test

Bông Tai Ngọc Trai, Pearl Earrings, Pearl Jewelry. Hung Phat Diamonds & Jewelry

Trang chủ >> Trang Sức Ngọc Trai >> Bông Tai Ngọc Trai
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
Đôi Bông Tai Ngọc Trai Đính Kim Cương E2118
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E2118
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá: RD Diamond 1.0mm 2 Pearl 8.2MM
Số viên kim cương: 56
Tổng trọng lượng (carat): 0.32
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micropave&Prong
Đôi Bông Tai Ngọc Trai Đính Kim Cương E2118

Đôi Bông Tai Ngọc Trai Đính Kim Cương E2118

18KGiá: 16.500.000 VND 
Đôi Bông Tai Ngọc Trai Đính Kim Cương E1545
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E1545
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá: RD Diamond 2.4mm 2 Pearl 8.0MM
Số viên kim cương: 6
Tổng trọng lượng (carat): 0.41
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Prong
Đôi Bông Tai Ngọc Trai Đính Kim Cương E1545

Đôi Bông Tai Ngọc Trai Đính Kim Cương E1545

18KGiá: 45.200.000 VND 
Đôi Bông Tai Ngọc Trai Đính Kim Cương E2419
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E2419
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá: RD Diamond 1.2mm 2 Pearl 7.2mm
Số viên kim cương: 14
Tổng trọng lượng (carat): 0.13
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Đôi Bông Tai Ngọc Trai Đính Kim Cương E2419

Đôi Bông Tai Ngọc Trai Đính Kim Cương E2419

18KGiá: 33.500.000 VND 
Đôi Bông Tai Ngọc Trai Đính Kim Cương E2421
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E2421
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá: RD Diamond 2 Pearl 8.4mm
Số viên kim cương: 32
Tổng trọng lượng (carat): 0.38
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Đôi Bông Tai Ngọc Trai Đính Kim Cương E2421

Đôi Bông Tai Ngọc Trai Đính Kim Cương E2421

18KGiá: 43.100.000 VND 
Đôi Bông Tai Ngọc Trai Đính Kim Cương E2423
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E2423
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá: RD Diamond 0.9mm 2 Pearl 8.1mm
Số viên kim cương: 72
Tổng trọng lượng (carat): 0.34
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Đôi Bông Tai Ngọc Trai Đính Kim Cương E2423

Đôi Bông Tai Ngọc Trai Đính Kim Cương E2423

18KGiá: 20.500.000 VND 
Đôi Bông Tai Ngọc Trai Đính Kim Cương E2424
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E2424
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá: RD Diamond 0.9mm 2 Pearl 8.5mm
Số viên kim cương: 128
Tổng trọng lượng (carat): 0.60
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Đôi Bông Tai Ngọc Trai Đính Kim Cương E2425
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E2425
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá: RD Diamond 1.0mm 2 Pearl 8.7mm
Số viên kim cương: 76
Tổng trọng lượng (carat): 0.43
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Đôi Bông Tai Ngọc Trai Đính Kim Cương E2425

Đôi Bông Tai Ngọc Trai Đính Kim Cương E2425

18KGiá: 63.000.000 VND 
Đôi Bông Tai Ngọc Trai Đính Kim Cương E2426
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E2426
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá: RD Diamond 2 Pearl 8.0mm
Số viên kim cương: 40
Tổng trọng lượng (carat): 0.30
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Đôi Bông Tai Ngọc Trai Đính Kim Cương E2426

Đôi Bông Tai Ngọc Trai Đính Kim Cương E2426

18KGiá: 44.100.000 VND 
Đôi Bông Tai Ngọc Trai Đính Kim Cương E2427
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E2427
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá: RD Diamond 2 Pearl 7.3mm
Số viên kim cương: 24
Tổng trọng lượng (carat): 0.14
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Đôi Bông Tai Ngọc Trai Đính Kim Cương E2427

Đôi Bông Tai Ngọc Trai Đính Kim Cương E2427

18KGiá: 39.200.000 VND 
Đôi Bông Tai Ngọc Trai Đính Kim Cương E2428
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E2428
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá: RD Diamond 2 Pearl 7.1mm
Số viên kim cương: 16
Tổng trọng lượng (carat): 0.12
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Pave
Đôi Bông Tai Ngọc Trai Đính Kim Cương E2428

Đôi Bông Tai Ngọc Trai Đính Kim Cương E2428

18KGiá: 35.400.000 VND 
Đôi Bông Tai Ngọc Trai Đính Kim Cương E2429
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E2429
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá: RD Diamond 2 Pearl 8.0mm
Số viên kim cương: 114
Tổng trọng lượng (carat): 0.59
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Đôi Bông Tai Ngọc Trai Đính Kim Cương E2431
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E2431
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá: RD&PS Diamond 2 Pearl 11mm
Số viên kim cương: 88
Tổng trọng lượng (carat): 0.95
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Đôi Bông Tai Ngọc Trai Đính Kim Cương E2436
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E2436
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá: RD Diamond 2 Pearl 8.2MM
Số viên kim cương: 14
Tổng trọng lượng (carat): 0.1
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micropave&Prong
Đôi Bông Tai Ngọc Trai Đính Kim Cương E2437
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E2437
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá: RD Diamond 1.0mm 2 Pearl 7.5MM
Số viên kim cương: 18
Tổng trọng lượng (carat): 0.10
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micropave&Prong
Bông Tai Ngọc Trai Biển Nam Đính Kim Cương E0619
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E0619
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 86
Tổng trọng lượng (carat): 0.56
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Bông Tai Ngọc Trai E102471
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E102471
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 95.500.000 VND 
Đôi Bông Tai Ngọc Trai Kim Cương E102357
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E102357
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 32
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
Find us on facebook

Quan tâm Zalo OA Hưng Phát USA

Nhận các thông tin khuyến mãi hấp dẫn

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG