Kim Cương, tìm kiếm kim cương Hưng Phát USA

Trang chủ >> Tìm Kiếm Kim Cương
Tìm theo mã kim cương trong kho
468.997 viên Kim Cương cho quý khách lựa chọn
Xem video hướng dẫn
Hình Dáng
Shape
Round
round check diamond
Princess
Emerald
emerald check diamond
Radiant
radiant check diamond
Oval
oval check diamond
Pear
pear check diamond
Marquise
marquise check diamond
Heart
heart check diamond
Asscher
asscher check diamond
Cushion
cushion check diamond
Kích Thước
(Ly)
36 - 45
45 - 54
54 - 63
63 - 72
72 - 81
81 - 9
T - 90
Giá
Giá
Price
VND VND
Carat
Carat
Màu Sắc
Color
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
Nét Cắt
Cut
All
Tất Cả
Ideal
Lý Tưởng
Premium
Cao Cấp
Very Good
Rất Tốt
Good
Tôt
Fair
Khá
Độ Tinh Khiết
Clarity
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
Reports
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới

Kết quả: 933 Kim Cương

Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 32     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
So Sánh
Compare
Hình Dáng
Shape
Carat
Carat
Kích Thước
(Ly)
Màu Sắc
Color
Độ Tinh Khiết
Clarity
Nét Cắt
Cut
Độ Bóng
Polish
Đối Xứng
Symmetry
Phát Quang
Fluorescence
Kiểm Định
Report
Độ Rộng
Table
Độ Sâu
Depth
Giá(VND)
Price
Chi Tiết
Details

Kim cương Princess,trọng lượng 0,30 carat (3 ly 88 ), màu sắc F, độ tinh khiết VVS1.

Princess
0,30 3 Ly 88 F VVS1 - Very Good Good None GIA 7370,8 16.800.000
660
Xem
round diamond D4145350072A mmb Princess 0,30 3 Ly 88 F VVS1 GIA - 3.88 x 3.73 x 2.64 70,8 73 Slightly Thick - Slightly Thick None Very Good Good None 16.800.000 GIA  Xóa

Kim cương Princess,trọng lượng 0,30 carat (3 ly 75 ), màu sắc G, độ tinh khiết VS1.

Princess
0,30 3 Ly 75 G VS1 - Very Good Very Good None GIA 7472,2 17.000.000
668
Xem
round diamond P5151075941A mme Princess 0,30 3 Ly 75 G VS1 GIA - 3.75 x 3.65 x 2.64 72,2 74 Medium - Very Thick None Very Good Very Good None 17.000.000 GIA  Xóa

Kim cương Princess,trọng lượng 0,30 carat (3 ly 70 ), màu sắc G, độ tinh khiết VVS1.

Princess
0,30 3 Ly 7 G VVS1 - Very Good Very Good None GIA 7272,5 17.100.000
672
Xem
round diamond X2148361168P mmh Princess 0,30 3 Ly 7 G VVS1 GIA - 3.70 x 3.70 x 2.68 72,5 72 Slightly Thick - Thick None Very Good Very Good None 17.100.000 GIA  Xóa
Princess
0,31 3 Ly 86 F VS1 - Excellent Good None GIA 6969,5 17.400.000
684
Xem
round diamond Q1145964132B men Princess 0,31 3 Ly 86 F VS1 GIA - 3.86 x 3.79 x 2.64 69,5 69 Extr. Thin - Slightly Thick None Excellent Good None 17.400.000 GIA  Xóa

Kim cương Princess,trọng lượng 0,33 carat (3 ly 71 ), màu sắc G, độ tinh khiết VVS1.

Princess
0,33 3 Ly 71 G VVS1 - Very Good Very Good None GIA 7076,5 17.500.000
686
Xem
round diamond F5151224425T mem Princess 0,33 3 Ly 71 G VVS1 GIA - 3.71 x 3.69 x 2.83 76,5 70 Slightly Thick - Thick None Very Good Very Good None 17.500.000 GIA  Xóa

Kim cương Princess,trọng lượng 0,31 carat (3 ly 70 ), màu sắc G, độ tinh khiết VVS1.

Princess
0,31 3 Ly 7 G VVS1 - Excellent Very Good None GIA 7174,3 17.700.000
694
Xem
round diamond N7148361163G meu Princess 0,31 3 Ly 7 G VVS1 GIA - 3.70 x 3.66 x 2.72 74,3 71 Slightly Thick - Thick None Excellent Very Good None 17.700.000 GIA  Xóa

Kim cương Princess,trọng lượng 0,32 carat (4 ly 01 ), màu sắc F, độ tinh khiết VVS1.

Princess
0,32 4 Ly 01 F VVS1 - Very Good Very Good None GIA 7869,7 17.700.000
696
Xem
round diamond Z8131823898T meo Princess 0,32 4 Ly 01 F VVS1 GIA - 4.01 x 3.84 x 2.68 69,7 78 Thick - Thick None Very Good Very Good None 17.700.000 GIA  Xóa

Kim cương Princess,trọng lượng 0,32 carat (3 ly 91 ), màu sắc F, độ tinh khiết VS1.

Princess
0,32 3 Ly 91 F VS1 - Very Good Very Good None GIA 7670,3 17.800.000
700
Xem
round diamond A4145090530A mtb Princess 0,32 3 Ly 91 F VS1 GIA - 3.91 x 3.81 x 2.68 70,3 76 Thick - Very Thick None Very Good Very Good None 17.800.000 GIA  Xóa
Princess
0,31 3 Ly 86 G VS1 - Very Good Very Good None GIA 7169,6 18.200.000
712
Xem
round diamond B5149345943Y mth Princess 0,31 3 Ly 86 G VS1 GIA - 3.86 x 3.79 x 2.64 69,6 71 Thin - Slightly Thick None Very Good Very Good None 18.200.000 GIA  Xóa
Princess
0,30 3 Ly 74 F VS1 - Excellent Excellent None GIA 7071,8 18.300.000
718
Xem
round diamond Y0151454081U mtc Princess 0,30 3 Ly 74 F VS1 GIA - 3.74 x 3.68 x 2.64 71,8 70 Thick - Very Thick None Excellent Excellent None 18.300.000 GIA  Xóa
Princess
0,30 3 Ly 81 F VVS1 - Very Good Good None GIA 6973,7 18.300.000
718
Xem
round diamond D6147046324O mtc Princess 0,30 3 Ly 81 F VVS1 GIA - 3.81 x 3.65 x 2.69 73,7 69 Thin - Thick None Very Good Good None 18.300.000 GIA  Xóa
Princess
0,29 3 Ly 97 F VVS1 - Good Good None GIA 7266,4 18.500.000
724
Xem
round diamond E5139685505J mhn Princess 0,29 3 Ly 97 F VVS1 GIA - 3.97 x 3.78 x 2.51 66,4 72 Thin - Medium None Good Good None 18.500.000 GIA  Xóa
Princess
0,32 3 Ly 71 G VVS1 - Excellent Very Good None GIA 6675,9 18.600.000
730
Xem
round diamond D8143811330A mht Princess 0,32 3 Ly 71 G VVS1 GIA - 3.71 x 3.69 x 2.80 75,9 66 Slightly Thick - Very Thick None Excellent Very Good None 18.600.000 GIA  Xóa
Princess
0,30 3 Ly 71 G VVS1 - Very Good Good None GIA 7172,3 18.600.000
730
Xem
round diamond U7142339450W mht Princess 0,30 3 Ly 71 G VVS1 GIA - 3.71 x 3.66 x 2.64 72,3 71 Medium - Thick None Very Good Good None 18.600.000 GIA  Xóa
Princess
0,30 3 Ly 72 F VS1 - Excellent Very Good None GIA 7474,8 18.600.000
730
Xem
round diamond T5130424375Y mht Princess 0,30 3 Ly 72 F VS1 GIA - 3.72 x 3.54 x 2.65 74,8 74 Thin - Very Thick None Excellent Very Good None 18.600.000 GIA  Xóa
Princess
0,30 3 Ly 67 F VVS1 - Excellent Very Good None GIA 6873,7 18.600.000
730
Xem
round diamond Q5150964547M mht Princess 0,30 3 Ly 67 F VVS1 GIA - 3.67 x 3.65 x 2.69 73,7 68 Thin - Slightly Thick None Excellent Very Good None 18.600.000 GIA  Xóa
Princess
0,29 3 Ly 83 F VVS1 - Excellent Very Good None GIA 6670,5 18.700.000
734
Xem
round diamond H8147574786B mhu Princess 0,29 3 Ly 83 F VVS1 GIA - 3.83 x 3.55 x 2.50 70,5 66 Very Thick - Very Thick None Excellent Very Good None 18.700.000 GIA  Xóa
Princess
0,30 3 Ly 92 F VVS1 - Excellent Very Good None GIA 7968,4 19.000.000
746
Xem
round diamond S6151454083S mum Princess 0,30 3 Ly 92 F VVS1 GIA - 3.92 x 3.77 x 2.58 68,4 79 Medium - Thick None Excellent Very Good None 19.000.000 GIA  Xóa
Princess
0,30 3 Ly 68 G VVS1 - Excellent Excellent None GIA 6972,2 19.100.000
750
Xem
round diamond B5145090537Q mut Princess 0,30 3 Ly 68 G VVS1 GIA - 3.68 x 3.59 x 2.59 72,2 69 Thick - Very Thick None Excellent Excellent None 19.100.000 GIA  Xóa
Princess
0,32 3 Ly 96 F VS1 - Very Good Very Good None GIA 6871,9 19.500.000
766
Xem
round diamond V6139672762I mom Princess 0,32 3 Ly 96 F VS1 GIA - 3.96 x 3.70 x 2.66 71,9 68 Medium - Thick None Very Good Very Good None 19.500.000 GIA  Xóa
Princess
0,30 3 Ly 8 F VS1 - Good Good None GIA 7766,7 20.000.000
784
Xem
round diamond I4139358448M mcn Princess 0,30 3 Ly 8 F VS1 GIA - 3.80 x 3.73 x 2.49 66,7 77 Thin - Very Thick None Good Good None 20.000.000 GIA  Xóa
Princess
0,32 3 Ly 99 F VVS1 - Excellent Good None GIA 7670,8 20.100.000
790
Xem
round diamond X8151454090P mct Princess 0,32 3 Ly 99 F VVS1 GIA - 3.99 x 3.78 x 2.68 70,8 76 Slightly Thick - Thick None Excellent Good None 20.100.000 GIA  Xóa
Princess
0,30 3 Ly 75 G VS1 - Very Good Very Good None GIA 6970,8 20.700.000
810
Xem
round diamond D0145886566C ebt Princess 0,30 3 Ly 75 G VS1 GIA - 3.75 x 3.69 x 2.61 70,8 69 Slightly Thick - Thick None Very Good Very Good None 20.700.000 GIA  Xóa
Princess
0,31 3 Ly 79 G VVS1 - Excellent Good None GIA 7274,2 20.900.000
818
Xem
round diamond V2125676560S ebc Princess 0,31 3 Ly 79 G VVS1 GIA - 3.79 x 3.62 x 2.69 74,2 72 Thick - Thick None Excellent Good None 20.900.000 GIA  Xóa
Princess
0,31 3 Ly 78 G VVS1 - Excellent Very Good None GIA 7569,9 21.300.000
834
Xem
round diamond P5151454075U eau Princess 0,31 3 Ly 78 G VVS1 GIA - 3.78 x 3.77 x 2.63 69,9 75 Medium - Slightly Thick None Excellent Very Good None 21.300.000 GIA  Xóa
Princess
0,33 3 Ly 94 G VVS1 - Excellent Very Good None GIA 7771,6 22.500.000
884
Xem
round diamond T5148516703U een Princess 0,33 3 Ly 94 G VVS1 GIA - 3.94 x 3.81 x 2.73 71,6 77 Very Thick - Very Thick None Excellent Very Good None 22.500.000 GIA  Xóa
Princess
0,45 4 Ly 21 G VS1 - Excellent Very Good None GIA 7072,5 23.200.000
908
Xem
round diamond G3150205893J tam Princess 0,45 4 Ly 21 G VS1 GIA - 4.21 x 4.18 x 3.03 72,5 70 Medium - Slightly Thick None Excellent Very Good None 23.200.000 GIA  Xóa
Princess
0,41 4 Ly 12 G VS1 - Very Good Very Good None GIA 7074,3 23.200.000
910
Xem
round diamond O1146043278K tae Princess 0,41 4 Ly 12 G VS1 GIA - 4.12 x 3.95 x 2.93 74,3 70 Medium - Very Thick None Very Good Very Good None 23.200.000 GIA  Xóa
Princess
0,42 4 Ly 11 G VS1 - Very Good Good None GIA 6677,7 23.300.000
915
Xem
round diamond X0151345755Y tau Princess 0,42 4 Ly 11 G VS1 GIA - 4.11 x 3.86 x 3.00 77,7 66 Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 23.300.000 GIA  Xóa
Princess
0,39 3 Ly 92 G VVS1 - Excellent Very Good None GIA 6975,1 23.400.000
919
Xem
round diamond M0148620389D tac Princess 0,39 3 Ly 92 G VVS1 GIA - 3.92 x 3.83 x 2.88 75,1 69 Slightly Thick - Thick None Excellent Very Good None 23.400.000 GIA  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 32     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Quan tâm Zalo OA Hưng Phát USA

Nhận các thông tin khuyến mãi hấp dẫn

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG
icon hotline