Hung Phat Diamonds & Jewelry Có hơn 100.000 viên kim cương cho quý khách lựa chọn
Mã Kim Cương:   Kích Thước:
CD:   Độ Sâu %:
Hình Dáng: Độ Rộng %:
Trọng lượng:   Độ Dày Cạnh:
Màu Sắc:   Đáy:
Độ Tinh Khiết: Độ Bóng:
Giấy Giám Định: Đối Xứng:
Nét Cắt: Phát Quang: