Cutie Jewels Lắc Tay - Hung Phat Diamonds & Jewelry
test

Cutie Jewels Lắc Tay - Hung Phat Diamonds & Jewelry

Trang chủ >> Cutie Jewels >> Cutie Jewels Lắc Tay
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2  Trang sau
Vòng tay kim cương L30006
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm:
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vòng tay kim cương L30006

Vòng tay kim cương L30006

Giá: 7.200.000 VND 
Vòng tay kim cương L30005
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm:
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vòng tay kim cương L30005

Vòng tay kim cương L30005

Giá: 9.000.000 VND 
Vòng tay kim cương L30004
Thông tin sản phẩm
Mã sản phẩm:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
Vòng tay kim cương L30004

Vòng tay kim cương L30004

Giá: 10.400.000 VND 
Lắc tay kim cương L30029
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm:
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc tay kim cương L30029

Lắc tay kim cương L30029

Giá: 5.600.000 VND 
Lắc tay kim cương L30028
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm:
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc tay kim cương L30028

Lắc tay kim cương L30028

Giá: 5.500.000 VND 
Lắc tay kim cương L30027
Thông tin sản phẩm
Mã sản phẩm:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
Giá: 9.100.000 VND 
Lắc tay kim cương L30024
Thông tin sản phẩm
Mã sản phẩm:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
Lắc tay kim cương L30024

Lắc tay kim cương L30024

Giá: 5.500.000 VND 
Lắc tay kim cương L30026
Thông tin sản phẩm
Mã sản phẩm: L30026
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
Lắc tay kim cương L30026

Lắc tay kim cương L30026

Giá: 4.800.000 VND 
Lắc tay kim cương L30025
Thông tin sản phẩm
Mã sản phẩm: L30025
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
Lắc tay kim cương L30025

Lắc tay kim cương L30025

Giá: 5.000.000 VND 
Lắc tay kim cương L30023
Thông tin sản phẩm
Mã sản phẩm:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
Lắc tay kim cương L30023

Lắc tay kim cương L30023

Giá: 7.700.000 VND 
Lắc tay kim cương L30019
Thông tin sản phẩm
Mã sản phẩm: L30019
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
Giá: 6.500.000 VND 
Lắc tay kim cương L30022
Thông tin sản phẩm
Mã sản phẩm:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
Giá: 5.400.000 VND 
Lắc tay kim cương L30021
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm:
Vàng: 14K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Giá: 6.200.000 VND 
Lắc tay kim cương L30018
Thông tin sản phẩm
Mã sản phẩm: L30018
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
Giá: 19.600.000 VND 
Lắc tay kim cương L30020
Thông tin sản phẩm
Mã sản phẩm:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
Giá: 8.300.000 VND 
Lắc tay kim cương L30017
Thông tin sản phẩm
Mã sản phẩm: L30017
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
Giá: 3.900.000 VND 
Lắc tay kim cương L30016
Thông tin sản phẩm
Mã sản phẩm: L30016
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
Giá: 7.200.000 VND 
Lắc tay kim cương L30015
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: L30015
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Giá: 7.500.000 VND 
Lắc tay kim cương L30014
Thông tin sản phẩm
Mã sản phẩm: L30014
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
Giá: 7.800.000 VND 
Lắc tay kim cương L30003
Thông tin sản phẩm
Mã sản phẩm:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc:
Độ tinh khiết:
Kiểu:
Giá: 10.300.000 VND 
Lắc tay kim cương L30013
Thông tin sản phẩm
Mã sản phẩm: L30013
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Giá: 6.800.000 VND 
Lắc tay kim cương L30002
Thông tin sản phẩm
Mã sản phẩm:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Giá: 7.900.000 VND 
Lắc tay kim cương L30012
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: L30012
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Giá: 2.800.000 VND 
Lắc tay kim cương L30001
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm:
Vàng: 14K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Giá: 6.200.000 VND 
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2  Trang sauarrow-go
Find us on facebook

Quan tâm Zalo OA Hưng Phát USA

Nhận các thông tin khuyến mãi hấp dẫn

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG
 
icon hotline