Hung Phat Diamonds & Jewelry Có hơn 100.000 viên kim cương cho quý khách lựa chọn
Kim Cương Emerald, trọng lượng 1.01 carat, màu Fancy Light Yellow, độ tinh khiết IF.
Viên kim cương Emerald, trọng lượng 1,01 carat, màu Fancy Light Yellow, độ tinh khiết IF, được giám định bởi GIA.
Giá gốc: 155.100.000 VND
Giá Chuyển Qua Ngân Hàng: 155.100.000 VND
Mã Kim Cương:   U5134329993Q Kích Thước: 7,03 x 4,84 x 2,99
CD:   ebeb Độ Sâu %: 61,7
Hình Dáng: Emerald Độ Rộng %: 63
Trọng lượng:   1,01 Độ Dày Cạnh: Very Thick - Very Thick
Màu Sắc:   Yellow Đáy: None
Sắc Độ: Fancy Light Độ Bóng: Excellent
Độ Tinh Khiết: IF Đối Xứng: Excellent
Giấy Giám Định: GIA Phát Quang: None