Kim Cương, tìm kiếm kim cương Hưng Phát USA

Trang chủ >> Tìm Kiếm Kim Cương
Tìm theo mã kim cương trong kho
513.362 viên Kim Cương cho quý khách lựa chọn
Xem video hướng dẫn
Hình Dáng
Shape
Round
round check diamond
Princess
Emerald
emerald check diamond
Radiant
radiant check diamond
Oval
oval check diamond
Pear
pear check diamond
Marquise
marquise check diamond
Heart
heart check diamond
Asscher
asscher check diamond
Cushion
cushion check diamond
Kích Thước
(Ly)
36 - 45
45 - 54
54 - 63
63 - 72
72 - 81
81 - 9
T - 90
Giá
Giá
Price
VND VND
Carat
Carat
Màu Sắc
Color
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
Nét Cắt
Cut
All
Tất Cả
Ideal
Lý Tưởng
Premium
Cao Cấp
Very Good
Rất Tốt
Good
Tôt
Fair
Khá
Độ Tinh Khiết
Clarity
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
Reports
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới

Kết quả: 705 Kim Cương

Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 24     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
So Sánh
Compare
Hình Dáng
Shape
Carat
Carat
Kích Thước
(Ly)
Màu Sắc
Color
Độ Tinh Khiết
Clarity
Nét Cắt
Cut
Độ Bóng
Polish
Đối Xứng
Symmetry
Phát Quang
Fluorescence
Kiểm Định
Report
Độ Rộng
Table
Độ Sâu
Depth
Giá(VND)
Price
Chi Tiết
Details

Kim cương Pear,trọng lượng 0,22 carat (5 ly 07 ), màu sắc F, độ tinh khiết VVS1.

Pear
0,22 5 Ly 07 F VVS1 - Very Good Good None GIA 5963 15.700.000
656
Xem
round diamond V1133341524E mno Pear 0,22 5 Ly 07 F VVS1 GIA - 5.07 x 3.37 x 2.12 63 59 Very Good Good None 15.700.000 GIA  Xóa

Kim cương Pear,trọng lượng 0,22 carat (5 ly 05 ), màu sắc F, độ tinh khiết VVS1.

Pear
0,22 5 Ly 05 F VVS1 - Good Very Good None GIA 5760,6 15.700.000
656
Xem
round diamond R6134248558Y mno Pear 0,22 5 Ly 05 F VVS1 GIA - 5.05 x 3.43 x 2.08 60,6 57 Good Very Good None 15.700.000 GIA  Xóa

Kim cương Pear,trọng lượng 0,22 carat (5 ly 56 ), màu sắc F, độ tinh khiết VVS1.

Pear
0,22 5 Ly 56 F VVS1 - Good Very Good None GIA 6356,8 15.700.000
656
Xem
round diamond P6133341528T mno Pear 0,22 5 Ly 56 F VVS1 GIA - 5.56 x 3.43 x 1.95 56,8 63 Good Very Good None 15.700.000 GIA  Xóa
Pear
0,22 5 Ly 01 F VVS1 - Very Good Very Good None GIA 6062,7 15.800.000
660
Xem
round diamond W6133341523V mmb Pear 0,22 5 Ly 01 F VVS1 GIA - 5.01 x 3.38 x 2.12 62,7 60 Very Good Very Good None 15.800.000 GIA  Xóa

Kim cương Pear,trọng lượng 0,24 carat (6 ly 07 ), màu sắc G, độ tinh khiết VS1.

Pear
0,24 6 Ly 07 G VS1 - Good Good None GIA 6061 15.800.000
660
Xem
round diamond H5138125198K mmb Pear 0,24 6 Ly 07 G VS1 GIA - 6.07 x 3.41 x 2.08 61 60 None Good Good None 15.800.000 GIA  Xóa

Kim cương Pear,trọng lượng 0,22 carat (5 ly 24 ), màu sắc F, độ tinh khiết VVS1.

Pear
0,22 5 Ly 24 F VVS1 - Very Good Very Good None GIA 5960,7 15.800.000
660
Xem
round diamond O0133341526K mmb Pear 0,22 5 Ly 24 F VVS1 GIA - 5.24 x 3.45 x 2.10 60,7 59 Very Good Very Good None 15.800.000 GIA  Xóa

Kim cương Pear,trọng lượng 0,22 carat (5 ly 07 ), màu sắc F, độ tinh khiết VVS1.

Pear
0,22 5 Ly 07 F VVS1 - Very Good Very Good None GIA 5761,6 15.800.000
660
Xem
round diamond Q2133341525Z mmb Pear 0,22 5 Ly 07 F VVS1 GIA - 5.07 x 3.39 x 2.09 61,6 57 Very Good Very Good None 15.800.000 GIA  Xóa

Kim cương Pear,trọng lượng 0,22 carat (5 ly 03 ), màu sắc F, độ tinh khiết VVS1.

Pear
0,22 5 Ly 03 F VVS1 - Very Good Very Good None GIA 5666,5 15.800.000
660
Xem
round diamond D1134248557Y mmb Pear 0,22 5 Ly 03 F VVS1 GIA - 5.03 x 3.32 x 2.20 66,5 56 Very Good Very Good None 15.800.000 GIA  Xóa
Pear
0,23 5 Ly 63 F VS1 - Good Very Good None GIA 6158,2 15.900.000
662
Xem
round diamond X2122789216A mma Pear 0,23 5 Ly 63 F VS1 GIA - 5.63 x 3.52 x 2.05 58,2 61 Good Very Good None 15.900.000 GIA  Xóa
Pear
0,23 5 Ly 27 F VS1 - Very Good Good None GIA 5860,8 15.900.000
662
Xem
round diamond Y6134146650U mma Pear 0,23 5 Ly 27 F VS1 GIA - 5.27 x 3.45 x 2.10 60,8 58 Very Good Good None 15.900.000 GIA  Xóa
Pear
0,23 5 Ly 5 F VS1 - Good Very Good None GIA 6158,5 15.900.000
662
Xem
round diamond L1133234031W mma Pear 0,23 5 Ly 5 F VS1 GIA - 5.50 x 3.52 x 2.06 58,5 61 Good Very Good None 15.900.000 GIA  Xóa
Pear
0,30 6 Ly 19 G VS1 - Good Good None GIA 5359,8 16.000.000
668
Xem
round diamond Q5126005857U mme Pear 0,30 6 Ly 19 G VS1 GIA - 6.19 x 3.63 x 2.17 59,8 53 Thick - Extr. Thick None Good Good None 16.000.000 GIA  Xóa
Pear
0,23 5 Ly 35 F VS1 - Very Good Very Good None GIA 5467,3 16.100.000
670
Xem
round diamond B3134146651M mmt Pear 0,23 5 Ly 35 F VS1 GIA - 5.35 x 3.30 x 2.22 67,3 54 Very Good Very Good None 16.100.000 GIA  Xóa
Pear
0,23 5 Ly 23 F VS1 - Very Good Very Good None GIA 6062,8 16.100.000
670
Xem
round diamond I3132087731H mmt Pear 0,23 5 Ly 23 F VS1 GIA - 5.23 x 3.46 x 2.18 62,8 60 Very Good Very Good None 16.100.000 GIA  Xóa
Pear
0,23 5 Ly 24 G VS1 - Very Good Good None GIA 6261,5 16.100.000
672
Xem
round diamond N8133846897B mmh Pear 0,23 5 Ly 24 G VS1 GIA - 5.24 x 3.40 x 2.09 61,5 62 Very Good Good None 16.100.000 GIA  Xóa
Pear
0,27 5 Ly 45 F VS1 - Very Good Good None GIA 6159,2 16.100.000
672
Xem
round diamond K5138283518P mmh Pear 0,27 5 Ly 45 F VS1 GIA - 5.45 x 3.59 x 2.13 59,2 61 Very Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 16.100.000 GIA  Xóa
Pear
0,23 5 Ly 45 G VS1 - Very Good Good None GIA 5562,9 16.200.000
674
Xem
round diamond D6131594801T mmu Pear 0,23 5 Ly 45 G VS1 GIA - 5.45 x 3.39 x 2.13 62,9 55 Very Good Good None 16.200.000 GIA  Xóa
Pear
0,23 5 Ly 21 G VS1 - Good Very Good None GIA 5863,4 16.200.000
674
Xem
round diamond X5131963689J mmu Pear 0,23 5 Ly 21 G VS1 GIA - 5.21 x 3.41 x 2.16 63,4 58 Good Very Good None 16.200.000 GIA  Xóa
Pear
0,23 5 Ly 29 F VS1 - Excellent Very Good None GIA 5960,5 16.200.000
676
Xem
round diamond B7132087732I mmo Pear 0,23 5 Ly 29 F VS1 GIA - 5.29 x 3.47 x 2.10 60,5 59 Excellent Very Good None 16.200.000 GIA  Xóa
Pear
0,23 5 Ly 23 F VS1 - Excellent Very Good None GIA 5760,8 16.200.000
676
Xem
round diamond R3133234030I mmo Pear 0,23 5 Ly 23 F VS1 GIA - 5.23 x 3.46 x 2.11 60,8 57 Excellent Very Good None 16.200.000 GIA  Xóa
Pear
0,23 5 Ly 27 G VS1 - Good Very Good None GIA 5763,7 16.200.000
676
Xem
round diamond Y5123040861A mmo Pear 0,23 5 Ly 27 G VS1 GIA - 5.27 x 3.43 x 2.19 63,7 57 Good Very Good None 16.200.000 GIA  Xóa
Pear
0,23 5 Ly 35 G VS1 - Very Good Very Good None GIA 5561,6 16.300.000
678
Xem
round diamond J6134146659W mmc Pear 0,23 5 Ly 35 G VS1 GIA - 5.35 x 3.42 x 2.11 61,6 55 Very Good Very Good None 16.300.000 GIA  Xóa
Pear
0,23 5 Ly 03 G VS1 - Very Good Very Good None GIA 5965,7 16.300.000
678
Xem
round diamond O2133846896V mmc Pear 0,23 5 Ly 03 G VS1 GIA - 5.03 x 3.33 x 2.19 65,7 59 Very Good Very Good None 16.300.000 GIA  Xóa
Pear
0,23 5 Ly 38 G VS1 - Very Good Very Good None GIA 5663,6 16.300.000
678
Xem
round diamond H1134146660T mmc Pear 0,23 5 Ly 38 G VS1 GIA - 5.38 x 3.37 x 2.15 63,6 56 Very Good Very Good None 16.300.000 GIA  Xóa
Pear
0,23 5 Ly 25 G VS1 - Excellent Very Good None GIA 6060,6 16.400.000
682
Xem
round diamond Y3133341553S mea Pear 0,23 5 Ly 25 G VS1 GIA - 5.25 x 3.46 x 2.09 60,6 60 Excellent Very Good None 16.400.000 GIA  Xóa
Pear
0,24 5 Ly 33 F VS1 - Very Good Good None GIA 5861,5 16.400.000
684
Xem
round diamond C5137518840L men Pear 0,24 5 Ly 33 F VS1 GIA - 5.33 x 3.47 x 2.14 61,5 58 Medium - Medium None Very Good Good None 16.400.000 GIA  Xóa
Pear
0,29 5 Ly 88 G VS1 - Very Good Good None GIA 5858,2 16.600.000
690
Xem
round diamond E5137138239T met Pear 0,29 5 Ly 88 G VS1 GIA - 5.88 x 3.76 x 2.19 58,2 58 Thin - Thin None Very Good Good None 16.600.000 GIA  Xóa
Pear
0,24 5 Ly 46 F VS1 - Very Good Good None GIA 5562,4 16.600.000
692
Xem
round diamond I7133234063W meh Pear 0,24 5 Ly 46 F VS1 GIA - 5.46 x 3.53 x 2.20 62,4 55 Very Good Good None 16.600.000 GIA  Xóa
Pear
0,24 5 Ly 29 F VS1 - Very Good Very Good None GIA 5859,2 16.800.000
698
Xem
round diamond N2125490735X mec Pear 0,24 5 Ly 29 F VS1 GIA - 5.29 x 3.60 x 2.13 59,2 58 Very Good Very Good None 16.800.000 GIA  Xóa
Pear
0,24 5 Ly 27 F VS1 - Very Good Very Good None GIA 5564,4 16.900.000
706
Xem
round diamond J5135816235Y mtm Pear 0,24 5 Ly 27 F VS1 GIA - 5.27 x 3.43 x 2.21 64,4 55 Very Good Very Good None 16.900.000 GIA  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 24     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Quan tâm Zalo OA Hưng Phát USA

Nhận các thông tin khuyến mãi hấp dẫn

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG