test

Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương, Necklaces & Pendants. Hung Phat Diamonds & Jewelry

Trang chủ >> Dây Chuyền & Mặt >> Vỏ Mặt Kim Cương
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2 3 … 9  Trang sau
Vỏ Mặt Dây Kim Cương P10656
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P10656
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 57
Tổng trọng lượng (carat): 0.35
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Mặt Dây Kim Cương P10656

Vỏ Mặt Dây Kim Cương P10656

18KGiá: 28.200.000 VND 
Vỏ Mặt Dây Kim Cương P10124
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: P10124
Vàng: 14K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 39
Tổng trọng lượng (carat): 0.54
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Mặt Dây Kim Cương P10124

Vỏ Mặt Dây Kim Cương P10124

WHTGiá: 21.900.000 VND 
Vỏ Mặt Dây Kim Cương P10491
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: P10491
Vàng: 14K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 16
Tổng trọng lượng (carat): 0.38
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Mặt Dây Kim Cương P10491

Vỏ Mặt Dây Kim Cương P10491

WHTGiá: 30.000.000 VND 
Vỏ Mặt Dây Kim Cương P10488
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P10488
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 40
Tổng trọng lượng (carat): 1.04
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Mặt Dây Kim Cương P10488

Vỏ Mặt Dây Kim Cương P10488

18KGiá: 49.000.000 VND 
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương P10646
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương P10646

Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương P10646

18KGiá: 30.600.000 VND 
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương P10494
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P10494
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 46
Tổng trọng lượng (carat): 2.69
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương P10753
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P10753
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 38
Tổng trọng lượng (carat): 1.61
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương P10753

Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương P10753

18KGiá: 110.000.000 VND 
Mặt Dây Chuyền Kim Cương P10162
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: P10162
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 98
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Mặt Dây Chuyền Kim Cương P10162

Mặt Dây Chuyền Kim Cương P10162

18KGiá: 27.300.000 VND 
Vỏ Mặt Kim Cương P10464
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: P10464
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 45
Tổng trọng lượng (carat): 0.56
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Mặt Kim Cương P10464

Vỏ Mặt Kim Cương P10464

18KGiá: 27.000.000 VND 
Vỏ Mặt Kim Cương P10219
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: P10219
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 23
Tổng trọng lượng (carat): 1.4
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Mặt Kim Cương P10219

Vỏ Mặt Kim Cương P10219

18KGiá: 95.800.000 VND 
Vỏ Mặt Kim Cương P10176
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: P10176
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 73
Tổng trọng lượng (carat): 0.33
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 24.500.000 VND 
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P01697
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P01697
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 30
Tổng trọng lượng (carat): 0.55
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu:
Vỏ mặt dây chuyền kim cương P102665
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P102665
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 12
Tổng trọng lượng (carat): 0.27
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ mặt dây chuyền kim cương P102664
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P102664
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 30
Tổng trọng lượng (carat): 0.34
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ mặt dây chuyền kim cương P102635
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P102635
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 28
Tổng trọng lượng (carat): 0.07
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ mặt dây chuyền kim cương P102632
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P102632
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 44
Tổng trọng lượng (carat): 0.10
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ mặt dây chuyền P102633
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P102633
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 17
Tổng trọng lượng (carat): 0.20
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 9.500.000 VND 
Vỏ mặt dây chuyền kim cương P102634
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P102634
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 17
Tổng trọng lượng (carat): 0.20
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ mặt dây chuyền kim cương 18K P102691
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P102691
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 26
Tổng trọng lượng (carat): 0.20
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ mặt dây chuyền kim cương 18K P102692
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P102692
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 19
Tổng trọng lượng (carat): 0.16
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ mặt dây chuyền kim cương 18K P102690
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P102690
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 36
Tổng trọng lượng (carat): 0.27
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 15.200.000 VND
Giá giảm: 13.600.000 VND 
Vỏ mặt dây chuyền kim cương 18K P102687
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P102687
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 22
Tổng trọng lượng (carat): 0.12
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ mặt dây chuyền kim cương 18K P102688
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P102688
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 22
Tổng trọng lượng (carat): 0.18
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ mặt dây chuyền kim cương 18K P102689
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P102689
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 20
Tổng trọng lượng (carat): 0.34
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2 3 … 9  Trang sauarrow-go

Quan tâm Zalo OA Hưng Phát USA

Nhận các thông tin khuyến mãi hấp dẫn

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG
 
icon hotline