Mặt Dây Chuyền Cubic Zirconia, Cubic Zirconia Fashion Pendant, Cubic Zirconia Fashion Jewelry
test

Mặt Dây Chuyền Cubic Zirconia, Cubic Zirconia Fashion Pendant, Cubic Zirconia Fashion Jewelry

Trang chủ >> Nữ Trang Cubic Zirconia >> Mặt Dây Chuyền Cubic Zirconia
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
Mặt Dây Chuyền Thời Trang Cubic Zirconia P100914
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P100914
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Mặt Dây Chuyền Thời Trang Cubic Zirconia P100914

Mặt Dây Chuyền Thời Trang Cubic Zirconia P100914

18KGiá: 2.100.000 VND 
Mặt Dây Chuyền Thời Trang Vàng Trắng 18K P100280
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P100280
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Mặt Dây Chuyền Thời Trang Vàng Trắng 18K P100280

Mặt Dây Chuyền Thời Trang Vàng Trắng 18K P100280

18KGiá gốc: 2.600.000 VND
Giá giảm: 2.200.000 VND 
Mặt Dây Chuyền Thời Trang Vàng Trắng 18K P100276
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P100276
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Mặt Dây Chuyền Thời Trang Vàng Trắng 18K P100276

Mặt Dây Chuyền Thời Trang Vàng Trắng 18K P100276

18KGiá: 3.000.000 VND 
Mặt Dây Chuyền Thời Trang Cubic Zirconia P100275
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P100275
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Mặt Dây Chuyền Thời Trang Cubic Zirconia P100275

Mặt Dây Chuyền Thời Trang Cubic Zirconia P100275

18KGiá: 2.600.000 VND 
Mặt Dây Chuyền Thời Trang Vàng Trắng 18K P100274
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P100274
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Mặt Dây Chuyền Thời Trang Vàng Trắng 18K P100274

Mặt Dây Chuyền Thời Trang Vàng Trắng 18K P100274

18KGiá: 2.200.000 VND 
Mặt Dây Chuyền Thời Trang Cubic Zirconia P100271
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P100271
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Mặt Dây Chuyền Thời Trang Vàng Trắng 18K P100267
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P100267
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Mặt Dây Chuyền Thời Trang Vàng Trắng 18K P100267

Mặt Dây Chuyền Thời Trang Vàng Trắng 18K P100267

18KGiá: 3.900.000 VND 
Mặt Dây Chuyền Thời Trang Cubic Zirconia P100259
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P100259
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Mặt Dây Chuyền Thời Trang Cubic Zirconia P100259

Mặt Dây Chuyền Thời Trang Cubic Zirconia P100259

18KGiá: 3.100.000 VND 
Mặt Dây Chuyền Thời Trang Cubic Zirconia P100258
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P100258
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Mặt Dây Chuyền Thời Trang Cubic Zirconia P100258

Mặt Dây Chuyền Thời Trang Cubic Zirconia P100258

18KGiá gốc: 3.200.000 VND
Giá giảm: 2.800.000 VND 
Mặt Dây Chuyền Thời Trang Cubic Zirconia P100257
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P100257
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Mặt Dây Chuyền Thời Trang Cubic Zirconia P100257

Mặt Dây Chuyền Thời Trang Cubic Zirconia P100257

18KGiá: 2.200.000 VND 
Mặt Dây Chuyền Thời Trang Cubic Zirconia P100256
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P100256
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Mặt Dây Chuyền Thời Trang Cubic Zirconia P100250
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P100250
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Mặt Dây Chuyền Thời Trang Vàng Trắng 18K P100248
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P100248
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Mặt Dây Chuyền Thời Trang Cubic Zirconia P100242
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P100242
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Mặt Dây Chuyền Thời Trang Cubic Zirconia P100240
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P100240
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 3
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Mặt Dây Chuyền Thời Trang Cubic Zirconia P100238
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P100238
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Mặt Dây Chuyền Thời Trang Cubic Zirconia P100237
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P100237
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 5.000.000 VND
Giá giảm: 4.200.000 VND 
Mặt Dây Chuyền Thời Trang Cubic Zirconia P100236
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P100236
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Mặt Dây Chuyền Thời Trang Cubic Zirconia P100234
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P100234
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 4
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Mặt Dây Chuyền Thời Trang Cubic Zirconia P100233
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P100233
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 11
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Mặt Dây Chuyền Thời Trang Cubic Zirconia P100232
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P100232
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 12
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Mặt Dây Chuyền Thời Trang Cubic Zirconia P100231
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P100231
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 5
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Mặt Dây Chuyền Thời Trang Cubic Zirconia P100227
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P100227
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 6
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
Find us on facebook

Quan tâm Zalo OA Hưng Phát USA

Nhận các thông tin khuyến mãi hấp dẫn

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG
 
icon hotline