng trọng lượng (carat): 0.33
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 24.500.000 VND 
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P01697
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P01697
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 30
Tổng trọng lượng (carat): 0.55
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu:
Dây Chuyền Vàng Trắng 18K P10126
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P10126
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 14.800.000 VND 
Mặt Dây Chuyền Đá Sapphire Xanh P10122A
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P10122A
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat): 1.39
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu:
Vỏ mặt dây chuyền kim cương P102665
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P102665
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 12
Tổng trọng lượng (carat): 0.27
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ mặt dây chuyền kim cương P102664
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P102664
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 30
Tổng trọng lượng (carat): 0.34
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ mặt dây chuyền kim cương P102635
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P102635
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 28
Tổng trọng lượng (carat): 0.07
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ mặt dây chuyền kim cương P102632
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P102632
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 44
Tổng trọng lượng (carat): 0.10
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ mặt dây chuyền P102633
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P102633
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 17
Tổng trọng lượng (carat): 0.20
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 9.500.000 VND 
Vỏ mặt dây chuyền kim cương P102634
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P102634
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 17
Tổng trọng lượng (carat): 0.20
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ mặt dây chuyền kim cương 18K P102691
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P102691
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 26
Tổng trọng lượng (carat): 0.20
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2 3 … 21  Trang sauarrow-go
Find us on facebook

Quan tâm Zalo OA Hưng Phát USA

Nhận các thông tin khuyến mãi hấp dẫn

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG
 
icon hotline