Kim Cương, tìm kiếm kim cương Hưng Phát USA

Trang chủ >> Tìm Kiếm Kim Cương
Tìm theo mã kim cương trong kho
468.997 viên Kim Cương cho quý khách lựa chọn
Xem video hướng dẫn
Hình Dáng
Shape
Round
round check diamond
Princess
Emerald
emerald check diamond
Radiant
radiant check diamond
Oval
oval check diamond
Pear
pear check diamond
Marquise
marquise check diamond
Heart
heart check diamond
Asscher
asscher check diamond
Cushion
cushion check diamond
Kích Thước
(Ly)
36 - 45
45 - 54
54 - 63
63 - 72
72 - 81
81 - 9
T - 90
Giá
Giá
Price
VND VND
Carat
Carat
Màu Sắc
Color
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
Nét Cắt
Cut
All
Tất Cả
Ideal
Lý Tưởng
Premium
Cao Cấp
Very Good
Rất Tốt
Good
Tôt
Fair
Khá
Độ Tinh Khiết
Clarity
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
Reports
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới

Kết quả: 281 Kim Cương

Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 10     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
So Sánh
Compare
Hình Dáng
Shape
Carat
Carat
Kích Thước
(Ly)
Màu Sắc
Color
Độ Tinh Khiết
Clarity
Nét Cắt
Cut
Độ Bóng
Polish
Đối Xứng
Symmetry
Phát Quang
Fluorescence
Kiểm Định
Report
Độ Rộng
Table
Độ Sâu
Depth
Giá(VND)
Price
Chi Tiết
Details

Kim cương Heart,trọng lượng 0,29 carat (3 ly 90 ), màu sắc G, độ tinh khiết VVS1.

Heart
0,29 3 Ly 9 G VVS1 - Very Good Good None GIA 5757,6 16.700.000
654
Xem
round diamond B5150028813H mnu Heart 0,29 3 Ly 9 G VVS1 GIA - 3.90 x 4.70 x 2.71 57,6 57 Medium - Extr. Thick None Very Good Good None 16.700.000 GIA  Xóa

Kim cương Heart,trọng lượng 0,24 carat (3 ly 77 ), màu sắc F, độ tinh khiết VS1.

Heart
0,24 3 Ly 77 F VS1 - Good Good None GIA 5755,4 17.000.000
668
Xem
round diamond M6145547953B mme Heart 0,24 3 Ly 77 F VS1 GIA - 3.77 x 4.51 x 2.50 55,4 57 Medium - Very Thick None Good Good None 17.000.000 GIA  Xóa

Kim cương Heart,trọng lượng 0,24 carat (3 ly 78 ), màu sắc G, độ tinh khiết VS1.

Heart
0,24 3 Ly 78 G VS1 - Very Good Very Good None GIA 5957,3 17.000.000
668
Xem
round diamond W8147522810K mme Heart 0,24 3 Ly 78 G VS1 GIA - 3.78 x 4.22 x 2.42 57,3 59 Thick - Very Thick None Very Good Very Good None 17.000.000 GIA  Xóa
Heart
0,23 4 Ly 43 G VVS1 - Very Good Very Good None GIA 5653,8 17.000.000
668
Xem
round diamond R2133172009Y mme Heart 0,23 4 Ly 43 G VVS1 GIA - 4.43 x 4.14 x 2.23 53,8 56 Slightly Thick - Very Thick None Very Good Very Good None 17.000.000 GIA  Xóa

Kim cương Heart,trọng lượng 0,23 carat (3 ly 97 ), màu sắc F, độ tinh khiết VS1.

Heart
0,23 3 Ly 97 F VS1 - Very Good Excellent None GIA 5862,3 17.200.000
676
Xem
round diamond Q6150911031A mmo Heart 0,23 3 Ly 97 F VS1 GIA - 3.97 x 3.95 x 2.46 62,3 58 Medium - Very Thick None Very Good Excellent None 17.200.000 GIA  Xóa

Kim cương Heart,trọng lượng 0,23 carat (3 ly 97 ), màu sắc F, độ tinh khiết VS1.

Heart
0,23 3 Ly 97 F VS1 - Excellent Very Good None GIA 5957,3 17.300.000
680
Xem
round diamond J3150911069F meb Heart 0,23 3 Ly 97 F VS1 GIA - 3.97 x 4.15 x 2.38 57,3 59 Thick - Very Thick None Excellent Very Good None 17.300.000 GIA  Xóa

Kim cương Heart,trọng lượng 0,24 carat (3 ly 91 ), màu sắc G, độ tinh khiết VS1.

Heart
0,24 3 Ly 91 G VS1 - Very Good Very Good None GIA 6152,9 17.500.000
688
Xem
round diamond D7150911043Z mee Heart 0,24 3 Ly 91 G VS1 GIA - 3.91 x 4.35 x 2.30 52,9 61 Medium - Thick None Very Good Very Good None 17.500.000 GIA  Xóa

Kim cương Heart,trọng lượng 0,25 carat (4 ly 14 ), màu sắc F, độ tinh khiết VS1.

Heart
0,25 4 Ly 14 F VS1 - Very Good Very Good None GIA 6155,8 18.100.000
708
Xem
round diamond U8145547952T mte Heart 0,25 4 Ly 14 F VS1 GIA - 4.14 x 4.41 x 2.46 55,8 61 Slightly Thick - Very Thick None Very Good Very Good None 18.100.000 GIA  Xóa
Heart
0,25 3 Ly 68 F VS1 - Very Good Very Good None GIA 6058,1 18.100.000
708
Xem
round diamond B0147522782N mte Heart 0,25 3 Ly 68 F VS1 GIA - 3.68 x 4.31 x 2.50 58,1 60 Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good None 18.100.000 GIA  Xóa
Heart
0,24 4 Ly 07 F VS1 - Excellent Very Good None GIA 5854,6 18.100.000
708
Xem
round diamond W1150911079R mte Heart 0,24 4 Ly 07 F VS1 GIA - 4.07 x 4.30 x 2.35 54,6 58 Medium - Very Thick None Excellent Very Good None 18.100.000 GIA  Xóa
Heart
0,24 3 Ly 81 F VVS1 - Excellent Very Good None GIA 5759,1 18.700.000
734
Xem
round diamond G3147522859X mhu Heart 0,24 3 Ly 81 F VVS1 GIA - 3.81 x 4.18 x 2.47 59,1 57 Slightly Thick - Very Thick None Excellent Very Good None 18.700.000 GIA  Xóa
Heart
0,24 3 Ly 91 F VVS1 - Very Good Very Good None GIA 5756,6 18.700.000
734
Xem
round diamond K4145547966T mhu Heart 0,24 3 Ly 91 F VVS1 GIA - 3.91 x 4.19 x 2.37 56,6 57 Slightly Thick - Very Thick None Very Good Very Good None 18.700.000 GIA  Xóa
Heart
0,25 4 Ly 02 F VVS1 - Excellent Very Good None GIA 5859,2 19.700.000
774
Xem
round diamond P4147522885B mou Heart 0,25 4 Ly 02 F VVS1 GIA - 4.02 x 4.10 x 2.43 59,2 58 Very Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good None 19.700.000 GIA  Xóa
Heart
0,27 4 Ly 16 G VS1 - Very Good Very Good None GIA 5360,4 20.200.000
794
Xem
round diamond Y8150911076H mcu Heart 0,27 4 Ly 16 G VS1 GIA - 4.16 x 4.33 x 2.61 60,4 53 Thin - Very Thick None Very Good Very Good None 20.200.000 GIA  Xóa
Heart
0,27 3 Ly 79 G VS1 - Very Good Very Good None GIA 5259,9 20.300.000
796
Xem
round diamond C5150911049C mco Heart 0,27 3 Ly 79 G VS1 GIA - 3.79 x 4.48 x 2.69 59,9 52 Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good None 20.300.000 GIA  Xóa
Heart
0,25 4 Ly 01 F VVS1 - Very Good Very Good None GIA 6453,3 20.800.000
814
Xem
round diamond R3150911006P ebu Heart 0,25 4 Ly 01 F VVS1 GIA - 4.01 x 4.35 x 2.32 53,3 64 Slightly Thick - Very Thick None Very Good Very Good None 20.800.000 GIA  Xóa
Heart
0,28 3 Ly 91 G VS1 - Very Good Very Good None GIA 5358,7 21.400.000
838
Xem
round diamond D5150911066Z eac Heart 0,28 3 Ly 91 G VS1 GIA - 3.91 x 4.46 x 2.62 58,7 53 Very Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good None 21.400.000 GIA  Xóa
Heart
0,30 4 Ly 11 G VS1 - Good Very Good None GIA 5555,4 21.800.000
854
Xem
round diamond V7151727521R enu Heart 0,30 4 Ly 11 G VS1 GIA - 4.11 x 4.73 x 2.62 55,4 55 Slightly Thick - Very Thick None Good Very Good None 21.800.000 GIA  Xóa
Heart
0,30 4 Ly 06 G VS1 - Good Very Good None GIA 5660,8 22.000.000
864
Xem
round diamond H1151341494R emn Heart 0,30 4 Ly 06 G VS1 GIA - 4.06 x 4.54 x 2.76 60,8 56 Thick - Extr. Thick None Good Very Good None 22.000.000 GIA  Xóa
Heart
0,29 3 Ly 9 G VS1 - Very Good Very Good None GIA 5859,7 22.300.000
876
Xem
round diamond G5150911045G emo Heart 0,29 3 Ly 9 G VS1 GIA - 3.90 x 4.44 x 2.65 59,7 58 Thick - Very Thick None Very Good Very Good None 22.300.000 GIA  Xóa
Heart
0,39 4 Ly 49 G VS1 - Very Good Good None GIA 5356,8 22.700.000
889
Xem
round diamond L1151151403W tbn Heart 0,39 4 Ly 49 G VS1 GIA - 4.49 x 5.16 x 2.93 56,8 53 Medium - Very Thick None Very Good Good None 22.700.000 GIA  Xóa
Heart
0,27 3 Ly 88 F VVS1 - Very Good Very Good None GIA 5359 22.800.000
894
Xem
round diamond N6150911056A eeu Heart 0,27 3 Ly 88 F VVS1 GIA - 3.88 x 4.40 x 2.59 59 53 Very Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good None 22.800.000 GIA  Xóa
Heart
0,27 3 Ly 73 F VVS1 - Very Good Excellent None GIA 5558,2 22.800.000
896
Xem
round diamond R5150911057K eeo Heart 0,27 3 Ly 73 F VVS1 GIA - 3.73 x 4.46 x 2.59 58,2 55 Very Thick - Extr. Thick None Very Good Excellent None 22.800.000 GIA  Xóa
Heart
0,32 3 Ly 88 G VS1 - Excellent Good None GIA 5560,5 23.000.000
902
Xem
round diamond M0150045057V eta Heart 0,32 3 Ly 88 G VS1 GIA - 3.88 x 4.72 x 2.86 60,5 55 None Excellent Good None 23.000.000 GIA  Xóa
Heart
0,31 4 Ly 07 G VS1 - Very Good Very Good None GIA 6058,7 23.100.000
904
Xem
round diamond B1150389508K etn Heart 0,31 4 Ly 07 G VS1 GIA - 4.07 x 4.52 x 2.65 58,7 60 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good None 23.100.000 GIA  Xóa
Heart
0,31 3 Ly 85 G VS1 - Excellent Very Good None GIA 5759,8 23.100.000
904
Xem
round diamond O6151341383B etn Heart 0,31 3 Ly 85 G VS1 GIA - 3.85 x 4.64 x 2.78 59,8 57 Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good None 23.100.000 GIA  Xóa
Heart
0,32 4 Ly 17 G VVS1 - Excellent Excellent None GIA 6155,5 23.100.000
906
Xem
round diamond Y1150389512V tan Heart 0,32 4 Ly 17 G VVS1 GIA - 4.17 x 4.90 x 2.72 55,5 61 Slightly Thick - Very Thick None Excellent Excellent None 23.100.000 GIA  Xóa
Heart
0,40 4 Ly 42 G VS1 - Excellent Very Good None GIA 6158 23.200.000
908
Xem
round diamond L7144388144F tam Heart 0,40 4 Ly 42 G VS1 GIA - 4.42 x 5.17 x 3.00 58 61 Slightly Thick - Very Thick None Excellent Very Good None 23.200.000 GIA  Xóa
Heart
0,40 5 Ly 28 G VS1 - Very Good Very Good None GIA 5652,6 23.300.000
912
Xem
round diamond J6140747281V tat Heart 0,40 5 Ly 28 G VS1 GIA - 5.28 x 4.98 x 2.62 52,6 56 Medium - Very Thick None Very Good Very Good None 23.300.000 GIA  Xóa
Heart
0,32 4 Ly 39 G VVS1 - Excellent Excellent None GIA 5855,2 23.300.000
912
Xem
round diamond M5151341456B tat Heart 0,32 4 Ly 39 G VVS1 GIA - 4.39 x 4.65 x 2.57 55,2 58 Medium - Very Thick None Excellent Excellent None 23.300.000 GIA  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 10     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Quan tâm Zalo OA Hưng Phát USA

Nhận các thông tin khuyến mãi hấp dẫn

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG
icon hotline