test

, Engagement Ring Settings. Hung Phat Diamonds & Jewelry

Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2 3  Trang sau
Vỏ Nhẫn Kim Cương B10164
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B10164
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 54
Tổng trọng lượng (carat): 0.43
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&Prong
Vỏ Nhẫn Kim Cương B10164

Vỏ Nhẫn Kim Cương B10164

18KLIÊN HỆ ĐỂ ĐẶT HÀNG
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5065A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5065
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng: 2.3 to 2.6
Loại chấu:
Carat: 0.63 to 1.17
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 1ct Round
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 2
Tổng trọng lượng (carat): 0.36
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: prong
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5065A

Vỏ Nhẫn Kim Cương B5065A

18KGiá: 34.300.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5044A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5044
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng: 1.9 to 2.4
Loại chấu:
Carat: 0.63 to 1.17
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 1ct Round
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 4
Tổng trọng lượng (carat): 0.33
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS2
Kiểu: Channel&prong
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5044A

Vỏ Nhẫn Kim Cương B5044A

18KGiá: 28.600.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5002A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5002
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng: 1.7 to 3.5
Loại chấu:
Carat: 0.63 to 1.17
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 6.5MM
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 2
Tổng trọng lượng (carat): 0.42
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS2
Kiểu: Prong
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5002A

Vỏ Nhẫn Kim Cương B5002A

18KGiá: 32.900.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5017A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5017
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: Polish
Bề rộng: 2.2 to 5.1
Loại chấu:
Carat: 0.63 to 1.17
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 6,5MM
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 12
Tổng trọng lượng (carat): 0.44
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS2
Kiểu: Micro,channel&prong
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5017A

Vỏ Nhẫn Kim Cương B5017A

18KGiá: 31.000.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5032E
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5032
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng: 2.8 to 3.2
Loại chấu:
Carat: 1.25 to 2.15
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 6,5MM
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 8
Tổng trọng lượng (carat): 0.93
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS2
Kiểu: Micro&prong
18KGiá: 55.500.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5043A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5043
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng: 2.5 to 5.2
Loại chấu:
Carat: 0.63 to 1.17
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 1ct Round
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 26
Tổng trọng lượng (carat): 0.43
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS2
Kiểu: Micro&prong
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5043A

Vỏ Nhẫn Kim Cương B5043A

18KGiá: 32.800.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5049A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5049
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng: 2.25 to 2.7
Loại chấu:
Carat: 0.63 to 1.17
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 6,5MM
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 4
Tổng trọng lượng (carat): 0.45
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS2
Kiểu: Bezel&prong
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5049A

Vỏ Nhẫn Kim Cương B5049A

18KGiá: 37.500.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5050A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5050
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng: 2.3 to 4.2
Loại chấu:
Carat: 0.63 to 1.17
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 6,5MM
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 4
Tổng trọng lượng (carat): 0.22
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro,bezel&prong
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5050A

Vỏ Nhẫn Kim Cương B5050A

18KGiá: 32.500.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5051A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5051
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng: 2.7 to 3.5
Loại chấu:
Carat: 0.63 to 1.17
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 6,5MM
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 4
Tổng trọng lượng (carat): 0.41
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&prong
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5051A

Vỏ Nhẫn Kim Cương B5051A

18KGiá: 36.100.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5053C
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5053
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng: 2.2 to 2.8
Loại chấu:
Carat: 0.4 to 0.75
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 5*5mm Princes
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 2
Tổng trọng lượng (carat): 0.57
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Channel&prong
18KGiá: 39.700.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5055E
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5055
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng: 2.8 to 3.3
Loại chấu:
Carat: 0.63 to 0.95
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 6,0MM
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 10
Tổng trọng lượng (carat): 0.39
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Channel&prong
18KGiá: 31.600.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5056A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5056
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng: 2.5 to 2.5
Loại chấu:
Carat: 0.63 to 1.17
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 1ct Round
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 12
Tổng trọng lượng (carat): 0.57
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS2
Kiểu:
18KGiá: 36.000.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5060A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5060
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng: 2.35 to 3.2
Loại chấu:
Carat: 0.63 to 1.17
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 6,5MM
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 18
Tổng trọng lượng (carat): 0.58
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro,channel&prong
18KGiá: 37.000.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5063E
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5063
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng: 1.7 to 3.0
Loại chấu:
Carat: 0.63 to 0.95
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 6,0MM
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 12
Tổng trọng lượng (carat): 0.57
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro,bezel&prong
18KGiá: 37.200.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5064A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5064
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng: 2.1 to 3.1
Loại chấu:
Carat: 0.63 to 1.17
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 6,5MM
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 12
Tổng trọng lượng (carat): 0.62
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro,bezel&prong
18KGiá: 49.900.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5066A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5066
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng: 2.2 to 3.1
Loại chấu:
Carat: 0.63 to 1.17
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 6,5MM
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 10
Tổng trọng lượng (carat): 0.51
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro,channel&prong
18KGiá: 39.100.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5069E
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5069
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng: 2.1 to 2.5
Loại chấu:
Carat: 1.0 to 1.5
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 8*6ct Round
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 4
Tổng trọng lượng (carat): 0.46
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: prong
18KGiá: 38.100.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B5079E
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5079
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng: 2.2 to 2.5
Loại chấu:
Carat: 0.4 to 1.0
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: PR, RAD
Viên kim cương chính: 5*5mm Princes
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 2
Tổng trọng lượng (carat): 0.23
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: prong
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5083A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5083
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng: 2.0 to 2.7
Loại chấu:
Carat: 0.63 to 1.17
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 6,5MM
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 2
Tổng trọng lượng (carat): 0.35
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: prong
18KGiá: 37.900.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5119E
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5119
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng: 2.3 to 2.5
Loại chấu:
Carat: 0.63 to 1.35
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 6*6mm Princes
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 12
Tổng trọng lượng (carat): 0.59
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro,bezel&prong
18KGiá: 38.900.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5011E
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5011
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính: Diamond 6.0x6.0mm
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 10
Tổng trọng lượng (carat): 0.5
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Channel&prong
18KGiá: 37.900.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5072A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5072
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính: Diamond 6.5mm
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 4
Tổng trọng lượng (carat): 0.22
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: bezel,channel&prong
18KGiá: 28.400.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5084A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5084
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính: 6,5MM
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 18
Tổng trọng lượng (carat): 0.58
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&prong
18KGiá: 38.200.000 VND 
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2 3  Trang sauarrow-go
Find us on facebook

Quan tâm Zalo OA Hưng Phát USA

Nhận các thông tin khuyến mãi hấp dẫn

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG