test

Bông Tai Ngọc Trai, Pearl Earrings, Pearl Jewelry. Hung Phat Diamonds & Jewelry

Trang chủ >> Trang Sức Ngọc Trai >> Bông Tai Ngọc Trai
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
Đôi Bông Tai Ngọc Trai Kim Cương E102357
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E102357
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 32
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Đôi Bông Tai Ngọc Trai Kim Cương E102357

Đôi Bông Tai Ngọc Trai Kim Cương E102357

18KGiá: 38.200.000 VND 
Bông Tai Ngọc Trai E102471
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E102471
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Bông Tai Ngọc Trai E102471

Bông Tai Ngọc Trai E102471

18KGiá: 97.400.000 VND 
Bông Tai Ngọc Trai Biển Nam Đính Kim Cương E0619
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E0619
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 86
Tổng trọng lượng (carat): 0.56
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Bông Tai Ngọc Trai Biển Nam Đính Kim Cương E0619

Bông Tai Ngọc Trai Biển Nam Đính Kim Cương E0619

18KGiá: 62.000.000 VND 
Đôi Bông Tai Ngọc Trai Đính Kim Cương E1545
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E1545
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá: RD Diamond 2.4mm 2 Pearl 8.0MM
Số viên kim cương: 6
Tổng trọng lượng (carat): 0.41
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Prong
Đôi Bông Tai Ngọc Trai Đính Kim Cương E1545

Đôi Bông Tai Ngọc Trai Đính Kim Cương E1545

18KGiá: 46.200.000 VND 
Đôi Bông Tai Ngọc Trai Đính Kim Cương E2118
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E2118
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá: RD Diamond 1.0mm 2 Pearl 8.2MM
Số viên kim cương: 56
Tổng trọng lượng (carat): 0.32
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micropave&Prong
Đôi Bông Tai Ngọc Trai Đính Kim Cương E2118

Đôi Bông Tai Ngọc Trai Đính Kim Cương E2118

18KGiá: 16.900.000 VND 
Đôi Bông Tai Ngọc Trai Đính Kim Cương E2437
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E2437
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá: RD Diamond 1.0mm 2 Pearl 7.5MM
Số viên kim cương: 18
Tổng trọng lượng (carat): 0.10
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micropave&Prong
Đôi Bông Tai Ngọc Trai Đính Kim Cương E2436
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E2436
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá: RD Diamond 2 Pearl 8.2MM
Số viên kim cương: 14
Tổng trọng lượng (carat): 0.1
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micropave&Prong
Đôi Bông Tai Ngọc Trai Đính Kim Cương E2436

Đôi Bông Tai Ngọc Trai Đính Kim Cương E2436

18KGiá: 34.300.000 VND 
Đôi Bông Tai Ngọc Trai Đính Kim Cương E2431
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E2431
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá: RD&PS Diamond 2 Pearl 11mm
Số viên kim cương: 88
Tổng trọng lượng (carat): 0.95
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Đôi Bông Tai Ngọc Trai Đính Kim Cương E2431

Đôi Bông Tai Ngọc Trai Đính Kim Cương E2431

18KGiá: 94.600.000 VND 
Đôi Bông Tai Ngọc Trai Đính Kim Cương E2429
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E2429
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá: RD Diamond 2 Pearl 8.0mm
Số viên kim cương: 114
Tổng trọng lượng (carat): 0.59
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Đôi Bông Tai Ngọc Trai Đính Kim Cương E2429

Đôi Bông Tai Ngọc Trai Đính Kim Cương E2429

18KGiá: 23.500.000 VND 
Đôi Bông Tai Ngọc Trai Đính Kim Cương E2428
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E2428
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá: RD Diamond 2 Pearl 7.1mm
Số viên kim cương: 16
Tổng trọng lượng (carat): 0.12
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Pave
Đôi Bông Tai Ngọc Trai Đính Kim Cương E2428

Đôi Bông Tai Ngọc Trai Đính Kim Cương E2428

18KGiá: 36.100.000 VND 
Đôi Bông Tai Ngọc Trai Đính Kim Cương E2427
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E2427
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá: RD Diamond 2 Pearl 7.3mm
Số viên kim cương: 24
Tổng trọng lượng (carat): 0.14
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Đôi Bông Tai Ngọc Trai Đính Kim Cương E2426
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E2426
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá: RD Diamond 2 Pearl 8.0mm
Số viên kim cương: 40
Tổng trọng lượng (carat): 0.30
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Đôi Bông Tai Ngọc Trai Đính Kim Cương E2425
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E2425
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá: RD Diamond 1.0mm 2 Pearl 8.7mm
Số viên kim cương: 76
Tổng trọng lượng (carat): 0.43
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Đôi Bông Tai Ngọc Trai Đính Kim Cương E2424
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E2424
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá: RD Diamond 0.9mm 2 Pearl 8.5mm
Số viên kim cương: 128
Tổng trọng lượng (carat): 0.60
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Đôi Bông Tai Ngọc Trai Đính Kim Cương E2423
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E2423
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá: RD Diamond 0.9mm 2 Pearl 8.1mm
Số viên kim cương: 72
Tổng trọng lượng (carat): 0.34
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Đôi Bông Tai Ngọc Trai Đính Kim Cương E2421
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E2421
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá: RD Diamond 2 Pearl 8.4mm
Số viên kim cương: 32
Tổng trọng lượng (carat): 0.38
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Đôi Bông Tai Ngọc Trai Đính Kim Cương E2419
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E2419
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá: RD Diamond 1.2mm 2 Pearl 7.2mm
Số viên kim cương: 14
Tổng trọng lượng (carat): 0.13
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang

Quan tâm Zalo OA Hưng Phát USA

Nhận các thông tin khuyến mãi hấp dẫn

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG
 
icon hotline