Kim Cương, tìm kiếm kim cương Hưng Phát USA

Trang chủ >> Tìm Kiếm Kim Cương
Tìm theo mã kim cương trong kho
405.594 viên Kim Cương cho quý khách lựa chọn
Xem video hướng dẫn
Hình Dáng
Shape
Round
round check diamond
Princess
Emerald
emerald check diamond
Radiant
radiant check diamond
Oval
oval check diamond
Pear
pear check diamond
Marquise
marquise check diamond
Heart
heart check diamond
Asscher
asscher check diamond
Cushion
cushion check diamond
Kích Thước
(Ly)
36 - 45
45 - 54
54 - 63
63 - 72
72 - 81
81 - 9
T - 90
Giá
Giá
Price
VND VND
Carat
Carat
Màu Sắc
Color
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
Nét Cắt
Cut
All
Tất Cả
Ideal
Lý Tưởng
Premium
Cao Cấp
Very Good
Rất Tốt
Good
Tôt
Fair
Khá
Độ Tinh Khiết
Clarity
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
Reports
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới

Kết quả: 705 Kim Cương

Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 24     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
So Sánh
Compare
Hình Dáng
Shape
Carat
Carat
Kích Thước
(Ly)
Màu Sắc
Color
Độ Tinh Khiết
Clarity
Nét Cắt
Cut
Độ Bóng
Polish
Đối Xứng
Symmetry
Phát Quang
Fluorescence
Kiểm Định
Report
Độ Rộng
Table
Độ Sâu
Depth
Giá(VND)
Price
Chi Tiết
Details

Kim cương Oval,trọng lượng 0,29 carat (4 ly 99 ), màu sắc F, độ tinh khiết VS1.

Oval
0,29 4 Ly 99 F VS1 - Very Good Good None GIA 5765,9 16.800.000
700
Xem
round diamond P8117390447F mtb Oval 0,29 4 Ly 99 F VS1 GIA - 4.99 x 3.69 x 2.43 65,9 57 Very Good Good None 16.800.000 GIA  Xóa

Kim cương Oval,trọng lượng 0,30 carat (5 ly 24 ), màu sắc G, độ tinh khiết VS1.

Oval
0,30 5 Ly 24 G VS1 - Very Good Very Good None GIA 5859,4 16.800.000
702
Xem
round diamond B0128834530Q mta Oval 0,30 5 Ly 24 G VS1 GIA - 5.24 x 3.82 x 2.27 59,4 58 Very Good Very Good None 16.800.000 GIA  Xóa

Kim cương Oval,trọng lượng 0,28 carat (5 ly 26 ), màu sắc F, độ tinh khiết VVS1.

Oval
0,28 5 Ly 26 F VVS1 - Very Good Good None GIA 5762,2 16.800.000
702
Xem
round diamond L4121706936H mta Oval 0,28 5 Ly 26 F VVS1 GIA - 5.26 x 3.71 x 2.30 62,2 57 Very Good Good None 16.800.000 GIA  Xóa
Oval
0,30 4 Ly 93 G VS1 - Very Good Very Good None GIA 5567,5 16.800.000
702
Xem
round diamond Z3128834529K mta Oval 0,30 4 Ly 93 G VS1 GIA - 4.93 x 3.62 x 2.45 67,5 55 Very Good Very Good None 16.800.000 GIA  Xóa

Kim cương Oval,trọng lượng 0,30 carat (5 ly 05 ), màu sắc F, độ tinh khiết VS1.

Oval
0,30 5 Ly 05 F VS1 - Excellent Very Good None GIA 5764,5 16.900.000
704
Xem
round diamond R1114539788V mtn Oval 0,30 5 Ly 05 F VS1 GIA - 5.05 x 3.71 x 2.39 64,5 57 Excellent Very Good None 16.900.000 GIA  Xóa

Kim cương Oval,trọng lượng 0,30 carat (5 ly 21 ), màu sắc G, độ tinh khiết VS1.

Oval
0,30 5 Ly 21 G VS1 - Very Good Very Good None GIA 5960,6 16.900.000
704
Xem
round diamond C7129481552S mtn Oval 0,30 5 Ly 21 G VS1 GIA - 5.21 x 3.79 x 2.30 60,6 59 Very Good Very Good None 16.900.000 GIA  Xóa

Kim cương Oval,trọng lượng 0,30 carat (4 ly 95 ), màu sắc G, độ tinh khiết VS1.

Oval
0,30 4 Ly 95 G VS1 - Excellent Very Good None GIA 5766,9 16.900.000
704
Xem
round diamond X3129277605E mtn Oval 0,30 4 Ly 95 G VS1 GIA - 4.95 x 3.66 x 2.45 66,9 57 Excellent Very Good None 16.900.000 GIA  Xóa

Kim cương Oval,trọng lượng 0,29 carat (5 ly 06 ), màu sắc F, độ tinh khiết VS1.

Oval
0,29 5 Ly 06 F VS1 - Very Good Very Good None GIA 5864,2 16.900.000
704
Xem
round diamond P7121419297N mtn Oval 0,29 5 Ly 06 F VS1 GIA - 5.06 x 3.72 x 2.38 64,2 58 Very Good Very Good None 16.900.000 GIA  Xóa
Oval
0,29 5 Ly 16 F VS1 - Very Good Very Good None GIA 6060,9 16.900.000
704
Xem
round diamond C8121419298J mtn Oval 0,29 5 Ly 16 F VS1 GIA - 5.16 x 3.80 x 2.31 60,9 60 Very Good Very Good None 16.900.000 GIA  Xóa
Oval
0,29 5 Ly 47 F VS1 - Very Good Good None GIA 6357,6 16.900.000
704
Xem
round diamond F8122146636F mtn Oval 0,29 5 Ly 47 F VS1 GIA - 5.47 x 3.72 x 2.14 57,6 63 Very Good Good None 16.900.000 GIA  Xóa
Oval
0,30 5 Ly 3 G VS1 - Excellent Very Good None GIA 5761,5 16.900.000
704
Xem
round diamond Z3129727499G mtn Oval 0,30 5 Ly 3 G VS1 GIA - 5.30 x 3.94 x 2.43 61,5 57 Excellent Very Good None 16.900.000 GIA  Xóa
Oval
0,29 5 Ly 03 F VS1 - Very Good Very Good None GIA 5864,8 16.900.000
704
Xem
round diamond T0121706957U mtn Oval 0,29 5 Ly 03 F VS1 GIA - 5.03 x 3.78 x 2.45 64,8 58 Very Good Very Good None 16.900.000 GIA  Xóa
Oval
0,31 5 Ly 57 F VS1 - Excellent Very Good None GIA 5858,9 16.900.000
704
Xem
round diamond S4124712825J mtn Oval 0,31 5 Ly 57 F VS1 GIA - 5.57 x 3.87 x 2.28 58,9 58 Excellent Very Good None 16.900.000 GIA  Xóa
Oval
0,28 5 Ly 36 F VVS1 - Very Good Good None GIA 5565,2 16.900.000
706
Xem
round diamond J1117390440R mtm Oval 0,28 5 Ly 36 F VVS1 GIA - 5.36 x 3.54 x 2.31 65,2 55 Very Good Good None 16.900.000 GIA  Xóa
Oval
0,29 5 Ly 32 F VS1 - Very Good Very Good None GIA 6261,4 16.900.000
706
Xem
round diamond P8125490932U mtm Oval 0,29 5 Ly 32 F VS1 GIA - 5.32 x 3.66 x 2.25 61,4 62 Very Good Very Good None 16.900.000 GIA  Xóa
Oval
0,30 5 Ly 09 F VS1 - Very Good Very Good None GIA 5665 17.000.000
708
Xem
round diamond M5116224432V mte Oval 0,30 5 Ly 09 F VS1 GIA - 5.09 x 3.84 x 2.50 65 56 Very Good Very Good None 17.000.000 GIA  Xóa
Oval
0,29 5 Ly 15 F VS1 - Very Good Very Good None GIA 5862,8 17.000.000
708
Xem
round diamond E2121706958G mte Oval 0,29 5 Ly 15 F VS1 GIA - 5.15 x 3.79 x 2.38 62,8 58 Very Good Very Good None 17.000.000 GIA  Xóa
Oval
0,30 5 Ly 15 F VS1 - Very Good Very Good None GIA 5662,2 17.000.000
708
Xem
round diamond P7125490975W mte Oval 0,30 5 Ly 15 F VS1 GIA - 5.15 x 3.87 x 2.41 62,2 56 Very Good Very Good None 17.000.000 GIA  Xóa
Oval
0,29 4 Ly 97 F VS1 - Very Good Very Good None GIA 5864,4 17.000.000
708
Xem
round diamond Y8114539303M mte Oval 0,29 4 Ly 97 F VS1 GIA - 4.97 x 3.85 x 2.48 64,4 58 Very Good Very Good None 17.000.000 GIA  Xóa
Oval
0,28 4 Ly 96 F VVS1 - Very Good Very Good None GIA 5867,2 17.000.000
708
Xem
round diamond R2114539259U mte Oval 0,28 4 Ly 96 F VVS1 GIA - 4.96 x 3.64 x 2.45 67,2 58 Very Good Very Good None 17.000.000 GIA  Xóa
Oval
0,30 5 Ly 24 G VS1 - Very Good Good None GIA 5662,2 17.000.000
708
Xem
round diamond H6130346755M mte Oval 0,30 5 Ly 24 G VS1 GIA - 5.24 x 3.73 x 2.32 62,2 56 Very Good Good None 17.000.000 GIA  Xóa
Oval
0,29 4 Ly 88 F VS1 - Very Good Very Good None GIA 5664,5 17.000.000
708
Xem
round diamond V0118368273G mte Oval 0,29 4 Ly 88 F VS1 GIA - 4.88 x 3.74 x 2.41 64,5 56 Very Good Very Good None 17.000.000 GIA  Xóa
Oval
0,29 5 Ly 11 F VS1 - Excellent Very Good None GIA 5764,5 17.000.000
710
Xem
round diamond F4122617613H mtt Oval 0,29 5 Ly 11 F VS1 GIA - 5.11 x 3.80 x 2.45 64,5 57 Excellent Very Good None 17.000.000 GIA  Xóa
Oval
0,29 5 Ly 25 F VS1 - Very Good Excellent None GIA 5966,3 17.100.000
712
Xem
round diamond J0121419299G mth Oval 0,29 5 Ly 25 F VS1 GIA - 5.25 x 3.57 x 2.37 66,3 59 Very Good Excellent None 17.100.000 GIA  Xóa
Oval
0,30 5 Ly 11 F VS1 - Excellent Very Good None GIA 5765,2 17.100.000
712
Xem
round diamond L8114539789Q mth Oval 0,30 5 Ly 11 F VS1 GIA - 5.11 x 3.76 x 2.45 65,2 57 Excellent Very Good None 17.100.000 GIA  Xóa
Oval
0,31 5 Ly 1 G VS1 - Very Good Good None GIA 5765,1 17.100.000
712
Xem
round diamond I5130191080G mth Oval 0,31 5 Ly 1 G VS1 GIA - 5.10 x 3.73 x 2.43 65,1 57 Very Good Good None 17.100.000 GIA  Xóa
Oval
0,30 5 Ly 58 F VS1 - Excellent Very Good None GIA 5763,5 17.100.000
712
Xem
round diamond T2122617628Q mth Oval 0,30 5 Ly 58 F VS1 GIA - 5.58 x 3.63 x 2.31 63,5 57 Excellent Very Good None 17.100.000 GIA  Xóa
Oval
0,30 5 Ly 66 F VS1 - Very Good Very Good None GIA 6356 17.100.000
712
Xem
round diamond T2126478473U mth Oval 0,30 5 Ly 66 F VS1 GIA - 5.66 x 3.87 x 2.17 56 63 Medium - Slightly Thick None Very Good Very Good None 17.100.000 GIA  Xóa
Oval
0,31 5 Ly 55 G VS1 - Very Good Very Good None GIA 5765,5 17.100.000
714
Xem
round diamond Y3124642513T mtu Oval 0,31 5 Ly 55 G VS1 GIA - 5.55 x 3.67 x 2.41 65,5 57 Very Good Very Good None 17.100.000 GIA  Xóa
Oval
0,30 5 Ly 1 F VS1 - Very Good Very Good None GIA 6164,9 17.200.000
716
Xem
round diamond S4125151582O mto Oval 0,30 5 Ly 1 F VS1 GIA - 5.10 x 3.66 x 2.37 64,9 61 Very Good Very Good None 17.200.000 GIA  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 24     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG