Vỏ Bông Tai Kim Cương - Hưng Phát USA
test

Vỏ Bông Tai Kim Cương - Hưng Phát USA

Trang chủ >> Bông Tai >> Vỏ Bông Tai Kim Cương
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2 3 … 5  Trang sau
Bông Tai Kim Cương E10183
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E10183
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 150
Tổng trọng lượng (carat): 0.71
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Bông Tai Kim Cương E10183

Bông Tai Kim Cương E10183

18KGiá: 53.500.000 VND 
Vỏ Bông Tai Kim Cương E10763
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E10763
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 16
Tổng trọng lượng (carat): 2.29
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Bông Tai Kim Cương E10763

Vỏ Bông Tai Kim Cương E10763

18KGiá: 135.900.000 VND 
Vỏ Bông Tai Kim Cương E10646
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E10646
Vàng:
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 70
Tổng trọng lượng (carat): 0.56
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Bông Tai Kim Cương E10646

Vỏ Bông Tai Kim Cương E10646

18KGiá: 40.500.000 VND 
Vỏ Bông Tai Kim Cương E10178
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm:
Vàng:
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Bông Tai Kim Cương E10178

Vỏ Bông Tai Kim Cương E10178

WHTGiá: 24.800.000 VND 
Vỏ Bông Tai Kim Cương E10789
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E10789
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 48
Tổng trọng lượng (carat): 3.56
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Bông Tai Kim Cương E10789

Vỏ Bông Tai Kim Cương E10789

18KGiá: 59.100.000 VND 
Vỏ Bông Tai Kim Cương E10780
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E10780
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 50
Tổng trọng lượng (carat): 0.63
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 42.100.000 VND 
Vỏ Bông Tai Kim Cương E10081
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E10081
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 98
Tổng trọng lượng (carat): 0.61
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Bông Tai Kim Cương E10081

Vỏ Bông Tai Kim Cương E10081

WHTGiá: 43.000.000 VND 
Vỏ Bông Tai Kim Cương E10132
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E10132
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 58
Tổng trọng lượng (carat): 0.64
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Bông Tai Kim Cương E10132

Vỏ Bông Tai Kim Cương E10132

18KGiá: 38.300.000 VND 
Vỏ Bông Tai Kim Cương E10117
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E10117
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 48
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Bông Tai Kim Cương E10117

Vỏ Bông Tai Kim Cương E10117

18KGiá: 45.300.000 VND 
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E10062
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E10062
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 16
Tổng trọng lượng (carat): 0.42
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu:
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E10062

Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E10062

18KGiá: 18.900.000 VND 
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E10058
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E10058
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 18
Tổng trọng lượng (carat): 0.32
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu:
18KGiá: 14.000.000 VND 
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E10067
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E10067
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 88
Tổng trọng lượng (carat): 0.46
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu:
18KGiá: 23.000.000 VND 
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E10063
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E10063
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 120
Tổng trọng lượng (carat): 0.45
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu:
18KGiá: 25.300.000 VND 
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E10036
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E10036
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 86
Tổng trọng lượng (carat): 0.7
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu:
18KGiá: 29.700.000 VND 
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E10076
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E10076
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 32
Tổng trọng lượng (carat): 0.79
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu:
18KGiá: 39.600.000 VND 
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E10035
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E10035
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 80
Tổng trọng lượng (carat): 0.41
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu:
18KGiá: 35.000.000 VND 
Vỏ Bông Tai Kim Cương E102235
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E102235
Vàng:
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 10
Tổng trọng lượng (carat): 0.62
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu:
18KGiá: 24.600.000 VND 
Vỏ Đôi Bông Tai Kim Cương E10106
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E10106
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 7.600.000 VND 
Vỏ bông tai kim cương E102669
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E102669
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 32
Tổng trọng lượng (carat): 0.34
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 16.700.000 VND 
Vỏ bông tai kim cương E102668
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E102668
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 16
Tổng trọng lượng (carat): 0.74
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 26.100.000 VND 
Vỏ bông tai kim cương E102667
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E102667
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 32
Tổng trọng lượng (carat): 0.34
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 16.700.000 VND 
Vỏ bông tai kim cương E102666
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E102666
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 28
Tổng trọng lượng (carat): 0.29
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 13.400.000 VND 
Vỏ bông tai kim cương E102720
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E102720
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 18
Tổng trọng lượng (carat): 0.46
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 16.600.000 VND 
Vỏ bông tai kim cương E102718
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E102718
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 160.34
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 13.300.000 VND 
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2 3 … 5  Trang sauarrow-go
Find us on facebook

Quan tâm Zalo OA Hưng Phát USA

Nhận các thông tin khuyến mãi hấp dẫn

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG
 
icon hotline