Bông tai kim cương - Hưng Phát USA
test

Bông tai kim cương - Hưng Phát USA

Trang chủ >> Bông Tai >> Bông Tai Kim Cương
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2 3  Trang sau
Vỏ Bông Tai Kim Cương E10887
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E10887
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 58
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Bông Tai Kim Cương E10887

Vỏ Bông Tai Kim Cương E10887

18KLIÊN HỆ ĐỂ ĐẶT HÀNG
Vỏ Bông Tai Kim Cương E10845
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E10845
Vàng:
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 400
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Bông Tai Kim Cương E10845

Vỏ Bông Tai Kim Cương E10845

18KGiá: 115.000.000 VND 
Vỏ Bông Tai Kim Cương E10801
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E10801
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 24
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Bông Tai Kim Cương E10801

Vỏ Bông Tai Kim Cương E10801

18KGiá: 37.000.000 VND 
Vỏ Bông Tai Kim Cương E10225
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E10225
Vàng:
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 50
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Bông Tai Kim Cương E10225

Vỏ Bông Tai Kim Cương E10225

18KGiá: 21.800.000 VND 
Vỏ Bông Tai Kim Cương E10206
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E10206
Vàng:
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 8
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Bông Tai Kim Cương E10206

Vỏ Bông Tai Kim Cương E10206

18KGiá: 36.000.000 VND 
Vỏ Bông Tai Kim Cương E10115
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E10115
Vàng:
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 50
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 46.800.000 VND 
Vỏ Bông Tai Kim Cương E10631
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E10631
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 74
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Bông Tai Kim Cương E10631

Vỏ Bông Tai Kim Cương E10631

18KGiá: 53.100.000 VND 
Vỏ Bông Tai Kim Cương E10496
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E10496
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 48
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Bông Tai Kim Cương E10496

Vỏ Bông Tai Kim Cương E10496

18KGiá: 23.900.000 VND 
Vỏ Bông Tai Kim Cương E10715
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E10715
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 52
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Bông Tai Kim Cương E10715

Vỏ Bông Tai Kim Cương E10715

18KGiá: 84.600.000 VND 
Vỏ Bông Tai Kim Cương E10255
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E10255
Vàng:
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 20
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Bông Tai Kim Cương E10255

Vỏ Bông Tai Kim Cương E10255

18KGiá: 28.300.000 VND 
Vỏ Bông Tai Kim Cương E10284
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E10284
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 72
Tổng trọng lượng (carat): 0.62
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 33.300.000 VND 
Bông Tai Kim Cương E10183
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E10183
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 150
Tổng trọng lượng (carat): 0.71
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 53.500.000 VND 
Bông Tai Kim Cương E10274
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E10274
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 116
Tổng trọng lượng (carat): 0.57
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
WHTGiá: 31.700.000 VND 
Bông Tai Kim Cương E10224
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm:
Vàng:
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
WHTGiá: 30.500.000 VND 
Bông Tai Kim Cương E10841
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E10841
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 22
Tổng trọng lượng (carat): 0.57
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 41.700.000 VND 
Vỏ Bông Tai Kim Cương E10081
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E10081
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 98
Tổng trọng lượng (carat): 0.61
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
WHTGiá: 43.000.000 VND 
Vỏ Bông Tai Kim Cương E10132
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E10132
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 58
Tổng trọng lượng (carat): 0.64
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 38.300.000 VND 
Bông Tai Kim Cương E10738
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E10738
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 64
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 142.400.000 VND 
Bông Tai Kim Cương E10326
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E10326
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 78
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 50.100.000 VND 
Bông Tai Kim Cương E10260
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E10260
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 10
Tổng trọng lượng (carat): 0.55
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 43.600.000 VND 
Bông Tai Kim Cương E10670
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E10670
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 20
Tổng trọng lượng (carat): 0.14
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 19.600.000 VND 
Bông Tai Kim Cương E10281
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E10281
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 140
Tổng trọng lượng (carat): 0.55
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 51.300.000 VND 
Bông Tai Kim Cương E10207
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E10207
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 44
Tổng trọng lượng (carat): 0.66
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 31.400.000 VND 
Bông Tai Kim Cương E10203
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E10203
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 10
Tổng trọng lượng (carat): 0.55
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 27.900.000 VND 
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2 3  Trang sauarrow-go
Find us on facebook

Quan tâm Zalo OA Hưng Phát USA

Nhận các thông tin khuyến mãi hấp dẫn

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG
 
icon hotline