test

Vòng Tay Kim Cương, Hung Phat Diamonds & Jewelry

Trang chủ >> Lắc Tay >> Vòng Tay Kim Cương
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2  Trang sau
Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G2191
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G2191
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 48
Tổng trọng lượng (carat): 0.41
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micropave
Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G2191

Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G2191

18KGiá: 57.700.000 VND 
Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G0171
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G0171
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 62
Tổng trọng lượng (carat): 0.63
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&Prong
Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G0171

Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G0171

18KGiá: 66.400.000 VND 
Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G1484
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G1484
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 102
Tổng trọng lượng (carat): 1.06
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&bezel
Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G1484

Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G1484

18KGiá: 113.000.000 VND 
Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G1479
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G1479
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 61
Tổng trọng lượng (carat): 1.26
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&Prong
Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G1479

Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G1479

18KGiá: 81.000.000 VND 
Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G1140
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G1140
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 113
Tổng trọng lượng (carat): 1.68
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&Prong
Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G1140

Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G1140

18KGiá: 97.500.000 VND 
Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G1471
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G1471
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 53
Tổng trọng lượng (carat): 1.46
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&Prong
Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G2320
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G2320
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 100
Tổng trọng lượng (carat): 4.33
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&Channel
Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G2320

Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G2320

18KGiá: 220.900.000 VND 
Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G0175
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G0175
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 7
Tổng trọng lượng (carat): 0.35
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Prong
Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G0175

Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G0175

18KGiá: 50.200.000 VND 
Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G1136
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G1136
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 66
Tổng trọng lượng (carat): 1.4
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&Prong
Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G1136

Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G1136

18KGiá: 98.500.000 VND 
Vòng Tay Kim Cương Vàng Hồng18K G10034
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G10034
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 8
Tổng trọng lượng (carat): 0.50
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Prong
Vòng Tay Kim Cương Vàng Hồng18K G10034

Vòng Tay Kim Cương Vàng Hồng18K G10034

18KGiá: 37.300.000 VND 
Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G0271
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G0271
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 191
Tổng trọng lượng (carat): 2.69
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&prong
Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G0272
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G0272
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 159
Tổng trọng lượng (carat): 2.33
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&prong
Vòng Đeo Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G0193
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G0193
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 5
Tổng trọng lượng (carat): 0.36
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: bezel
Vòng Đeo Tay Kim Cương  Vàng Trắng 18K G1150
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G1150
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 164
Tổng trọng lượng (carat): 2.98
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro,channel&prong
Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G1152
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G1152
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 8
Tổng trọng lượng (carat): 0.27
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Prong
Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G1154
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G1154
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 10
Tổng trọng lượng (carat): 0.55
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Channel
Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K H03958A
Thông tin lắc tay
Mã sản phẩm: H03958A
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 52
Tổng trọng lượng (carat): 0.74
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K H03959A
Thông tin lắc tay
Mã sản phẩm: H03959A
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 32
Tổng trọng lượng (carat): 0.81
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K H04730A
Thông tin lắc tay
Mã sản phẩm: H04730A
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 76
Tổng trọng lượng (carat): 1,19
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K H04929A
Thông tin lắc tay
Mã sản phẩm: H04929A
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 54
Tổng trọng lượng (carat): 0.81
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K J04869A
Thông tin lắc tay
Mã sản phẩm: J04869A
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 27
Tổng trọng lượng (carat): 0.66
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K J10055A
Thông tin lắc tay
Mã sản phẩm: J10055A
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 10
Tổng trọng lượng (carat): 0.51
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K J10505A
Thông tin lắc tay
Mã sản phẩm: J10505A
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 85
Tổng trọng lượng (carat): 0.77
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K J10959A
Thông tin lắc tay
Mã sản phẩm: J10959A
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 37
Tổng trọng lượng (carat): 1.1
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2  Trang sauarrow-go
Find us on facebook

Quan tâm Zalo OA Hưng Phát USA

Nhận các thông tin khuyến mãi hấp dẫn

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG