Kim Cương, tìm kiếm kim cương Hưng Phát USA

Trang chủ >> Tìm Kiếm Kim Cương
Tìm theo mã kim cương trong kho
468.997 viên Kim Cương cho quý khách lựa chọn
Xem video hướng dẫn
Hình Dáng
Shape
Round
round check diamond
Princess
Emerald
emerald check diamond
Radiant
radiant check diamond
Oval
oval check diamond
Pear
pear check diamond
Marquise
marquise check diamond
Heart
heart check diamond
Asscher
asscher check diamond
Cushion
cushion check diamond
Kích Thước
(Ly)
36 - 45
45 - 54
54 - 63
63 - 72
72 - 81
81 - 9
T - 90
Giá
Giá
Price
VND VND
Carat
Carat
Màu Sắc
Color
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
Nét Cắt
Cut
All
Tất Cả
Ideal
Lý Tưởng
Premium
Cao Cấp
Very Good
Rất Tốt
Good
Tôt
Fair
Khá
Độ Tinh Khiết
Clarity
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
Reports
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới

Kết quả: 205 Kim Cương

Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 7     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
So Sánh
Compare
Hình Dáng
Shape
Carat
Carat
Kích Thước
(Ly)
Màu Sắc
Color
Độ Tinh Khiết
Clarity
Nét Cắt
Cut
Độ Bóng
Polish
Đối Xứng
Symmetry
Phát Quang
Fluorescence
Kiểm Định
Report
Độ Rộng
Table
Độ Sâu
Depth
Giá(VND)
Price
Chi Tiết
Details

Kim cương Marquise,trọng lượng 0,25 carat (6 ly 56 ), màu sắc G, độ tinh khiết VS1.

Marquise
0,25 6 Ly 56 G VS1 - Very Good Good None GIA 5857,6 17.000.000
666
Xem
round diamond H3149925589T mmm Marquise 0,25 6 Ly 56 G VS1 GIA - 6.56 x 3.32 x 1.91 57,6 58 Medium - Extr. Thick None Very Good Good None 17.000.000 GIA  Xóa

Kim cương Marquise,trọng lượng 0,22 carat (5 ly 87 ), màu sắc G, độ tinh khiết VVS1.

Marquise
0,22 5 Ly 87 G VVS1 - Very Good Very Good None GIA 5860,6 17.400.000
682
Xem
round diamond E6142974882H mea Marquise 0,22 5 Ly 87 G VVS1 GIA - 5.87 x 3.21 x 1.95 60,6 58 None Very Good Very Good None 17.400.000 GIA  Xóa

Kim cương Marquise,trọng lượng 0,20 carat (5 ly 99 ), màu sắc F, độ tinh khiết VVS1.

Marquise
0,20 5 Ly 99 F VVS1 - Very Good Very Good None GIA 5764 17.400.000
682
Xem
round diamond A8142974970Q mea Marquise 0,20 5 Ly 99 F VVS1 GIA - 5.99 x 2.99 x 1.91 64 57 Thick - Very Thick None Very Good Very Good None 17.400.000 GIA  Xóa
Marquise
0,24 6 Ly 19 F VS1 - Excellent Very Good None GIA 6262,3 17.400.000
684
Xem
round diamond V6150204998X men Marquise 0,24 6 Ly 19 F VS1 GIA - 6.19 x 3.28 x 2.04 62,3 62 Slightly Thick - Very Thick None Excellent Very Good None 17.400.000 GIA  Xóa

Kim cương Marquise,trọng lượng 0,24 carat (6 ly 32 ), màu sắc G, độ tinh khiết VVS1.

Marquise
0,24 6 Ly 32 G VVS1 - Very Good Good None GIA 6161,9 18.400.000
720
Xem
round diamond C1150205039C mhb Marquise 0,24 6 Ly 32 G VVS1 GIA - 6.32 x 3.30 x 2.04 61,9 61 Medium - Very Thick None Very Good Good None 18.400.000 GIA  Xóa

Kim cương Marquise,trọng lượng 0,30 carat (7 ly 38 ), màu sắc F, độ tinh khiết VS1.

Marquise
0,30 7 Ly 38 F VS1 - Good Fair None GIA 5050,9 19.100.000
750
Xem
round diamond O392422687A mut Marquise 0,30 7 Ly 38 F VS1 GIA - 7.38 x 3.66 x 1.87 50,9 50 Medium - Very Thick None Good Fair None 19.100.000 GIA  Xóa

Kim cương Marquise,trọng lượng 0,22 carat (6 ly 09 ), màu sắc F, độ tinh khiết VVS1.

Marquise
0,22 6 Ly 09 F VVS1 - Very Good Very Good None GIA 5459,7 19.600.000
768
Xem
round diamond O4142974840M moe Marquise 0,22 6 Ly 09 F VVS1 GIA - 6.09 x 3.24 x 1.93 59,7 54 Medium - Very Thick None Very Good Very Good None 19.600.000 GIA  Xóa

Kim cương Marquise,trọng lượng 0,22 carat (5 ly 89 ), màu sắc F, độ tinh khiết VVS1.

Marquise
0,22 5 Ly 89 F VVS1 - Very Good Very Good None GIA 5459 19.600.000
770
Xem
round diamond O8142974918C mot Marquise 0,22 5 Ly 89 F VVS1 GIA - 5.89 x 3.40 x 2.01 59 54 Thin - Very Thick None Very Good Very Good None 19.600.000 GIA  Xóa
Marquise
0,23 5 Ly 99 F VVS1 - Very Good Good None GIA 6163,4 19.700.000
774
Xem
round diamond O1145676754M mou Marquise 0,23 5 Ly 99 F VVS1 GIA - 5.99 x 3.19 x 2.02 63,4 61 Medium - Extr. Thick None Very Good Good None 19.700.000 GIA  Xóa
Marquise
0,29 5 Ly 94 G VS1 - Good Fair None GIA 6370,7 19.800.000
778
Xem
round diamond B4149452670B moc Marquise 0,29 5 Ly 94 G VS1 GIA - 5.94 x 3.40 x 2.41 70,7 63 None Good Fair None 19.800.000 GIA  Xóa
Marquise
0,27 6 Ly 08 F VS1 - Very Good Very Good None GIA 5663,4 20.300.000
796
Xem
round diamond S8142550278R mco Marquise 0,27 6 Ly 08 F VS1 GIA - 6.08 x 3.50 x 2.22 63,4 56 Thick - Very Thick None Very Good Very Good None 20.300.000 GIA  Xóa
Marquise
0,31 6 Ly 67 G VS1 - Good Fair None GIA 5663,3 20.600.000
806
Xem
round diamond I3144502371K ebm Marquise 0,31 6 Ly 67 G VS1 GIA - 6.67 x 3.69 x 2.34 63,3 56 Medium - Very Thick None Good Fair None 20.600.000 GIA  Xóa
Marquise
0,30 6 Ly 56 G VS1 - Excellent Very Good None GIA 5758,8 20.700.000
812
Xem
round diamond E8123040977N ebh Marquise 0,30 6 Ly 56 G VS1 GIA - 6.56 x 3.64 x 2.14 58,8 57 Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good None 20.700.000 GIA  Xóa
Marquise
0,24 9 Ly 18 F VVS1 - Good Good None GIA 5351,2 20.700.000
812
Xem
round diamond K269868769W ebh Marquise 0,24 9 Ly 18 F VVS1 GIA - 9.18 x 2.99 x 1.53 51,2 53 Thin - Slightly Thick Small Good Good None 20.700.000 GIA  Xóa
Marquise
0,30 6 Ly 26 G VS1 - Very Good Good None GIA 6265 20.900.000
820
Xem
round diamond T6150091706Q eab Marquise 0,30 6 Ly 26 G VS1 GIA - 6.26 x 3.47 x 2.26 65 62 Slightly Thick - Very Thick None Very Good Good None 20.900.000 GIA  Xóa
Marquise
0,28 6 Ly 78 F VS1 - Very Good Excellent None GIA 5965,8 21.600.000
848
Xem
round diamond Q4142550247T ene Marquise 0,28 6 Ly 78 F VS1 GIA - 6.78 x 3.21 x 2.11 65,8 59 Very Thick - Extr. Thick None Very Good Excellent None 21.600.000 GIA  Xóa
Marquise
0,30 6 Ly 59 G VVS1 - Very Good Very Good None GIA 5565,3 21.700.000
850
Xem
round diamond I6114537644X ent Marquise 0,30 6 Ly 59 G VVS1 GIA - 6.59 x 3.47 x 2.26 65,3 55 Medium - Extr. Thick None Very Good Very Good None 21.700.000 GIA  Xóa
Marquise
0,30 6 Ly 71 G VS1 - Excellent Good None GIA 5468,9 21.800.000
854
Xem
round diamond T8150090422I enu Marquise 0,30 6 Ly 71 G VS1 GIA - 6.71 x 3.31 x 2.28 68,9 54 Slightly Thick - Very Thick Very Small Excellent Good None 21.800.000 GIA  Xóa
Marquise
0,30 7 Ly 1 F VS1 - Excellent Very Good None GIA 5961,4 22.100.000
866
Xem
round diamond A5151850500S emm Marquise 0,30 7 Ly 1 F VS1 GIA - 7.10 x 3.49 x 2.14 61,4 59 Slightly Thick - Very Thick None Excellent Very Good None 22.100.000 GIA  Xóa
Marquise
0,29 6 Ly 59 F VS1 - Very Good Good None GIA 5958,8 22.300.000
874
Xem
round diamond P1147574591G emu Marquise 0,29 6 Ly 59 F VS1 GIA - 6.59 x 3.54 x 2.08 58,8 59 Thick - Very Thick None Very Good Good None 22.300.000 GIA  Xóa
Marquise
0,30 6 Ly 4 G VS1 - Excellent Very Good None GIA 5761,3 22.700.000
892
Xem
round diamond T6151361137M eeh Marquise 0,30 6 Ly 4 G VS1 GIA - 6.40 x 3.66 x 2.24 61,3 57 Slightly Thick - Very Thick None Excellent Very Good None 22.700.000 GIA  Xóa
Marquise
0,30 6 Ly 06 G VVS1 - Excellent Good None GIA 5174,2 22.900.000
900
Xem
round diamond F4147442907K etb Marquise 0,30 6 Ly 06 G VVS1 GIA - 6.06 x 3.47 x 2.58 74,2 51 Slightly Thick - Very Thick None Excellent Good None 22.900.000 GIA  Xóa
Marquise
0,30 6 Ly 81 F VS1 - Excellent Very Good None GIA 6063,2 23.000.000
903
Xem
round diamond U1149170143K tab Marquise 0,30 6 Ly 81 F VS1 GIA - 6.81 x 3.53 x 2.23 63,2 60 Medium - Thick None Excellent Very Good None 23.000.000 GIA  Xóa
Marquise
0,32 6 Ly 32 F VS1 - Very Good Very Good None GIA 5664,5 23.500.000
922
Xem
round diamond U7132087782E eha Marquise 0,32 6 Ly 32 F VS1 GIA - 6.32 x 3.64 x 2.35 64,5 56 Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good None 23.500.000 GIA  Xóa
Marquise
0,32 7 Ly 07 G VS1 - Good Good None GIA 5663,4 23.500.000
922
Xem
round diamond E0148706216U eha Marquise 0,32 7 Ly 07 G VS1 GIA - 7.07 x 3.44 x 2.18 63,4 56 Medium - Very Thick Medium Good Good None 23.500.000 GIA  Xóa
Marquise
0,30 6 Ly 42 G VVS1 - Excellent Excellent None GIA 6163,5 23.600.000
924
Xem
round diamond K3151835226A tnn Marquise 0,30 6 Ly 42 G VVS1 GIA - 6.42 x 3.45 x 2.20 63,5 61 Slightly Thick - Very Thick None Excellent Excellent None 23.600.000 GIA  Xóa
Marquise
0,30 6 Ly 49 G VVS1 - Very Good Good None GIA 6665,7 23.600.000
924
Xem
round diamond C8147351557Y ehn Marquise 0,30 6 Ly 49 G VVS1 GIA - 6.49 x 3.41 x 2.24 65,7 66 Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 23.600.000 GIA  Xóa
Marquise
0,30 6 Ly 98 F VVS1 - Very Good Very Good None GIA 5967,3 23.600.000
926
Xem
round diamond O6143365416Y tnm Marquise 0,30 6 Ly 98 F VVS1 GIA - 6.98 x 3.29 x 2.22 67,3 59 None Very Good Very Good None 23.600.000 GIA  Xóa
Marquise
0,30 6 Ly 68 F VS1 - Excellent Very Good None GIA 5961,1 23.700.000
930
Xem
round diamond R2151075982K eht Marquise 0,30 6 Ly 68 F VS1 GIA - 6.68 x 3.57 x 2.18 61,1 59 Slightly Thick - Very Thick None Excellent Very Good None 23.700.000 GIA  Xóa
Marquise
0,30 7 Ly 2 F VS1 - Very Good Very Good None GIA 5959,4 23.700.000
930
Xem
round diamond K7150268130O eht Marquise 0,30 7 Ly 2 F VS1 GIA - 7.20 x 3.43 x 2.04 59,4 59 None Very Good Very Good None 23.700.000 GIA  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 7     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Quan tâm Zalo OA Hưng Phát USA

Nhận các thông tin khuyến mãi hấp dẫn

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG
icon hotline