Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
8.475 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 5     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Round
X1125289148B 0,30 Yellow Green
Faint
VVS2 Premium Excellent Excellent None GIA 18.000.000
720
Xem
X1125289148B etb Round 0,30 Yellow Green VVS2 Faint Premium 4.28 x 4.30 x 2.66 62,2 57 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 450 GIA close  Xóa
Round
A1141877542G 0,40 Yellow
Fancy Intense
VVS2 Very Good Excellent Good Faint GIA 18.100.000
726
Xem
A1141877542G ete Round 0,40 Yellow VVS2 Fancy Intense Very Good 4.79 x 4.81 x 2.85 59,2 61 Medium - Slightly Thick None Excellent Good Faint 454 GIA close  Xóa
Round
O2139438720U 0,40 Yellow
Fancy
VS1 Good Very Good Very Good None GIA 20.400.000
816
Xem
O2139438720U tab Round 0,40 Yellow VS1 Fancy Good 4.64 x 4.67 x 2.96 63,6 56 Slightly Thick - Thick None Very Good Very Good None 510 GIA close  Xóa
Round
J6138766372Q 0,31 Yellow Green
Faint
VVS2 Ideal Excellent Excellent Faint GIA 21.400.000
858
Xem
J6138766372Q tmh Round 0,31 Yellow Green VVS2 Faint Ideal 4.31 x 4.33 x 2.69 62,3 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent Faint 536 GIA close  Xóa
Round
Q3123193553U 0,29 Yellow
Fancy Deep
VS1 Good Very Good Very Good None GIA 23.200.000
928
Xem
Q3123193553U tob Round 0,29 Yellow VS1 Fancy Deep Good 4.15 x 4.24 x 2.71 63,5 59 Medium - Medium None Very Good Very Good None 580 GIA close  Xóa
Round
L6138341985P 0,30 Pink
Faint
VS1 Good Very Good Excellent Faint GIA 24.000.000
960
Xem
L6138341985P hbb Round 0,30 Pink VS1 Faint Good 4.25 x 4.28 x 2.69 63 55 Thin - Medium None Very Good Excellent Faint 600 GIA close  Xóa
Round
V355828836X 0,31 Yellow
Fancy Deep
VS1 Fair Good Very Good None GIA 24.800.000
992
Xem
V355828836X hnb Round 0,31 Yellow VS1 Fancy Deep Fair 4.10 x 4.14 x 2.82 68,5 56 Thick - Very Thick None Good Very Good None 620 GIA close  Xóa
Round
R3142504263S 0,35 Pink
Faint
VS1 Ideal Excellent Very Good None GIA 26.500.000
1059
Xem
R3142504263S hhn Round 0,35 Pink VS1 Faint Ideal 4.51 x 4.55 x 2.80 61,8 55 Medium - Slightly Thick None Excellent Very Good None 662 GIA close  Xóa
Round
F065837929O 0,30 Pink
Faint
VS1 Fair Very Good Good None GIA 27.600.000
1104
Xem
F065837929O hcb Round 0,30 Pink VS1 Faint Fair 4.10 x 4.16 x 2.74 66,2 59 Thick - Very Thick None Very Good Good None 690 GIA close  Xóa
Round
G899154954A 0,50 Green Yellow
Very Light
VS1 Very Good Very Good Very Good Faint GIA 30.000.000
1200
Xem
G899154954A utb Round 0,50 Green Yellow VS1 Very Light Very Good 5.08 x 5.13 x 3.06 60 61 Very Good Very Good Faint 750 GIA close  Xóa
Round
Z4144140787S 0,31 Pink
Faint
VVS2 Premium Excellent Excellent None GIA 30.200.000
1208
Xem
Z4144140787S utt Round 0,31 Pink VVS2 Faint Premium 4.38 x 4.39 x 2.69 61,3 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 755 GIA close  Xóa
Round
R4124183816S 0,50 Yellow Green
Faint
VS1 Fair Excellent Very Good None GIA 30.600.000
1224
Xem
R4124183816S uht Round 0,50 Yellow Green VS1 Faint Fair 4.87 x 4.92 x 3.24 66,2 57 Thick - Thick None Excellent Very Good None 765 GIA close  Xóa
Round
Z587858849P 0,51 Yellow
Fancy Light
VVS1 Good Excellent Excellent None GIA 30.600.000
1224
Xem
Z587858849P uht Round 0,51 Yellow VVS1 Fancy Light Good 5.04 x 5.07 x 3.22 63,8 58 Excellent Excellent None 765 GIA close  Xóa
Round
L5138438746G 0,53 Green Yellow
Very Light
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 31.800.000
1272
Xem
L5138438746G uct Round 0,53 Green Yellow VS1 Very Light Premium 5.17 x 5.19 x 3.22 62,2 57 Medium - Medium None Excellent Excellent None 795 GIA close  Xóa
Round
R7108217288A 0,50 Yellow
Fancy Light
VS1 Fair Good Good None GIA 32.000.000
1280
Xem
R7108217288A obb Round 0,50 Yellow VS1 Fancy Light Fair 4.84 x 4.90 x 3.36 69 53 Slightly Thick - Very Thick Good Good None 800 GIA close  Xóa
Round
B3140038308P 0,30 Pink
Faint
VVS2 Premium Excellent Very Good None GIA 36.000.000
1440
Xem
B3140038308P cbb Round 0,30 Pink VVS2 Faint Premium 4.26 x 4.29 x 2.67 62,3 57 Medium - Slightly Thick None Excellent Very Good None 900 GIA close  Xóa
Round
M663049648P 0,68 Yellow Brown
Fancy
VS1 Fair Very Good Good None GIA 38.100.000
1523
Xem
M663049648P ctn Round 0,68 Yellow Brown VS1 Fancy Fair 5.32 x 5.40 x 3.58 66,8 58 Medium - Extr. Thick Small Very Good Good None 952 GIA close  Xóa
Round
P4143926079D 0,32 Pink
Faint
VVS2 Ideal Excellent Excellent None GIA 38.400.000
1536
Xem
P4143926079D chb Round 0,32 Pink VVS2 Faint Ideal 4.38 x 4.40 x 2.75 62,6 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 960 GIA close  Xóa
Round
F0129630409H 0,32 Pink
Faint
VVS2 Premium Excellent Excellent None GIA 39.100.000
1566
Xem
F0129630409H cuc Round 0,32 Pink VVS2 Faint Premium 4.45 x 4.47 x 2.71 60,7 59 Thin - Medium None Excellent Excellent None 979 GIA close  Xóa
Round
A5101648814F 0,83 Brown Yellow
Fancy
VS1 Fair Good Fair Faint GIA 39.800.000
1594
Xem
A5101648814F cch Round 0,83 Brown Yellow VS1 Fancy Fair 5.71 x 5.83 x 3.82 66,2 61 Thick - Extr. Thick Very Small Good Fair Faint 996 GIA close  Xóa
Princess
I6115138463K 0,51 Yellow
VVS2 - Good Very Good None GIA 42.800.000
1714
Xem
I6115138463K abua Princess 0,51 Yellow VVS2 - 4.61 x 4.48 x 2.93 66,4 75 None Good Very Good None 1071 GIA close  Xóa
Round
O271938809O 0,36 Pink
Faint
VS1 Ideal Very Good Excellent None GIA 43.200.000
1728
Xem
O271938809O abob Round 0,36 Pink VS1 Faint Ideal 4.56 x 4.58 x 2.86 62,5 55 Medium - Medium None Very Good Excellent None 1080 GIA close  Xóa
Princess
K2142494222F 0,23 Pink
Light
VS1 - Very Good Good None GIA 46.000.000
1840
Xem
K2142494222F aatb Princess 0,23 Pink VS1 Light - 4.25 x 3.00 x 1.84 61,4 63 Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 1150 GIA close  Xóa
Princess
H4116079576K 0,26 Yellow
Fancy Intense
VVS2 - Very Good Good None GIA 46.800.000
1872
Xem
H4116079576K aaub Princess 0,26 Yellow VVS2 Fancy Intense - 3.93 x 3.57 x 2.34 65,5 76 Very Thin - Thick None Very Good Good None 1170 GIA close  Xóa
Round
B7142100584F 0,50 Brown Yellow
Fancy
VVS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 48.000.000
1920
Xem
B7142100584F anbb Round 0,50 Brown Yellow VVS1 Fancy Very Good 5.08 x 5.11 x 3.15 61,8 60 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 1200 GIA close  Xóa
Round
N3130866451Q 0,42 Pink
Faint
VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 48.700.000
1949
Xem
N3130866451Q anao Round 0,42 Pink VVS1 Faint Premium 4.80 x 4.83 x 2.93 60,9 58 Thin - Slightly Thick None Excellent Excellent None 1218 GIA close  Xóa
Round
M5139602262Y 0,51 Yellow Green
Faint
VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 53.000.000
2122
Xem
M5139602262Y amnh Round 0,51 Yellow Green VVS1 Faint Premium 5.12 x 5.13 x 3.16 61,7 59 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 1326 GIA close  Xóa
Princess
R182621305Q 0,46 Yellow
Fancy
VS1 - Good Good None GIA 53.300.000
2134
Xem
R182621305Q amme Princess 0,46 Yellow VS1 Fancy - 4.38 x 4.32 x 2.98 69 79 Medium - Thick None Good Good None 1334 GIA close  Xóa
Round
P6135921551I 0,70 Yellow
Fancy
VS1 Very Good Excellent Very Good Faint GIA 53.800.000
2154
Xem
P6135921551I ameh Round 0,70 Yellow VS1 Fancy Very Good 5.74 x 5.79 x 3.45 59,9 60 Thin - Slightly Thick None Excellent Very Good Faint 1346 GIA close  Xóa
Round
C5116369944U 0,25 Pink
Faint
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 55.000.000
2200
Xem
C5116369944U amut Round 0,25 Pink VS1 Faint Premium 4.00 x 4.02 x 2.49 62 59 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 1375 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 5     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Quan tâm Zalo OA Hưng Phát USA

Nhận các thông tin khuyến mãi hấp dẫn

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG