Cutie Jewels Bông Tai - Hung Phat Diamonds & Jewelry
test

Cutie Jewels Bông Tai - Hung Phat Diamonds & Jewelry

Trang chủ >> Cutie Jewels >> Cutie Jewels Bông Tai
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
Bông tai kim cương E30009
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm:
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Bông tai kim cương E30009

Bông tai kim cương E30009

Giá: 12.500.000 VND 
Bông tai kim cương E30008
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm:
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Bông tai kim cương E30008

Bông tai kim cương E30008

Giá: 11.600.000 VND 
Bông tai kim cương E30007
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm:
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Bông tai kim cương E30007

Bông tai kim cương E30007

Giá: 7.600.000 VND 
Bông tai kim cương E30006
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm:
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Bông tai kim cương E30006

Bông tai kim cương E30006

Giá: 6.800.000 VND 
Bông tai kim cương E30020
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm:
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Bông tai kim cương E30020

Bông tai kim cương E30020

Giá: 12.500.000 VND 
Bông tai kim cương E30019
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm:
Vàng: 14K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Giá: 9.200.000 VND 
Bông tai kim cương E30018
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm:
Vàng: 14K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Bông tai kim cương E30018

Bông tai kim cương E30018

Giá: 4.500.000 VND 
Bông tai kim cương E30017
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm:
Vàng: 14K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Bông tai kim cương E30017

Bông tai kim cương E30017

Giá: 13.800.000 VND 
Bông tai kim cương E30016
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm:
Vàng: 14K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Bông tai kim cương E30016

Bông tai kim cương E30016

Giá: 19.600.000 VND 
Bông tai kim cương E30005
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm:
Vàng: 14K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Bông tai kim cương E30005

Bông tai kim cương E30005

Giá: 8.500.000 VND 
Bông tai kim cương E30003
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm:
Vàng: 14K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Giá: 14.700.000 VND 
Bông tai kim cương E30002
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm:
Vàng: 14K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Giá: 8.100.000 VND 
Bông tai kim cương E30001
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm:
Vàng: 14K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Giá: 20.900.000 VND 
Bông tai kim cương E30015
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm:
Vàng: 14K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Giá: 7.500.000 VND 
Bông tai kim cương E30014
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm:
Vàng: 14K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Giá: 13.900.000 VND 
Bông tai kim cương E30013
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm:
Vàng: 14K,18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Giá: 13.900.000 VND 
Bông tai kim cương E30012
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm:
Vàng: 14K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Giá: 7.300.000 VND 
Bông tai kim cương E30010
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm:
Vàng: 14K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Giá: 7.200.000 VND 
Bông tai kim cương E30011
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm:
Vàng: 14K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Giá: 13.300.000 VND 
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
Sản Phẩm Đã XemSửa
  Find us on facebook

  Quan tâm Zalo OA Hưng Phát USA

  Nhận các thông tin khuyến mãi hấp dẫn

  Đăng Ký Nhận Email

  Newsletter.Email

  Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
  MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
  Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

  logo_large
  KIỂM TRA ĐƠN HÀNG
   
  icon hotline