Kim Cương, tìm kiếm kim cương Hưng Phát USA

Trang chủ >> Tìm Kiếm Kim Cương
Tìm theo mã kim cương trong kho
468.997 viên Kim Cương cho quý khách lựa chọn
Xem video hướng dẫn
Hình Dáng
Shape
Round
round check diamond
Princess
Emerald
emerald check diamond
Radiant
radiant check diamond
Oval
oval check diamond
Pear
pear check diamond
Marquise
marquise check diamond
Heart
heart check diamond
Asscher
asscher check diamond
Cushion
cushion check diamond
Kích Thước
(Ly)
36 - 45
45 - 54
54 - 63
63 - 72
72 - 81
81 - 9
T - 90
Giá
Giá
Price
VND VND
Carat
Carat
Màu Sắc
Color
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
Nét Cắt
Cut
All
Tất Cả
Ideal
Lý Tưởng
Premium
Cao Cấp
Very Good
Rất Tốt
Good
Tôt
Fair
Khá
Độ Tinh Khiết
Clarity
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
Reports
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới

Kết quả: 553 Kim Cương

Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 19     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
So Sánh
Compare
Hình Dáng
Shape
Carat
Carat
Kích Thước
(Ly)
Màu Sắc
Color
Độ Tinh Khiết
Clarity
Nét Cắt
Cut
Độ Bóng
Polish
Đối Xứng
Symmetry
Phát Quang
Fluorescence
Kiểm Định
Report
Độ Rộng
Table
Độ Sâu
Depth
Giá(VND)
Price
Chi Tiết
Details

Kim cương Pear,trọng lượng 0,25 carat (5 ly 65 ), màu sắc F, độ tinh khiết VS1.

Pear
0,25 5 Ly 65 F VS1 - Very Good Good None GIA 5862,8 17.000.000
666
Xem
round diamond P6143902158V mmm Pear 0,25 5 Ly 65 F VS1 GIA - 5.65 x 3.48 x 2.19 62,8 58 Medium - Extr. Thick None Very Good Good None 17.000.000 GIA  Xóa

Kim cương Pear,trọng lượng 0,27 carat (5 ly 50 ), màu sắc F, độ tinh khiết VS1.

Pear
0,27 5 Ly 5 F VS1 - Very Good Good None GIA 5660,6 17.100.000
672
Xem
round diamond J6125490748U mmh Pear 0,27 5 Ly 5 F VS1 GIA - 5.50 x 3.73 x 2.26 60,6 56 Slightly Thick - Very Thick None Very Good Good None 17.100.000 GIA  Xóa

Kim cương Pear,trọng lượng 0,31 carat (5 ly 82 ), màu sắc F, độ tinh khiết VS1.

Pear
0,31 5 Ly 82 F VS1 - Good Fair None GIA 6952,6 17.100.000
672
Xem
round diamond A7147517169S mmh Pear 0,31 5 Ly 82 F VS1 GIA - 5.82 x 4.12 x 2.17 52,6 69 Thin - Thick None Good Fair None 17.100.000 GIA  Xóa
Pear
0,26 5 Ly 42 F VVS1 - Good Good None GIA 5757,5 17.200.000
674
Xem
round diamond E7127101837C mmu Pear 0,26 5 Ly 42 F VVS1 GIA - 5.42 x 3.72 x 2.14 57,5 57 Thin - Very Thick None Good Good None 17.200.000 GIA  Xóa

Kim cương Pear,trọng lượng 0,26 carat (5 ly 58 ), màu sắc F, độ tinh khiết VVS1.

Pear
0,26 5 Ly 58 F VVS1 - Good Very Good None GIA 5563,2 17.400.000
682
Xem
round diamond X1142719057F mea Pear 0,26 5 Ly 58 F VVS1 GIA - 5.58 x 3.59 x 2.27 63,2 55 Medium - Thick None Good Very Good None 17.400.000 GIA  Xóa

Kim cương Pear,trọng lượng 0,33 carat (5 ly 72 ), màu sắc F, độ tinh khiết VVS1.

Pear
0,33 5 Ly 72 F VVS1 - Fair Fair None GIA 6665,7 17.700.000
694
Xem
round diamond M391321741M meu Pear 0,33 5 Ly 72 F VVS1 GIA - 5.72 x 3.88 x 2.55 65,7 66 Extr. Thin - Very Thick None Fair Fair None 17.700.000 GIA  Xóa

Kim cương Pear,trọng lượng 0,27 carat (5 ly 57 ), màu sắc G, độ tinh khiết VVS1.

