test

Matching Sets, Engagement Ring Settings. Hung Phat Diamonds & Jewelry

Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2  Trang sau
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R102015
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R102015
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 25
Tổng trọng lượng (carat): 0.21
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R102015

Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R102015

18KGiá: 36.000.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R102010
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R102010
Vàng:
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 99
Tổng trọng lượng (carat): 0.84
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R102010

Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R102010

18KGiá: 38.100.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng 18K R100472
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R100472
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 16
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng 18K R100472

Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng 18K R100472

18KGiá: 19.100.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B1451
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B1451
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 28
Tổng trọng lượng (carat): 0.59
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B1451

Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B1451

18KGiá: 33.300.000 VND 
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD1281
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD1281
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 28
Tổng trọng lượng (carat): 0.34
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD1281

Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD1281

18KGiá: 34.200.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2644
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2644
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 46
Tổng trọng lượng (carat): 0.43
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD100460
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD100460
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 31
Tổng trọng lượng (carat): 0.4
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD100460

Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD100460

18KGiá: 30.000.000 VND 
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD92690
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD92690
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 204
Tổng trọng lượng (carat): 1.28
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD92690

Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD92690

18KGiá: 62.000.000 VND 
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD14060
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD14060
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 21
Tổng trọng lượng (carat): 0.42
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD14060

Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD14060

18KGiá: 24.500.000 VND 
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD18850
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD18850
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 31
Tổng trọng lượng (carat): 0.4
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD18850

Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD18850

18KGiá: 29.900.000 VND 
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD17883
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD17883
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 22
Tổng trọng lượng (carat): 0.21
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD2812
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD2812
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 71
Tổng trọng lượng (carat): 0.5
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD5087A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD5087
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: HighPolish
Bề rộng: 2,9 to 4,4
Loại chấu:
Carat: 0,63 to 1,17
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 1ct Round
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 20
Tổng trọng lượng (carat): 0.97
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Channel&prong
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD5073A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD5073
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polis
Bề rộng: 2,5 to 2,6
Loại chấu:
Carat: 0,63 to 1,17
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 1ct Round
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 24
Tổng trọng lượng (carat): 0,28
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro,bezel&prong
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD5045E
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD5045
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: Polish
Bề rộng: 2,6 to 5,2
Loại chấu:
Carat: 0,63 to 1,17
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 1ct Round
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 59
Tổng trọng lượng (carat): 0,61
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro,bezel&prong
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD5033A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD5033
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polis
Bề rộng: 2,2 to 2,6
Loại chấu:
Carat: 0,63 to 1,17
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 1ct Round
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 23
Tổng trọng lượng (carat): 0,68
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&prong
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD5030E
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD5030
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: Polish
Bề rộng: 2,3 to 2,9
Loại chấu:
Carat: 0,63 to 1,45
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 6*6mm Princess
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 17
Tổng trọng lượng (carat): 1,34
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Channel&prong
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD5019A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD5019
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: Polish
Bề rộng: 2,2 to 2,3
Loại chấu:
Carat: 0,63 to 1,17
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 1ct Round
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 5
Tổng trọng lượng (carat): 0,68
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Channel&prong
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD5018A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD5018
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: Polish
Bề rộng: 2,7 to 3,8
Loại chấu:
Carat: 0,63 to 1,17
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS,
Viên kim cương chính: 1ct
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 14
Tổng trọng lượng (carat): 1,46
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD5013A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD5013
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: Polish
Bề rộng: 2,7 to 4,2
Loại chấu:
Carat: 0,63 to 1,17
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 1ct Round
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 26
Tổng trọng lượng (carat): 1,26
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Channel&prong
Vỏ Nhẫn Đính Hôn Kim Cương Vàng Trắng 18K BD1146
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD1146
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat): 0.55
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micropave & Bezel
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD2813
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD2813
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 63
Tổng trọng lượng (carat): 0.75
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD2811
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD2811
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 107
Tổng trọng lượng (carat): 0.95
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD2810
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD2810
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 66
Tổng trọng lượng (carat): 1.13
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2  Trang sauarrow-go
Find us on facebook

Quan tâm Zalo OA Hưng Phát USA

Nhận các thông tin khuyến mãi hấp dẫn

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG
 
icon hotline