Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
7.850 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 5     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Round
M4141877542K 0,40 Yellow
Fancy Intense
VVS2 Very Good Excellent Good Faint GIA 17.900.000
707
Xem
M4141877542K een Round 0,40 Yellow VVS2 Fancy Intense Very Good 4.79 x 4.81 x 2.85 59,2 61 Medium - Slightly Thick None Excellent Good Faint 442 GIA close  Xóa
Round
C0138341985J 0,30 Pink
Faint
VS1 Good Very Good Excellent Faint GIA 19.200.000
760
Xem
C0138341985J eut Round 0,30 Pink VS1 Faint Good 4.25 x 4.28 x 2.69 63 55 Thin - Medium None Very Good Excellent Faint 475 GIA close  Xóa
Round
Z4151096964G 0,26 Pink
Faint
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 19.900.000
786
Xem
Z4151096964G eca Round 0,26 Pink VS1 Faint Premium 4.09 x 4.11 x 2.52 61,4 59 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 491 GIA close  Xóa
Round
L0157027193R 0,50 Yellow
Fancy Intense
VVS2 Premium Excellent Excellent None GIA 20.200.000
800
Xem
L0157027193R tbb Round 0,50 Yellow VVS2 Fancy Intense Premium 5.11 x 5.12 x 3.16 61,8 57 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 500 GIA close  Xóa
Round
V399154954I 0,50 Green Yellow
Very Light
VS1 Very Good Very Good Very Good Faint GIA 20.200.000
800
Xem
V399154954I tbb Round 0,50 Green Yellow VS1 Very Light Very Good 5.08 x 5.13 x 3.06 60 61 Very Good Very Good Faint 500 GIA close  Xóa
Round
X2151829456T 0,30 Pink
Faint
VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 22.900.000
907
Xem
X2151829456T thu Round 0,30 Pink VS1 Faint Ideal 4.31 x 4.33 x 2.65 61,4 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 567 GIA close  Xóa
Round
I4157027194T 0,57 Yellow
Fancy Vivid
VVS2 Premium Excellent Excellent None GIA 23.100.000
912
Xem
I4157027194T tub Round 0,57 Yellow VVS2 Fancy Vivid Premium 5.32 x 5.33 x 3.31 62,1 57 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 570 GIA close  Xóa
Round
E1154248469R 0,31 Pink
Faint
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 25.100.000
992
Xem
E1154248469R hnb Round 0,31 Pink VS1 Faint Premium 4.32 x 4.35 x 2.72 62,9 57 Very Thin - Slightly Thick None Excellent Excellent None 620 GIA close  Xóa
Round
Z4151829449Q 0,35 Pink
Faint
VVS2 Ideal Excellent Excellent None GIA 26.800.000
1059
Xem
Z4151829449Q hhn Round 0,35 Pink VVS2 Faint Ideal 4.50 x 4.54 x 2.84 62,8 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 662 GIA close  Xóa
Round
Q765837929L 0,30 Pink
Faint
VS1 Fair Very Good Good None GIA 27.900.000
1104
Xem
Q765837929L hcb Round 0,30 Pink VS1 Faint Fair 4.10 x 4.16 x 2.74 66,2 59 Thick - Very Thick None Very Good Good None 690 GIA close  Xóa
Round
S3155189423F 0,29 Pink
Faint
VVS2 Good Good Good None GIA 28.500.000
1125
Xem
S3155189423F ubm Round 0,29 Pink VVS2 Faint Good 4.17 x 4.26 x 2.66 63,1 57 Medium - Thick None Good Good None 703 GIA close  Xóa
Round
P2145818366P 0,70 Yellow
Fancy
VS1 Very Good Excellent Very Good Faint GIA 28.500.000
1125
Xem
P2145818366P ubm Round 0,70 Yellow VS1 Fancy Very Good 5.74 x 5.79 x 3.45 59,9 60 Thin - Slightly Thick None Excellent Very Good Faint 703 GIA close  Xóa
Round
K4143926079A 0,32 Pink
Faint
VVS2 Ideal Excellent Excellent None GIA 28.500.000
1126
Xem
K4143926079A ube Round 0,32 Pink VVS2 Faint Ideal 4.38 x 4.40 x 2.75 62,6 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 704 GIA close  Xóa
Round
I4124183816S 0,50 Yellow Green
Faint
VS1 Fair Excellent Very Good None GIA 31.000.000
1224
Xem
I4124183816S uht Round 0,50 Yellow Green VS1 Faint Fair 4.87 x 4.92 x 3.24 66,2 57 Thick - Thick None Excellent Very Good None 765 GIA close  Xóa
Round
K5138438746Z 0,53 Green Yellow
Very Light
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 32.200.000
1272
Xem
K5138438746Z uct Round 0,53 Green Yellow VS1 Very Light Premium 5.17 x 5.19 x 3.22 62,2 57 Medium - Medium None Excellent Excellent None 795 GIA close  Xóa
Round
O7101648814O 0,83 Brown Yellow
Fancy
VS1 Fair Good Fair Faint GIA 33.600.000
1328
Xem
O7101648814O omb Round 0,83 Brown Yellow VS1 Fancy Fair 5.71 x 5.83 x 3.82 66,2 61 Thick - Extr. Thick Very Small Good Fair Faint 830 GIA close  Xóa
Round
H0147648406O 0,50 Yellow Green
Faint
VVS2 Fair Excellent Good None GIA 34.400.000
1360
Xem
H0147648406O otb Round 0,50 Yellow Green VVS2 Faint Fair 4.77 x 4.89 x 3.24 67 63 Thick - Very Thick None Excellent Good None 850 GIA close  Xóa
Round
K8139602262W 0,51 Yellow Green
Faint
VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 35.400.000
1400
Xem
K8139602262W out Round 0,51 Yellow Green VVS1 Faint Premium 5.12 x 5.13 x 3.16 61,7 59 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 875 GIA close  Xóa
Round
F7155429539H 0,51 Yellow Green
Faint
VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 35.400.000
1400
Xem
F7155429539H out Round 0,51 Yellow Green VVS1 Faint Premium 5.12 x 5.13 x 3.16 61,7 59 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 875 GIA close  Xóa
Round
J763049648N 0,68 Yellow Brown
Fancy
VS1 Fair Very Good Good None GIA 38.500.000
1523
Xem
J763049648N ctn Round 0,68 Yellow Brown VS1 Fancy Fair 5.32 x 5.40 x 3.58 66,8 58 Medium - Extr. Thick Small Very Good Good None 952 GIA close  Xóa
Round
A0144782671N 0,40 Pink
Faint
VVS2 Premium Excellent Excellent None GIA 38.900.000
1536
Xem
A0144782671N chb Round 0,40 Pink VVS2 Faint Premium 4.67 x 4.70 x 2.94 62,8 57 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 960 GIA close  Xóa
Round
L4151688663O 0,30 Pink
Faint
VVS1 Premium Very Good Excellent None GIA 40.100.000
1584
Xem
L4151688663O ccb Round 0,30 Pink VVS1 Faint Premium 4.28 x 4.30 x 2.69 62,6 58 Thin - Slightly Thick None Very Good Excellent None 990 GIA close  Xóa
Princess
Z639001541V 0,40 Yellow
VVS1 - Good Good None GIA 40.500.000
1600
Xem
Z639001541V abbb Princess 0,40 Yellow VVS1 - 4.28 x 3.94 x 2.90 73,7 64 Slightly Thick - Extr. Thick None Good Good None 1000 GIA close  Xóa
Round
S0133903076Y 0,51 Pink
Faint
VS1 Ideal Excellent Excellent Faint GIA 40.800.000
1613
Xem
S0133903076Y abbo Round 0,51 Pink VS1 Faint Ideal 5.12 x 5.16 x 3.20 62,3 55 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent Faint 1008 GIA close  Xóa
Round
S0130866451A 0,42 Pink
Faint
VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 49.300.000
1949
Xem
S0130866451A anao Round 0,42 Pink VVS1 Faint Premium 4.80 x 4.83 x 2.93 60,9 58 Thin - Slightly Thick None Excellent Excellent None 1218 GIA close  Xóa
Round
F8153107906N 0,56 Pink
Faint
VVS2 Ideal Excellent Excellent None GIA 49.800.000
1968
Xem
F8153107906N anmb Round 0,56 Pink VVS2 Faint Ideal 5.26 x 5.29 x 3.31 62,8 55 Thin - Slightly Thick None Excellent Excellent None 1230 GIA close  Xóa
Princess
P882621305C 0,46 Yellow
Fancy
VS1 - Good Good None GIA 54.000.000
2134
Xem
P882621305C amme Princess 0,46 Yellow VS1 Fancy - 4.38 x 4.32 x 2.98 69 79 Medium - Thick None Good Good None 1334 GIA close  Xóa
Round
Y8116369944C 0,25 Pink
Faint
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 55.700.000
2200
Xem
Y8116369944C amut Round 0,25 Pink VS1 Faint Premium 4.00 x 4.02 x 2.49 62 59 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 1375 GIA close  Xóa
Princess
L382621475J 0,49 Yellow
Fancy
VS1 - Good Good Faint GIA 57.500.000
2274
Xem
L382621475J aena Princess 0,49 Yellow VS1 Fancy - 4.42 x 4.30 x 3.03 70,6 79 Thin - Very Thick None Good Good Faint 1421 GIA close  Xóa
Round
Q7154538601Q 0,20 Yellow
Fancy Vivid
VVS2 Ideal Excellent Very Good None GIA 57.900.000
2288
Xem
Q7154538601Q aemb Round 0,20 Yellow VVS2 Fancy Vivid Ideal 3.72 x 3.75 x 2.34 62,6 54 Medium - Slightly Thick None Excellent Very Good None 1430 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 5     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Quan tâm Zalo OA Hưng Phát USA

Nhận các thông tin khuyến mãi hấp dẫn

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG
icon hotline