test

Bông tai kim cương - Hưng Phát USA

Trang chủ >> Bông Tai >> Bông Tai Kim Cương
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2 3  Trang sau
Bông Tai Kim Cương E10274
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E10274
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 116
Tổng trọng lượng (carat): 0.57
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Bông Tai Kim Cương E10274

Bông Tai Kim Cương E10274

WHTGiá: 32.000.000 VND 
Bông Tai Kim Cương E10224
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm:
Vàng:
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Bông Tai Kim Cương E10224

Bông Tai Kim Cương E10224

WHTGiá: 30.800.000 VND 
Bông Tai Kim Cương E10841
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E10841
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 22
Tổng trọng lượng (carat): 0.57
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Bông Tai Kim Cương E10841

Bông Tai Kim Cương E10841

18KGiá: 42.000.000 VND 
Vỏ Bông Tai Kim Cương E10081
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E10081
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 98
Tổng trọng lượng (carat): 0.61
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Bông Tai Kim Cương E10081

Vỏ Bông Tai Kim Cương E10081

WHTGiá: 43.300.000 VND 
Vỏ Bông Tai Kim Cương E10132
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E10132
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 58
Tổng trọng lượng (carat): 0.64
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Bông Tai Kim Cương E10132

Vỏ Bông Tai Kim Cương E10132

18KGiá: 38.600.000 VND 
Bông Tai Kim Cương E10738
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E10738
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 64
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 143.500.000 VND 
Bông Tai Kim Cương E10326
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E10326
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 78
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Bông Tai Kim Cương E10326

Bông Tai Kim Cương E10326

18KGiá: 50.500.000 VND 
Bông Tai Kim Cương E10260
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E10260
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 10
Tổng trọng lượng (carat): 0.55
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Bông Tai Kim Cương E10260

Bông Tai Kim Cương E10260

18KGiá: 44.000.000 VND 
Bông Tai Kim Cương E10670
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E10670
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 20
Tổng trọng lượng (carat): 0.14
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Bông Tai Kim Cương E10670

Bông Tai Kim Cương E10670

18KGiá: 19.800.000 VND 
Bông Tai Kim Cương E10281
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E10281
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 140
Tổng trọng lượng (carat): 0.55
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Bông Tai Kim Cương E10281

Bông Tai Kim Cương E10281

18KGiá: 51.700.000 VND 
Bông Tai Kim Cương E10207
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E10207
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 44
Tổng trọng lượng (carat): 0.66
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 31.600.000 VND 
Bông Tai Kim Cương E10203
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E10203
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 10
Tổng trọng lượng (carat): 0.55
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 28.200.000 VND 
Bông Tai Kim Cương E10447
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E10447
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 56
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 51.600.000 VND 
Bông Tai Kim Cương E10234
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E10234
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 24
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 68.300.000 VND 
Bông Tai Kim Cương E10262
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E10262
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 40
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 121.800.000 VND 
Bông Tai Kim Cương E10729
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E10729
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 142
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 162.300.000 VND 
Đôi Bông Tai Kim Cương E10093
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E10093
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 266
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KLIÊN HỆ ĐỂ ĐẶT HÀNG
Đôi Bông Tai Kim Cương E102192
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E102192
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 74
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 35.700.000 VND 
Bông Tai Kim Cương Vàng Trắng 18K E10289
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E10289
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 60
Tổng trọng lượng (carat): 0.39
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Bông Tai Kim Cương Vàng Trắng 18K E10261
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E10261
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 80
Tổng trọng lượng (carat): 2.34
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Đôi Bông Tai Kim Cương E101999
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E101999
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 162
Tổng trọng lượng (carat): 1.6
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 70.800.000 VND 
Đôi Bông Tai Kim Cương E101988
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E101988
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 132
Tổng trọng lượng (carat): 1.44
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 61.100.000 VND 
Đôi Bông Tai Kim Cương E101962
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E101962
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 104
Tổng trọng lượng (carat): 0.68
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 32.400.000 VND 
Bông Tai Kim Cương Vàng Trắng 18K E1130
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm:
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 126
Tổng trọng lượng (carat): 0.80
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2 3  Trang sauarrow-go
Find us on facebook

Quan tâm Zalo OA Hưng Phát USA

Nhận các thông tin khuyến mãi hấp dẫn

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG
 
icon hotline