test

Vỏ vòng tay kim cương. Hung Phat Diamonds & Jewelry

Trang chủ >> Lắc Tay >> Vỏ Vòng Tay Kim Cương
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2  Trang sau
Vỏ Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G0275
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G0275
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 126
Tổng trọng lượng (carat): 0.84
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G0275

Vỏ Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G0275

18KGiá: 79.400.000 VND 
Vỏ Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G6918
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G6918
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 126
Tổng trọng lượng (carat): 2.84
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G6918

Vỏ Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G6918

18KGiá: 159.400.000 VND 
Vỏ Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G68151
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G68151
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 74
Tổng trọng lượng (carat): 0.8
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G68151

Vỏ Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G68151

18KGiá: 117.400.000 VND 
Vỏ Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G7115
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G7115
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 126
Tổng trọng lượng (carat): 1.18
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G7115

Vỏ Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G7115

18KGiá: 103.400.000 VND 
Vỏ Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G7073
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G7073
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 135
Tổng trọng lượng (carat): 1.60
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G7073

Vỏ Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G7073

18KGiá: 127.100.000 VND 
Vỏ Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G7075
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G7075
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 156
Tổng trọng lượng (carat): 2.07
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G7070
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G7070
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 90
Tổng trọng lượng (carat): 1.45
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G7070

Vỏ Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G7070

18KGiá: 147.400.000 VND 
Vỏ Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G7022
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G7022
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 147
Tổng trọng lượng (carat): 2.53
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G7022

Vỏ Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G7022

18KGiá: 164.900.000 VND 
Vỏ Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G7011
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G7011
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 114
Tổng trọng lượng (carat): 2.11
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G7011

Vỏ Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G7011

18KGiá: 158.600.000 VND 
Vỏ Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G6989
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G6989
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 110
Tổng trọng lượng (carat): 2.4
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G6989

Vỏ Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G6989

18KGiá: 172.600.000 VND 
Vỏ Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G1148
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G1148
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 46
Tổng trọng lượng (carat): 0.94
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G0087
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G0087
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 12
Tổng trọng lượng (carat): 0.19
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G0094
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G0094
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 24
Tổng trọng lượng (carat): 0.19
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G1467
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G1467
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 128
Tổng trọng lượng (carat): 0.76
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G0091
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G0091
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 20
Tổng trọng lượng (carat): 1.34
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G0016
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G0016
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 94
Tổng trọng lượng (carat): 1.38
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G0277
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G0277
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 124
Tổng trọng lượng (carat): 1.01
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G0209
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G0209
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 44
Tổng trọng lượng (carat): 0.74
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G1466AW50D
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G1466
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 99
Tổng trọng lượng (carat): 0.83
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro,bezel&Prong
Vỏ Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G1481
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G1481
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 120
Tổng trọng lượng (carat): 1.57
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&Prong
Vỏ Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G0290
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G0290
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 108
Tổng trọng lượng (carat): 1.14
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&prong
Vỏ Vòng Đeo Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G0255
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G0255
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 68
Tổng trọng lượng (carat): 2.07
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Channel & Prong
Vỏ Vòng Đeo Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K HPBG0213
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: HPBG0213
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 72
Tổng trọng lượng (carat): 0.65
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Vỏ Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G2220
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G2220
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 118
Tổng trọng lượng (carat): 1.5
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2  Trang sauarrow-go
Find us on facebook

Quan tâm Zalo OA Hưng Phát USA

Nhận các thông tin khuyến mãi hấp dẫn

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG