test

Carater, Carater. Hung Phat Diamonds & Jewelry

Trang chủ >> Carater
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
P1279 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 5.5mm
Thông Tin Mặt Dây Chuyền
Mã sản phẩm: P1279
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat): 0.66
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
P1279 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 5.5mm

P1279 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 5.5mm

Giá: 26.500.000 VND 
E1276 -Bông Tai Kim Cương Carater 5.0mm
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E1276
Vàng:
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 108
Tổng trọng lượng (carat): 0.50
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
E1276 -Bông Tai Kim Cương Carater 5.0mm

E1276 -Bông Tai Kim Cương Carater 5.0mm

Giá: 57.200.000 VND 
E1276 -Bông Tai Kim Cương Carater 4.5mm
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E1276
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 108
Tổng trọng lượng (carat): 4.5
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
E1276 -Bông Tai Kim Cương Carater 4.5mm

E1276 -Bông Tai Kim Cương Carater 4.5mm

Giá: 56.100.000 VND 
E1682 - Bông Tai Kim Cương Carater 5.0mm
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E1682
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 50
Tổng trọng lượng (carat): 1
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
E1682 - Bông Tai Kim Cương Carater 5.0mm

E1682 - Bông Tai Kim Cương Carater 5.0mm

18KGiá: 35.400.000 VND 
E1679 - Bông Tai Kim Cương Carater 6.5mm
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E1679
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 20
Tổng trọng lượng (carat): 0.65
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
E1679 - Bông Tai Kim Cương Carater 6.5mm

E1679 - Bông Tai Kim Cương Carater 6.5mm

18KGiá: 48.400.000 VND 
P1278 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 7.5mm
Thông Tin Mặt Dây Chuyền
Mã sản phẩm: P1278
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 44
Tổng trọng lượng (carat): 1.1
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
E1680 - Bông Tai Kim Cương Carater 7.0mm
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E1680
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 64
Tổng trọng lượng (carat): 1.22
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
E1680 - Bông Tai Kim Cương Carater 7.0mm

E1680 - Bông Tai Kim Cương Carater 7.0mm

18KGiá: 62.700.000 VND 
E1276 -Bông Tai Kim Cương Carater 5.5mm
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E1276
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 106
Tổng trọng lượng (carat): 1.12
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
E1276 -Bông Tai Kim Cương Carater 5.5mm

E1276 -Bông Tai Kim Cương Carater 5.5mm

18KGiá: 67.900.000 VND 
E1686 - Bông tai kim cương Carater 6.5mm
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E1686
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 62
Tổng trọng lượng (carat): 1.36
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
E1686 - Bông tai kim cương Carater 6.5mm

E1686 - Bông tai kim cương Carater 6.5mm

18KGiá: 55.100.000 VND 
P1683 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 6.0mm
Thông Tin Mặt Dây Chuyền
Mã sản phẩm: P1683
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 41
Tổng trọng lượng (carat): 0.63
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
P1683 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 6.0mm

P1683 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 6.0mm

18KGiá: 30.600.000 VND 
P1680 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 7.0mm
Thông Tin Mặt Dây Chuyền
Mã sản phẩm: P1680
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 34
Tổng trọng lượng (carat): 0.75
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
P1680 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 5.5mm
Thông Tin Mặt Dây Chuyền
Mã sản phẩm: P1680
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 34
Tổng trọng lượng (carat): 0.43
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
P1276 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 6.0mm
Thông Tin Mặt Dây Chuyền
Mã sản phẩm: P1276
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 54
Tổng trọng lượng (carat): 0.64
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
P1276 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 5.5mm
Thông Tin Mặt Dây Chuyền
Mã sản phẩm: P1276
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 54
Tổng trọng lượng (carat): 0.57
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
E1277 - Bông Tai Kim Cương Carater 5.0mm
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E1277
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá: Diamond
Số viên kim cương: 110
Tổng trọng lượng (carat): 1.1
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
E1686 - Bông tai kim cương Carater 6.0mm
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E1686
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá: Diamond
Số viên kim cương: 60
Tổng trọng lượng (carat): 1.12
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
E1686 - Bông tai kim cương Carater 5.5mm
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E1686
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá: Diamond
Số viên kim cương: 54
Tổng trọng lượng (carat): 0.65
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
E1684 - Bông Tai Kim Cương Carater 6.5mm
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E1684
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá: Diamond
Số viên kim cương: 20
Tổng trọng lượng (carat): 0.94
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
E1684 - Bông Tai Kim Cương Carater 5.5mm
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E1684
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá: Diamond
Số viên kim cương: 20
Tổng trọng lượng (carat): 0.55
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
Sản Phẩm Đã XemSửa
  Find us on facebook

  Quan tâm Zalo OA Hưng Phát USA

  Nhận các thông tin khuyến mãi hấp dẫn

  Đăng Ký Nhận Email

  Newsletter.Email

  Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
  MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
  Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

  logo_large
  KIỂM TRA ĐƠN HÀNG
   
  icon hotline