Trang chủ >> SẢN PHẨM CAO CẤP
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2 3 … 9  Trang sau
Vòng Cổ Kim Cương Cao Cấp N101771
Mã sản phẩm: N101771
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 534
Tổng trọng lượng (carat): 30,7
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 2.468.100.000 VND 
Vòng Cổ Kim Cương Cao Cấp N100464
Mã sản phẩm: N100464
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 163
Tổng trọng lượng (carat): 23.5
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 1.720.400.000 VND 
Vòng Cổ Kim Cương Cao Cấp N100091
Mã sản phẩm: N100091
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 564
Tổng trọng lượng (carat): 18,5
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 892.400.000 VND 
Vòng Cổ Kim Cương Cao Cấp N4905
Mã sản phẩm: N4905
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 189
Tổng trọng lượng (carat): 15,8
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 788.100.000 VND 
Vòng Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K G101709
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G101709
Vàng: 18K
Màu sắc: 18K
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 728
Tổng trọng lượng (carat): 3.66
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R90466
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R90466
Vàng: 18K
Màu sắc: 18K
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 84
Tổng trọng lượng (carat): 4.13
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 233.700.000 VND 
Vòng Cổ Kim Cương Cao Cấp N1785
Mã sản phẩm: N1785
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 310
Tổng trọng lượng (carat): 2.1
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 149.000.000 VND 
Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R91633
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R91633
Vàng: 18K
Màu sắc: 18K
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 199
Tổng trọng lượng (carat): 2.83
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 112.600.000 VND 
Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R91933
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R91933
Vàng: 18K
Màu sắc: 18K
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 139
Tổng trọng lượng (carat): 2.25
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 88.100.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2966
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2966
Vàng: 18K
Màu sắc: 18K
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 151
Tổng trọng lượng (carat): 1.65
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micropave & Prong
Dây Chuyền Kim Cương Đen Và Mặt Ngọc Trai P100470
Mã sản phẩm: P100470
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Nhẫn Hột Xoàn Vàng Trắng 18K R1599
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R1599
Vàng: 18K
Màu sắc: 18K
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 200
Tổng trọng lượng (carat): 0.99
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 66.600.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2772
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2772
Vàng: 18K
Màu sắc: 18k
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 28
Tổng trọng lượng (carat): 0.17
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2773
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2773
Vàng: 18K
Màu sắc: 18k
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 88
Tổng trọng lượng (carat): 1.04
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro & Prong
Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K R92230
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R92230
Vàng: 18K
Màu sắc: 18K
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 34
Tổng trọng lượng (carat): 0.49
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 22.800.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2775
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2775
Vàng: 18K
Màu sắc: 18k
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 104
Tổng trọng lượng (carat): 1.28
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro & Prong
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD2751
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD2751
Vàng: 18K
Màu sắc: 18k
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 35
Tổng trọng lượng (carat): 0,72
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Channel
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2777
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2777
Vàng: 18K
Màu sắc: 18k
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 52
Tổng trọng lượng (carat): 0.26
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro & Prong
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2780
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2780
Vàng: 18K
Màu sắc: 18k
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 52
Tổng trọng lượng (carat): 0.42
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro & Channel
Lắc Tay Kim Cương Vàng Trắng 18K L1837
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: L1837
Vàng: 18K
Màu sắc: 18K
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 72
Tổng trọng lượng (carat): 1.29
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Đôi Bông Tai Kim Cương Ngọc Tân Đại E1293
Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E1293
Vàng: 18K
Màu sắc: 18K
Tình trạng:
Kim cương đính xung quanh
Loại đá: Jade & RD Diamond
Số viên kim cương: 90
Tổng trọng lượng (carat): 0.74
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micropave&Prong
Vỏ Nhẫn  Kim Cương B2932
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2932
Vàng: 18K
Màu sắc: 18K
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 98
Tổng trọng lượng (carat): 0.95
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 53.000.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B2898
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2898
Vàng: 18K
Màu sắc: 18k
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 119
Tổng trọng lượng (carat): 1.18
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18kGiá: 61.400.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2899
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2899
Vàng: 18K
Màu sắc: 18k
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 164
Tổng trọng lượng (carat): 2.49
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2 3 … 9  Trang sau
Find us on facebook

Quan tâm Zalo OA Hưng Phát USA

Nhận các thông tin khuyến mãi hấp dẫn

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG
icon hotline