Pear
0,27 5 Ly 57 G VVS1 - Very Good Very Good None GIA 6059,6 17.700.000
696
Xem
round diamond T5134248601V meo Pear 0,27 5 Ly 57 G VVS1 GIA - 5.57 x 3.75 x 2.24 59,6 60 Medium - Very Thick None Very Good Very Good None 17.700.000 GIA  Xóa

Kim cương Pear,trọng lượng 0,27 carat (5 ly 43 ), màu sắc F, độ tinh khiết VVS1.

Pear
0,27 5 Ly 43 F VVS1 - Good Very Good None GIA 5462,1 18.100.000
708
Xem
round diamond F3145766232W mte Pear 0,27 5 Ly 43 F VVS1 GIA - 5.43 x 3.64 x 2.26 62,1 54 None Good Very Good None 18.100.000 GIA  Xóa
Pear
0,26 6 Ly 12 G VS1 - Fair Fair None GIA 6256,8 18.700.000
732
Xem
round diamond N850241431L mhh Pear 0,26 6 Ly 12 G VS1 GIA - 6.12 x 3.56 x 2.02 56,8 62 Medium - Extr. Thick None Fair Fair None 18.700.000 GIA  Xóa
Pear
0,30 6 Ly 58 F VS1 - Very Good Good None GIA 6051,1 18.900.000
740
Xem
round diamond Q4151911755P mub Pear 0,30 6 Ly 58 F VS1 GIA - 6.58 x 3.76 x 1.92 51,1 60 Slightly Thick - Very Thick None Very Good Good None 18.900.000 GIA  Xóa
Pear
0,30 5 Ly 62 G VS1 - Very Good Good None GIA 5861,7 19.100.000
750
Xem
round diamond R8150926270E mut Pear 0,30 5 Ly 62 G VS1 GIA - 5.62 x 3.65 x 2.25 61,7 58 None Very Good Good None 19.100.000 GIA  Xóa
Pear
0,29 5 Ly 58 G VS1 - Very Good Very Good None GIA 5661,6 19.100.000
750
Xem
round diamond H1147574556J mut Pear 0,29 5 Ly 58 G VS1 GIA - 5.58 x 3.69 x 2.27 61,6 56 Very Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good None 19.100.000 GIA  Xóa
Pear
0,31 5 Ly 57 F VS1 - Very Good Good None GIA 5663,9 19.200.000
754
Xem
round diamond K7147457106L muu Pear 0,31 5 Ly 57 F VS1 GIA - 5.57 x 3.82 x 2.44 63,9 56 Medium - Very Thick None Very Good Good None 19.200.000 GIA  Xóa
Pear
0,27 5 Ly 3 F VS1 - Good Good None GIA 5565 19.700.000
772
Xem
round diamond L0147004629V moh Pear 0,27 5 Ly 3 F VS1 GIA - 5.30 x 3.66 x 2.38 65 55 Medium - Very Thick None Good Good None 19.700.000 GIA  Xóa
Pear
0,30 6 Ly 05 F VS1 - Very Good Very Good None GIA 6159,1 20.300.000
798
Xem
round diamond Q5151901449M mcc Pear 0,30 6 Ly 05 F VS1 GIA - 6.05 x 3.69 x 2.18 59,1 61 Slightly Thick - Very Thick None Very Good Very Good None 20.300.000 GIA  Xóa
Pear
0,30 5 Ly 66 G VS1 - Very Good Very Good None GIA 6061,6 20.400.000
800
Xem
round diamond Q3151750708P ebb Pear 0,30 5 Ly 66 G VS1 GIA - 5.66 x 3.74 x 2.31 61,6 60 Slightly Thick - Very Thick None Very Good Very Good None 20.400.000 GIA  Xóa
Pear
0,30 6 Ly 19 G VS1 - Excellent Very Good None GIA 5856,1 20.400.000
800
Xem
round diamond E6151058235Z ebb Pear 0,30 6 Ly 19 G VS1 GIA - 6.19 x 3.71 x 2.08 56,1 58 Thick - Very Thick None Excellent Very Good None 20.400.000 GIA  Xóa
Pear
0,30 5 Ly 8 F VS1 - Excellent Very Good None GIA 5660,3 20.500.000
804
Xem
round diamond H2151075955W ebn Pear 0,30 5 Ly 8 F VS1 GIA - 5.80 x 3.72 x 2.25 60,3 56 None Excellent Very Good None 20.500.000 GIA  Xóa
Pear
0,30 5 Ly 69 G VS1 - Very Good Very Good None GIA 6362,7 20.700.000
810
Xem
