Kim Cương, tìm kiếm kim cương Hưng Phát USA

Trang chủ >> Tìm Kiếm Kim Cương
Tìm theo mã kim cương trong kho
468.997 viên Kim Cương cho quý khách lựa chọn
Xem video hướng dẫn
Hình Dáng
Shape
Round
round check diamond
Princess
Emerald
emerald check diamond
Radiant
radiant check diamond
Oval
oval check diamond
Pear
pear check diamond
Marquise
marquise check diamond
Heart
heart check diamond
Asscher
asscher check diamond
Cushion
cushion check diamond
Kích Thước
(Ly)
36 - 45
45 - 54
54 - 63
63 - 72
72 - 81
81 - 9
T - 90
Giá
Giá
Price
VND VND
Carat
Carat
Màu Sắc
Color
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
Nét Cắt
Cut
All
Tất Cả
Ideal
Lý Tưởng
Premium
Cao Cấp
Very Good
Rất Tốt
Good
Tôt
Fair
Khá
Độ Tinh Khiết
Clarity
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
Reports
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới

Kết quả: 987 Kim Cương

Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 33     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
So Sánh
Compare
Hình Dáng
Shape
Carat
Carat
Kích Thước
(Ly)
Màu Sắc
Color
Độ Tinh Khiết
Clarity
Nét Cắt
Cut
Độ Bóng
Polish
Đối Xứng
Symmetry
Phát Quang
Fluorescence
Kiểm Định
Report
Độ Rộng
Table
Độ Sâu
Depth
Giá(VND)
Price
Chi Tiết
Details

Kim cương Oval,trọng lượng 0,25 carat (4 ly 78 ), màu sắc F, độ tinh khiết VS1.

Oval
0,25 4 Ly 78 F VS1 - Very Good Very Good None GIA 5660,4 16.600.000
652
Xem
round diamond F0142718374G mnh Oval 0,25 4 Ly 78 F VS1 GIA - 4.78 x 3.63 x 2.19 60,4 56 Medium - Very Thick None Very Good Very Good None 16.600.000 GIA  Xóa

Kim cương Oval,trọng lượng 0,25 carat (4 ly 52 ), màu sắc F, độ tinh khiết VS1.

Oval
0,25 4 Ly 52 F VS1 - Very Good Good None GIA 5669,9 16.600.000
652
Xem
round diamond F7120805989P mnh Oval 0,25 4 Ly 52 F VS1 GIA - 4.52 x 3.51 x 2.45 69,9 56 Slightly Thick - Very Thick None Very Good Good None 16.600.000 GIA  Xóa

Kim cương Oval,trọng lượng 0,26 carat (5 ly 30 ), màu sắc G, độ tinh khiết VS1.

Oval
0,26 5 Ly 3 G VS1 - Good Very Good None GIA 6159,5 16.600.000
652
Xem
round diamond J1114539241K mnh Oval 0,26 5 Ly 3 G VS1 GIA - 5.30 x 3.60 x 2.14 59,5 61 Medium - Very Thick None Good Very Good None 16.600.000 GIA  Xóa
Oval
0,24 4 Ly 82 F VVS1 - Good Good None GIA 5764,5 16.600.000
652
Xem
round diamond O6120805952K mnh Oval 0,24 4 Ly 82 F VVS1 GIA - 4.82 x 3.44 x 2.22 64,5 57 Thick - Extr. Thick None Good Good None 16.600.000 GIA  Xóa

Kim cương Oval,trọng lượng 0,25 carat (4 ly 77 ), màu sắc F, độ tinh khiết VS1.

Oval
0,25 4 Ly 77 F VS1 - Good Very Good None GIA 5963,1 16.600.000
652
Xem
round diamond M2121419255J mnh Oval 0,25 4 Ly 77 F VS1 GIA - 4.77 x 3.63 x 2.29 63,1 59 Thin - Very Thick None Good Very Good None 16.600.000 GIA  Xóa

Kim cương Oval,trọng lượng 0,25 carat (4 ly 89 ), màu sắc F, độ tinh khiết VS1.

Oval
0,25 4 Ly 89 F VS1 - Very Good Very Good None GIA 5962,7 16.700.000
654
Xem
round diamond E8147574365G mnu Oval 0,25 4 Ly 89 F VS1 GIA - 4.89 x 3.58 x 2.24 62,7 59 Thick - Very Thick None Very Good Very Good None 16.700.000 GIA  Xóa

Kim cương Oval,trọng lượng 0,24 carat (4 ly 80 ), màu sắc F, độ tinh khiết VVS1.

