test

Dây chuyền, mặt dây chuyền kim cương, Diamond Pendants, Necklaces & Pendants

Trang chủ >> Dây Chuyền & Mặt >> Mặt Kim Cương
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2 3 … 7  Trang sau
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1231
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1231
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 5
Tổng trọng lượng (carat): 0.15
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1231

Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1231

18KGiá: 10.200.000 VND 
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P2568F
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P2568F
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 11
Tổng trọng lượng (carat): 0.24
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Prong
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P2568F

Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P2568F

18KGiá: 12.100.000 VND 
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1189
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1189
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 42
Tổng trọng lượng (carat): 0.78
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Channel & Prong
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1189

Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1189

18KGiá: 29.900.000 VND 
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1592
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1592
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 36
Tổng trọng lượng (carat): 0.65
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: prong
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1592

Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1592

18KGiá: 30.400.000 VND 
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1986
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1986
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 13
Tổng trọng lượng (carat): 0.34
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Prong
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1986

Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1986

18KGiá: 31.900.000 VND 
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1987
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1987
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 12
Tổng trọng lượng (carat): 0.23
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Prong
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P2349
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P2349
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 1
Tổng trọng lượng (carat): 0.08
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Prong
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P2349

Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P2349

18KGiá: 12.200.000 VND 
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1286
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1286
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 75
Tổng trọng lượng (carat): 0.42
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1286

Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1286

18KGiá: 27.400.000 VND 
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1287
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1287
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 77
Tổng trọng lượng (carat): 0.44
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&Prong
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1287

Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1287

18KGiá: 32.000.000 VND 
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1714
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1714
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 45
Tổng trọng lượng (carat): 0.63
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&Prong
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1714

Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1714

18KGiá: 34.600.000 VND 
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1715
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1715
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 64
Tổng trọng lượng (carat): 1.09
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&Prong
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1314
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1314
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 42
Tổng trọng lượng (carat): 0.3
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&prong
Mặt Dây Chuyền Kim Cương P1190
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1190
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 32
Tổng trọng lượng (carat): 0.84
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 40.200.000 VND 
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1729
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1729
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1226
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1226
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1732
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1732
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1730
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1730
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P2568
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P2568
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 11
Tổng trọng lượng (carat): 0.50
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro & Prong
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P2584
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P2584
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 30
Tổng trọng lượng (carat): 0.17
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P0452
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P0452
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 24
Tổng trọng lượng (carat): 0.21
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micropave & Prong
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1395
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1395
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 231
Tổng trọng lượng (carat): 2.17
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micropave
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K S05928P
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: S05928P
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 31
Tổng trọng lượng (carat): 0.21
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K S06071P
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: S06071P
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 2
Tổng trọng lượng (carat): 0.13
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K S06293P
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: S06293P
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 7
Tổng trọng lượng (carat): 0.15
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2 3 … 7  Trang sauarrow-go
Find us on facebook

Quan tâm Zalo OA Hưng Phát USA

Nhận các thông tin khuyến mãi hấp dẫn

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG