test

Cutie Jewels Lắc Tay - Hung Phat Diamonds & Jewelry

Trang chủ >> Cutie Jewels >> Cutie Jewels Lắc Tay
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2  Trang sau
Lắc tay kim cương L30007
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm:
Vàng: 14K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc tay kim cương L30007

Lắc tay kim cương L30007

Giá: 8.900.000 VND 
Lắc tay kim cương L30008
productdetail.otherinformation
Mã sản phẩm:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
Lắc tay kim cương L30008

Lắc tay kim cương L30008

Giá: 8.100.000 VND 
Lắc tay kim cương L30009
productdetail.otherinformation
Mã sản phẩm: L30009
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
Lắc tay kim cương L30009

Lắc tay kim cương L30009

Giá gốc: 8.100.000 VND
Giá giảm: 10.200.000 VND 
Lắc tay kim cương L30010
productdetail.otherinformation
Mã sản phẩm: L30010
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
Lắc tay kim cương L30010

Lắc tay kim cương L30010

Giá: 10.500.000 VND 
Lắc tay kim cương L30011
productdetail.otherinformation
Mã sản phẩm: L30011
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
Lắc tay kim cương L30011

Lắc tay kim cương L30011

Giá: 5.500.000 VND 
Lắc tay kim cương L30001
Thông tin lắc tay
Mã sản phẩm:
Vàng: 14K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Giá: 6.100.000 VND 
Lắc tay kim cương L30012
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: L30012
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc tay kim cương L30012

Lắc tay kim cương L30012

Giá: 2.700.000 VND 
Lắc tay kim cương L30002
productdetail.otherinformation
Mã sản phẩm:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc tay kim cương L30002

Lắc tay kim cương L30002

Giá: 7.800.000 VND 
Lắc tay kim cương L30013
productdetail.otherinformation
Mã sản phẩm: L30013
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc tay kim cương L30013

Lắc tay kim cương L30013

Giá: 6.700.000 VND 
Lắc tay kim cương L30003
productdetail.otherinformation
Mã sản phẩm:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
Lắc tay kim cương L30003

Lắc tay kim cương L30003

Giá: 10.200.000 VND 
Lắc tay kim cương L30014
productdetail.otherinformation
Mã sản phẩm: L30014
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
Giá: 7.700.000 VND 
Lắc tay kim cương L30015
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: L30015
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Giá: 7.400.000 VND 
Lắc tay kim cương L30016
productdetail.otherinformation
Mã sản phẩm: L30016
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
Giá: 7.100.000 VND 
Lắc tay kim cương L30017
productdetail.otherinformation
Mã sản phẩm: L30017
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
Giá: 3.900.000 VND 
Lắc tay kim cương L30020
productdetail.otherinformation
Mã sản phẩm:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
Giá: 8.200.000 VND 
Lắc tay kim cương L30018
productdetail.otherinformation
Mã sản phẩm: L30018
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
Giá: 19.400.000 VND 
Lắc tay kim cương L30021
Thông tin lắc tay
Mã sản phẩm:
Vàng: 14K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Giá: 6.100.000 VND 
Lắc tay kim cương L30022
productdetail.otherinformation
Mã sản phẩm:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
Giá: 5.400.000 VND 
Lắc tay kim cương L30019
productdetail.otherinformation
Mã sản phẩm: L30019
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
Giá: 6.400.000 VND 
Lắc tay kim cương L30023
productdetail.otherinformation
Mã sản phẩm:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
Giá: 7.600.000 VND 
Lắc tay kim cương L30025
productdetail.otherinformation
Mã sản phẩm: L30025
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
Giá: 4.900.000 VND 
Lắc tay kim cương L30026
productdetail.otherinformation
Mã sản phẩm: L30026
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
Giá: 4.700.000 VND 
Lắc tay kim cương L30024
productdetail.otherinformation
Mã sản phẩm:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
Giá: 5.500.000 VND 
Lắc tay kim cương L30027
productdetail.otherinformation
Mã sản phẩm:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
Giá: 9.000.000 VND 
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2  Trang sauarrow-go
Find us on facebook

Quan tâm Zalo OA Hưng Phát USA

Nhận các thông tin khuyến mãi hấp dẫn

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG