Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
8.489 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 4     1 2 3 4 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Round
M4141877542K 0,40 Yellow
Fancy Intense
VVS2 Very Good Excellent Good Faint GIA 18.000.000
707
Xem
M4141877542K een Round 0,40 Yellow VVS2 Fancy Intense Very Good 4.79 x 4.81 x 2.85 59,2 61 Medium - Slightly Thick None Excellent Good Faint 442 GIA close  Xóa
Round
H3125289148I 0,30 Yellow Green
Faint
VVS2 Premium Excellent Excellent None GIA 18.400.000
720
Xem
H3125289148I etb Round 0,30 Yellow Green VVS2 Faint Premium 4.28 x 4.30 x 2.66 62,2 57 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 450 GIA close  Xóa
Round
N4148309075A 0,30 Pink
Faint
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 18.400.000
720
Xem
N4148309075A etb Round 0,30 Pink VS1 Faint Premium 4.28 x 4.31 x 2.67 62,1 57 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 450 GIA close  Xóa
Round
D2139438720R 0,40 Yellow
Fancy
VS1 Good Very Good Very Good None GIA 20.800.000
816
Xem
D2139438720R tab Round 0,40 Yellow VS1 Fancy Good 4.64 x 4.67 x 2.96 63,6 56 Slightly Thick - Thick None Very Good Very Good None 510 GIA close  Xóa
Round
S5147378153L 0,19 Yellow
Fancy Intense
VVS2 Fair Excellent Very Good None GIA 23.300.000
912
Xem
S5147378153L tub Round 0,19 Yellow VVS2 Fancy Intense Fair 3.60 x 3.64 x 2.35 64,8 55 Slightly Thick - Thick None Excellent Very Good None 570 GIA close  Xóa
Round
C0138341985J 0,30 Pink
Faint
VS1 Good Very Good Excellent Faint GIA 24.500.000
960
Xem
C0138341985J hbb Round 0,30 Pink VS1 Faint Good 4.25 x 4.28 x 2.69 63 55 Thin - Medium None Very Good Excellent Faint 600 GIA close  Xóa
Round
L0148368052S 0,35 Pink
Faint
VS1 Ideal Excellent Very Good None GIA 27.000.000
1059
Xem
L0148368052S hhn Round 0,35 Pink VS1 Faint Ideal 4.51 x 4.55 x 2.80 61,8 55 Medium - Slightly Thick None Excellent Very Good None 662 GIA close  Xóa
Round
Q765837929L 0,30 Pink
Faint
VS1 Fair Very Good Good None GIA 28.200.000
1104
Xem
Q765837929L hcb Round 0,30 Pink VS1 Faint Fair 4.10 x 4.16 x 2.74 66,2 59 Thick - Very Thick None Very Good Good None 690 GIA close  Xóa
Round
P2145818366P 0,70 Yellow
Fancy
VS1 Very Good Excellent Very Good Faint GIA 28.600.000
1120
Xem
P2145818366P ubb Round 0,70 Yellow VS1 Fancy Very Good 5.74 x 5.79 x 3.45 59,9 60 Thin - Slightly Thick None Excellent Very Good Faint 700 GIA close  Xóa
Round
K4143926079A 0,32 Pink
Faint
VVS2 Ideal Excellent Excellent None GIA 28.700.000
1126
Xem
K4143926079A ube Round 0,32 Pink VVS2 Faint Ideal 4.38 x 4.40 x 2.75 62,6 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 704 GIA close  Xóa
Round
V399154954I 0,50 Green Yellow
Very Light
VS1 Very Good Very Good Very Good Faint GIA 30.600.000
1200
Xem
V399154954I utb Round 0,50 Green Yellow VS1 Very Light Very Good 5.08 x 5.13 x 3.06 60 61 Very Good Very Good Faint 750 GIA close  Xóa
Round
I4124183816S 0,50 Yellow Green
Faint
VS1 Fair Excellent Very Good None GIA 31.200.000
1224
Xem
I4124183816S uht Round 0,50 Yellow Green VS1 Faint Fair 4.87 x 4.92 x 3.24 66,2 57 Thick - Thick None Excellent Very Good None 765 GIA close  Xóa
Round
K887858849Q 0,51 Yellow
Fancy Light
VVS1 Good Excellent Excellent None GIA 31.200.000
1224
Xem
K887858849Q uht Round 0,51 Yellow VVS1 Fancy Light Good 5.04 x 5.07 x 3.22 63,8 58 Excellent Excellent None 765 GIA close  Xóa
Round
S8108217288S 0,50 Yellow
Fancy Light
VS1 Fair Good Good None GIA 32.600.000
1280
Xem
S8108217288S obb Round 0,50 Yellow VS1 Fancy Light Fair 4.84 x 4.90 x 3.36 69 53 Slightly Thick - Very Thick Good Good None 800 GIA close  Xóa
Round
A3101648814E 0,83 Brown Yellow
Fancy
VS1 Fair Good Fair Faint GIA 33.900.000
1328
Xem
A3101648814E omb Round 0,83 Brown Yellow VS1 Fancy Fair 5.71 x 5.83 x 3.82 66,2 61 Thick - Extr. Thick Very Small Good Fair Faint 830 GIA close  Xóa
Round
B0140038308J 0,30 Pink
Faint
VVS2 Premium Excellent Very Good None GIA 36.700.000
1440
Xem
B0140038308J cbb Round 0,30 Pink VVS2 Faint Premium 4.26 x 4.29 x 2.67 62,3 57 Medium - Slightly Thick None Excellent Very Good None 900 GIA close  Xóa
Round
J763049648N 0,68 Yellow Brown
Fancy
VS1 Fair Very Good Good None GIA 38.800.000
1523
Xem
J763049648N ctn Round 0,68 Yellow Brown VS1 Fancy Fair 5.32 x 5.40 x 3.58 66,8 58 Medium - Extr. Thick Small Very Good Good None 952 GIA close  Xóa
Round
X3145484070D 0,40 Yellow
Fancy Deep
VS1 Very Good Very Good Good None GIA 39.200.000
1536
Xem
X3145484070D chb Round 0,40 Yellow VS1 Fancy Deep Very Good 4.62 x 4.69 x 2.92 62,7 60 Medium - Thick None Very Good Good None 960 GIA close  Xóa
Round
C6129630409O 0,32 Pink
Faint
VVS2 Premium Excellent Excellent None GIA 39.900.000
1566
Xem
C6129630409O cuc Round 0,32 Pink VVS2 Faint Premium 4.45 x 4.47 x 2.71 60,7 59 Thin - Medium None Excellent Excellent None 979 GIA close  Xóa
Princess
Z639001541V 0,40 Yellow
VVS1 - Good Good None GIA 40.800.000
1600
Xem
Z639001541V abbb Princess 0,40 Yellow VVS1 - 4.28 x 3.94 x 2.90 73,7 64 Slightly Thick - Extr. Thick None Good Good None 1000 GIA close  Xóa
Round
K8139602262W 0,51 Yellow Green
Faint
VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 41.600.000
1632
Xem
K8139602262W abnb Round 0,51 Yellow Green VVS1 Faint Premium 5.12 x 5.13 x 3.16 61,7 59 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 1020 GIA close  Xóa
Round
A0144782671N 0,40 Pink
Faint
VVS2 Premium Excellent Excellent None GIA 42.400.000
1664
Xem
A0144782671N abeb Round 0,40 Pink VVS2 Faint Premium 4.67 x 4.70 x 2.94 62,8 57 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 1040 GIA close  Xóa
Round
H0147648406O 0,50 Yellow Green
Faint
VVS2 Fair Excellent Good None GIA 42.800.000
1680
Xem
H0147648406O abtb Round 0,50 Yellow Green VVS2 Faint Fair 4.77 x 4.89 x 3.24 67 63 Thick - Very Thick None Excellent Good None 1050 GIA close  Xóa
Round
S0130866451A 0,42 Pink
Faint
VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 49.700.000
1949
Xem
S0130866451A anao Round 0,42 Pink VVS1 Faint Premium 4.80 x 4.83 x 2.93 60,9 58 Thin - Slightly Thick None Excellent Excellent None 1218 GIA close  Xóa
Round
Z775171703Z 0,29 Pink
Faint
VVS2 Good Good Good None GIA 53.600.000
2101
Xem
Z775171703Z amam Round 0,29 Pink VVS2 Faint Good 4.17 x 4.26 x 2.66 63,1 57 Medium - Thick None Good Good None 1313 GIA close  Xóa
Princess
B282621305P 0,46 Yellow
Fancy
VS1 - Good Good None GIA 54.400.000
2134
Xem
B282621305P amme Princess 0,46 Yellow VS1 Fancy - 4.38 x 4.32 x 2.98 69 79 Medium - Thick None Good Good None 1334 GIA close  Xóa
Round
Y8116369944C 0,25 Pink
Faint
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 56.100.000
2200
Xem
Y8116369944C amut Round 0,25 Pink VS1 Faint Premium 4.00 x 4.02 x 2.49 62 59 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 1375 GIA close  Xóa
Princess
V582621475E 0,49 Yellow
Fancy
VS1 - Good Good Faint GIA 58.000.000
2274
Xem
V582621475E aena Princess 0,49 Yellow VS1 Fancy - 4.42 x 4.30 x 3.03 70,6 79 Thin - Very Thick None Good Good Faint 1421 GIA close  Xóa
Round
N0139766466S 0,58 Brown Yellow
Fancy
VVS2 Very Good Very Good Excellent None GIA 60.300.000
2366
Xem
N0139766466S aeuc Round 0,58 Brown Yellow VVS2 Fancy Very Good 5.39 x 5.40 x 3.22 59,7 60 Slightly Thick - Slightly Thick None Very Good Excellent None 1479 GIA close  Xóa
Round
N7117509040E 0,26 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Very Good Good Good None GIA 63.600.000
2496
Xem
N7117509040E athb Round 0,26 Yellow VS1 Fancy Vivid Very Good 4.12 x 4.16 x 2.53 61,1 60 Medium - Slightly Thick None Good Good None 1560 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 4     1 2 3 4 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Quan tâm Zalo OA Hưng Phát USA

Nhận các thông tin khuyến mãi hấp dẫn

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG