Kim Cương, tìm kiếm kim cương Hưng Phát USA

Trang chủ >> Tìm Kiếm Kim Cương
Tìm theo mã kim cương trong kho
437.703 viên Kim Cương cho quý khách lựa chọn
Xem video hướng dẫn
Hình Dáng
Shape
Round
round check diamond
Princess
Emerald
emerald check diamond
Radiant
radiant check diamond
Oval
oval check diamond
Pear
pear check diamond
Marquise
marquise check diamond
Heart
heart check diamond
Asscher
asscher check diamond
Cushion
cushion check diamond
Kích Thước
(Ly)
36 - 45
45 - 54
54 - 63
63 - 72
72 - 81
81 - 9
T - 90
Giá
Giá
Price
VND VND
Carat
Carat
Màu Sắc
Color
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
Nét Cắt
Cut
All
Tất Cả
Ideal
Lý Tưởng
Premium
Cao Cấp
Very Good
Rất Tốt
Good
Tôt
Fair
Khá
Độ Tinh Khiết
Clarity
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
Reports
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới

Kết quả: 672 Kim Cương

Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 23     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
So Sánh
Compare
Hình Dáng
Shape
Carat
Carat
Kích Thước
(Ly)
Màu Sắc
Color
Độ Tinh Khiết
Clarity
Nét Cắt
Cut
Độ Bóng
Polish
Đối Xứng
Symmetry
Phát Quang
Fluorescence
Kiểm Định
Report
Độ Rộng
Table
Độ Sâu
Depth
Giá(VND)
Price
Chi Tiết
Details

Kim cương Oval,trọng lượng 0,30 carat (5 ly 24 ), màu sắc G, độ tinh khiết VS1.

Oval
0,30 5 Ly 24 G VS1 - Very Good Good None GIA 5662,2 16.800.000
700
Xem
round diamond T3130346755Q mtb Oval 0,30 5 Ly 24 G VS1 GIA - 5.24 x 3.73 x 2.32 62,2 56 Very Good Good None 16.800.000 GIA  Xóa

Kim cương Oval,trọng lượng 0,30 carat (5 ly 54 ), màu sắc F, độ tinh khiết VS1.

Oval
0,30 5 Ly 54 F VS1 - Good Good None GIA 5757,9 16.800.000
700
Xem
round diamond P8131016648V mtb Oval 0,30 5 Ly 54 F VS1 GIA - 5.54 x 3.80 x 2.20 57,9 57 Good Good None 16.800.000 GIA  Xóa

Kim cương Oval,trọng lượng 0,30 carat (5 ly 24 ), màu sắc G, độ tinh khiết VS1.

Oval
0,30 5 Ly 24 G VS1 - Very Good Very Good None GIA 5859,4 16.800.000
702
Xem
round diamond B0128834530Q mta Oval 0,30 5 Ly 24 G VS1 GIA - 5.24 x 3.82 x 2.27 59,4 58 Very Good Very Good None 16.800.000 GIA  Xóa
Oval
0,30 5 Ly 1 G VS1 - Very Good Very Good None GIA 6361,2 16.800.000
702
Xem
round diamond W1131717667D mta Oval 0,30 5 Ly 1 G VS1 GIA - 5.10 x 3.84 x 2.35 61,2 63 Very Good Very Good None 16.800.000 GIA  Xóa

Kim cương Oval,trọng lượng 0,30 carat (5 ly 11 ), màu sắc F, độ tinh khiết VS1.

Oval
0,30 5 Ly 11 F VS1 - Excellent Very Good None GIA 5765,2 16.800.000
702
Xem
round diamond L8114539789Q mta Oval 0,30 5 Ly 11 F VS1 GIA - 5.11 x 3.76 x 2.45 65,2 57 Excellent Very Good None 16.800.000 GIA  Xóa

Kim cương Oval,trọng lượng 0,30 carat (5 ly 03 ), màu sắc F, độ tinh khiết VS1.

Oval
0,30 5 Ly 03 F VS1 - Very Good Good None GIA 5861,8 16.800.000
702
Xem
round diamond M8132777590R mta Oval 0,30 5 Ly 03 F VS1 GIA - 5.03 x 3.87 x 2.39 61,8 58 Very Good Good None 16.800.000 GIA  Xóa

Kim cương Oval,trọng lượng 0,28 carat (5 ly 26 ), màu sắc F, độ tinh khiết VVS1.

Oval
0,28 5 Ly 26 F VVS1 - Very Good Good None GIA 5762,2 16.800.000
702
Xem
round diamond L4121706936H mta Oval 0,28 5 Ly 26 F VVS1 GIA - 5.26 x 3.71 x 2.30 62,2 57 Very Good Good None 16.800.000 GIA  Xóa

Kim cương Oval,trọng lượng 0,30 carat (4 ly 93 ), màu sắc G, độ tinh khiết VS1.

Oval
0,30 4 Ly 93 G VS1 - Very Good Very Good None GIA 5567,5 16.800.000
702
Xem
round diamond Z3128834529K mta Oval 0,30 4 Ly 93 G VS1 GIA - 4.93 x 3.62 x 2.45 67,5 55 Very Good Very Good None 16.800.000 GIA  Xóa
Oval
0,30 5 Ly 58 F VS1 - Excellent Very Good None GIA 5763,5 16.800.000
702
Xem
round diamond T2122617628Q mta Oval 0,30 5 Ly 58 F VS1 GIA - 5.58 x 3.63 x 2.31 63,5 57 Excellent Very Good None 16.800.000 GIA  Xóa
Oval
0,30 5 Ly 4 F VS1 - Good Very Good None GIA 6162,9 16.900.000
704
Xem
round diamond O8124508379U mtn Oval 0,30 5 Ly 4 F VS1 GIA - 5.40 x 3.72 x 2.34 62,9 61 Good Very Good None 16.900.000 GIA  Xóa
Oval
0,30 5 Ly 21 G VS1 - Very Good Very Good None GIA 5960,6 16.900.000
704
Xem
round diamond C7129481552S mtn Oval 0,30 5 Ly 21 G VS1 GIA - 5.21 x 3.79 x 2.30 60,6 59 Very Good Very Good None 16.900.000 GIA  Xóa
Oval
0,30 4 Ly 98 F VS1 - Very Good Very Good None GIA 5663,5 16.900.000
704
Xem
round diamond W8123041058I mtn Oval 0,30 4 Ly 98 F VS1 GIA - 4.98 x 3.77 x 2.39 63,5 56 Very Good Very Good None 16.900.000 GIA  Xóa
Oval
0,30 5 Ly 26 F VS1 - Very Good Very Good None GIA 5563,4 16.900.000
704
Xem
round diamond T7132567261R mtn Oval 0,30 5 Ly 26 F VS1 GIA - 5.26 x 3.82 x 2.42 63,4 55 Very Good Very Good None 16.900.000 GIA  Xóa
Oval
0,30 5 Ly 1 F VS1 - Very Good Very Good None GIA 5860,7 16.900.000
704
Xem
round diamond S2128724510U mtn Oval 0,30 5 Ly 1 F VS1 GIA - 5.10 x 3.91 x 2.37 60,7 58 Very Good Very Good None 16.900.000 GIA  Xóa
Oval
0,30 5 Ly 2 F VS1 - Excellent Very Good None GIA 5865,2 16.900.000
704
Xem
round diamond T4120840419T mtn Oval 0,30 5 Ly 2 F VS1 GIA - 5.20 x 3.73 x 2.43 65,2 58 Excellent Very Good None 16.900.000 GIA  Xóa
Oval
0,30 4 Ly 98 F VS1 - Very Good Very Good None GIA 5863,5 16.900.000
704
Xem
round diamond A6125022072K mtn Oval 0,30 4 Ly 98 F VS1 GIA - 4.98 x 3.79 x 2.41 63,5 58 Very Good Very Good None 16.900.000 GIA  Xóa
Oval
0,30 5 Ly 11 F VS1 - Very Good Good None GIA 6065,7 16.900.000
704
Xem
round diamond N7118944018E mtn Oval 0,30 5 Ly 11 F VS1 GIA - 5.11 x 3.76 x 2.47 65,7 60 Very Good Good None 16.900.000 GIA  Xóa
Oval
0,30 5 Ly 16 F VS1 - Very Good Very Good None GIA 6359,5 16.900.000
704
Xem
round diamond E0125934340Y mtn Oval 0,30 5 Ly 16 F VS1 GIA - 5.16 x 3.90 x 2.32 59,5 63 Very Good Very Good None 16.900.000 GIA  Xóa
Oval