Oval
0,24 4 Ly 8 F VVS1 - Good Very Good None GIA 6366 16.700.000
654
Xem
round diamond N4121164879T mnu Oval 0,24 4 Ly 8 F VVS1 GIA - 4.80 x 3.43 x 2.27 66 63 Slightly Thick - Very Thick None Good Very Good None 16.700.000 GIA  Xóa

Kim cương Oval,trọng lượng 0,24 carat (4 ly 85 ), màu sắc F, độ tinh khiết VVS1.

Oval
0,24 4 Ly 85 F VVS1 - Good Good None GIA 5661 16.700.000
654
Xem
round diamond O7121004956S mnu Oval 0,24 4 Ly 85 F VVS1 GIA - 4.85 x 3.55 x 2.17 61 56 Slightly Thick - Very Thick None Good Good None 16.700.000 GIA  Xóa
Oval
0,24 4 Ly 99 F VVS1 - Very Good Good None GIA 6158,8 16.700.000
654
Xem
round diamond V1122202094J mnu Oval 0,24 4 Ly 99 F VVS1 GIA - 4.99 x 3.52 x 2.07 58,8 61 Thin - Thick None Very Good Good None 16.700.000 GIA  Xóa
Oval
0,24 4 Ly 84 F VVS1 - Good Good None GIA 6057,2 16.700.000
654
Xem
round diamond V3121164881K mnu Oval 0,24 4 Ly 84 F VVS1 GIA - 4.84 x 3.59 x 2.05 57,2 60 Slightly Thick - Very Thick None Good Good None 16.700.000 GIA  Xóa
Oval
0,24 4 Ly 91 F VVS1 - Good Good None GIA 6065,3 16.700.000
654
Xem
round diamond V0120975669T mnu Oval 0,24 4 Ly 91 F VVS1 GIA - 4.91 x 3.39 x 2.21 65,3 60 Slightly Thick - Very Thick None Good Good None 16.700.000 GIA  Xóa
Oval
0,24 4 Ly 63 F VVS1 - Good Very Good None GIA 5564,8 16.700.000
656
Xem
round diamond I6122202090C mno Oval 0,24 4 Ly 63 F VVS1 GIA - 4.63 x 3.58 x 2.32 64,8 55 Thick - Very Thick None Good Very Good None 16.700.000 GIA  Xóa
Oval
0,26 5 Ly 29 G VS1 - Good Very Good None GIA 5659,5 16.700.000
656
Xem
round diamond N4118173257R mno Oval 0,26 5 Ly 29 G VS1 GIA - 5.29 x 3.67 x 2.19 59,5 56 Thin - Slightly Thick None Good Very Good None 16.700.000 GIA  Xóa
Oval
0,24 5 Ly 04 F VVS1 - Very Good Good None GIA 6056,4 16.700.000
656
Xem
round diamond N1147574723C mno Oval 0,24 5 Ly 04 F VVS1 GIA - 5.04 x 3.69 x 2.08 56,4 60 Medium - Very Thick None Very Good Good None 16.700.000 GIA  Xóa
Oval
0,25 5 Ly 17 F VS1 - Very Good Very Good None GIA 5661,2 16.800.000
658
Xem
round diamond Z0131211654U mnc Oval 0,25 5 Ly 17 F VS1 GIA - 5.17 x 3.56 x 2.18 61,2 56 Medium - Very Thick None Very Good Very Good None 16.800.000 GIA  Xóa
Oval
0,24 5 Ly 13 F VVS1 - Good Very Good None GIA 5964,8 16.800.000
658
Xem
round diamond J8122202095N mnc Oval 0,24 5 Ly 13 F VVS1 GIA - 5.13 x 3.32 x 2.15 64,8 59 Medium - Extr. Thick None Good Very Good None 16.800.000 GIA  Xóa
Oval
0,26 5 Ly 17 G VS1 - Very Good Very Good None GIA 6159,9 16.800.000
658
Xem
round diamond Z8125890628Q mnc Oval 0,26 5 Ly 17 G VS1 GIA - 5.17 x 3.64 x 2.18 59,9 61 Slightly Thick - Slightly Thick None Very Good Very Good None 16.800.000 GIA  Xóa
Oval
0,24 4 Ly 6 F VVS1 - Very Good Very Good None GIA 5963,4 16.800.000
658
Xem
round diamond F4122243572J mnc Oval 0,24 4 Ly 6 F VVS1 GIA - 4.60 x 3.58 x 2.27 63,4 59 Slightly Thick - Very Thick None Very Good Very Good None 16.800.000 GIA  Xóa
Oval
0,24 5 Ly 12 F VVS1 - Good Very Good None GIA 5663,2 16.800.000
658
Xem
