, Completed Engagement Rings. Hung Phat Diamonds & Jewelry
test

, Completed Engagement Rings. Hung Phat Diamonds & Jewelry

Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2  Trang sau
Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R100093
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R100093
Vàng: 14K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 45
Tổng trọng lượng (carat): 0.68
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R100093

Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R100093

18KGiá: 36.400.000 VND 
Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R13393
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R13393
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 7
Tổng trọng lượng (carat): 0.31
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R13393

Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R13393

18KGiá: 22.300.000 VND 
Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R2233
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R2233
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 51
Tổng trọng lượng (carat): 0.38
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro & Prong
Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R2233

Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R2233

18KGiá: 26.400.000 VND 
Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R2842
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R2842
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 58
Tổng trọng lượng (carat): 0.32
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro & Prong
Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R2842

Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R2842

18KGiá: 24.900.000 VND 
Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R2841
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R2841
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 52
Tổng trọng lượng (carat): 0.3
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R2841

Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R2841

18KGiá: 22.000.000 VND 
Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R2840
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R2840
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro & Channel
Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R2228
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R2228
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 60
Tổng trọng lượng (carat): 0.28
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R2228

Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R2228

18KGiá: 24.900.000 VND 
Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R2213
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R2213
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat): 0.24
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R2213

Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R2213

Giá: 14.200.000 VND 
Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R2196
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R2196
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat): 0.32
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VVS1
Kiểu: Micropave
Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R2196

Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R2196

Giá: 18.900.000 VND 
Nhẫn Thời Trang Cubic Zirconia R2106
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R2106
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 36
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Nhẫn Thời Trang Cubic Zirconia R2106

Nhẫn Thời Trang Cubic Zirconia R2106

18KGiá: 16.700.000 VND 
Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R2231
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R2231
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R2106
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R2106
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 36
Tổng trọng lượng (carat): 0.32
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: micropave
Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R1872
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R1872
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 12
Tổng trọng lượng (carat): 0,61
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: prong
Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R1620
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R1620
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 12
Tổng trọng lượng (carat): 0.76
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: bezel&prong
Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R0609
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R0609
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 36
Tổng trọng lượng (carat): 0.6
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: micropave&prong
Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R2222
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R2222
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 96
Tổng trọng lượng (carat): 0.68
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micropave&prong
Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R2212
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R2212
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 34
Tổng trọng lượng (carat): 0.4
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micropave&prong
Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R2213
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R2213
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 42
Tổng trọng lượng (carat): 0.3
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micropave
Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R2224
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R2224
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 65
Tổng trọng lượng (carat): 0.45
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micropave
Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R2196
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R2196
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 46
Tổng trọng lượng (carat): 0.32
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micropave
Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R2193
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R2193
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 80
Tổng trọng lượng (carat): 0.78
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&Prong
Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R2208
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R2208
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 41
Tổng trọng lượng (carat): 2.64
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Bezel&Micro
18KGiá: 133.100.000 VND 
Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R1683
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R1683
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 35
Tổng trọng lượng (carat): 0.18
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R2186
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R2186
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 23
Tổng trọng lượng (carat): 0.33
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micropave
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2  Trang sauarrow-go
Find us on facebook

Quan tâm Zalo OA Hưng Phát USA

Nhận các thông tin khuyến mãi hấp dẫn

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG
 
icon hotline