Bông Tai Thời Trang Cubic Zirconia, Cubic Zirconia Fashion Jewelry
test

Bông Tai Thời Trang Cubic Zirconia, Cubic Zirconia Fashion Jewelry

Trang chủ >> Nữ Trang Cubic Zirconia >> Bông Tai Thời Trang Cubic Zirconia
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2  Trang sau
Bông Tai Thời Trang Cubic Zirconia E101403
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E101403
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Bông Tai Thời Trang Cubic Zirconia E101403

Bông Tai Thời Trang Cubic Zirconia E101403

18KGiá: 1.900.000 VND 
Bông Tai Vàng Trắng 18K E100669
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E100669
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Bông Tai Vàng Trắng 18K E100669

Bông Tai Vàng Trắng 18K E100669

18KGiá: 2.700.000 VND 
Bông Tai Thời Trang Cubic Zirconia E101402
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: E101402
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Bông Tai Thời Trang Cubic Zirconia E101402

Bông Tai Thời Trang Cubic Zirconia E101402

18KGiá: 2.800.000 VND 
Bông Tai Thời Trang Cubic Zirconia E101410
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E101410
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Bông Tai Thời Trang Cubic Zirconia E101410

Bông Tai Thời Trang Cubic Zirconia E101410

18KGiá: 2.100.000 VND 
Bông Tai Thời Trang Cubic Zirconia E101399
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E101399
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Bông Tai Thời Trang Cubic Zirconia E101399

Bông Tai Thời Trang Cubic Zirconia E101399

18KGiá: 2.400.000 VND 
Bông Tai Thời Trang Cubic Zirconia E101396
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E101396
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Bông Tai Thời Trang Cubic Zirconia E101381
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E101381
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Bông Tai Thời Trang Cubic Zirconia E101381

Bông Tai Thời Trang Cubic Zirconia E101381

18KGiá: 1.400.000 VND 
Bông Tai Thời Trang Cubic Zirconia E100685
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E100685
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Bông Tai Thời Trang Cubic Zirconia E100685

Bông Tai Thời Trang Cubic Zirconia E100685

18KGiá: 5.500.000 VND 
Bông Tai Thời Trang Vàng Trắng 18K E100674
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E100674
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Bông Tai Thời Trang Vàng Trắng 18K E100674

Bông Tai Thời Trang Vàng Trắng 18K E100674

18KGiá: 2.600.000 VND 
Bông Tai Thời Trang Vàng Trắng 18K E100673
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E100673
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Bông Tai Thời Trang Vàng Trắng 18K E100673

Bông Tai Thời Trang Vàng Trắng 18K E100673

18KGiá: 2.800.000 VND 
Bông Tai Thời Trang Vàng Trắng 18K E100290
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E100290
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 5.000.000 VND
Giá giảm: 4.300.000 VND 
Bông Tai Thời Trang Vàng Trắng 18K E100287
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E100287
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Bông Tai Thời Trang Vàng Trắng 18K E100682
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E100682
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Bông Tai Thời Trang Vàng Trắng 18K E100316
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E100316
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Bông Tai Thời Trang Vàng Trắng 18K E100315
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E100315
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Đôi Bông Tai Thời Trang Vàng Trắng 18K E100322
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E100322
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Bông Tai Thời Trang Vàng Trắng 18K E100319
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E100319
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Đôi Bông Tai Thời Trang Vàng Trắng 18K E100314
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E100314
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Đôi Bông Tai Thời Trang Vàng Trắng 18K E100660
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E100660
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 2.900.000 VND
Giá giảm: 2.400.000 VND 
Đôi Bông Tai Thời Trang Vàng Trắng 18K E100305
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E100305
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Đôi Bông Tai Thời Trang Cubic Zirconia E100302
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E100302
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Đôi Bông Tai Thời Trang Cubic Zirconia E100301
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E100301
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Bông Tai Thời Trang Vàng Trắng 18K E100291
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E100291
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Bông Tai Thời Trang Vàng Trắng 18K E100288
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E100288
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 2.100.000 VND
Giá giảm: 1.800.000 VND 
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2  Trang sauarrow-go
Find us on facebook

Quan tâm Zalo OA Hưng Phát USA

Nhận các thông tin khuyến mãi hấp dẫn

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG
 
icon hotline