Kim Cương, tìm kiếm kim cương Hưng Phát USA

Trang chủ >> Tìm Kiếm Kim Cương
Tìm theo mã kim cương trong kho
513.362 viên Kim Cương cho quý khách lựa chọn
Xem video hướng dẫn
Hình Dáng
Shape
Round
round check diamond
Princess
Emerald
emerald check diamond
Radiant
radiant check diamond
Oval
oval check diamond
Pear
pear check diamond
Marquise
marquise check diamond
Heart
heart check diamond
Asscher
asscher check diamond
Cushion
cushion check diamond
Kích Thước
(Ly)
36 - 45
45 - 54
54 - 63
63 - 72
72 - 81
81 - 9
T - 90
Giá
Giá
Price
VND VND
Carat
Carat
Màu Sắc
Color
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
Nét Cắt
Cut
All
Tất Cả
Ideal
Lý Tưởng
Premium
Cao Cấp
Very Good
Rất Tốt
Good
Tôt
Fair
Khá
Độ Tinh Khiết
Clarity
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
Reports
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới

Kết quả: 1.093 Kim Cương

Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 37     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
So Sánh
Compare
Hình Dáng
Shape
Carat
Carat
Kích Thước
(Ly)
Màu Sắc
Color
Độ Tinh Khiết
Clarity
Nét Cắt
Cut
Độ Bóng
Polish
Đối Xứng
Symmetry
Phát Quang
Fluorescence
Kiểm Định
Report
Độ Rộng
Table
Độ Sâu
Depth
Giá(VND)
Price
Chi Tiết
Details

Kim cương Oval,trọng lượng 0,22 carat (4 ly 62 ), màu sắc F, độ tinh khiết VVS1.

Oval
0,22 4 Ly 62 F VVS1 - Good Good None GIA 5763,8 15.200.000
632
Xem
round diamond X1122202032E mah Oval 0,22 4 Ly 62 F VVS1 GIA - 4.62 x 3.44 x 2.19 63,8 57 Good Good None 15.200.000 GIA  Xóa

Kim cương Oval,trọng lượng 0,22 carat (4 ly 61 ), màu sắc F, độ tinh khiết VVS1.

Oval
0,22 4 Ly 61 F VVS1 - Good Good None GIA 5664,1 15.200.000
632
Xem
round diamond F4122202031X mah Oval 0,22 4 Ly 61 F VVS1 GIA - 4.61 x 3.37 x 2.16 64,1 56 Good Good None 15.200.000 GIA  Xóa

Kim cương Oval,trọng lượng 0,22 carat (4 ly 69 ), màu sắc F, độ tinh khiết VVS1.

Oval
0,22 4 Ly 69 F VVS1 - Good Very Good None GIA 5265,5 15.200.000
632
Xem
round diamond W4122202034W mah Oval 0,22 4 Ly 69 F VVS1 GIA - 4.69 x 3.39 x 2.22 65,5 52 Good Very Good None 15.200.000 GIA  Xóa
Oval
0,22 4 Ly 86 F VVS1 - Good Good None GIA 6357,5 15.200.000
632
Xem
round diamond E5121164774H mah Oval 0,22 4 Ly 86 F VVS1 GIA - 4.86 x 3.49 x 2.01 57,5 63 Good Good None 15.200.000 GIA  Xóa

Kim cương Oval,trọng lượng 0,22 carat (5 ly 03 ), màu sắc F, độ tinh khiết VVS1.

Oval
0,22 5 Ly 03 F VVS1 - Very Good Good None GIA 6160,7 15.300.000
638
Xem
round diamond F3134248656H mac Oval 0,22 5 Ly 03 F VVS1 GIA - 5.03 x 3.38 x 2.05 60,7 61 Very Good Good None 15.300.000 GIA  Xóa

Kim cương Oval,trọng lượng 0,22 carat (4 ly 50 ), màu sắc F, độ tinh khiết VVS1.

Oval
0,22 4 Ly 5 F VVS1 - Very Good Good None GIA 5863,8 15.300.000
638
Xem
round diamond E6122202030A mac Oval 0,22 4 Ly 5 F VVS1 GIA - 4.50 x 3.45 x 2.20 63,8 58 Very Good Good None 15.300.000 GIA  Xóa

Kim cương Oval,trọng lượng 0,22 carat (4 ly 66 ), màu sắc F, độ tinh khiết VVS1.

Oval
0,22 4 Ly 66 F VVS1 - Good Very Good None GIA 5864,8 15.300.000
638
Xem
round diamond K6121164773I mac Oval 0,22 4 Ly 66 F VVS1 GIA - 4.66 x 3.40 x 2.20 64,8 58 Good Very Good None 15.300.000 GIA  Xóa

Kim cương Oval,trọng lượng 0,22 carat (4 ly 96 ), màu sắc F, độ tinh khiết VVS1.

Oval
0,22 4 Ly 96 F VVS1 - Very Good Good None GIA 5859 15.300.000
638
Xem
round diamond G1134248654K mac Oval 0,22 4 Ly 96 F VVS1 GIA - 4.96 x 3.41 x 2.01 59 58 Very Good Good None 15.300.000 GIA  Xóa
Oval
0,22 5 Ly 03 F VVS1 - Very Good Good None GIA 5562,1 15.300.000
638
Xem
round diamond H8121706844J mac Oval 0,22 5 Ly 03 F VVS1 GIA - 5.03 x 3.31 x 2.06 62,1 55 Very Good Good None 15.300.000 GIA  Xóa
Oval
0,22 4 Ly 66 F VVS1 - Good Good None GIA 5863,9 15.300.000
638
Xem
round diamond S0122202033J mac Oval 0,22 4 Ly 66 F VVS1 GIA - 4.66 x 3.38 x 2.16 63,9 58 Good Good None 15.300.000 GIA  Xóa
Oval
0,22 5 Ly 12 F VVS1 - Very Good Very Good None GIA 5961,3 15.500.000
644
Xem
round diamond T2121004923F mnn Oval 0,22 5 Ly 12 F VVS1 GIA - 5.12 x 3.38 x 2.07 61,3 59 Very Good Very Good None 15.500.000 GIA  Xóa
Oval
0,22 4 Ly 69 F VVS1 - Very Good Very Good None GIA 6158,6 15.500.000
644
Xem
round diamond V8122202035Y mnn Oval 0,22 4 Ly 69 F VVS1 GIA - 4.69 x 3.55 x 2.08 58,6 61 Very Good Very Good None 15.500.000 GIA  Xóa
Oval
0,22 4 Ly 94 F VVS1 - Very Good Good None GIA 6058,3 15.500.000
644
Xem
round diamond W2134248653O mnn Oval 0,22 4 Ly 94 F VVS1 GIA - 4.94 x 3.48 x 2.03 58,3 60 Very Good Good None 15.500.000 GIA  Xóa
Oval
0,22 4 Ly 79 F VVS1 - Good Very Good None GIA 5762,5 15.500.000
644
Xem
round diamond X4122202036K mnn Oval 0,22 4 Ly 79 F VVS1 GIA - 4.79 x 3.44 x 2.15 62,5 57 Good Very Good None 15.500.000 GIA  Xóa
Oval
0,22 4 Ly 52 F VVS1 - Very Good Very Good None GIA 6065,4 15.500.000
644
Xem
round diamond V3121004922W mnn Oval 0,22 4 Ly 52 F VVS1 GIA - 4.52 x 3.40 x 2.22 65,4 60 Very Good Very Good None 15.500.000 GIA  Xóa
Oval
0,22 4 Ly 71 F VVS1 - Very Good Good None GIA 5661,2 15.500.000
644
Xem
round diamond S5121419194Z mnn Oval 0,22 4 Ly 71 F VVS1 GIA - 4.71 x 3.49 x 2.14 61,2 56 Very Good Good None 15.500.000 GIA  Xóa
Oval
0,22 4 Ly 67 F VVS1 - Very Good Very Good None GIA 5960,1 15.500.000
644
Xem
round diamond M8133341676J mnn Oval 0,22 4 Ly 67 F VVS1 GIA - 4.67 x 3.49 x 2.10 60,1 59 Very Good Very Good None 15.500.000 GIA  Xóa
Oval
0,22 5 Ly 07 F VVS1 - Very Good Very Good None GIA 5958,7 15.500.000
644
Xem
round diamond L3120840316M mnn Oval 0,22 5 Ly 07 F VVS1 GIA - 5.07 x 3.47 x 2.04 58,7 59 Very Good Very Good None 15.500.000 GIA  Xóa
Oval
0,22 4 Ly 99 F VVS1 - Very Good Very Good None GIA 5763,9 15.500.000
644
Xem
round diamond V5134248655Y mnn Oval 0,22 4 Ly 99 F VVS1 GIA - 4.99 x 3.32 x 2.12 63,9 57 Very Good Very Good None 15.500.000 GIA  Xóa
Oval
0,22 4 Ly 71 F VVS1 - Very Good Very Good None GIA 5861 15.500.000
644
Xem
round diamond O2131823916W mnn Oval 0,22 4 Ly 71 F VVS1 GIA - 4.71 x 3.51 x 2.14 61 58 Very Good Very Good None 15.500.000 GIA  Xóa
Oval
0,22 4 Ly 9 F VVS1 - Very Good Very Good None GIA 6062 15.500.000
644
Xem
round diamond C0122202038E mnn Oval 0,22 4 Ly 9 F VVS1 GIA - 4.90 x 3.37 x 2.09 62 60 Very Good Very Good None 15.500.000 GIA  Xóa
Oval
0,22 4 Ly 87 F VVS1 - Good Very Good None GIA 6262,5 15.500.000
644
Xem
round diamond L2133341677A mnn Oval 0,22 4 Ly 87 F VVS1 GIA - 4.87 x 3.39 x 2.12 62,5 62 Good Very Good None 15.500.000 GIA  Xóa
Oval
0,23 4 Ly 72 F VS1 - Good Very Good None GIA 5965,2 15.600.000
650
Xem
round diamond X6122695105S mnt Oval 0,23 4 Ly 72 F VS1 GIA - 4.72 x 3.43 x 2.24 65,2 59 Good Very Good None 15.600.000 GIA  Xóa
Oval
0,23 4 Ly 74 F VS1 - Good Very Good None GIA 5666,1 15.600.000
652
Xem
round diamond J5123041011J mnh Oval 0,23 4 Ly 74 F VS1 GIA - 4.74 x 3.36 x 2.22 66,1 56 Good Very Good None 15.600.000 GIA  Xóa
Oval
0,23 4 Ly 68 F VS1 - Good Good None GIA 5563,2 15.600.000
652
Xem
round diamond D2123240114I mnh Oval 0,23 4 Ly 68 F VS1 GIA - 4.68 x 3.53 x 2.23 63,2 55 Good Good None 15.600.000 GIA  Xóa
Oval
0,23 4 Ly 78 F VS1 - Good Good None GIA 6160,3 15.700.000
654
Xem
round diamond O3122617510W mnu Oval 0,23 4 Ly 78 F VS1 GIA - 4.78 x 3.47 x 2.09 60,3 61 Good Good None 15.700.000 GIA  Xóa
Oval
0,23 4 Ly 6 F VS1 - Good Good None GIA 5869,4 15.700.000
654
Xem
round diamond R0122617507K mnu Oval 0,23 4 Ly 6 F VS1 GIA - 4.60 x 3.44 x 2.39 69,4 58 Good Good None 15.700.000 GIA  Xóa
Oval
0,23 4 Ly 61 F VS1 - Very Good Good None GIA 5764,6 15.700.000
654
Xem
round diamond J2123533051F mnu Oval 0,23 4 Ly 61 F VS1 GIA - 4.61 x 3.42 x 2.21 64,6 57 Very Good Good None 15.700.000 GIA  Xóa
Oval
0,23 4 Ly 74 F VS1 - Good Good None GIA 5961,5 15.700.000
654
Xem
round diamond L8121004939D mnu Oval 0,23 4 Ly 74 F VS1 GIA - 4.74 x 3.51 x 2.16 61,5 59 Good Good None 15.700.000 GIA  Xóa
Oval
0,23 4 Ly 94 F VS1 - Very Good Good None GIA 6163,9 15.700.000
654
Xem
round diamond H0129481531U mnu Oval 0,23 4 Ly 94 F VS1 GIA - 4.94 x 3.41 x 2.18 63,9 61 Very Good Good None 15.700.000 GIA  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 37     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Quan tâm Zalo OA Hưng Phát USA

Nhận các thông tin khuyến mãi hấp dẫn

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG