Trang sức kim cương dành cho nam
test

Trang sức kim cương dành cho nam

Trang chủ >> Dành Cho Nam
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2 3  Trang sau
Vỏ Nhẫn Kim Cương B11866
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B11866
Vàng:
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 46
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Nhẫn Kim Cương B11866

Vỏ Nhẫn Kim Cương B11866

18KGiá: 42.800.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B10355
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B10355
Vàng: 14K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 38
Tổng trọng lượng (carat): 0.42
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Nhẫn Kim Cương B10355

Vỏ Nhẫn Kim Cương B10355

18KGiá: 44.600.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B11023
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B11023
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 16
Tổng trọng lượng (carat): 0.54
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Nhẫn Kim Cương B11023

Vỏ Nhẫn Kim Cương B11023

18KGiá: 42.900.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B11268
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B11268
Vàng: 14K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 32
Tổng trọng lượng (carat): 0.34
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Nhẫn Kim Cương B11268

Vỏ Nhẫn Kim Cương B11268

WHTGiá: 41.200.000 VND 
Nhẫn Kim Cương B10424
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B10424
Vàng: 14K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 80
Tổng trọng lượng (carat): 1.11
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Nhẫn Kim Cương B10424

Nhẫn Kim Cương B10424

WHTGiá: 55.000.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B11815
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B11815
Vàng: 18K
Màu sắc: White Rose
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 12
Tổng trọng lượng (carat): 0.27
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 44.800.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B11952
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B11952
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 36
Tổng trọng lượng (carat): 1.14
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Nhẫn Kim Cương B11952

Vỏ Nhẫn Kim Cương B11952

18KGiá: 70.000.000 VND 
Nhẫn Kim Cương B10423
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B10423
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 66
Tổng trọng lượng (carat): 1.57
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Nhẫn Kim Cương B10423

Nhẫn Kim Cương B10423

18KGiá: 88.300.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B11783
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B11783
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 72
Tổng trọng lượng (carat): 2.17
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Nhẫn Kim Cương B11783

Vỏ Nhẫn Kim Cương B11783

18KGiá: 104.200.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B11591
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B11591
Vàng:
Màu sắc: White and rose
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 60
Tổng trọng lượng (carat): 0.65
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Nhẫn Kim Cương B11591

Vỏ Nhẫn Kim Cương B11591

WHTGiá: 57.500.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B11466
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B11466
Vàng:
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 154
Tổng trọng lượng (carat): 4.76
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
WHTGiá: 198.000.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B11499
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm:
Vàng:
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
WHTGiá: 71.600.000 VND 
Nhẫn Kim Cương B10426
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm:
Vàng:
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 59.500.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B12357
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B12357
Vàng: 14K
Màu sắc: White And Rose
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 72
Tổng trọng lượng (carat): 0.32
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
14KGiá: 54.500.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B11417
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B11417
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 72
Tổng trọng lượng (carat): 1.03
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 69.200.000 VND 
Khuy măng-sét kim cương
Thông tin sản phẩm
Mã sản phẩm:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
Giá: 51.700.000 VND 
Kẹp Cà-vạt Kim Sửu H10027
Thông tin sản phẩm
Mã sản phẩm: H10027
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
Giá: 47.400.000 VND 
Kẹp Cà-Vạt Phú Quý H10021
Thông tin sản phẩm
Mã sản phẩm: H10021
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
Giá: 37.700.000 VND 
Kẹp Cà-Vạt Tuấn Mã H10025
Thông tin sản phẩm
Mã sản phẩm: H10034
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
Giá: 37.700.000 VND 
Mặt Dây Chuyền Vàng 18K P10127FY
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P10127
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 85.000.000 VND 
Mặt Dây Chuyền Kim Cương P10127FW
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P10127
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 2
Tổng trọng lượng (carat): 0.04
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 86.000.000 VND 
Vỏ Nhẫn Nam 18K B10213
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm:
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat): 3.4
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 43.700.000 VND 
Mặt dây chuyền kim cương P102684
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 191
Tổng trọng lượng (carat): 1.90
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 99.500.000 VND 
Mặt dây chuyền kim cương P102683
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P102683
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 186
Tổng trọng lượng (carat): 2.40
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 101.700.000 VND 
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2 3  Trang sauarrow-go
Find us on facebook

Quan tâm Zalo OA Hưng Phát USA

Nhận các thông tin khuyến mãi hấp dẫn

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG
 
icon hotline