Dây chuyền - Hưng Phát USA
test

Dây chuyền - Hưng Phát USA

Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2 3 … 5  Trang sau
Dây Chuyền Kim Cương P10130
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: P10130
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 10
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Dây Chuyền Kim Cương P10130

Dây Chuyền Kim Cương P10130

18KGiá: 24.500.000 VND 
Dây Chuyền Vàng Trắng 18K C101323
Thông tin sản phẩm
Mã sản phẩm: C101323
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
Dây Chuyền Vàng Trắng 18K C101323

Dây Chuyền Vàng Trắng 18K C101323

18KLIÊN HỆ ĐỂ ĐẶT HÀNG
Dây Chuyền Vàng Trắng 18K C101376
Thông tin sản phẩm
Mã sản phẩm: C101376
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
Dây Chuyền Vàng Trắng 18K C101376

Dây Chuyền Vàng Trắng 18K C101376

18KLIÊN HỆ ĐỂ ĐẶT HÀNG
Dây Chuyền Vàng Trắng 18K C101375
Thông tin sản phẩm
Mã sản phẩm: C101375
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
Dây Chuyền Vàng Trắng 18K C101375

Dây Chuyền Vàng Trắng 18K C101375

18KLIÊN HỆ ĐỂ ĐẶT HÀNG
Dây Chuyền Vàng Trắng 18K C101374
Thông tin sản phẩm
Mã sản phẩm: C101374
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
Dây Chuyền Vàng Trắng 18K C101374

Dây Chuyền Vàng Trắng 18K C101374

18KLIÊN HỆ ĐỂ ĐẶT HÀNG
Dây Chuyền Vàng Trắng 18K C101373
Thông tin sản phẩm
Mã sản phẩm: C101373
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
18KLIÊN HỆ ĐỂ ĐẶT HÀNG
Dây Chuyền Vàng Trắng 18K C101372
Thông tin sản phẩm
Mã sản phẩm: C101372
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
Dây Chuyền Vàng Trắng 18K C101372

Dây Chuyền Vàng Trắng 18K C101372

18KLIÊN HỆ ĐỂ ĐẶT HÀNG
Dây Chuyền Vàng Trắng 18K C101371
Thông tin sản phẩm
Mã sản phẩm: c101371
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
Dây Chuyền Vàng Trắng 18K C101371

Dây Chuyền Vàng Trắng 18K C101371

18KLIÊN HỆ ĐỂ ĐẶT HÀNG
Dây Chuyền Vàng Trắng 18K C101370
Thông tin sản phẩm
Mã sản phẩm: C101370
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
Dây Chuyền Vàng Trắng 18K C101370

Dây Chuyền Vàng Trắng 18K C101370

18KLIÊN HỆ ĐỂ ĐẶT HÀNG
Dây Chuyền Vàng Trắng 18K C101369
Thông tin sản phẩm
Mã sản phẩm: C101369
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
Dây Chuyền Vàng Trắng 18K C101369

Dây Chuyền Vàng Trắng 18K C101369

18KLIÊN HỆ ĐỂ ĐẶT HÀNG
Dây Chuyền Vàng Trắng 18K C101368
Thông tin sản phẩm
Mã sản phẩm: C101368
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
18KLIÊN HỆ ĐỂ ĐẶT HÀNG
Dây Chuyền Vàng Trắng 18K C101367
Thông tin sản phẩm
Mã sản phẩm: C101367
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
18KLIÊN HỆ ĐỂ ĐẶT HÀNG
Dây Chuyền Vàng Trắng 18K C101366
Thông tin sản phẩm
Mã sản phẩm: C101366
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
18KLIÊN HỆ ĐỂ ĐẶT HÀNG
Dây Chuyền Vàng Trắng 18K C101365
Thông tin sản phẩm
Mã sản phẩm: C101365
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
18KLIÊN HỆ ĐỂ ĐẶT HÀNG
Dây Chuyền Vàng Trắng 18K C101364
Thông tin sản phẩm
Mã sản phẩm: C101364
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
18KLIÊN HỆ ĐỂ ĐẶT HÀNG
Dây Chuyền Vàng Trắng 18K C101363
Thông tin sản phẩm
Mã sản phẩm: C101363
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
18KLIÊN HỆ ĐỂ ĐẶT HÀNG
Dây Chuyền Vàng Trắng 18K C101362
Thông tin sản phẩm
Mã sản phẩm: C101362
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
18KLIÊN HỆ ĐỂ ĐẶT HÀNG
Dây Chuyền Vàng Trắng 18K C101361
Thông tin sản phẩm
Mã sản phẩm: C101361
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
18KLIÊN HỆ ĐỂ ĐẶT HÀNG
Dây Chuyền Vàng Trắng 18K C101360
Thông tin sản phẩm
Mã sản phẩm: C101360
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
18KLIÊN HỆ ĐỂ ĐẶT HÀNG
Dây Chuyền Vàng Trắng 18K C101359
Thông tin sản phẩm
Mã sản phẩm: C101359
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
18KLIÊN HỆ ĐỂ ĐẶT HÀNG
Dây Chuyền Vàng Trắng 18K C101358
Thông tin sản phẩm
Mã sản phẩm: C101358
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
18KLIÊN HỆ ĐỂ ĐẶT HÀNG
Dây Chuyền Vàng Trắng 18K C101357
Thông tin sản phẩm
Mã sản phẩm: C101357
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
18KLIÊN HỆ ĐỂ ĐẶT HÀNG
Dây Chuyền Vàng Trắng 18K C101356
Thông tin sản phẩm
Mã sản phẩm: C101356
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
18KLIÊN HỆ ĐỂ ĐẶT HÀNG
Dây Chuyền Vàng Trắng 18K C101355
Thông tin sản phẩm
Mã sản phẩm: C101355
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
18KLIÊN HỆ ĐỂ ĐẶT HÀNG
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2 3 … 5  Trang sauarrow-go
Find us on facebook

Quan tâm Zalo OA Hưng Phát USA

Nhận các thông tin khuyến mãi hấp dẫn

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG
 
icon hotline