Kim Cương, tìm kiếm kim cương Hưng Phát USA

Trang chủ >> Tìm Kiếm Kim Cương
Tìm theo mã kim cương trong kho
517.149 viên Kim Cương cho quý khách lựa chọn
Xem video hướng dẫn
Hình Dáng
Shape
Round
round check diamond
Princess
Emerald
emerald check diamond
Radiant
radiant check diamond
Oval
oval check diamond
Pear
pear check diamond
Marquise
marquise check diamond
Heart
heart check diamond
Asscher
asscher check diamond
Cushion
cushion check diamond
Kích Thước
(Ly)
36 - 45
45 - 54
54 - 63
63 - 72
72 - 81
81 - 9
T - 90
Giá
Giá
Price
VND VND
Carat
Carat
Màu Sắc
Color
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
Nét Cắt
Cut
All
Tất Cả
Ideal
Lý Tưởng
Premium
Cao Cấp
Very Good
Rất Tốt
Good
Tôt
Fair
Khá
Độ Tinh Khiết
Clarity
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
Reports
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới

Kết quả: 15.830 Kim Cương

Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 528     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
So Sánh
Compare
Hình Dáng
Shape
Carat
Carat
Kích Thước
(Ly)
Màu Sắc
Color
Độ Tinh Khiết
Clarity
Nét Cắt
Cut
Độ Bóng
Polish
Đối Xứng
Symmetry
Phát Quang
Fluorescence
Kiểm Định
Report
Độ Rộng
Table
Độ Sâu
Depth
Giá(VND)
Price
Chi Tiết
Details

Kim cương Round,trọng lượng 0,30 carat (4 ly 18 ), màu sắc G, nét cắt Fair, độ tinh khiết VS1.

Round
0,30 4 Ly 18 G VS1 Fair Very Good Very Good None GIA 5664,6 15.000.000
625
Xem
round diamond I2131801735V ema Round 0,30 4 Ly 18 G VS1 GIA Fair 4.18 x 4.22 x 2.71 64,6 56 Slightly Thick - Thick None Very Good Very Good None 15.000.000 GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 0,30 carat (4 ly 32 ), màu sắc F, nét cắt Premium, độ tinh khiết VS1.

Round
0,30 4 Ly 32 F VS1 Premium Excellent Very Good None GIA 5860,5 15.000.000
625
Xem
round diamond C1134842960O ema Round 0,30 4 Ly 32 F VS1 GIA Premium 4.32 x 4.35 x 2.62 60,5 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Very Good None 15.000.000 GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 0,30 carat (4 ly 25 ), màu sắc F, nét cắt Premium, độ tinh khiết VS1.

Round
0,30 4 Ly 25 F VS1 Premium Excellent Very Good None GIA 5862,4 15.000.000
625
Xem
round diamond P2130527646W ema Round 0,30 4 Ly 25 F VS1 GIA Premium 4.25 x 4.30 x 2.67 62,4 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Very Good None 15.000.000 GIA  Xóa
Round
0,22 3 Ly 84 F VVS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 5662,1 15.000.000
625
Xem
round diamond Q870240944A ema Round 0,22 3 Ly 84 F VVS1 GIA Ideal 3.84 x 3.86 x 2.39 62,1 56 Slightly Thick - Slightly Thick None Excellent Excellent None 15.000.000 GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 0,30 carat (4 ly 14 ), màu sắc G, nét cắt Fair, độ tinh khiết VS1.

Round
0,30 4 Ly 14 G VS1 Fair Very Good Very Good None GIA 5664,6 15.000.000
625
Xem
round diamond B2129636153M ema Round 0,30 4 Ly 14 G VS1 GIA Fair 4.14 x 4.20 x 2.70 64,6 56 Medium - Thick None Very Good Very Good None 15.000.000 GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 0,30 carat (4 ly 26 ), màu sắc F, nét cắt Premium, độ tinh khiết VS1.

Round
0,30 4 Ly 26 F VS1 Premium Excellent Very Good None GIA 5762,1 15.000.000
625
Xem
round diamond S5133077740I ema Round 0,30 4 Ly 26 F VS1 GIA Premium 4.26 x 4.29 x 2.65 62,1 57 Thin - Slightly Thick None Excellent Very Good None 15.000.000 GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 0,30 carat (4 ly 27 ), màu sắc G, nét cắt Premium, độ tinh khiết VS1.