round diamond M8145267654F ebt Pear 0,30 5 Ly 69 G VS1 GIA - 5.69 x 3.72 x 2.33 62,7 63 Medium - Thick None Very Good Very Good None 20.700.000 GIA  Xóa
Pear
0,30 5 Ly 9 G VS1 - Excellent Very Good None GIA 5761,9 20.700.000
810
Xem
round diamond R1151031245O ebt Pear 0,30 5 Ly 9 G VS1 GIA - 5.90 x 3.78 x 2.34 61,9 57 Slightly Thick - Thick None Excellent Very Good None 20.700.000 GIA  Xóa
Pear
0,30 5 Ly 89 G VS1 - Very Good Very Good None GIA 5859,9 20.700.000
810
Xem
round diamond J6151920955D ebt Pear 0,30 5 Ly 89 G VS1 GIA - 5.89 x 3.78 x 2.26 59,9 58 Medium - Very Thick None Very Good Very Good None 20.700.000 GIA  Xóa
Pear
0,30 6 Ly 11 G VS1 - Excellent Very Good None GIA 5661,9 20.700.000
810
Xem
round diamond Q4150055950S ebt Pear 0,30 6 Ly 11 G VS1 GIA - 6.11 x 3.67 x 2.27 61,9 56 Thick - Very Thick None Excellent Very Good None 20.700.000 GIA  Xóa
Pear
0,30 6 Ly 21 F VVS1 - Excellent Good None GIA 6158,9 20.700.000
810
Xem
round diamond O6151761528A ebt Pear 0,30 6 Ly 21 F VVS1 GIA - 6.21 x 3.79 x 2.23 58,9 61 Thin - Slightly Thick None Excellent Good None 20.700.000 GIA  Xóa
Pear
0,30 5 Ly 98 G VVS1 - Very Good Good None GIA 6556,8 20.800.000
816
Xem
round diamond K4134514644T ebo Pear 0,30 5 Ly 98 G VVS1 GIA - 5.98 x 3.83 x 2.18 56,8 65 Thin - Very Thick None Very Good Good None 20.800.000 GIA  Xóa
Pear
0,30 5 Ly 91 F VS1 - Good Good None GIA 6058,8 20.900.000
820
Xem
round diamond B7151848749M eab Pear 0,30 5 Ly 91 F VS1 GIA - 5.91 x 3.73 x 2.20 58,8 60 Thick - Extr. Thick None Good Good None 20.900.000 GIA  Xóa
Pear
0,31 6 Ly 52 G VS1 - Very Good Very Good None GIA 6654,5 20.900.000
820
Xem
round diamond K7151542219F eab Pear 0,31 6 Ly 52 G VS1 GIA - 6.52 x 3.73 x 2.03 54,5 66 Thick - Very Thick None Very Good Very Good None 20.900.000 GIA  Xóa
Pear
0,30 5 Ly 8 F VVS1 - Excellent Very Good None GIA 5962,6 20.900.000
820
Xem
round diamond L0147482290K eab Pear 0,30 5 Ly 8 F VVS1 GIA - 5.80 x 3.78 x 2.37 62,6 59 Thin - Slightly Thick None Excellent Very Good None 20.900.000 GIA  Xóa
Pear
0,35 6 Ly 76 F VS1 - Very Good Very Good None GIA 6860,7 21.000.000
824
Xem
round diamond B3151901370Q ean Pear 0,35 6 Ly 76 F VS1 GIA - 6.76 x 3.81 x 2.31 60,7 68 Medium - Thick None Very Good Very Good None 21.000.000 GIA  Xóa
Pear
0,30 6 Ly 02 G VVS1 - Excellent Very Good None GIA 5962,2 21.100.000
826
Xem
round diamond P4151741516J eam Pear 0,30 6 Ly 02 G VVS1 GIA - 6.02 x 3.62 x 2.25 62,2 59 Slightly Thick - Very Thick None Excellent Very Good None 21.100.000 GIA  Xóa
Pear
0,30 5 Ly 81 G VVS1 - Excellent Very Good None GIA 5767,7 21.100.000
828
Xem
round diamond U0119724143D eae Pear 0,30 5 Ly 81 G VVS1 GIA - 5.81 x 3.54 x 2.40 67,7 57 Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good None 21.100.000 GIA  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 19     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Quan tâm Zalo OA Hưng Phát USA

Nhận các thông tin khuyến mãi hấp dẫn

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG
icon hotline