Kim Cương, tìm kiếm kim cương Hưng Phát USA

Trang chủ >> Tìm Kiếm Kim Cương
Tìm theo mã kim cương trong kho
458.844 viên Kim Cương cho quý khách lựa chọn
Xem video hướng dẫn
Hình Dáng
Shape
Round
round check diamond
Princess
Emerald
emerald check diamond
Radiant
radiant check diamond
Oval
oval check diamond
Pear
pear check diamond
Marquise
marquise check diamond
Heart
heart check diamond
Asscher
asscher check diamond
Cushion
cushion check diamond
Kích Thước
(Ly)
36 - 45
45 - 54
54 - 63
63 - 72
72 - 81
81 - 9
T - 90
Giá
Giá
Price
VND VND
Carat
Carat
Màu Sắc
Color
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
Nét Cắt
Cut
All
Tất Cả
Ideal
Lý Tưởng
Premium
Cao Cấp
Very Good
Rất Tốt
Good
Tôt
Fair
Khá
Độ Tinh Khiết
Clarity
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
Reports
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới

Kết quả: 10.833 Kim Cương

Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 362     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
So Sánh
Compare
Hình Dáng
Shape
Carat
Carat
Kích Thước
(Ly)
Màu Sắc
Color
Độ Tinh Khiết
Clarity
Nét Cắt
Cut
Độ Bóng
Polish
Đối Xứng
Symmetry
Phát Quang
Fluorescence
Kiểm Định
Report
Độ Rộng
Table
Độ Sâu
Depth
Giá(VND)
Price
Chi Tiết
Details

Kim cương Round,trọng lượng 0,31 carat (4 ly 40 ), màu sắc G, nét cắt Very Good, độ tinh khiết VVS1.

Round
0,31 4 Ly 4 G VVS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6060,9 16.600.000
651
Xem
round diamond F6156272188O eec Round 0,31 4 Ly 4 G VVS1 GIA Very Good 4.40 x 4.42 x 2.68 60,9 60 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 16.600.000 GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 0,31 carat (4 ly 32 ), màu sắc F, nét cắt Premium, độ tinh khiết VS1.

Round
0,31 4 Ly 32 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5862,2 16.600.000
651
Xem
round diamond L4156261980O eec Round 0,31 4 Ly 32 F VS1 GIA Premium 4.32 x 4.35 x 2.69 62,2 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 16.600.000 GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 0,31 carat (4 ly 36 ), màu sắc F, nét cắt Premium, độ tinh khiết VS1.

Round
0,31 4 Ly 36 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5861,6 16.600.000
651
Xem
round diamond N2156262014F eec Round 0,31 4 Ly 36 F VS1 GIA Premium 4.36 x 4.38 x 2.70 61,6 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 16.600.000 GIA  Xóa
Round
0,34 4 Ly 46 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5762,6 16.600.000
651
Xem
round diamond Q4156272305U eec Round 0,34 4 Ly 46 G VS1 GIA Premium 4.46 x 4.49 x 2.80 62,6 57 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 16.600.000 GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 0,32 carat (4 ly 50 ), màu sắc G, nét cắt Very Good, độ tinh khiết VVS1.

Round
0,32 4 Ly 5 G VVS1 Very Good Very Good Excellent None GIA 6058,9 16.600.000
651
Xem
round diamond W0137008239Q eec Round 0,32 4 Ly 5 G VVS1 GIA Very Good 4.50 x 4.53 x 2.66 58,9 60 Thin - Medium None Very Good Excellent None 16.600.000 GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 0,30 carat (4 ly 29 ), màu sắc G, nét cắt Premium, độ tinh khiết VVS1.

Round
0,30 4 Ly 29 G VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5861,2 16.600.000
651
Xem
round diamond Q5153523965K eec Round 0,30 4 Ly 29 G VVS1 GIA Premium 4.29 x 4.31 x 2.63 61,2 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 16.600.000 GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 0,31 carat (4 ly 35 ), màu sắc G, nét cắt Premium, độ tinh khiết VVS1.

Round
0,31 4 Ly 35 G VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5762,7 16.600.000
651
Xem
round diamond K1155953390R eec Round 0,31 4 Ly 35 G VVS1 GIA Premium 4.35 x 4.36 x 2.73 62,7 57 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 16.600.000 GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 0,30 carat (4 ly 26 ), màu sắc G, nét cắt Premium, độ tinh khiết VVS1.

Round
0,30 4 Ly 26 G VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5762,4 16.600.000
651
Xem
round diamond Q1156216526A eec Round 0,30 4 Ly 26 G VVS1 GIA Premium 4.26 x 4.28 x 2.67 62,4 57 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 16.600.000 GIA  Xóa
Round
0,33 4 Ly 39 F VS1 Good Excellent Excellent None GIA 5763,1 16.600.000
651
Xem
round diamond E1155395715X eec Round 0,33 4 Ly 39 F VS1 GIA Good 4.39 x 4.41 x 2.78 63,1 57 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 16.600.000 GIA  Xóa
Round
0,30 4 Ly 32 G VVS1 Premium Excellent Very Good None GIA 5860,7 16.600.000
651
Xem
round diamond O4155436977Y eec Round 0,30 4 Ly 32 G VVS1 GIA Premium 4.32 x 4.33 x 2.63 60,7 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Very Good None 16.600.000 GIA  Xóa
Round
0,31 4 Ly 38 G VVS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6060,4 16.600.000
651
Xem
round diamond E8151481512D eec Round 0,31 4 Ly 38 G VVS1 GIA Very Good 4.38 x 4.39 x 2.65 60,4 60 Thin - Medium None Excellent Excellent None 16.600.000 GIA  Xóa
Round
0,31 4 Ly 36 G VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5761,6 16.600.000
651
Xem
round diamond B8153601945H eec Round 0,31 4 Ly 36 G VVS1 GIA Premium 4.36 x 4.39 x 2.70 61,6 57 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 16.600.000 GIA  Xóa
Round
0,31 4 Ly 4 G VVS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6159,6 16.600.000
651
Xem
round diamond F5152944952Y eec Round 0,31 4 Ly 4 G VVS1 GIA Very Good 4.40 x 4.42 x 2.63 59,6 61 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 16.600.000 GIA  Xóa
Round
0,29 4 Ly 22 F VVS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 5562,5 16.600.000
651
Xem
round diamond S7152426655K eec Round 0,29 4 Ly 22 F VVS1 GIA Ideal 4.22 x 4.25 x 2.65 62,5 55 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 16.600.000 GIA  Xóa
Round
0,30 4 Ly 32 G VVS1 Premium Excellent Very Good None GIA 5860,7 16.600.000
651
Xem
round diamond S8147328820W eec Round 0,30 4 Ly 32 G VVS1 GIA Premium 4.32 x 4.33 x 2.63 60,7 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Very Good None 16.600.000 GIA  Xóa
Round
0,27 4 Ly 11 G VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5961,5 16.600.000
652
Xem
round diamond P6155487182I mnh Round 0,27 4 Ly 11 G VVS1 GIA Premium 4.11 x 4.14 x 2.54 61,5 59 Slightly Thick - Slightly Thick None Excellent Excellent None 16.600.000 GIA  Xóa
Round
0,23 3 Ly 9 F VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5862,4 16.600.000
652
Xem
round diamond W5150445504J mnh Round 0,23 3 Ly 9 F VVS1 GIA Premium 3.90 x 3.93 x 2.44 62,4 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 16.600.000 GIA  Xóa
Round
0,32 4 Ly 38 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5762,8 16.600.000
652
Xem
round diamond H2156297575G etb Round 0,32 4 Ly 38 F VS1 GIA Premium 4.38 x 4.41 x 2.76 62,8 57 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 16.600.000 GIA  Xóa
Round
0,23 4 Ly 01 F VVS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6060 16.600.000
652
Xem
round diamond H2156060984T mnh Round 0,23 4 Ly 01 F VVS1 GIA Very Good 4.01 x 4.03 x 2.41 60 60 Thin - Medium None Excellent Excellent None 16.600.000 GIA  Xóa
Round
0,24 3 Ly 99 F VVS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6161,6 16.600.000
652
Xem
round diamond R7156156558H mnh Round 0,24 3 Ly 99 F VVS1 GIA Very Good 3.99 x 4.02 x 2.47 61,6 61 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 16.600.000 GIA  Xóa
Round
0,31 4 Ly 3 G VS1 Good Excellent Excellent None GIA 5663,1 16.600.000
652
Xem
round diamond K2156295792B etb Round 0,31 4 Ly 3 G VS1 GIA Good 4.30 x 4.32 x 2.72 63,1 56 Medium - Medium None Excellent Excellent None 16.600.000 GIA  Xóa
Round
0,33 4 Ly 38 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5762,6 16.600.000
652
Xem
round diamond U4156297404U etb Round 0,33 4 Ly 38 F VS1 GIA Premium 4.38 x 4.42 x 2.75 62,6 57 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 16.600.000 GIA  Xóa
Round
0,23 3 Ly 97 F VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5960 16.600.000
652
Xem
round diamond P6150445433P mnh Round 0,23 3 Ly 97 F VVS1 GIA Premium 3.97 x 3.99 x 2.39 60 59 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 16.600.000 GIA  Xóa
Round
0,27 4 Ly 13 G VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5962,4 16.600.000
652
Xem
round diamond G8154370161E mnh Round 0,27 4 Ly 13 G VVS1 GIA Premium 4.13 x 4.15 x 2.58 62,4 59 Slightly Thick - Slightly Thick None Excellent Excellent None 16.600.000 GIA  Xóa
Round
0,23 3 Ly 9 F VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5862,4 16.600.000
652
Xem
round diamond T1150444532R mnh Round 0,23 3 Ly 9 F VVS1 GIA Premium 3.90 x 3.92 x 2.44 62,4 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 16.600.000 GIA  Xóa
Round
0,24 4 Ly 02 F VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5959,6 16.600.000
652
Xem
round diamond G4154932463A mnh Round 0,24 4 Ly 02 F VVS1 GIA Premium 4.02 x 4.05 x 2.41 59,6 59 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 16.600.000 GIA  Xóa
Round
0,30 4 Ly 4 F VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6259,1 16.600.000
652
Xem
round diamond A1153994459Q etb Round 0,30 4 Ly 4 F VS1 GIA Very Good 4.40 x 4.43 x 2.61 59,1 62 Thin - Medium None Excellent Excellent None 16.600.000 GIA  Xóa
Round
0,32 4 Ly 37 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5861,5 16.600.000
652
Xem
round diamond C1156150502C etb Round 0,32 4 Ly 37 F VS1 GIA Premium 4.37 x 4.40 x 2.70 61,5 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 16.600.000 GIA  Xóa
Round
0,32 4 Ly 44 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5860,6 16.600.000
652
Xem
round diamond G4156021614F etb Round 0,32 4 Ly 44 F VS1 GIA Premium 4.44 x 4.46 x 2.70 60,6 58 Medium - Medium None Excellent Excellent None 16.600.000 GIA  Xóa
Round
0,34 4 Ly 49 F VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 5661,8 16.600.000
652
Xem
round diamond H0156049581X etb Round 0,34 4 Ly 49 F VS1 GIA Ideal 4.49 x 4.52 x 2.79 61,8 56 Medium - Medium None Excellent Excellent None 16.600.000 GIA  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 362     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Quan tâm Zalo OA Hưng Phát USA

Nhận các thông tin khuyến mãi hấp dẫn

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG
icon hotline