Kim Cương, tìm kiếm kim cương Hưng Phát USA

Trang chủ >> Tìm Kiếm Kim Cương
Tìm theo mã kim cương trong kho
468.997 viên Kim Cương cho quý khách lựa chọn
Xem video hướng dẫn
Hình Dáng
Shape
Round
round check diamond
Princess
Emerald
emerald check diamond
Radiant
radiant check diamond
Oval
oval check diamond
Pear
pear check diamond
Marquise
marquise check diamond
Heart
heart check diamond
Asscher
asscher check diamond
Cushion
cushion check diamond
Kích Thước
(Ly)
36 - 45
45 - 54
54 - 63
63 - 72
72 - 81
81 - 9
T - 90
Giá
Giá
Price
VND VND
Carat
Carat
Màu Sắc
Color
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
Nét Cắt
Cut
All
Tất Cả
Ideal
Lý Tưởng
Premium
Cao Cấp
Very Good
Rất Tốt
Good
Tôt
Fair
Khá
Độ Tinh Khiết
Clarity
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
Reports
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới

Kết quả: 11.884 Kim Cương

Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 397     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
So Sánh
Compare
Hình Dáng
Shape
Carat
Carat
Kích Thước
(Ly)
Màu Sắc
Color
Độ Tinh Khiết
Clarity
Nét Cắt
Cut
Độ Bóng
Polish
Đối Xứng
Symmetry
Phát Quang
Fluorescence
Kiểm Định
Report
Độ Rộng
Table
Độ Sâu
Depth
Giá(VND)
Price
Chi Tiết
Details

Kim cương Round,trọng lượng 0,27 carat (4 ly 13 ), màu sắc F, nét cắt Premium, độ tinh khiết VVS1.

Round
0,27 4 Ly 13 F VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5762 16.600.000
651
Xem
round diamond F7145252142Z eec Round 0,27 4 Ly 13 F VVS1 GIA Premium 4.13 x 4.16 x 2.57 62 57 Thin - Slightly Thick None Excellent Excellent None 16.600.000 GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 0,27 carat (4 ly 10 ), màu sắc F, nét cắt Premium, độ tinh khiết VVS1.

Round
0,27 4 Ly 1 F VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5762,3 16.600.000
651
Xem
round diamond Y4145252113B eec Round 0,27 4 Ly 1 F VVS1 GIA Premium 4.10 x 4.13 x 2.56 62,3 57 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 16.600.000 GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 0,27 carat (4 ly 13 ), màu sắc F, nét cắt Premium, độ tinh khiết VVS1.

Round
0,27 4 Ly 13 F VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5861,9 16.600.000
651
Xem
round diamond W1136602848J eec Round 0,27 4 Ly 13 F VVS1 GIA Premium 4.13 x 4.16 x 2.57 61,9 58 Thin - Slightly Thick None Excellent Excellent None 16.600.000 GIA  Xóa
Round
0,31 4 Ly 33 G VVS1 Premium Very Good Excellent None GIA 5762,2 16.600.000
651
Xem
round diamond S3151512867C eec Round 0,31 4 Ly 33 G VVS1 GIA Premium 4.33 x 4.35 x 2.70 62,2 57 Medium - Slightly Thick None Very Good Excellent None 16.600.000 GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 0,31 carat (4 ly 31 ), màu sắc G, nét cắt Ideal, độ tinh khiết VS1.

Round
0,31 4 Ly 31 G VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 5662,2 16.600.000
651
Xem
round diamond X6151713762O eec Round 0,31 4 Ly 31 G VS1 GIA Ideal 4.31 x 4.34 x 2.69 62,2 56 Thin - Medium None Excellent Excellent None 16.600.000 GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 0,33 carat (4 ly 43 ), màu sắc G, nét cắt Very Good, độ tinh khiết VS1.

Round
0,33 4 Ly 43 G VS1 Very Good Very Good Very Good None GIA 6161,5 16.600.000
651
Xem
round diamond O0130068705C eec Round 0,33 4 Ly 43 G VS1 GIA Very Good 4.43 x 4.46 x 2.74 61,5 61 Thin - Slightly Thick None Very Good Very Good None 16.600.000 GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 0,28 carat (4 ly 18 ), màu sắc F, nét cắt Premium, độ tinh khiết VVS1.

Round
0,28 4 Ly 18 F VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5961,2 16.600.000
651
Xem
round diamond Z5148662283J eec Round 0,28 4 Ly 18 F VVS1 GIA Premium 4.18 x 4.21 x 2.57 61,2 59 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 16.600.000 GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 0,22 carat (3 ly 90 ), màu sắc F, nét cắt Very Good, độ tinh khiết VVS1.

Round
0,22 3 Ly 9 F VVS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6059,7 16.600.000
652
Xem
round diamond O5151789622H mnh Round 0,22 3 Ly 9 F VVS1 GIA Very Good 3.90 x 3.92 x 2.33 59,7 60 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 16.600.000 GIA  Xóa
Round
0,28 4 Ly 16 F VVS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 5662,9 16.600.000
652
Xem
round diamond R7151345489D etb Round 0,28 4 Ly 16 F VVS1 GIA Ideal 4.16 x 4.18 x 2.63 62,9 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 16.600.000 GIA  Xóa
Round
0,26 4 Ly 08 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5762,4 16.600.000
652
Xem
round diamond M8145250275P etb Round 0,26 4 Ly 08 G VS1 GIA Premium 4.08 x 4.09 x 2.55 62,4 57 Slightly Thick - Slightly Thick None Excellent Excellent None 16.600.000 GIA  Xóa
Round
0,27 4 Ly 12 F VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5862,1 16.600.000
652
Xem
round diamond J2151925912X etb Round 0,27 4 Ly 12 F VVS1 GIA Premium 4.12 x 4.15 x 2.57 62,1 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 16.600.000 GIA  Xóa
Round
0,30 4 Ly 34 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5960,1 16.600.000
652
Xem
round diamond W1151706455X etb Round 0,30 4 Ly 34 F VS1 GIA Premium 4.34 x 4.36 x 2.61 60,1 59 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 16.600.000 GIA  Xóa
Round
0,30 4 Ly 28 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5762,3 16.600.000
652
Xem
round diamond C1151023116A etb Round 0,30 4 Ly 28 F VS1 GIA Premium 4.28 x 4.30 x 2.67 62,3 57 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 16.600.000 GIA  Xóa
Round
0,30 4 Ly 31 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5961,3 16.600.000
652
Xem
round diamond F5151082988I etb Round 0,30 4 Ly 31 F VS1 GIA Premium 4.31 x 4.33 x 2.65 61,3 59 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 16.600.000 GIA  Xóa
Round
0,22 3 Ly 87 F VVS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6061 16.600.000
652
Xem
round diamond W3151836657R mnh Round 0,22 3 Ly 87 F VVS1 GIA Very Good 3.87 x 3.90 x 2.37 61 60 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 16.600.000 GIA  Xóa
Round
0,30 4 Ly 24 F VS1 Good Excellent Excellent None GIA 5663,2 16.600.000
652
Xem
round diamond D4127781971W etb Round 0,30 4 Ly 24 F VS1 GIA Good 4.24 x 4.26 x 2.69 63,2 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 16.600.000 GIA  Xóa
Round
0,30 4 Ly 32 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5861,5 16.600.000
652
Xem
round diamond X4151753472Y etb Round 0,30 4 Ly 32 F VS1 GIA Premium 4.32 x 4.34 x 2.66 61,5 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 16.600.000 GIA  Xóa
Round
0,27 4 Ly 12 F VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5862,2 16.600.000
652
Xem
round diamond D0151504464S etb Round 0,27 4 Ly 12 F VVS1 GIA Premium 4.12 x 4.15 x 2.57 62,2 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 16.600.000 GIA  Xóa
Round
0,25 4 Ly 06 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5860,7 16.600.000
652
Xem
round diamond K6151793510J mnh Round 0,25 4 Ly 06 F VS1 GIA Premium 4.06 x 4.07 x 2.47 60,7 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 16.600.000 GIA  Xóa
Round
0,22 3 Ly 89 F VVS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6060,1 16.600.000
652
Xem
round diamond Q1151113786T mnh Round 0,22 3 Ly 89 F VVS1 GIA Very Good 3.89 x 3.92 x 2.35 60,1 60 Slightly Thick - Slightly Thick None Excellent Excellent None 16.600.000 GIA  Xóa
Round
0,30 4 Ly 32 G VVS1 Premium Excellent Very Good None GIA 5860,7 16.600.000
652
Xem
round diamond S8147328820W etb Round 0,30 4 Ly 32 G VVS1 GIA Premium 4.32 x 4.33 x 2.63 60,7 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Very Good None 16.600.000 GIA  Xóa
Round
0,25 4 Ly 03 F VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6062 16.600.000
652
Xem
round diamond V0150936397V mnh Round 0,25 4 Ly 03 F VS1 GIA Very Good 4.03 x 4.05 x 2.50 62 60 Slightly Thick - Slightly Thick None Excellent Excellent None 16.600.000 GIA  Xóa
Round
0,30 4 Ly 34 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5960,8 16.600.000
652
Xem
round diamond F7151346545E etb Round 0,30 4 Ly 34 F VS1 GIA Premium 4.34 x 4.37 x 2.65 60,8 59 Thin - Medium None Excellent Excellent None 16.600.000 GIA  Xóa
Round
0,21 3 Ly 82 F VVS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6061 16.700.000
654
Xem
round diamond B0151933776T mnu Round 0,21 3 Ly 82 F VVS1 GIA Very Good 3.82 x 3.84 x 2.34 61 60 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 16.700.000 GIA  Xóa
Round
0,26 4 Ly 05 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5762,9 16.700.000
654
Xem
round diamond X2151933745C mnu Round 0,26 4 Ly 05 G VS1 GIA Premium 4.05 x 4.06 x 2.55 62,9 57 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 16.700.000 GIA  Xóa
Round
0,21 3 Ly 82 F VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5961,1 16.700.000
654
Xem
round diamond O2151936186X mnu Round 0,21 3 Ly 82 F VVS1 GIA Premium 3.82 x 3.84 x 2.34 61,1 59 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 16.700.000 GIA  Xóa
Round
0,21 3 Ly 84 F VVS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6060,2 16.700.000
654
Xem
round diamond X4151936214F mnu Round 0,21 3 Ly 84 F VVS1 GIA Very Good 3.84 x 3.87 x 2.32 60,2 60 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 16.700.000 GIA  Xóa
Round
0,26 4 Ly 09 F VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5762,1 16.700.000
654
Xem
round diamond J7145444537F eta Round 0,26 4 Ly 09 F VVS1 GIA Premium 4.09 x 4.11 x 2.54 62,1 57 Thin - Slightly Thick None Excellent Excellent None 16.700.000 GIA  Xóa
Round
0,30 4 Ly 31 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5861,6 16.700.000
654
Xem
round diamond R4136429703L eta Round 0,30 4 Ly 31 F VS1 GIA Premium 4.31 x 4.34 x 2.66 61,6 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 16.700.000 GIA  Xóa
Round
0,30 4 Ly 28 F VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 5662,7 16.700.000
654
Xem
round diamond N8151428661Y eta Round 0,30 4 Ly 28 F VS1 GIA Ideal 4.28 x 4.31 x 2.69 62,7 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 16.700.000 GIA  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 397     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Quan tâm Zalo OA Hưng Phát USA

Nhận các thông tin khuyến mãi hấp dẫn

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG
icon hotline