Mặt Dây Chuyền Kim Cương - Hưng Phát USA
test

Mặt Dây Chuyền Kim Cương - Hưng Phát USA

Trang chủ >> Dây Chuyền & Mặt >> Mặt Kim Cương
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2 3 … 7  Trang sau
Mặt Dây Kim Cương UP01085
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: UP01085
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 29
Tổng trọng lượng (carat): 0.72
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Mặt Dây Kim Cương UP01085

Mặt Dây Kim Cương UP01085

18KGiá: 37.800.000 VND 
Mặt Dây Kim Cương P10209
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P10209
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 99
Tổng trọng lượng (carat): 0.58
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Mặt Dây Kim Cương P10209

Mặt Dây Kim Cương P10209

18KGiá: 30.300.000 VND 
Mặt Dây Chuyền Kim Cương P10292
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: P10292
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 51
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Mặt Dây Chuyền Kim Cương P10292

Mặt Dây Chuyền Kim Cương P10292

18KGiá: 26.600.000 VND 
Mặt Dây Chuyền Kim Cương P10189
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: P10189
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 82
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Mặt Dây Chuyền Kim Cương P10189

Mặt Dây Chuyền Kim Cương P10189

18KGiá: 59.800.000 VND 
Mặt Dây Chuyền Kim Cương P10154
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: P10154
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 67
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Mặt Dây Chuyền Kim Cương P10154

Mặt Dây Chuyền Kim Cương P10154

18KGiá: 46.400.000 VND 
Mặt dây chuyền kim cương P102680
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P102680
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 86
Tổng trọng lượng (carat): 1.07
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 52.300.000 VND 
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P102382
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P102382
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 43
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P102382

Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P102382

18KGiá: 322.900.000 VND 
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P102383
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P102383
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 46
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P102383

Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P102383

18KGiá: 354.200.000 VND 
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P13021
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 131
Tổng trọng lượng (carat): 0.81
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P13021

Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P13021

18KGiá: 36.200.000 VND 
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P101938
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P101938
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 27
Tổng trọng lượng (carat): 0.14
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P101938

Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P101938

18KGiá: 10.500.000 VND 
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P101473
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P101473
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 85
Tổng trọng lượng (carat): 0.32
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P101472
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P101472
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 31
Tổng trọng lượng (carat): 0.39
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P101471
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P101471
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 27
Tổng trọng lượng (carat): 0.15
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P101470
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P101470
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 12
Tổng trọng lượng (carat): 0.23
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P101469
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: P101469
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 11
Tổng trọng lượng (carat): 0.23
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P11649
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P11649
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 12
Tổng trọng lượng (carat): 0.24
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P9415
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P9415
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 12
Tổng trọng lượng (carat): 0.26
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P5670
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P5670
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 16
Tổng trọng lượng (carat): 0.33
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng 18K P4915
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P4915
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 14
Tổng trọng lượng (carat): 0.14
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P9801
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P9801
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 7
Tổng trọng lượng (carat): 0.68
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P6821
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P6821
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 19
Tổng trọng lượng (carat): 0.31
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P0698
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P0698
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 38
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P10292
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P10292
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 6
Tổng trọng lượng (carat): 0.02
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1152
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1152
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 12
Tổng trọng lượng (carat): 0.57
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2 3 … 7  Trang sauarrow-go
Find us on facebook

Quan tâm Zalo OA Hưng Phát USA

Nhận các thông tin khuyến mãi hấp dẫn

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG
 
icon hotline