test

Dây Chuyền và mặt dây chuyền Kim Cương, Mẫu Cao Cấp tại Hưng Phát USA

Trang chủ >> Dây Chuyền & Mặt
Bộ Sưu Tập Mặt Dây Chuyền Kim Cương Đẹp Độc Đáo
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2 3 … 21  Trang sau
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P102383
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P102383
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 46
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P102383

Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P102383

18KGiá: 357.000.000 VND 
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P102382
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P102382
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 43
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P102382

Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P102382

18KGiá: 325.400.000 VND 
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương P102185
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P102185
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 129
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương P102185

Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương P102185

18KGiá: 54.900.000 VND 
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương P102186
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P102186
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 40
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương P102186

Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương P102186

18KGiá: 59.600.000 VND 
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1591
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1591
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 12
Tổng trọng lượng (carat): 0.30
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: prong
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1591

Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1591

18KGiá: 21.200.000 VND 
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P2572C
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P2572C
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 6
Tổng trọng lượng (carat): 0.11
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro & Prong
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1535F
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1535F
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 20
Tổng trọng lượng (carat): 0,6
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micropave & Prong
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1535F

Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1535F

18KGiá: 20.400.000 VND 
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1270
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1270
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 25
Tổng trọng lượng (carat): 0.43
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro,channel&Bezel
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1270

Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1270

18KGiá: 25.100.000 VND 
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1729
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1729
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1729

Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1729

18KGiá: 31.700.000 VND 
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P2583E
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P2583E
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 13
Tổng trọng lượng (carat): 0.22
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro & Prong
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P2583E

Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P2583E

18KGiá: 14.500.000 VND 
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1447
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1447
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 28
Tổng trọng lượng (carat): 0.18
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P2569E
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P2569E
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 6
Tổng trọng lượng (carat): 0.11
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Prong
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P12639
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P12639
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 18
Tổng trọng lượng (carat): 0.27
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P13421
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P13421
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 24
Tổng trọng lượng (carat): 0.41
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P10330
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P10330
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 30
Tổng trọng lượng (carat): 0.11
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P2582E
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P2582E
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 60
Tổng trọng lượng (carat): 0.49
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro & Prong
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1283
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1283
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 55
Tổng trọng lượng (carat): 0.29
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&prong
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1485
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1485
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 55
Tổng trọng lượng (carat): 0.27
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1439
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1439
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 24
Tổng trọng lượng (carat): 0.14
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: micro&prong
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1425
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1425
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 40
Tổng trọng lượng (carat): 0.35
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: micro,channel&prong
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1603
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1603
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 48
Tổng trọng lượng (carat): 0.3
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&prong
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1420
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1420
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 119
Tổng trọng lượng (carat): 1.13
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: micro&prong
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1435
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1435
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 36
Tổng trọng lượng (carat): 0.23
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: micro&prong
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1457
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1457
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 44
Tổng trọng lượng (carat): 0.36
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&prong
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2 3 … 21  Trang sauarrow-go
Find us on facebook

Quan tâm Zalo OA Hưng Phát USA

Nhận các thông tin khuyến mãi hấp dẫn

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG