test

Vòng Tay Kim Cương - Hưng Phát USA

Trang chủ >> Lắc Tay >> Vòng Tay Kim Cương
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2  Trang sau
Vỏ Vòng Tay Kim Cương G10070
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G10070
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 104
Tổng trọng lượng (carat): 0.98
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Vòng Tay Kim Cương G10070

Vỏ Vòng Tay Kim Cương G10070

18KGiá: 74.900.000 VND 
Vòng Tay Kim Cương G10310
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: G10310
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 176
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vòng Tay Kim Cương G10310

Vòng Tay Kim Cương G10310

18KGiá: 140.600.000 VND 
Vòng Tay Kim Cương G10166
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: G10166
Vàng:
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 234
Tổng trọng lượng (carat): 1.89
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vòng Tay Kim Cương G10166

Vòng Tay Kim Cương G10166

18KGiá: 138.400.000 VND 
Vòng Tay Kim Cương G10096
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: G10096
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 116
Tổng trọng lượng (carat): 1.83
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vòng Tay Kim Cương G10096

Vòng Tay Kim Cương G10096

18KGiá: 107.000.000 VND 
Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G102356
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G102356
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 95
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G102356

Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G102356

18KGiá: 153.000.000 VND 
Vòng Tay Kim Cương G102163
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G102163
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 471
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 212.000.000 VND 
Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G0156
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G0156
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 8
Tổng trọng lượng (carat): 0.24
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G0156

Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G0156

18KGiá: 29.000.000 VND 
Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G101709
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G101709
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 728
Tổng trọng lượng (carat): 3.66
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G101709

Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G101709

18KGiá: 245.200.000 VND 
Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G100498
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G100498
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 8
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G100498

Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G100498

18KGiá: 24.600.000 VND 
Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G2092
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G2092
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 5
Tổng trọng lượng (carat): 0.42
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G2092

Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G2092

18KGiá: 12.200.000 VND 
Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G1153
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G1153
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 18
Tổng trọng lượng (carat): 0.32
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G0249
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G0249
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 23
Tổng trọng lượng (carat): 0.62
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K S05704A
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: S05704A
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 12
Tổng trọng lượng (carat): 0.13
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K S05583A
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: S05583A
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 2
Tổng trọng lượng (carat): 0.42
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K S03077A
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: S03077A
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 26
Tổng trọng lượng (carat): 0.43
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K P10063A
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: P10063A
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 129
Tổng trọng lượng (carat): 2.77
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K N02168A
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: N02168A
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 61
Tổng trọng lượng (carat): 1.37
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K J10959A
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: J10959A
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 37
Tổng trọng lượng (carat): 1.1
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K J10505A
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: J10505A
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 85
Tổng trọng lượng (carat): 0.77
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K J10055A
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: J10055A
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 10
Tổng trọng lượng (carat): 0.51
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K J04869A
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: J04869A
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 27
Tổng trọng lượng (carat): 0.66
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K H04929A
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: H04929A
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 54
Tổng trọng lượng (carat): 0.81
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K H04730A
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: H04730A
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 76
Tổng trọng lượng (carat): 1,19
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K H03959A
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: H03959A
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 32
Tổng trọng lượng (carat): 0.81
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2  Trang sauarrow-go
Find us on facebook

Quan tâm Zalo OA Hưng Phát USA

Nhận các thông tin khuyến mãi hấp dẫn

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG
 
icon hotline