Hung Phat Diamonds & Jewelry Có hơn 100.000 viên kim cương cho quý khách lựa chọn
Kim Cương Round, trọng lượng 0.30 carat, màu Faint Pink, nét cắt Premium, độ tinh khiết VVS2.
Viên kim cương Round, trọng lượng 0,3 carat, màu Faint Pink, nét cắt Premium, độ tinh khiết VVS2, được giám định bởi GIA.
Giá gốc: 36.700.000 VND
Giá Chuyển Qua Ngân Hàng: 36.700.000 VND
Mã Kim Cương:   B0140038308J Kích Thước: 4,26 x 4,29 x 2,67
CD:   cbb Độ Sâu %: 62,3
Hình Dáng: Round Độ Rộng %: 57
Trọng lượng:   0,30 Độ Dày Cạnh: Medium - Slightly Thick
Màu Sắc:   Pink Đáy: None
Sắc Độ: Faint Độ Bóng: Excellent
Độ Tinh Khiết: VVS2 Đối Xứng: Very Good
Giấy Giám Định: GIA Phát Quang: None
Nét Cắt: Premium