round diamond Y4114578970W mnc Oval 0,24 5 Ly 12 F VVS1 GIA - 5.12 x 3.42 x 2.16 63,2 56 Medium - Very Thick None Good Very Good None 16.800.000 GIA  Xóa
Oval
0,24 4 Ly 69 F VVS1 - Very Good Very Good None GIA 5761,7 16.800.000
658
Xem
round diamond Y2122202091R mnc Oval 0,24 4 Ly 69 F VVS1 GIA - 4.69 x 3.60 x 2.22 61,7 57 Slightly Thick - Very Thick None Very Good Very Good None 16.800.000 GIA  Xóa
Oval
0,24 4 Ly 87 F VVS1 - Good Very Good None GIA 5760,8 16.800.000
658
Xem
round diamond B4114539158R mnc Oval 0,24 4 Ly 87 F VVS1 GIA - 4.87 x 3.60 x 2.19 60,8 57 Medium - Thick None Good Very Good None 16.800.000 GIA  Xóa
Oval
0,24 4 Ly 65 F VVS1 - Very Good Very Good None GIA 5963,6 16.800.000
658
Xem
round diamond Z2122243573F mnc Oval 0,24 4 Ly 65 F VVS1 GIA - 4.65 x 3.58 x 2.28 63,6 59 Medium - Very Thick None Very Good Very Good None 16.800.000 GIA  Xóa
Oval
0,24 4 Ly 84 F VVS1 - Good Very Good None GIA 5562,4 16.800.000
658
Xem
round diamond J6117390405Z mnc Oval 0,24 4 Ly 84 F VVS1 GIA - 4.84 x 3.52 x 2.20 62,4 55 Medium - Thick None Good Very Good None 16.800.000 GIA  Xóa
Oval
0,24 4 Ly 99 F VVS1 - Very Good Good None GIA 5765,2 16.800.000
660
Xem
round diamond D0122202093O mmb Oval 0,24 4 Ly 99 F VVS1 GIA - 4.99 x 3.37 x 2.20 65,2 57 Thin - Very Thick None Very Good Good None 16.800.000 GIA  Xóa
Oval
0,24 4 Ly 69 F VVS1 - Very Good Very Good None GIA 5765,3 16.800.000
660
Xem
round diamond A2121164878W mmb Oval 0,24 4 Ly 69 F VVS1 GIA - 4.69 x 3.49 x 2.28 65,3 57 Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good None 16.800.000 GIA  Xóa
Oval
0,24 4 Ly 62 F VVS1 - Very Good Very Good None GIA 5766 16.800.000
660
Xem
round diamond H6133171916T mmb Oval 0,24 4 Ly 62 F VVS1 GIA - 4.62 x 3.49 x 2.30 66 57 Very Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good None 16.800.000 GIA  Xóa
Oval
0,24 4 Ly 76 F VVS1 - Very Good Very Good None GIA 5763,5 16.900.000
662
Xem
round diamond P4120657097I mma Oval 0,24 4 Ly 76 F VVS1 GIA - 4.76 x 3.54 x 2.25 63,5 57 Slightly Thick - Very Thick None Very Good Very Good None 16.900.000 GIA  Xóa
Oval
0,26 4 Ly 85 G VVS1 - Good Good None GIA 5963 16.900.000
662
Xem
round diamond K4121706896E mma Oval 0,26 4 Ly 85 G VVS1 GIA - 4.85 x 3.59 x 2.26 63 59 Medium - Very Thick Very Small Good Good None 16.900.000 GIA  Xóa
Oval
0,24 4 Ly 69 F VVS1 - Very Good Very Good None GIA 5664,8 16.900.000
662
Xem
round diamond J5120840384N mma Oval 0,24 4 Ly 69 F VVS1 GIA - 4.69 x 3.52 x 2.28 64,8 56 Medium - Very Thick None Very Good Very Good None 16.900.000 GIA  Xóa
Oval
0,26 4 Ly 8 G VS1 - Very Good Excellent None GIA 5566 16.900.000
664
Xem
round diamond H6147574335F mmn Oval 0,26 4 Ly 8 G VS1 GIA - 4.80 x 3.54 x 2.34 66 55 Very Thick - Extr. Thick None Very Good Excellent None 16.900.000 GIA  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 33     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Quan tâm Zalo OA Hưng Phát USA

Nhận các thông tin khuyến mãi hấp dẫn

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG
icon hotline