test

Bông tai kim cương, Diamond Earrings, Earrings. Hung Phat Diamonds & Jewelry

Trang chủ >> Bông Tai >> Bông Tai Kim Cương
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2 3 4  Trang sau
Đôi Bông Tai Kim Cương E10093
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E10093
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 266
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Đôi Bông Tai Kim Cương E10093

Đôi Bông Tai Kim Cương E10093

18KLIÊN HỆ ĐỂ ĐẶT HÀNG
Đôi Bông Tai Kim Cương E2438A
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E2438A
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 20
Tổng trọng lượng (carat): 0.20
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Đôi Bông Tai Kim Cương E2438A

Đôi Bông Tai Kim Cương E2438A

18KGiá: 10.200.000 VND 
Đôi Bông Tai Kim Cương E2016
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E2016
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá: Round Diamond 0.9mm
Số viên kim cương: 80
Tổng trọng lượng (carat): 0.32
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micropave
Đôi Bông Tai Kim Cương E2016

Đôi Bông Tai Kim Cương E2016

18KGiá: 25.700.000 VND 
Đôi Bông Tai Kim Cương E2018
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E2018
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá: Round Diamond 1.1mm
Số viên kim cương: 140
Tổng trọng lượng (carat): 0.98
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: pave
Đôi Bông Tai Kim Cương E2018

Đôi Bông Tai Kim Cương E2018

18KGiá: 46.300.000 VND 
Đôi Bông Tai Kim Cương E1823
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E1823
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá: RD Diamond 0.9mm
Số viên kim cương: 94
Tổng trọng lượng (carat): 0.53
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Pave
Đôi Bông Tai Kim Cương E1823

Đôi Bông Tai Kim Cương E1823

18KGiá: 35.000.000 VND 
Đôi Bông Tai Kim Cương E1825
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E1825
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá: Diamond
Số viên kim cương: 136
Tổng trọng lượng (carat): 0.82
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&Prong
18KGiá: 42.000.000 VND 
Đôi Bông Tai Kim Cương E2178
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E2178
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá: Diamond
Số viên kim cương: 210
Tổng trọng lượng (carat): 1.44
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&Prong
Đôi Bông Tai Kim Cương E2178

Đôi Bông Tai Kim Cương E2178

18KGiá: 61.000.000 VND 
Đôi Bông Tai Kim Cương E2177
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E2177
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá: Diamond
Số viên kim cương: 46
Tổng trọng lượng (carat): 1.30
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&Prong
Đôi Bông Tai Kim Cương E2177

Đôi Bông Tai Kim Cương E2177

18KGiá: 55.700.000 VND 
Đôi Bông Tai Kim Cương E1299
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E1299
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá: RD Diamond
Số viên kim cương: 104
Tổng trọng lượng (carat): 0.9
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro,bezel&prong
Đôi Bông Tai Kim Cương E1299

Đôi Bông Tai Kim Cương E1299

18KGiá: 48.600.000 VND 
Bông Tai Kim Cương E2216
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E2216
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Bông Tai Kim Cương E2216

Bông Tai Kim Cương E2216

18KGiá: 65.400.000 VND 
Đôi Bông Tai Kim Cương H04032E
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: H04032E
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 146
Tổng trọng lượng (carat): 0.79
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 65.000.000 VND 
Đôi Bông Tai Kim Cương J10146E
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: J10146E
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 72
Tổng trọng lượng (carat): 0.53
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 40.700.000 VND 
Đôi Bông Tai Kim Cương J10784E
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: J10784E
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 144
Tổng trọng lượng (carat): 0.9
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 55.500.000 VND 
Đôi Bông Tai Kim Cương J11582E
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: J11582E
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 130
Tổng trọng lượng (carat): 1.05
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 67.200.000 VND 
Đôi Bông Tai Kim Cương J11833E
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: J11833E
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 90
Tổng trọng lượng (carat): 0.97
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 47.600.000 VND 
Đôi Bông Tai Kim Cương J12420E
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: J12420E
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 112
Tổng trọng lượng (carat): 0.64
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 41.100.000 VND 
Đôi Bông Tai Kim Cương J12466E
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: J12466E
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 166
Tổng trọng lượng (carat): 1.41
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 76.000.000 VND 
Đôi Bông Tai Kim Cương J12482E
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: J12482E
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 102
Tổng trọng lượng (carat): 0.84
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 48.400.000 VND 
Đôi Bông Tai Kim Cương J12509E
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: J12509E
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 108
Tổng trọng lượng (carat): 1.28
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 62.900.000 VND 
Đôi Bông Tai Kim Cương J12550E
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: J12550E
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 98
Tổng trọng lượng (carat): 1.49
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 69.600.000 VND 
Đôi Bông Tai Kim Cương N01618E
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: N01618E
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 124
Tổng trọng lượng (carat): 0.82
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 45.900.000 VND 
Đôi Bông Tai Kim Cương N02677E
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: N02677E
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 72
Tổng trọng lượng (carat): 0.48
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 35.000.000 VND 
Đôi Bông Tai Kim Cương P00367E
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: P00367E
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 74
Tổng trọng lượng (carat): 0.81
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 50.200.000 VND 
Bông Tai Kim Cương Vàng Trắng 18K S06704E
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: S06704E
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 200
Tổng trọng lượng (carat): 1.31
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2 3 4  Trang sauarrow-go
Find us on facebook

Quan tâm Zalo OA Hưng Phát USA

Nhận các thông tin khuyến mãi hấp dẫn

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG