Vỏ Lắc Tay Kim Cương - Hưng Phát Diamonds & Jewelry
test

Vỏ Lắc Tay Kim Cương - Hưng Phát Diamonds & Jewelry

Trang chủ >> Lắc Tay >> Vỏ Lắc Tay Kim Cương
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
Lắc Tay Kim Cương L10331
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: L10331
Vàng:
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 140
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Kim Cương L10331

Lắc Tay Kim Cương L10331

18KGiá: 80.700.000 VND 
Vỏ Vòng Tay Kim Cương G10020
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G10020
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 146
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Vòng Tay Kim Cương G10020

Vỏ Vòng Tay Kim Cương G10020

18KGiá: 120.700.000 VND 
Lắc Tay Kim Cương L10065
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: L10065
Vàng:
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 87
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Kim Cương L10065

Lắc Tay Kim Cương L10065

18KGiá: 67.000.000 VND 
Vỏ Vòng Tay Kim Cương G10083
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G10083
Vàng:
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 132
Tổng trọng lượng (carat): 1.52
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Vòng Tay Kim Cương G10083

Vỏ Vòng Tay Kim Cương G10083

18KGiá: 81.200.000 VND 
Vỏ Lắc Tay Kim Cương L10294
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: L10294
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 342
Tổng trọng lượng (carat): 3.85
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Lắc Tay Kim Cương L10294

Vỏ Lắc Tay Kim Cương L10294

18KGiá: 153.800.000 VND 
Vỏ Vòng Tay Kim Cương G10070
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G10070
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 104
Tổng trọng lượng (carat): 0.98
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 74.300.000 VND 
Vỏ Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K L102539
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: L102539
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 14
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K L102539

Vỏ Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K L102539

18KGiá: 49.400.000 VND 
Vỏ Lắc Tay Kim Cương  L102171
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: L102171
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 108
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Lắc Tay Kim Cương L102171

Vỏ Lắc Tay Kim Cương L102171

18KGiá: 338.000.000 VND 
Vỏ Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G101908
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: G101908
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 48
Tổng trọng lượng (carat): 1.86
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G101908

Vỏ Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G101908

18KGiá: 75.200.000 VND 
Vỏ Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K L6996
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: L6996
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 144
Tổng trọng lượng (carat): 0.99
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K L6996

Vỏ Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K L6996

18KGiá: 62.300.000 VND 
Vỏ Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K L101532
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: L101532
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 35
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K L1835
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: L1835
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 85
Tổng trọng lượng (carat): 1,12
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K L1836
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: L1836
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 114
Tổng trọng lượng (carat): 0.73
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K L1481
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: L1481
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat): 1.38
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro & Prong
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K L1481
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: L1481
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 102
Tổng trọng lượng (carat): 1.81
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&Prong
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
Find us on facebook

Quan tâm Zalo OA Hưng Phát USA

Nhận các thông tin khuyến mãi hấp dẫn

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG
 
icon hotline