Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
8.971 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 5     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Round
J462889421J 0,16 Yellow
Faint
VS1 Good None GIA 12.900.000
538
Xem
J462889421J mmh Round 0,16 Yellow VS1 Faint Good 3.43 x 3.46 x 2.19 63,2 57,6 336 GIA close  Xóa
Round
C678729051J 0,46 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Fair Very Good Very Good None GIA 15.400.000
640
Xem
C678729051J ebb Round 0,46 Yellow VS1 Fancy Vivid Fair 4.78 x 4.80 x 3.13 65,3 56 Thick - Thick Very Small Very Good Very Good None 400 GIA close  Xóa
Round
X562889417C 0,15 Yellow
Fancy
VS1 Fair None GIA 16.100.000
672
Xem
X562889417C enb Round 0,15 Yellow VS1 Fancy Fair 3.34 x 3.36 x 2.16 64,3 55 420 GIA close  Xóa
Round
K8124097368Z 0,34 Yellow Green
Very Light
VVS2 Ideal Excellent Excellent None GIA 16.300.000
680
Xem
K8124097368Z ent Round 0,34 Yellow Green VVS2 Very Light Ideal 4.52 x 4.54 x 2.78 61,4 56 Medium - Slightly Thick Excellent Excellent None 425 GIA close  Xóa
Round
P1125289148U 0,30 Yellow
VVS2 Premium Excellent Excellent None GIA 17.300.000
720
Xem
P1125289148U etb Round 0,30 Yellow VVS2 Premium 4.28 x 4.30 x 2.66 62,2 57 None Excellent Excellent None 450 GIA close  Xóa
Round
I4113133879D 0,30 Green Yellow
Very Light
IF Fair Very Good Very Good None GIA 17.900.000
746
Xem
I4113133879D ehh Round 0,30 Green Yellow IF Very Light Fair 4.11 x 4.14 x 2.71 65,5 57 Thick - Very Thick None Very Good Very Good None 466 GIA close  Xóa
Round
O1125797962O 0,27 Pink
Faint
VVS2 Premium Excellent Excellent None GIA 20.700.000
864
Xem
O1125797962O teb Round 0,27 Pink VVS2 Faint Premium 4.20 x 4.23 x 2.54 60,4 58 Thin - Medium None Excellent Excellent None 540 GIA close  Xóa
Round
O6116687296U 0,31 Pink
Faint
VS1 Premium Very Good Excellent None GIA 21.400.000
893
Xem
O6116687296U tto Round 0,31 Pink VS1 Faint Premium 4.34 x 4.36 x 2.66 61,3 59 None Very Good Excellent None 558 GIA close  Xóa
Round
W084207926N 0,40 Pink
Faint
VVS1 Very Good Excellent Excellent Faint GIA 21.500.000
896
Xem
W084207926N thb Round 0,40 Pink VVS1 Faint Very Good 4.77 x 4.80 x 2.93 61,2 60 None Excellent Excellent Faint 560 GIA close  Xóa
Round
G2123193553H 0,29 Yellow
Fancy Deep
VS1 Good Very Good Very Good None GIA 22.300.000
928
Xem
G2123193553H tob Round 0,29 Yellow VS1 Fancy Deep Good 4.15 x 4.24 x 2.71 63,5 59 Medium - Medium None Very Good Very Good None 580 GIA close  Xóa
Round
Y1126770039K 0,27 Yellow
Fancy
VS1 Fair Very Good Very Good None GIA 22.800.000
950
Xem
Y1126770039K tce Round 0,27 Yellow VS1 Fancy Fair 4.24 x 4.26 x 2.42 57 66 Very Good Very Good None 594 GIA close  Xóa
Round
P6124013674L 0,30 Pink Pink
Faint
VVS2 Very Good Very Good Very Good None GIA 23.000.000
960
Xem
P6124013674L hbb Round 0,30 Pink Pink VVS2 Faint Very Good 4.32 x 4.37 x 2.63 60,6 60 Thin - Slightly Thick Very Good Very Good None 600 GIA close  Xóa
Round
W2124183816V 0,50 Yellow
Faint
VS1 Fair Excellent Very Good None GIA 23.000.000
960
Xem
W2124183816V hbb Round 0,50 Yellow VS1 Faint Fair 4.87 x 4.92 x 3.24 66,2 57 None Excellent Very Good None 600 GIA close  Xóa
Round
C055828836Q 0,31 Yellow
Fancy Deep
VS1 Fair Good Very Good None GIA 23.800.000
992
Xem
C055828836Q hnb Round 0,31 Yellow VS1 Fancy Deep Fair 4.10 x 4.14 x 2.82 68,5 56 Thick - Very Thick Good Very Good None 620 GIA close  Xóa
Round
Q0114552965M 0,56 Yellow
Fancy
VS1 Premium Very Good Fair None GIA 25.800.000
1075
Xem
Q0114552965M hun Round 0,56 Yellow VS1 Fancy Premium 5.36 x 5.40 x 3.23 60 59 None Very Good Fair None 672 GIA close  Xóa
Round
P0126400180I 0,34 Pink
Faint
VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 26.100.000
1088
Xem
P0126400180I hob Round 0,34 Pink VVS1 Faint Premium 4.44 x 4.45 x 2.79 62,8 57 None Excellent Excellent None 680 GIA close  Xóa
Round
A7126459215L 0,32 Pink
Faint
VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 27.000.000
1126
Xem
A7126459215L ube Round 0,32 Pink VVS1 Faint Premium 4.40 x 4.42 x 2.71 61,5 57 Medium - Medium None Excellent Excellent None 704 GIA close  Xóa
Round
G365837929S 0,30 Pink
Faint
VS1 Fair Very Good Good None GIA 28.800.000
1200
Xem
G365837929S utb Round 0,30 Pink VS1 Faint Fair 4.10 x 4.16 x 2.74 66,2 59 None Very Good Good None 750 GIA close  Xóa
Round
Z399154954L 0,50 Green Yellow
Very Light
VS1 Very Good Very Good Very Good Faint GIA 28.800.000
1200
Xem
Z399154954L utb Round 0,50 Green Yellow VS1 Very Light Very Good 5.08 x 5.13 x 3.06 60 61 Very Good Very Good Faint 750 GIA close  Xóa
Round
U487858849P 0,51 Yellow
Fancy Light
VVS1 Good Excellent Excellent None GIA 29.400.000
1224
Xem
U487858849P uht Round 0,51 Yellow VVS1 Fancy Light Good 5.04 x 5.07 x 3.22 63,8 58 Excellent Excellent None 765 GIA close  Xóa
Round
U4100481366W 0,51 Yellow Green
Very Light
VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 29.400.000
1224
Xem
U4100481366W uht Round 0,51 Yellow Green VS1 Very Light Very Good 5.20 x 5.22 x 3.07 59 61 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 765 GIA close  Xóa
Round
T0118195894E 0,44 Pink
Faint
VVS2 Ideal Very Good Excellent None GIA 30.400.000
1267
Xem
T0118195894E ucn Round 0,44 Pink VVS2 Faint Ideal 4.91 x 4.94 x 3.01 61,1 55 Very Good Excellent None 792 GIA close  Xóa
Round
M663049648P 0,68 Yellow Brown
Fancy
VS1 Fair Very Good Good None GIA 36.600.000
1523
Xem
M663049648P ctn Round 0,68 Yellow Brown VS1 Fancy Fair 5.32 x 5.40 x 3.58 66,8 58 Medium - Extr. Thick Small Very Good Good None 952 GIA close  Xóa
Princess
T3123859299I 0,55 Yellow
VVS2 - Excellent Very Good None GIA 36.600.000
1526
Xem
T3123859299I cte Princess 0,55 Yellow VVS2 - 4.51 x 4.44 x 3.04 68,5 59 Excellent Very Good None 954 GIA close  Xóa
Round
G5106044162T 0,68 Pink
Fancy Deep
VS1 Ideal Very Good Excellent Faint GIA 36.700.000
1530
Xem
G5106044162T cth Round 0,68 Pink VS1 Fancy Deep Ideal 5.61 x 5.65 x 3.54 62,8 56 None Very Good Excellent Faint 956 GIA close  Xóa
Round
W693378225O 0,30 Yellow Green
Faint
IF Good Excellent Excellent None GIA 36.900.000
1536
Xem
W693378225O chb Round 0,30 Yellow Green IF Faint Good 4.17 x 4.20 x 2.68 63,9 57 Slightly Thick - Thick None Excellent Excellent None 960 GIA close  Xóa
Round
K6108663772E 0,30 Yellow
IF Good Excellent Excellent None GIA 36.900.000
1536
Xem
K6108663772E chb Round 0,30 Yellow IF Good 4.17 x 4.20 x 2.68 63,9 57 Slightly Thick - Thin Excellent Excellent None 960 GIA close  Xóa
Princess
L482621305Z 0,46 Yellow
Fancy
VS1 - Good Good None GIA 37.100.000
1546
Xem
L482621305Z chh Princess 0,46 Yellow VS1 Fancy - 4.38 x 4.32 x 2.98 69 79 Medium - Thick None Good Good None 966 GIA close  Xóa
Round
Y2101648814U 0,83 Brown Yellow
Fancy
VS1 Fair Good Fair Faint GIA 38.300.000
1594
Xem
Y2101648814U cch Round 0,83 Brown Yellow VS1 Fancy Fair 5.71 x 5.83 x 3.82 66,2 61 Thick - Extr. Thick Very Small Good Fair Faint 996 GIA close  Xóa
Princess
L739001541S 0,40 Yellow
VVS1 - Good Good None GIA 38.400.000
1600
Xem
L739001541S abbb Princess 0,40 Yellow VVS1 - 4.28 x 3.94 x 2.90 73,7 64 Slightly Thick - Extr. Thick None Good Good None 1000 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 5     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG