Lắc tay kim cương Hưng Phát USA
test

Lắc tay kim cương Hưng Phát USA

Trang chủ >> Lắc Tay >> Lắc Tay Kim Cương
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2 3  Trang sau
Lắc Tay Kim Cương L10083
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: L10083
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 64
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Kim Cương L10083

Lắc Tay Kim Cương L10083

18KGiá: 120.200.000 VND 
Lắc Tay Kim Cương L10331
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: L10331
Vàng:
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 140
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Kim Cương L10331

Lắc Tay Kim Cương L10331

18KGiá: 80.700.000 VND 
Vỏ Vòng Tay Kim Cương G10020
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G10020
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 146
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Vòng Tay Kim Cương G10020

Vỏ Vòng Tay Kim Cương G10020

18KGiá: 120.700.000 VND 
Vỏ Vòng Tay Kim Cương G10083
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G10083
Vàng:
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 132
Tổng trọng lượng (carat): 1.52
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Vòng Tay Kim Cương G10083

Vỏ Vòng Tay Kim Cương G10083

18KGiá: 81.200.000 VND 
Vỏ Vòng Tay Kim Cương G10070
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G10070
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 104
Tổng trọng lượng (carat): 0.98
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Vòng Tay Kim Cương G10070

Vỏ Vòng Tay Kim Cương G10070

18KGiá: 74.300.000 VND 
Vỏ Vòng Tay Kim Cương G10086
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G10086
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 124
Tổng trọng lượng (carat): 1.67
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 95.600.000 VND 
Lắc Tay Kim Cương L10026
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: L10026
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 320
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Kim Cương L10026

Lắc Tay Kim Cương L10026

18KGiá: 155.200.000 VND 
Lắc Tay Kim Cương L10053
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: L10053
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 60
Tổng trọng lượng (carat): 3.12
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Kim Cương L10053

Lắc Tay Kim Cương L10053

18KGiá: 145.200.000 VND 
Lắc Tay Kim Cương L10028
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: L10028
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 327
Tổng trọng lượng (carat): 4.63
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Kim Cương L10028

Lắc Tay Kim Cương L10028

18KGiá: 191.400.000 VND 
Lắc Tay Kim Cương L10049
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: L10049
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 4
Tổng trọng lượng (carat): 0.08
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Kim Cương L10049

Lắc Tay Kim Cương L10049

18KGiá: 39.700.000 VND 
Lắc Tay Kim Cương L10043
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: L10043
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 22
Tổng trọng lượng (carat): 2.21
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 162.600.000 VND 
Lắc Tay Kim Cương L10098
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: L10098
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 39
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 35.900.000 VND 
Lắc Tay Kim Cương L10307
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: L10307
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 691
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 830.300.000 VND 
Vòng Tay Kim Cương G10076
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: G10076
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 156
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 151.600.000 VND 
Lắc Tay Kim Cương L10053
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: L10053
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 60
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 96.900.000 VND 
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K HPBL0078
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: HPBL0078
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 128
Tổng trọng lượng (carat): 1.09
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K L100520
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: L100520
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 39
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K L1746
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: L1746
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 1
Tổng trọng lượng (carat): 0.18
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K S06635B
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: S06635B
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 41
Tổng trọng lượng (carat): 1.62
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K S06631B
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: S06631B
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 4
Tổng trọng lượng (carat): 0.08
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K S05089B
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: S05089B
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 90
Tổng trọng lượng (carat): 0.51
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K S04866B
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: S04866B
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 21
Tổng trọng lượng (carat): 0.19
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K P00353B
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: P00353B
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 62
Tổng trọng lượng (carat): 1.84
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K N01881B
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: N01881B
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 34
Tổng trọng lượng (carat): 1.87
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2 3  Trang sauarrow-go
Find us on facebook

Quan tâm Zalo OA Hưng Phát USA

Nhận các thông tin khuyến mãi hấp dẫn

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG
 
icon hotline