0,30 5 Ly 04 F VS1 - Very Good Very Good None GIA 5862,6 16.900.000
704
Xem
round diamond W7128724509D mtn Oval 0,30 5 Ly 04 F VS1 GIA - 5.04 x 3.75 x 2.35 62,6 58 Very Good Very Good None 16.900.000 GIA  Xóa
Oval
0,30 5 Ly 27 F VS1 - Very Good Very Good None GIA 5958,8 16.900.000
704
Xem
round diamond J1130708527C mtn Oval 0,30 5 Ly 27 F VS1 GIA - 5.27 x 3.91 x 2.30 58,8 59 Very Good Very Good None 16.900.000 GIA  Xóa
Oval
0,28 5 Ly 36 F VVS1 - Very Good Good None GIA 5565,2 16.900.000
706
Xem
round diamond J1117390440R mtm Oval 0,28 5 Ly 36 F VVS1 GIA - 5.36 x 3.54 x 2.31 65,2 55 Very Good Good None 16.900.000 GIA  Xóa
Oval
0,31 5 Ly 57 G VVS1 - Excellent Very Good None GIA 6458,7 16.900.000
706
Xem
round diamond V8123340081Y mtm Oval 0,31 5 Ly 57 G VVS1 GIA - 5.57 x 3.93 x 2.31 58,7 64 Medium - Thick None Excellent Very Good None 16.900.000 GIA  Xóa
Oval
0,28 4 Ly 96 F VVS1 - Very Good Very Good None GIA 5867,2 17.000.000
708
Xem
round diamond R2114539259U mte Oval 0,28 4 Ly 96 F VVS1 GIA - 4.96 x 3.64 x 2.45 67,2 58 Very Good Very Good None 17.000.000 GIA  Xóa
Oval
0,30 5 Ly 29 F VS1 - Excellent Good None GIA 5662,6 17.000.000
710
Xem
round diamond M2121248420U mtt Oval 0,30 5 Ly 29 F VS1 GIA - 5.29 x 3.68 x 2.30 62,6 56 Excellent Good None 17.000.000 GIA  Xóa
Oval
0,30 4 Ly 99 F VS1 - Excellent Very Good None GIA 5967,6 17.100.000
712
Xem
round diamond U4132361095F mth Oval 0,30 4 Ly 99 F VS1 GIA - 4.99 x 3.62 x 2.44 67,6 59 Excellent Very Good None 17.100.000 GIA  Xóa
Oval
0,30 5 Ly 29 F VS1 - Very Good Very Good None GIA 6062,7 17.100.000
712
Xem
round diamond H6132336101C mth Oval 0,30 5 Ly 29 F VS1 GIA - 5.29 x 3.69 x 2.32 62,7 60 Very Good Very Good None 17.100.000 GIA  Xóa
Oval
0,30 5 Ly 24 F VS1 - Very Good Good None GIA 5960,8 17.100.000
712
Xem
round diamond S2130786646J mth Oval 0,30 5 Ly 24 F VS1 GIA - 5.24 x 3.81 x 2.31 60,8 59 Very Good Good None 17.100.000 GIA  Xóa
Oval
0,31 5 Ly 45 G VS1 - Very Good Very Good None GIA 5762,3 17.100.000
712
Xem
round diamond K5131254559W mth Oval 0,31 5 Ly 45 G VS1 GIA - 5.45 x 3.83 x 2.38 62,3 57 Medium - Thick None Very Good Very Good None 17.100.000 GIA  Xóa
Oval
0,30 5 Ly 49 F VS1 - Very Good Good None GIA 6259,7 17.100.000
712
Xem
round diamond U7130786647C mth Oval 0,30 5 Ly 49 F VS1 GIA - 5.49 x 3.69 x 2.21 59,7 62 Very Good Good None 17.100.000 GIA  Xóa
Oval
0,30 5 Ly 46 G VS1 - Very Good Good None GIA 6064 17.100.000
714
Xem
round diamond Y6131351870Q mtu Oval 0,30 5 Ly 46 G VS1 GIA - 5.46 x 3.62 x 2.31 64 60 Very Good Good None 17.100.000 GIA  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 23     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG