test

Carater - Nhẫn Kim Cương - Hung Phat Diamonds & Jewelry

Trang chủ >> Carater >> Carater - Nhẫn Kim Cương
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2  Trang sau
B1679 - Nhẫn Kim Cương Carater 5.5mm
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B1679
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 10
Tổng trọng lượng (carat): 0.27
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
B1679 - Nhẫn Kim Cương Carater 5.5mm

B1679 - Nhẫn Kim Cương Carater 5.5mm

18KGiá: 35.600.000 VND 
B1679 - Nhẫn Kim Cương Carater 6.5mm
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B1679
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 10
Tổng trọng lượng (carat): 0.42
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
B1679 - Nhẫn Kim Cương Carater 6.5mm

B1679 - Nhẫn Kim Cương Carater 6.5mm

18KGiá gốc: 44.100.000 VND
Giá giảm: 33.200.000 VND 
B1274 - Nhẫn Kim Cương Carater 5.0mm
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B1274
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 82
Tổng trọng lượng (carat): 0.81
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micropave
B1274 - Nhẫn Kim Cương Carater 5.0mm

B1274 - Nhẫn Kim Cương Carater 5.0mm

18KGiá gốc: 57.900.000 VND
Giá giảm: 52.100.000 VND 
B1274 - Nhẫn Kim Cương Carater 6.0mm
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B1274
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 86
Tổng trọng lượng (carat): 1.01
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micropave
B1274 - Nhẫn Kim Cương Carater 6.0mm

B1274 - Nhẫn Kim Cương Carater 6.0mm

18KGiá gốc: 67.100.000 VND
Giá giảm: 60.400.000 VND 
B1274 - Nhẫn Kim Cương Carater 7.0mm
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B1274
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 86
Tổng trọng lượng (carat): 1.16
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micropave
B1274 - Nhẫn Kim Cương Carater 7.0mm

B1274 - Nhẫn Kim Cương Carater 7.0mm

18KGiá gốc: 76.600.000 VND
Giá giảm: 68.900.000 VND 
B1274 - Nhẫn Kim Cương Carater 4.0mm
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B1274
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 82
Tổng trọng lượng (carat): 0.71
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: micro
18KGiá gốc: 53.900.000 VND
Giá giảm: 48.500.000 VND 
B1769 - Nhẫn Kim Cương Carater 6.5mm
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B1769
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 130
Tổng trọng lượng (carat): 1.23
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
B1769 - Nhẫn Kim Cương Carater 6.5mm

B1769 - Nhẫn Kim Cương Carater 6.5mm

18KGiá gốc: 85.800.000 VND
Giá giảm: 77.200.000 VND 
B1769 - Nhẫn Kim Cương Carater 7.0mm
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B1769
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 138
Tổng trọng lượng (carat): 1.52
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
B1769 - Nhẫn Kim Cương Carater 7.0mm

B1769 - Nhẫn Kim Cương Carater 7.0mm

18KGiá gốc: 96.400.000 VND
Giá giảm: 86.700.000 VND 
B1769 - Nhẫn Kim Cương Carater 8.0mm
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B1769
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 138
Tổng trọng lượng (carat): 1.64
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
B1769 - Nhẫn Kim Cương Carater 8.0mm

B1769 - Nhẫn Kim Cương Carater 8.0mm

18KGiá gốc: 111.000.000 VND
Giá giảm: 99.900.000 VND 
B1680 - Nhẫn Kim Cương Carater 8.0mm
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B1680
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 36
Tổng trọng lượng (carat): 1.09
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
B1680 - Nhẫn Kim Cương Carater 8.0mm

B1680 - Nhẫn Kim Cương Carater 8.0mm

18KGiá gốc: 75.500.000 VND
Giá giảm: 68.000.000 VND 
B1683 - Nhẫn Kim Cương Carater 4.0mm
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B1683
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 42
Tổng trọng lượng (carat): 0.34
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 36.500.000 VND
Giá giảm: 32.800.000 VND 
B1683 - Nhẫn Kim Cương Carater 5.5mm
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B1683
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 42
Tổng trọng lượng (carat): 0.49
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 43.700.000 VND
Giá giảm: 39.300.000 VND 
B1683 - Nhẫn Kim Cương Carater 7.0mm
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B1683
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 42
Tổng trọng lượng (carat): 0.75
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 56.700.000 VND
Giá giảm: 51.100.000 VND 
B1680 - Nhẫn Kim Cương Carater 4.0mm
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B1680
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 26
Tổng trọng lượng (carat): 0.39
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 37.500.000 VND
Giá giảm: 33.700.000 VND 
B1680 - Nhẫn Kim Cương Carater 4.5mm
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B1680
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 26
Tổng trọng lượng (carat): 0.43
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 38.600.000 VND
Giá giảm: 34.700.000 VND 
B1680 - Nhẫn Kim Cương Carater 5.0mm
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B1680
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 26
Tổng trọng lượng (carat): 0.48
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 41.700.000 VND
Giá giảm: 37.600.000 VND 
B1680 - Nhẫn Kim Cương Carater 5.5mm
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B1680
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 28
Tổng trọng lượng (carat): 0.59
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 47.000.000 VND
Giá giảm: 42.300.000 VND 
B1680 - Nhẫn Kim Cương Carater 6.0mm
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B1680
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 28
Tổng trọng lượng (carat): 0.78
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 54.400.000 VND
Giá giảm: 48.900.000 VND 
B1680 - Nhẫn Kim Cương Carater 7.0mm
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B1680
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 34
Tổng trọng lượng (carat): 0.96
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 66.500.000 VND
Giá giảm: 59.800.000 VND 
B1683 - Nhẫn Kim Cương Carater 4.5mm
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B1683
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 42
Tổng trọng lượng (carat): 0.37
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 37.500.000 VND
Giá giảm: 33.700.000 VND 
B1683 - Nhẫn Kim Cương Carater 5.0mm
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B1683
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 42
Tổng trọng lượng (carat): 0.44
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 40.200.000 VND
Giá giảm: 36.200.000 VND 
B1683 - Nhẫn Kim Cương Carater 6.0mm
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B1683
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 42
Tổng trọng lượng (carat): 0.56
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 46.500.000 VND
Giá giảm: 41.800.000 VND 
B1683 - Nhẫn Kim Cương Carater 6.5mm
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B1683
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 42
Tổng trọng lượng (carat): 0.64
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 51.100.000 VND
Giá giảm: 46.000.000 VND 
B1683 - Nhẫn Kim Cương Carater 7.5mm
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B1683
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 42
Tổng trọng lượng (carat): 0.84
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 63.900.000 VND
Giá giảm: 57.500.000 VND 
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2  Trang sauarrow-go
Find us on facebook

Quan tâm Zalo OA Hưng Phát USA

Nhận các thông tin khuyến mãi hấp dẫn

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG