test

Bông tai kim cương, Earrings. Hung Phat Diamonds & Jewelry

Trang chủ >> Bông Tai
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
Chuyển đến trước  1 2 3 4 5 … 8  Trang sau
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E9961
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E9961
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 16
Tổng trọng lượng (carat): 0,71
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E9961

Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E9961

18KGiá: 29.700.000 VND 
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E1347
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E1347
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá: RD Diamond & 2 RD Setting stone 4.5MM
Số viên kim cương: 186
Tổng trọng lượng (carat): 0.87
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: micro&prong
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E1347

Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E1347

18KGiá: 38.200.000 VND 
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E0340B
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E0340
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 36
Tổng trọng lượng (carat): 0.39
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E0340B

Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E0340B

18KGiá: 15.300.000 VND 
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E2286
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E2286
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 30
Tổng trọng lượng (carat): 0.23
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E2286

Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E2286

18KGiá: 24.200.000 VND 
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E9262
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E9262
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 24
Tổng trọng lượng (carat): 0.59
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E9262

Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E9262

18KGiá: 27.400.000 VND 
Đôi Bông Tai Kim Cương E101962
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E101962
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 104
Tổng trọng lượng (carat): 0.68
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 30.500.000 VND 
Đôi Bông Tai Kim Cương E9978
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E9978
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 38
Tổng trọng lượng (carat): 1.64
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Đôi Bông Tai Kim Cương E9978

Đôi Bông Tai Kim Cương E9978

18KGiá: 77.300.000 VND 
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E9030
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E9030
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 40
Tổng trọng lượng (carat): 0.22
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E9030

Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E9030

18KGiá: 14.800.000 VND 
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E9948
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E9948
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 48
Tổng trọng lượng (carat): 0.34
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E9948

Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E9948

18KGiá: 17.600.000 VND 
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E8949
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E8949
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 40
Tổng trọng lượng (carat): 0.28
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E8949

Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E8949

18KGiá: 16.800.000 VND 
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E101977
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E101977
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 6
Tổng trọng lượng (carat): 0.06
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Bông Tai Kim Cương Vàng Trắng 18K S07269E
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: S07269E
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 70
Tổng trọng lượng (carat): 0.79
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E0883
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E0883
Vàng:
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 5.900.000 VND 
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E101130
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E101130
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 14.300.000 VND 
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E9835
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E9835
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 40
Tổng trọng lượng (carat): 0.26
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 16.100.000 VND 
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E0356
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E0356
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 60
Tổng trọng lượng (carat): 0.9
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 15.600.000 VND 
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương Vàng Trắng 18K E7410
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E7410
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 112
Tổng trọng lượng (carat): 0.61
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E9879
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E9879
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 24
Tổng trọng lượng (carat): 0.27
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 15.600.000 VND 
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E0723
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E0723
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 56
Tổng trọng lượng (carat): 0.22
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 11.400.000 VND 
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E101220
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E101220
Vàng:
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 10
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương Vàng 18K E0520
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E0520
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 36
Tổng trọng lượng (carat): 0.19
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E9665
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E9665
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 66
Tổng trọng lượng (carat): 0.36
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 17.600.000 VND 
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E8026
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E8026
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 40
Tổng trọng lượng (carat): 0.44
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 22.300.000 VND 
Đôi Bông Tai Kim Cương Vàng Trắng 18K E0085
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E0085
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 10
Tổng trọng lượng (carat): 1.0
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
Chuyển đến trước  1 2 3 4 5 … 8  Trang sauarrow-go
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG