test

Nhẫn Ngọc Trai, Pearl Rings, Pearl Jewelry. Hung Phat Diamonds & Jewelry

Trang chủ >> Trang Sức Ngọc Trai >> Nhẫn Ngọc Trai
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
Nhẫn Ngọc Trai Đính Kim Cương B1737
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B1737
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 127
Tổng trọng lượng (carat): 0.59
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Nhẫn Ngọc Trai Đính Kim Cương B1737

Nhẫn Ngọc Trai Đính Kim Cương B1737

18KGiá: 62.100.000 VND 
Nhẫn Ngọc Trai Đính Kim Cương B2294
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2294
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 69
Tổng trọng lượng (carat): 0.58
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Nhẫn Ngọc Trai Đính Kim Cương B2294

Nhẫn Ngọc Trai Đính Kim Cương B2294

18KGiá: 71.300.000 VND 
Nhẫn Ngọc Trai Đính Kim Cương B2429
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2429
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 62
Tổng trọng lượng (carat): 0.34
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Nhẫn Ngọc Trai Đính Kim Cương B2429

Nhẫn Ngọc Trai Đính Kim Cương B2429

18KGiá: 40.900.000 VND 
Nhẫn Ngọc Trai Đính Kim Cương B2430
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2430
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 8
Tổng trọng lượng (carat): 0.06
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Nhẫn Ngọc Trai Đính Kim Cương B2430

Nhẫn Ngọc Trai Đính Kim Cương B2430

18KGiá: 8.000.000 VND 
Nhẫn Ngọc Trai Đính Kim Cương B2428
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2428
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 24
Tổng trọng lượng (carat): 0.28
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Nhẫn Ngọc Trai Đính Kim Cương B2428

Nhẫn Ngọc Trai Đính Kim Cương B2428

18KGiá: 41.900.000 VND 
Nhẫn Ngọc Trai Đính Kim Cương B2426
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2426
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 32
Tổng trọng lượng (carat): 0.23
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Nhẫn Ngọc Trai Đính Kim Cương B2425
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2425
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 42
Tổng trọng lượng (carat): 0.27
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Nhẫn Ngọc Trai Đính Kim Cương B2425

Nhẫn Ngọc Trai Đính Kim Cương B2425

18KGiá: 43.700.000 VND 
Nhẫn Ngọc Trai Đính Kim Cương B2424
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2424
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 72
Tổng trọng lượng (carat): 0.34
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Nhẫn Ngọc Trai Đính Kim Cương B2424

Nhẫn Ngọc Trai Đính Kim Cương B2424

18KGiá: 47.600.000 VND 
Nhẫn Ngọc Trai Đính Kim Cương B2423
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2423
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 48
Tổng trọng lượng (carat): 0.23
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Nhẫn Ngọc Trai Đính Kim Cương B2423

Nhẫn Ngọc Trai Đính Kim Cương B2423

18KGiá: 40.300.000 VND 
Nhẫn Ngọc Trai Đính Kim Cương B2420
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2420
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 16Diamond Pearl
Tổng trọng lượng (carat): 0.17
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Prong
Nhẫn Ngọc Trai Đính Kim Cương B2420

Nhẫn Ngọc Trai Đính Kim Cương B2420

18KGiá: 32.100.000 VND 
Nhẫn Ngọc Trai Đính Kim Cương B2419
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2419EW50D
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 18Diamond Pearl
Tổng trọng lượng (carat): 0.16
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Nhẫn Ngọc Trai Đính Kim Cương B2418
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2418EW50D
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 12Diamond Pearl
Tổng trọng lượng (carat): 0.11
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
Find us on facebook

Quan tâm Zalo OA Hưng Phát USA

Nhận các thông tin khuyến mãi hấp dẫn

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG




 
icon hotline