test

Lắc tay kim cương, Diamond Bracelets

Trang chủ >> Lắc Tay >> Lắc Tay Kim Cương
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2 3  Trang sau
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K L100520
Thông tin lắc tay
Mã sản phẩm: L100520
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 39
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K L100520

Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K L100520

18KGiá: 19.700.000 VND 
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng L1782
Thông tin lắc tay
Mã sản phẩm: L1782
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng: 6.5
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 6
Tổng trọng lượng (carat): 0.38
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng L1782

Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng L1782

18KGiá: 22.200.000 VND 
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K L1733
Thông tin lắc tay
Mã sản phẩm: L1733
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 13
Tổng trọng lượng (carat): 0.28
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Bezel
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K L1733

Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K L1733

18KGiá: 25.600.000 VND 
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K H04345B
Thông tin lắc tay
Mã sản phẩm: H04345B
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 143
Tổng trọng lượng (carat): 2.82
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K H04345B

Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K H04345B

18KGiá: 119.700.000 VND 
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K H04487B
Thông tin lắc tay
Mã sản phẩm: H04487B
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 49
Tổng trọng lượng (carat): 0.54
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K H04487B

Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K H04487B

18KGiá: 50.400.000 VND 
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K J01649B
Thông tin lắc tay
Mã sản phẩm: J01649B
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 19
Tổng trọng lượng (carat): 0.27
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K J04347B
Thông tin lắc tay
Mã sản phẩm: J04347B
Vàng: 14K,18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 145
Tổng trọng lượng (carat): 0.68
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K J04347B

Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K J04347B

18KGiá: 62.700.000 VND 
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K J05608B
Thông tin lắc tay
Mã sản phẩm: J05608B
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 12
Tổng trọng lượng (carat): 0.87
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K J05608B

Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K J05608B

18KGiá: 47.400.000 VND 
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K J11483B
Thông tin lắc tay
Mã sản phẩm: J11483B
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 36
Tổng trọng lượng (carat): 0.21
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K J11483B

Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K J11483B

18KGiá: 32.700.000 VND 
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K J11484B
Thông tin lắc tay
Mã sản phẩm: J11484B
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 48
Tổng trọng lượng (carat): 0.27
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K J11484B

Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K J11484B

18KGiá: 35.000.000 VND 
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K J11486B
Thông tin lắc tay
Mã sản phẩm: J11486B
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 11
Tổng trọng lượng (carat): 0.23
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K N01881B
Thông tin lắc tay
Mã sản phẩm: N01881B
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 34
Tổng trọng lượng (carat): 1.87
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K J10069A
Thông tin lắc tay
Mã sản phẩm: J10069A
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 3
Tổng trọng lượng (carat): 0.22
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K P00353B
Thông tin lắc tay
Mã sản phẩm: P00353B
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 62
Tổng trọng lượng (carat): 1.84
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K S04866B
Thông tin lắc tay
Mã sản phẩm: S04866B
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 21
Tổng trọng lượng (carat): 0.19
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K S05089B
Thông tin lắc tay
Mã sản phẩm: S05089B
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 90
Tổng trọng lượng (carat): 0.51
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K S06631B
Thông tin lắc tay
Mã sản phẩm: S06631B
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 4
Tổng trọng lượng (carat): 0.08
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K S06635B
Thông tin lắc tay
Mã sản phẩm: S06635B
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 41
Tổng trọng lượng (carat): 1.62
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K L0044
Thông tin lắc tay
Mã sản phẩm: L0044
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 26
Tổng trọng lượng (carat): 2.04
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&Prong
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K L0037
Thông tin lắc tay
Mã sản phẩm: L0037
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng: 7
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 120
Tổng trọng lượng (carat): 2.51
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Prong
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K L1837
Thông tin lắc tay
Mã sản phẩm: L1837
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 72
Tổng trọng lượng (carat): 1.29
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K L0039
Thông tin lắc tay
Mã sản phẩm: L0039
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 128
Tổng trọng lượng (carat): 7.06
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Channel&prong
Lắc Tay Kim Cương Vàng 18K L1307
Thông tin lắc tay
Mã sản phẩm: L1307
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: Yellow
Tình trạng:
Bề rộng: 7
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 102
Tổng trọng lượng (carat): 4.71
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Prong
18KGiá: 196.900.000 VND 
Lắc tay tennis Vàng Trắng 18K L1378
Thông tin lắc tay
Mã sản phẩm: L1378
Vàng: 18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng: 7
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat): 4.15
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: SI1
Kiểu:
18KGiá: 99.900.000 VND 
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2 3  Trang sauarrow-go
Find us on facebook

Quan tâm Zalo OA Hưng Phát USA

Nhận các thông tin khuyến mãi hấp dẫn

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG