test

, Engagement Ring Settings. Hung Phat Diamonds & Jewelry

Trang chủ >> Nhẫn Kim Cương >> Vỏ Nhẫn Kim Cương >> Nhẫn - Đai Bản Lớn
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2  Trang sau
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5115E
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5115
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng: 3.5 to 5.0
Loại chấu:
Carat: 1.55 to 2.25
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 8,0MM
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 38
Tổng trọng lượng (carat): 0.57
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&prong
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5115E

Vỏ Nhẫn Kim Cương B5115E

18KGiá: 40.300.000 VND 
Nhẫn  Kim Cương Vàng Trắng 18K B1813
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B1813
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 12
Tổng trọng lượng (carat): 0.39
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Bezel&Prong
Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B1813

Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B1813

18KGiá: 22.900.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B0909
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B0909
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 40
Tổng trọng lượng (carat): 0.73
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&Prong
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B0909

Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B0909

18KGiá: 43.300.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2493
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2493
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 12
Tổng trọng lượng (carat): 0.4
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Channel&Prong
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2493

Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2493

14KGiá: 30.600.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B2499
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2499
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 30
Tổng trọng lượng (carat): 0.54
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&prong
Vỏ Nhẫn Kim Cương B2499

Vỏ Nhẫn Kim Cương B2499

18KGiá: 39.100.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2761
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2761
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 122
Tổng trọng lượng (carat): 1.15
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2768
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2768
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 82
Tổng trọng lượng (carat): 0.45
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2768

Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2768

18KGiá: 31.400.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2776
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2776
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 42
Tổng trọng lượng (carat): 0.95
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro & Prong
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2776

Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2776

18KGiá: 47.900.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2778
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2778
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 64
Tổng trọng lượng (carat): 0.62
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2778

Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2778

18KGiá: 40.300.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2779
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2779
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 42
Tổng trọng lượng (carat): 0.64
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro & Channel
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2779

Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2779

18KGiá: 37.900.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2780
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2780
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 52
Tổng trọng lượng (carat): 0.42
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro & Channel
Vỏ Nhẫn Kim Cương  Vàng Trắng 18K B2785
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2785
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 84
Tổng trọng lượng (carat): 0.78
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2788
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2788
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 98
Tổng trọng lượng (carat): 0.62
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2790
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2790
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 50
Tổng trọng lượng (carat): 0.50
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2793
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2793
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 90
Tổng trọng lượng (carat): 0.78
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2796
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2796
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 88
Tổng trọng lượng (carat): 0.34
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2825
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2825
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 58
Tổng trọng lượng (carat): 0.36
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2829
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2829
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 106
Tổng trọng lượng (carat): 0.46
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B0788
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B0788
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 28
Tổng trọng lượng (carat): 0.30
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu:
Vỏ Nhẫn Kim Cương B2914
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2914
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 42
Tổng trọng lượng (carat): 0.6
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 33.300.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B2922
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2922
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 72
Tổng trọng lượng (carat): 0.72
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 37.100.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B2923
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2923
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 54
Tổng trọng lượng (carat): 0.68
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 44.400.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2931
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2931
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 76
Tổng trọng lượng (carat): 0.57
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Nhẫn Kim Cương B2934
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2934
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 62
Tổng trọng lượng (carat): 0.65
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 38.000.000 VND 
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2  Trang sauarrow-go
Find us on facebook

Quan tâm Zalo OA Hưng Phát USA

Nhận các thông tin khuyến mãi hấp dẫn

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG