test

Carater - Mặt Dây Chuyền Kim Cương. Hung Phat Diamonds & Jewelry

Trang chủ >> Carater >> Carater - Mặt Dây Chuyền Kim Cương
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2 3 4  Trang sau
P1680 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 6.0mm
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1680
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 34
Tổng trọng lượng (carat): 0.51
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
P1680 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 6.0mm

P1680 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 6.0mm

18KGiá gốc: 39.100.000 VND
Giá giảm: 35.200.000 VND 
P1680 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 7.0mm
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1680
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 34
Tổng trọng lượng (carat): 0.75
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
P1680 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 7.0mm

P1680 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 7.0mm

18KGiá gốc: 51.900.000 VND
Giá giảm: 46.700.000 VND 
P1680 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 8.0mm
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1680
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 34
Tổng trọng lượng (carat): 1.05
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
P1680 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 8.0mm

P1680 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 8.0mm

18KGiá gốc: 64.400.000 VND
Giá giảm: 57.900.000 VND 
P1680 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 7.5mm
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1680
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 34
Tổng trọng lượng (carat): 0.86
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
P1680 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 7.5mm

P1680 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 7.5mm

18KGiá gốc: 57.500.000 VND
Giá giảm: 51.700.000 VND 
P1680 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 5.5mm
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1680
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 34
Tổng trọng lượng (carat): 0.43
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
P1680 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 5.5mm

P1680 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 5.5mm

18KGiá gốc: 35.900.000 VND
Giá giảm: 32.300.000 VND 
P1680 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 5.0mm
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1680
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 30
Tổng trọng lượng (carat): 0.40
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 33.200.000 VND
Giá giảm: 29.800.000 VND 
P1681 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 6.5mm
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1681
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 36
Tổng trọng lượng (carat): 1.02
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
P1681 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 6.5mm

P1681 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 6.5mm

18KGiá gốc: 60.600.000 VND
Giá giảm: 54.500.000 VND 
P1681 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 7.5mm
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1681
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 40
Tổng trọng lượng (carat): 1.27
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
P1681 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 7.5mm

P1681 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 7.5mm

18KGiá gốc: 73.800.000 VND
Giá giảm: 66.400.000 VND 
P1681 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 8.0mm
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1681
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 40
Tổng trọng lượng (carat): 1.46
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
P1681 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 8.0mm

P1681 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 8.0mm

18KGiá gốc: 81.400.000 VND
Giá giảm: 73.300.000 VND 
P1683 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 6.0mm
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1683
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 41
Tổng trọng lượng (carat): 0.63
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
P1683 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 6.0mm

P1683 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 6.0mm

18KGiá gốc: 44.900.000 VND
Giá giảm: 40.400.000 VND 
P1683 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 7.5mm
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1683
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 48
Tổng trọng lượng (carat): 1
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 64.900.000 VND
Giá giảm: 58.400.000 VND 
P1683 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 5.0mm
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1683
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 41
Tổng trọng lượng (carat): 0.54
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 39.200.000 VND
Giá giảm: 35.300.000 VND 
P1683 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 7.0mm
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1683
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 48
Tổng trọng lượng (carat): 0.88
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 58.100.000 VND
Giá giảm: 52.300.000 VND 
P1276 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 6.0mm
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1276
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 54
Tổng trọng lượng (carat): 0.64
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 46.800.000 VND
Giá giảm: 42.100.000 VND 
P1276 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 5.5mm
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1276
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 54
Tổng trọng lượng (carat): 0.57
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 44.300.000 VND
Giá giảm: 39.800.000 VND 
P1273 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 5.5mm
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1273
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 35
Tổng trọng lượng (carat): 0.62
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 46.700.000 VND
Giá giảm: 42.100.000 VND 
P1679 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 6.0mm
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1679
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 10
Tổng trọng lượng (carat): 0.34
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 31.600.000 VND
Giá giảm: 28.500.000 VND 
P1679 - Mặt dây chuyền kim cương Carater 6.5mm
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1679
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 10
Tổng trọng lượng (carat): 0.48
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 44.500.000 VND
Giá giảm: 33.400.000 VND 
P1679 - Mặt dây chuyền kim cương Carater 7.0mm
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1679
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 10
Tổng trọng lượng (carat): 0.58
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 45.300.000 VND
Giá giảm: 40.800.000 VND 
P1679 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 7.5mm
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1679
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 10
Tổng trọng lượng (carat): 0.65
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 48.200.000 VND
Giá giảm: 43.300.000 VND 
P1679 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 8.0mm
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1679
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 10
Tổng trọng lượng (carat): 0.69
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 50.300.000 VND
Giá giảm: 45.300.000 VND 
P1275 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 5.0mm
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1275
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 51
Tổng trọng lượng (carat): 0.51
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 40.900.000 VND
Giá giảm: 36.800.000 VND 
P1275 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 6.0mm
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1275
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 51
Tổng trọng lượng (carat): 0.6
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 45.800.000 VND
Giá giảm: 41.200.000 VND 
P1280 - Mặt Dây Chuyền Kim Cương Carater 4.0mm
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1280
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 36
Tổng trọng lượng (carat): 0.48
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 42.100.000 VND
Giá giảm: 37.900.000 VND 
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2 3 4  Trang sauarrow-go
Find us on facebook

Quan tâm Zalo OA Hưng Phát USA

Nhận các thông tin khuyến mãi hấp dẫn

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG