Kim Cương, tìm kiếm kim cương Hưng Phát USA

Trang chủ >> Tìm Kiếm Kim Cương
Tìm theo mã kim cương trong kho
556.870 viên Kim Cương cho quý khách lựa chọn
Xem video hướng dẫn
Hình Dáng
Shape
Round
round check diamond
Princess
Emerald
emerald check diamond
Radiant
radiant check diamond
Oval
oval check diamond
Pear
pear check diamond
Marquise
marquise check diamond
Heart
heart check diamond
Asscher
asscher check diamond
Cushion
cushion check diamond
Kích Thước
(Ly)
36 - 45
45 - 54
54 - 63
63 - 72
72 - 81
81 - 9
T - 90
Giá
Giá
Price
VND VND
Carat
Carat
Màu Sắc
Color
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
Nét Cắt
Cut
All
Tất Cả
Ideal
Lý Tưởng
Premium
Cao Cấp
Very Good
Rất Tốt
Good
Tôt
Fair
Khá
Độ Tinh Khiết
Clarity
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
Reports
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới

Kết quả: 1.262 Kim Cương

Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 43     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
So Sánh
Compare
Hình Dáng
Shape
Carat
Carat
Kích Thước
(Ly)
Màu Sắc
Color
Độ Tinh Khiết
Clarity
Nét Cắt
Cut
Độ Bóng
Polish
Đối Xứng
Symmetry
Phát Quang
Fluorescence
Kiểm Định
Report
Độ Rộng
Table
Độ Sâu
Depth
Giá(VND)
Price
Chi Tiết
Details

Kim cương Oval,trọng lượng 0,24 carat (4 ly 98 ), màu sắc G, độ tinh khiết VVS1.

Oval
0,24 4 Ly 98 G VVS1 - Very Good Very Good None GIA 5562,8 15.600.000
626
Xem
round diamond Q2133234227B mam Oval 0,24 4 Ly 98 G VVS1 GIA - 4.98 x 3.52 x 2.21 62,8 55 Slightly Thick - Very Thick None Very Good Very Good None 15.600.000 GIA  Xóa

Kim cương Oval,trọng lượng 0,24 carat (4 ly 84 ), màu sắc G, độ tinh khiết VVS1.

Oval
0,24 4 Ly 84 G VVS1 - Very Good Very Good None GIA 5761,3 15.700.000
628
Xem
round diamond U0134146785W mae Oval 0,24 4 Ly 84 G VVS1 GIA - 4.84 x 3.56 x 2.18 61,3 57 Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good None 15.700.000 GIA  Xóa

Kim cương Oval,trọng lượng 0,24 carat (4 ly 63 ), màu sắc F, độ tinh khiết VS1.

Oval
0,24 4 Ly 63 F VS1 - Very Good Very Good None GIA 5965,6 15.700.000
628
Xem
round diamond D7121004959R mae Oval 0,24 4 Ly 63 F VS1 GIA - 4.63 x 3.44 x 2.26 65,6 59 Thick - Very Thick None Very Good Very Good None 15.700.000 GIA  Xóa
Oval
0,24 4 Ly 7 G VVS1 - Very Good Very Good None GIA 5463,6 15.700.000
628
Xem
round diamond Y5122243576I mae Oval 0,24 4 Ly 7 G VVS1 GIA - 4.70 x 3.56 x 2.27 63,6 54 Medium - Very Thick None Very Good Very Good None 15.700.000 GIA  Xóa

Kim cương Oval,trọng lượng 0,24 carat (4 ly 67 ), màu sắc F, độ tinh khiết VS1.

Oval
0,24 4 Ly 67 F VS1 - Good Very Good None GIA 5662,4 15.700.000
628
Xem
round diamond L3120805958K mae Oval 0,24 4 Ly 67 F VS1 GIA - 4.67 x 3.54 x 2.21 62,4 56 Slightly Thick - Very Thick None Good Very Good None 15.700.000 GIA  Xóa

Kim cương Oval,trọng lượng 0,24 carat (4 ly 59 ), màu sắc F, độ tinh khiết VS1.

Oval
0,24 4 Ly 59 F VS1 - Good Good None GIA 6066,8 15.700.000
628
Xem
round diamond Q6122671025G mae Oval 0,24 4 Ly 59 F VS1 GIA - 4.59 x 3.39 x 2.27 66,8 60 Thick - Very Thick None Good Good None 15.700.000 GIA  Xóa

Kim cương Oval,trọng lượng 0,24 carat (4 ly 54 ), màu sắc F, độ tinh khiết VS1.

Oval
0,24 4 Ly 54 F VS1 - Good Very Good None GIA 6062,2 15.700.000
628
Xem
round diamond I4120805957U mae Oval 0,24 4 Ly 54 F VS1 GIA - 4.54 x 3.54 x 2.20 62,2 60 Slightly Thick - Very Thick None Good Very Good None 15.700.000 GIA  Xóa

Kim cương Oval,trọng lượng 0,24 carat (4 ly 82 ), màu sắc F, độ tinh khiết VS1.

Oval
0,24 4 Ly 82 F VS1 - Very Good Very Good None GIA 5763,4 15.700.000
630
Xem
round diamond F5122899629C mat Oval 0,24 4 Ly 82 F VS1 GIA - 4.82 x 3.50 x 2.22 63,4 57 Very Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good None 15.700.000 GIA  Xóa
Oval
0,24 4 Ly 76 G VVS1 - Very Good Very Good None GIA 6059,7 15.700.000
630
Xem
round diamond Y4131963819I mat Oval 0,24 4 Ly 76 G VVS1 GIA - 4.76 x 3.62 x 2.16 59,7 60 Very Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good None 15.700.000 GIA  Xóa
Oval
0,24 5 Ly 06 G VVS1 - Very Good Excellent None GIA 6161,9 15.800.000
632
Xem
round diamond V2131075603E mah Oval 0,24 5 Ly 06 G VVS1 GIA - 5.06 x 3.43 x 2.13 61,9 61 Thick - Very Thick None Very Good Excellent None 15.800.000 GIA  Xóa
Oval
0,23 4 Ly 75 F VVS1 - Good Good None GIA 6066,9 15.800.000
632
Xem
round diamond K5118173234Q mah Oval 0,23 4 Ly 75 F VVS1 GIA - 4.75 x 3.40 x 2.28 66,9 60 Medium - Very Thick None Good Good None 15.800.000 GIA  Xóa
Oval
0,24 4 Ly 68 F VS1 - Very Good Very Good None GIA 5761,6 15.800.000
632
Xem
round diamond W5121164884Q mah Oval 0,24 4 Ly 68 F VS1 GIA - 4.68 x 3.60 x 2.22 61,6 57 Slightly Thick - Thick None Very Good Very Good None 15.800.000 GIA  Xóa
Oval
0,25 5 Ly 31 G VS1 - Very Good Very Good None GIA 5758,4 15.800.000
632
Xem
round diamond Y6134146799U mah Oval 0,25 5 Ly 31 G VS1 GIA - 5.31 x 3.58 x 2.09 58,4 57 Slightly Thick - Very Thick None Very Good Very Good None 15.800.000 GIA  Xóa
Oval
0,24 4 Ly 79 F VS1 - Good Good None GIA 5961,8 15.800.000
632
Xem
round diamond N1122617547E mah Oval 0,24 4 Ly 79 F VS1 GIA - 4.79 x 3.54 x 2.19 61,8 59 Slightly Thick - Very Thick None Good Good None 15.800.000 GIA  Xóa
Oval
0,23 4 Ly 87 F VVS1 - Good Good None GIA 5663,3 15.800.000
632
Xem
round diamond T7120805900K mah Oval 0,23 4 Ly 87 F VVS1 GIA - 4.87 x 3.41 x 2.16 63,3 56 Thin - Very Thick None Good Good None 15.800.000 GIA  Xóa
Oval
0,23 4 Ly 78 F VVS1 - Good Good None GIA 5565,3 15.800.000
634
Xem
round diamond S4120975638T mau Oval 0,23 4 Ly 78 F VVS1 GIA - 4.78 x 3.43 x 2.24 65,3 55 Medium - Thick None Good Good None 15.800.000 GIA  Xóa
Oval
0,24 4 Ly 67 F VS1 - Very Good Very Good None GIA 5461,4 15.800.000
634
Xem
round diamond J7133171920G mau Oval 0,24 4 Ly 67 F VS1 GIA - 4.67 x 3.59 x 2.21 61,4 54 Thick - Very Thick None Very Good Very Good None 15.800.000 GIA  Xóa
Oval
0,23 4 Ly 87 F VVS1 - Good Good None GIA 6059,9 15.800.000
634
Xem
round diamond D0120805901V mau Oval 0,23 4 Ly 87 F VVS1 GIA - 4.87 x 3.50 x 2.10 59,9 60 Medium - Very Thick None Good Good None 15.800.000 GIA  Xóa
Oval
0,24 4 Ly 86 F VS1 - Very Good Very Good None GIA 5664 15.800.000
634
Xem
round diamond M2130822520L mau Oval 0,24 4 Ly 86 F VS1 GIA - 4.86 x 3.46 x 2.22 64 56 Slightly Thick - Very Thick None Very Good Very Good None 15.800.000 GIA  Xóa
Oval
0,23 4 Ly 88 F VVS1 - Good Good None GIA 5765 15.800.000
634
Xem
round diamond C3114539095G mau Oval 0,23 4 Ly 88 F VVS1 GIA - 4.88 x 3.32 x 2.16 65 57 Slightly Thick - Very Thick None Good Good None 15.800.000 GIA  Xóa
Oval
0,23 4 Ly 91 F VVS1 - Good Good None GIA 5564 15.800.000
634
Xem
round diamond I8120805902D mau Oval 0,23 4 Ly 91 F VVS1 GIA - 4.91 x 3.42 x 2.19 64 55 Thin - Very Thick None Good Good None 15.800.000 GIA  Xóa
Oval
0,23 4 Ly 95 F VVS1 - Very Good Good None GIA 5762,8 15.900.000
636
Xem
round diamond S7120805903R mao Oval 0,23 4 Ly 95 F VVS1 GIA - 4.95 x 3.33 x 2.09 62,8 57 Thin - Very Thick None Very Good Good None 15.900.000 GIA  Xóa
Oval
0,24 4 Ly 8 F VS1 - Very Good Very Good None GIA 5864,2 15.900.000
636
Xem
round diamond I6130708513I mao Oval 0,24 4 Ly 8 F VS1 GIA - 4.80 x 3.49 x 2.24 64,2 58 Thick - Very Thick None Very Good Very Good None 15.900.000 GIA  Xóa
Oval
0,23 4 Ly 78 F VVS1 - Very Good Good None GIA 6161 15.900.000
636
Xem
round diamond X4120728618L mao Oval 0,23 4 Ly 78 F VVS1 GIA - 4.78 x 3.53 x 2.15 61 61 Medium - Very Thick None Very Good Good None 15.900.000 GIA  Xóa
Oval
0,23 4 Ly 78 F VVS1 - Good Good None GIA 6060,8 15.900.000
636
Xem
round diamond Q0120975639F mao Oval 0,23 4 Ly 78 F VVS1 GIA - 4.78 x 3.45 x 2.10 60,8 60 Thick - Very Thick None Good Good None 15.900.000 GIA  Xóa
Oval
0,23 4 Ly 71 F VVS1 - Good Good None GIA 6161,1 15.900.000
636
Xem
round diamond G5120840351N mao Oval 0,23 4 Ly 71 F VVS1 GIA - 4.71 x 3.50 x 2.14 61,1 61 Slightly Thick - Very Thick None Good Good None 15.900.000 GIA  Xóa
Oval
0,23 4 Ly 96 F VVS1 - Very Good Good None GIA 6356,4 15.900.000
636
Xem
round diamond O1121004936J mao Oval 0,23 4 Ly 96 F VVS1 GIA - 4.96 x 3.48 x 1.96 56,4 63 Thick - Very Thick None Very Good Good None 15.900.000 GIA  Xóa
Oval
0,23 4 Ly 66 F VVS1 - Good Very Good None GIA 5561,2 15.900.000
636
Xem
round diamond H3120840350T mao Oval 0,23 4 Ly 66 F VVS1 GIA - 4.66 x 3.52 x 2.16 61,2 55 Slightly Thick - Very Thick None Good Very Good None 15.900.000 GIA  Xóa
Oval
0,23 4 Ly 78 F VVS1 - Good Good None GIA 5467,5 15.900.000
636
Xem
round diamond S4117390365M mao Oval 0,23 4 Ly 78 F VVS1 GIA - 4.78 x 3.41 x 2.30 67,5 54 Thin - Very Thick None Good Good None 15.900.000 GIA  Xóa
Oval
0,23 4 Ly 99 F VVS1 - Good Very Good None GIA 5866,4 15.900.000
636
Xem
round diamond C6121004937J mao Oval 0,23 4 Ly 99 F VVS1 GIA - 4.99 x 3.24 x 2.15 66,4 58 Thick - Extr. Thick None Good Very Good None 15.900.000 GIA  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 43     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Quan tâm Zalo OA Hưng Phát USA

Nhận các thông tin khuyến mãi hấp dẫn

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG