Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương, Necklaces & Pendants. Hung Phat Diamonds & Jewelry
test

Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương, Necklaces & Pendants. Hung Phat Diamonds & Jewelry

Trang chủ >> Dây Chuyền & Mặt >> Vỏ Mặt Kim Cương
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2 3 … 10  Trang sau
Vỏ Mặt Dây Kim Cương P10925
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
Vỏ Mặt Dây Kim Cương P10925

Vỏ Mặt Dây Kim Cương P10925

18KGiá: 86.400.000 VND 
Vỏ Mặt Dây Kim Cương P10922
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
Vỏ Mặt Dây Kim Cương P10922

Vỏ Mặt Dây Kim Cương P10922

18KGiá: 107.500.000 VND 
Vỏ Mặt Dây Kim Cương P10921
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
Vỏ Mặt Dây Kim Cương P10921

Vỏ Mặt Dây Kim Cương P10921

18KGiá: 48.000.000 VND 
Vỏ Mặt Dây Kim Cương P10918
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
Vỏ Mặt Dây Kim Cương P10918

Vỏ Mặt Dây Kim Cương P10918

18KGiá: 106.000.000 VND 
Vỏ Mặt Dây Kim Cương P10842
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
Vỏ Mặt Dây Kim Cương P10842

Vỏ Mặt Dây Kim Cương P10842

18KLIÊN HỆ ĐỂ ĐẶT HÀNG
Vỏ Mặt Dây Kim Cương P10464
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
18KGiá: 123.700.000 VND 
Vỏ Mặt Dây Kim Cương P10489
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
Vỏ Mặt Dây Kim Cương P10489

Vỏ Mặt Dây Kim Cương P10489

18KGiá: 19.000.000 VND 
Vỏ Mặt Dây Kim Cương P10483
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
Vỏ Mặt Dây Kim Cương P10483

Vỏ Mặt Dây Kim Cương P10483

18KGiá: 49.400.000 VND 
Vỏ Mặt Dây Kim Cương P10114
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
Vỏ Mặt Dây Kim Cương P10114

Vỏ Mặt Dây Kim Cương P10114

18KGiá: 22.800.000 VND 
Vỏ Mặt Dây Kim Cương P10479
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
Vỏ Mặt Dây Kim Cương P10479

Vỏ Mặt Dây Kim Cương P10479

18KGiá: 22.700.000 VND 
Vỏ Mặt Dây Kim Cương P10633
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
18KGiá: 58.500.000 VND 
Vỏ Mặt Dây Kim Cương P10178
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
18KGiá: 40.700.000 VND 
Vỏ Mặt Dây Kim Cương P10517
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
18KGiá: 237.000.000 VND 
Vỏ Mặt Dây Kim Cương P10966
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
18KGiá: 29.800.000 VND 
Vỏ Mặt Dây Kim Cương P10007
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
18KGiá: 20.000.000 VND 
Vỏ Mặt Dây Kim Cương P10217
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
18KGiá: 17.500.000 VND 
Vỏ Mặt Dây Kim Cương P10485
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
18KGiá: 38.400.000 VND 
Vỏ Mặt Dây Kim Cương P10656
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P10656
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 57
Tổng trọng lượng (carat): 0.35
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 28.000.000 VND 
Vỏ Mặt Dây Kim Cương P10124
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: P10124
Vàng: 14K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 39
Tổng trọng lượng (carat): 0.54
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
WHTGiá: 21.700.000 VND 
Vỏ Mặt Dây Kim Cương P10491
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: P10491
Vàng: 14K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 16
Tổng trọng lượng (carat): 0.38
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
WHTGiá: 29.800.000 VND 
Vỏ Mặt Dây Kim Cương P10488
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P10488
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 40
Tổng trọng lượng (carat): 1.04
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 48.600.000 VND 
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương P10646
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương P10494
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P10494
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 46
Tổng trọng lượng (carat): 2.69
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương P10753
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P10753
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 38
Tổng trọng lượng (carat): 1.61
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2 3 … 10  Trang sauarrow-go
Find us on facebook

Quan tâm Zalo OA Hưng Phát USA

Nhận các thông tin khuyến mãi hấp dẫn

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG
 
icon hotline