Hung Phat Diamonds & Jewelry Có hơn 100.000 viên kim cương cho quý khách lựa chọn
Kim cương Round, trọng lượng 1,01 carat, nét cắt Good, màu sắc F, độ tinh khiết VVS1
Viên kim cương Round, trọng lượng 1,01 carat, nét cắt Good, màu sắc F, độ tinh khiết VVS1, được giám định bởi GIA
Giá gốc: 187.800.000 VND
Giá Chuyển Qua Ngân Hàng: 187.800.000 VND
Mã Kim Cương:   U0128258122A Kích Thước: 6,27 x 6,36 x 4,01
CD:   hmhm Độ Sâu %: 63,5
Hình Dáng: Round Độ Rộng %: 57
Trọng lượng:   1,01 Độ Dày Cạnh: Thick - Slightly Thick
Màu Sắc:   F Đáy: None
Độ Tinh Khiết: VVS1 Độ Bóng: Excellent
Giấy Giám Định: GIA Đối Xứng: Very Good
Nét Cắt: Good Phát Quang: Faint