Round
0,30 4 Ly 27 G VS1 Premium Excellent Very Good None GIA 5761,5 15.000.000
625
Xem
round diamond L0140970135G ema Round 0,30 4 Ly 27 G VS1 GIA Premium 4.27 x 4.31 x 2.64 61,5 57 Slightly Thick - Slightly Thick None Excellent Very Good None 15.000.000 GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 0,30 carat (4 ly 26 ), màu sắc G, nét cắt Ideal, độ tinh khiết VS1.

Round
0,30 4 Ly 26 G VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 5662,8 15.000.000
625
Xem
round diamond V3137027324I ema Round 0,30 4 Ly 26 G VS1 GIA Ideal 4.26 x 4.29 x 2.69 62,8 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 15.000.000 GIA  Xóa
Round
0,30 4 Ly 16 F VS1 Fair Excellent Very Good None GIA 5764,3 15.000.000
625
Xem
round diamond S8136169955R ema Round 0,30 4 Ly 16 F VS1 GIA Fair 4.16 x 4.23 x 2.70 64,3 57 Medium - Slightly Thick None Excellent Very Good None 15.000.000 GIA  Xóa
Round
0,30 4 Ly 16 G VS1 Fair Excellent Very Good None GIA 5564,6 15.000.000
625
Xem
round diamond G4136169963P ema Round 0,30 4 Ly 16 G VS1 GIA Fair 4.16 x 4.23 x 2.71 64,6 55 Medium - Thick None Excellent Very Good None 15.000.000 GIA  Xóa
Round
0,30 4 Ly 22 F VS1 Fair Excellent Very Good None GIA 5664,5 15.000.000
625
Xem
round diamond M6140437968L ema Round 0,30 4 Ly 22 F VS1 GIA Fair 4.22 x 4.23 x 2.72 64,5 56 Slightly Thick - Thick None Excellent Very Good None 15.000.000 GIA  Xóa
Round
0,30 4 Ly 17 F VS1 Good Excellent Excellent None GIA 5963,9 15.000.000
625
Xem
round diamond D1140577316J ema Round 0,30 4 Ly 17 F VS1 GIA Good 4.17 x 4.19 x 2.67 63,9 59 Medium - Thick None Excellent Excellent None 15.000.000 GIA  Xóa
Round
0,30 4 Ly 19 G VS1 Fair Excellent Very Good None GIA 5864 15.000.000
625
Xem
round diamond V4140577339R ema Round 0,30 4 Ly 19 G VS1 GIA Fair 4.19 x 4.21 x 2.69 64 58 Thin - Thick None Excellent Very Good None 15.000.000 GIA  Xóa
Round
0,30 4 Ly 21 G VS1 Good Excellent Very Good None GIA 5763,5 15.000.000
625
Xem
round diamond M2140577344X ema Round 0,30 4 Ly 21 G VS1 GIA Good 4.21 x 4.25 x 2.69 63,5 57 Medium - Thick None Excellent Very Good None 15.000.000 GIA  Xóa
Round
0,30 4 Ly 22 G VS1 Premium Excellent Very Good None GIA 5762,6 15.000.000
625
Xem
round diamond Q8140577345V ema Round 0,30 4 Ly 22 G VS1 GIA Premium 4.22 x 4.23 x 2.65 62,6 57 Slightly Thick - Thick None Excellent Very Good None 15.000.000 GIA  Xóa
Round
0,30 4 Ly 18 F VS1 Fair Excellent Very Good None GIA 5864,5 15.000.000
625
Xem
round diamond Q4140577317D ema Round 0,30 4 Ly 18 F VS1 GIA Fair 4.18 x 4.21 x 2.71 64,5 58 Medium - Thick None Excellent Very Good None 15.000.000 GIA  Xóa
Round
0,30 4 Ly 21 F VS1 Good Excellent Very Good None GIA 5763,1 15.000.000
625
Xem
round diamond B4140577323A ema Round 0,30 4 Ly 21 F VS1 GIA Good 4.21 x 4.24 x 2.67 63,1 57 Slightly Thick - Thick None Excellent Very Good None 15.000.000 GIA  Xóa
Round
0,30 4 Ly 22 F VS1 Good Very Good Very Good None GIA 5763,2 15.000.000
625
Xem
round diamond Y8140628840F ema Round 0,30 4 Ly 22 F VS1 GIA Good 4.22 x 4.27 x 2.68 63,2 57 Medium - Slightly Thick None Very Good Very Good None 15.000.000 GIA  Xóa
Round
0,30 4 Ly 17 G VS1 Good Excellent Very Good None GIA 5863,7 15.000.000
625
Xem
round diamond X6140628844R ema Round 0,30 4 Ly 17 G VS1 GIA Good 4.17 x 4.21 x 2.67 63,7 58 Thin - Thick None Excellent Very Good None 15.000.000 GIA  Xóa
Round
0,26 4 Ly 16 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5860,3 15.000.000
625
Xem
round diamond M5140856384A ema Round 0,26 4 Ly 16 F VS1 GIA Premium 4.16 x 4.18 x 2.51 60,3 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 15.000.000 GIA  Xóa
Round
0,30 4 Ly 19 G VS1 Fair Excellent Very Good None GIA 5564,1 15.000.000
625
Xem
round diamond M1136622398H ema Round 0,30 4 Ly 19 G VS1 GIA Fair 4.19 x 4.21 x 2.69 64,1 55 Slightly Thick - Thick None Excellent Very Good None 15.000.000 GIA  Xóa
Round
0,26 4 Ly 06 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5862,4 15.000.000
625
Xem
round diamond R4139055924L ema Round 0,26 4 Ly 06 F VS1 GIA Premium 4.06 x 4.08 x 2.54 62,4 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 15.000.000 GIA  Xóa
Round
0,30 4 Ly 2 F VS1 Fair Very Good Excellent None GIA 5664,7 15.000.000
625
Xem
round diamond S8140060337R ema Round 0,30 4 Ly 2 F VS1 GIA Fair 4.20 x 4.21 x 2.72 64,7 56 Slightly Thick - Thick None Very Good Excellent None 15.000.000 GIA  Xóa
Round
0,30 4 Ly 17 F VS1 Fair Very Good Very Good None GIA 5864 15.000.000
625
Xem
round diamond R8137278535C ema Round 0,30 4 Ly 17 F VS1 GIA Fair 4.17 x 4.21 x 2.68 64 58 Slightly Thick - Thick None Very Good Very Good None 15.000.000 GIA  Xóa
Round
0,30 4 Ly 16 F VS1 Fair Very Good Good None GIA 5564,1 15.000.000
625
Xem
round diamond V3138575789H ema Round 0,30 4 Ly 16 F VS1 GIA Fair 4.16 x 4.19 x 2.68 64,1 55 Slightly Thick - Thick None Very Good Good None 15.000.000 GIA  Xóa
Round
0,30 4 Ly 3 F VS1 Very Good Very Good Very Good None GIA 6060 15.000.000
625
Xem
round diamond P6133098666H ema Round 0,30 4 Ly 3 F VS1 GIA Very Good 4.30 x 4.34 x 2.59 60 60 Medium - Slightly Thick None Very Good Very Good None 15.000.000 GIA  Xóa
Round
0,30 4 Ly 18 G VS1 Fair Excellent Very Good None GIA 5664,5 15.000.000
625
Xem
round diamond G8139619664J ema Round 0,30 4 Ly 18 G VS1 GIA Fair 4.18 x 4.21 x 2.71 64,5 56 Slightly Thick - Thick None Excellent Very Good None 15.000.000 GIA  Xóa
Round
0,30 4 Ly 17 G VS1 Fair Excellent Very Good None GIA 5864 15.000.000
625
Xem
round diamond T6133989277P ema Round 0,30 4 Ly 17 G VS1 GIA Fair 4.17 x 4.23 x 2.69 64 58 Medium - Thick None Excellent Very Good None 15.000.000 GIA  Xóa
Round
0,30 4 Ly 33 G VS1 Premium Very Good Very Good None GIA 5760,4 15.000.000
625
Xem
round diamond G0133989281N ema Round 0,30 4 Ly 33 G VS1 GIA Premium 4.33 x 4.34 x 2.62 60,4 57 Medium - Slightly Thick None Very Good Very Good None 15.000.000 GIA  Xóa
Round
0,30 4 Ly 15 G VVS1 Fair Excellent Very Good None GIA 5564,4 15.000.000
625
Xem
round diamond Z1137392346V ema Round 0,30 4 Ly 15 G VVS1 GIA Fair 4.15 x 4.22 x 2.69 64,4 55 Slightly Thick - Thick None Excellent Very Good None 15.000.000 GIA  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 528     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Quan tâm Zalo OA Hưng Phát USA

Nhận các thông tin khuyến mãi hấp dẫn

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG