Kim Cương, tìm kiếm kim cương Hưng Phát USA

Trang chủ >> Tìm Kiếm Kim Cương
Tìm theo mã kim cương trong kho
455.340 viên Kim Cương cho quý khách lựa chọn
Xem video hướng dẫn
Hình Dáng
Shape
Round
round check diamond
Princess
Emerald
emerald check diamond
Radiant
radiant check diamond
Oval
oval check diamond
Pear
pear check diamond
Marquise
marquise check diamond
Heart
heart check diamond
Asscher
asscher check diamond
Cushion
cushion check diamond
Kích Thước
(Ly)
36 - 45
45 - 54
54 - 63
63 - 72
72 - 81
81 - 9
T - 90
Giá
Giá
Price
VND VND
Carat
Carat
Màu Sắc
Color
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
Nét Cắt
Cut
All
Tất Cả
Ideal
Lý Tưởng
Premium
Cao Cấp
Very Good
Rất Tốt
Good
Tôt
Fair
Khá
Độ Tinh Khiết
Clarity
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
Reports
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới

Kết quả: 13.608 Kim Cương

Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 454     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
So Sánh
Compare
Hình Dáng
Shape
Carat
Carat
Kích Thước
(Ly)
Màu Sắc
Color
Độ Tinh Khiết
Clarity
Nét Cắt
Cut
Độ Bóng
Polish
Đối Xứng
Symmetry
Phát Quang
Fluorescence
Kiểm Định
Report
Độ Rộng
Table
Độ Sâu
Depth
Giá(VND)
Price
Chi Tiết
Details

Kim cương Round,trọng lượng 0,30 carat (4 ly 24 ), màu sắc F, nét cắt Premium, độ tinh khiết VS1.

Round
0,30 4 Ly 24 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5862,9 16.800.000
700
Xem
round diamond Q4131218988U eom Round 0,30 4 Ly 24 F VS1 GIA Premium 4.24 x 4.27 x 2.68 62,9 58 None Excellent Excellent None 16.800.000 GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 0,30 carat (4 ly 24 ), màu sắc F, nét cắt Premium, độ tinh khiết VS1.

Round
0,30 4 Ly 24 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5762,8 16.800.000
700
Xem
round diamond K3131218989W eom Round 0,30 4 Ly 24 F VS1 GIA Premium 4.24 x 4.28 x 2.68 62,8 57 None Excellent Excellent None 16.800.000 GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 0,30 carat (4 ly 27 ), màu sắc F, nét cắt Premium, độ tinh khiết VS1.

Round
0,30 4 Ly 27 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5962 16.800.000
700
Xem
round diamond M0131679719J eom Round 0,30 4 Ly 27 F VS1 GIA Premium 4.27 x 4.30 x 2.66 62 59 None Excellent Excellent None 16.800.000 GIA  Xóa
Round
0,32 4 Ly 36 F VS1 Premium Very Good Excellent None GIA 5861,8 16.800.000
700
Xem
round diamond J5133972094A eom Round 0,32 4 Ly 36 F VS1 GIA Premium 4.36 x 4.38 x 2.70 61,8 58 Slightly Thick - Medium Very Good Excellent None 16.800.000 GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 0,30 carat (4 ly 27 ), màu sắc F, nét cắt Premium, độ tinh khiết VS1.

Round
0,30 4 Ly 27 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5762,9 16.800.000
700
Xem
round diamond Y4134460326B eom Round 0,30 4 Ly 27 F VS1 GIA Premium 4.27 x 4.30 x 2.69 62,9 57 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 16.800.000 GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 0,30 carat (4 ly 28 ), màu sắc F, nét cắt Ideal, độ tinh khiết VS1.

Round
0,30 4 Ly 28 F VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 5662,6 16.800.000
700
Xem
round diamond Y2134460327N eom Round 0,30 4 Ly 28 F VS1 GIA Ideal 4.28 x 4.31 x 2.69 62,6 56 Thin - Medium None Excellent Excellent None 16.800.000 GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 0,30 carat (4 ly 24 ), màu sắc F, nét cắt Premium, độ tinh khiết VS1.

Round
0,30 4 Ly 24 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5762,7 16.800.000
700
Xem
round diamond B2132598207Y eom Round 0,30 4 Ly 24 F VS1 GIA Premium 4.24 x 4.28 x 2.67 62,7 57 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 16.800.000 GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 0,30 carat (4 ly 25 ), màu sắc F, nét cắt Premium, độ tinh khiết VS1.

Round
0,30 4 Ly 25 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5762,8 16.800.000
700
Xem
round diamond W0129902669I eom Round 0,30 4 Ly 25 F VS1 GIA Premium 4.25 x 4.28 x 2.68 62,8 57 Thin - Medium None Excellent Excellent None 16.800.000 GIA  Xóa
Round
0,30 4 Ly 34 F VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6059,3 16.800.000
700
Xem
round diamond X4132038569Z eom Round 0,30 4 Ly 34 F VS1 GIA Very Good 4.34 x 4.35 x 2.58 59,3 60 Excellent Excellent None 16.800.000 GIA  Xóa
Round
0,30 4 Ly 25 F VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 5662,3 16.800.000
700
Xem
round diamond F5132578757B eom Round 0,30 4 Ly 25 F VS1 GIA Ideal 4.25 x 4.28 x 2.66 62,3 56 None Excellent Excellent None 16.800.000 GIA  Xóa
Round
0,30 4 Ly 34 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5860,2 16.800.000
700
Xem
round diamond H8132921760K eom Round 0,30 4 Ly 34 F VS1 GIA Premium 4.34 x 4.36 x 2.62 60,2 58 None Excellent Excellent None 16.800.000 GIA  Xóa
Round
0,30 4 Ly 28 F VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6160,7 16.800.000
700
Xem
round diamond C7133014161D eom Round 0,30 4 Ly 28 F VS1 GIA Very Good 4.28 x 4.31 x 2.61 60,7 61 None Excellent Excellent None 16.800.000 GIA  Xóa
Round
0,30 4 Ly 3 F VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6060,5 16.800.000
700
Xem
round diamond F5133210576F eom Round 0,30 4 Ly 3 F VS1 GIA Very Good 4.30 x 4.32 x 2.61 60,5 60 None Excellent Excellent None 16.800.000 GIA  Xóa
Round
0,30 4 Ly 25 F VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 5562,8 16.800.000
700
Xem
round diamond S3133428226K eom Round 0,30 4 Ly 25 F VS1 GIA Ideal 4.25 x 4.28 x 2.68 62,8 55 None Excellent Excellent None 16.800.000 GIA  Xóa
Round
0,30 4 Ly 34 F VS1 Premium Excellent Very Good None GIA 5760,1 16.800.000
700
Xem
round diamond C5132051030X eom Round 0,30 4 Ly 34 F VS1 GIA Premium 4.34 x 4.35 x 2.61 60,1 57 Medium - Slightly Thick None Excellent Very Good None 16.800.000 GIA  Xóa
Round
0,30 4 Ly 28 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5961 16.800.000
700
Xem
round diamond C3133428229X eom Round 0,30 4 Ly 28 F VS1 GIA Premium 4.28 x 4.31 x 2.62 61 59 None Excellent Excellent None 16.800.000 GIA  Xóa
Round
0,30 4 Ly 36 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5860,6 16.800.000
700
Xem
round diamond I4134552405G eom Round 0,30 4 Ly 36 F VS1 GIA Premium 4.36 x 4.39 x 2.65 60,6 58 Medium - Medium None Excellent Excellent None 16.800.000 GIA  Xóa
Round
0,30 4 Ly 34 F VS1 Ideal Excellent Very Good None GIA 5660,5 16.800.000
700
Xem
round diamond P0133424440P eom Round 0,30 4 Ly 34 F VS1 GIA Ideal 4.34 x 4.35 x 2.63 60,5 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Very Good None 16.800.000 GIA  Xóa
Round
0,30 4 Ly 24 F VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 5562,9 16.800.000
700
Xem
round diamond E1133977512C eom Round 0,30 4 Ly 24 F VS1 GIA Ideal 4.24 x 4.27 x 2.68 62,9 55 None Excellent Excellent None 16.800.000 GIA  Xóa
Round
0,30 4 Ly 23 F VS1 Good Excellent Excellent None GIA 5663,4 16.800.000
700
Xem
round diamond Q3130807830X eom Round 0,30 4 Ly 23 F VS1 GIA Good 4.23 x 4.26 x 2.69 63,4 56 Thin - Slightly Thick None Excellent Excellent None 16.800.000 GIA  Xóa
Round
0,30 4 Ly 29 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5761,1 16.800.000
700
Xem
round diamond Y3134422752K eom Round 0,30 4 Ly 29 F VS1 GIA Premium 4.29 x 4.32 x 2.63 61,1 57 None Excellent Excellent None 16.800.000 GIA  Xóa
Round
0,30 4 Ly 23 F VS1 Good Excellent Excellent None GIA 5663,6 16.800.000
700
Xem
round diamond W2134643372R eom Round 0,30 4 Ly 23 F VS1 GIA Good 4.23 x 4.26 x 2.70 63,6 56 None Excellent Excellent None 16.800.000 GIA  Xóa
Round
0,30 4 Ly 27 F VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6161,3 16.800.000
700
Xem
round diamond U3134643377D eom Round 0,30 4 Ly 27 F VS1 GIA Very Good 4.27 x 4.30 x 2.63 61,3 61 None Excellent Excellent None 16.800.000 GIA  Xóa
Round
0,24 3 Ly 94 F VVS1 Very Good Excellent Very Good None GIA 6061,2 16.800.000
700
Xem
round diamond E8114520107Y mtb Round 0,24 3 Ly 94 F VVS1 GIA Very Good 3.94 x 3.98 x 2.43 61,2 60 Excellent Very Good None 16.800.000 GIA  Xóa
Round
0,30 4 Ly 25 F VS1 Very Good Excellent Very Good None GIA 6161,9 16.800.000
700
Xem
round diamond B5132971714S eom Round 0,30 4 Ly 25 F VS1 GIA Very Good 4.25 x 4.31 x 2.65 61,9 61 Slightly Thick - Slightly Thick None Excellent Very Good None 16.800.000 GIA  Xóa
Round
0,30 4 Ly 29 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5961,4 16.800.000
700
Xem
round diamond Z5129173765I eom Round 0,30 4 Ly 29 F VS1 GIA Premium 4.29 x 4.31 x 2.64 61,4 59 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 16.800.000 GIA  Xóa
Round
0,30 4 Ly 25 F VS1 Good Excellent Excellent None GIA 5763 16.800.000
700
Xem
round diamond T7129398664J eom Round 0,30 4 Ly 25 F VS1 GIA Good 4.25 x 4.28 x 2.69 63 57 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 16.800.000 GIA  Xóa
Round
0,30 4 Ly 3 F VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6061,4 16.800.000
700
Xem
round diamond N2131062493T eom Round 0,30 4 Ly 3 F VS1 GIA Very Good 4.30 x 4.33 x 2.65 61,4 60 Thin - Slightly Thick Excellent Excellent None 16.800.000 GIA  Xóa
Round
0,30 4 Ly 31 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5762,1 16.800.000
700
Xem
round diamond L4133408801C eom Round 0,30 4 Ly 31 F VS1 GIA Premium 4.31 x 4.33 x 2.68 62,1 57 Excellent Excellent None 16.800.000 GIA  Xóa
Round
0,30 4 Ly 33 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5960,6 16.800.000
700
Xem
round diamond H6127781975V eom Round 0,30 4 Ly 33 F VS1 GIA Premium 4.33 x 4.36 x 2.64 60,6 59 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 16.800.000 GIA  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 454     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG