Kim Cương, tìm kiếm kim cương Hưng Phát USA

Trang chủ >> Tìm Kiếm Kim Cương
Tìm theo mã kim cương trong kho
502.745 viên Kim Cương cho quý khách lựa chọn
Xem video hướng dẫn
Hình Dáng
Shape
Round
round check diamond
Princess
Emerald
emerald check diamond
Radiant
radiant check diamond
Oval
oval check diamond
Pear
pear check diamond
Marquise
marquise check diamond
Heart
heart check diamond
Asscher
asscher check diamond
Cushion
cushion check diamond
Kích Thước
(Ly)
36 - 45
45 - 54
54 - 63
63 - 72
72 - 81
81 - 9
T - 90
Giá
Giá
Price
VND VND
Carat
Carat
Màu Sắc
Color
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
Nét Cắt
Cut
All
Tất Cả
Ideal
Lý Tưởng
Premium
Cao Cấp
Very Good
Rất Tốt
Good
Tôt
Fair
Khá
Độ Tinh Khiết
Clarity
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
Reports
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới

Kết quả: 12.709 Kim Cương

Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 430 của 430     << Đầu tiên 426 427 428 429 430 Cuối cùng
So Sánh
Compare
Hình Dáng
Shape
Carat
Carat
Kích Thước
(Ly)
Màu Sắc
Color
Độ Tinh Khiết
Clarity
Nét Cắt
Cut
Độ Bóng
Polish
Đối Xứng
Symmetry
Phát Quang
Fluorescence
Kiểm Định
Report
Độ Rộng
Table
Độ Sâu
Depth
Giá(VND)
Price
Chi Tiết
Details

Kim cương Round,trọng lượng 4,01 carat (10 ly 03 ), màu sắc F, nét cắt Premium, độ tinh khiết VS1.

Round
4,01 10 Ly 03 F VS1 Premium Very Good Excellent None GIA 5962,9

Liên hệ
1900 75 75 18

191762
Xem
round diamond R6115536259M ahtman Round 4,01 10 Ly 03 F VS1 GIA Premium 10.03 x 10.12 x 6.34 62,9 59 Medium - Slightly Thick None Very Good Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 5,03 carat (10 ly 95 ), màu sắc G, nét cắt Very Good, độ tinh khiết VS1.

Round
5,03 10 Ly 95 G VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6061,8

Liên hệ
1900 75 75 18

192871
Xem
round diamond B5148060774M ahmetb Round 5,03 10 Ly 95 G VS1 GIA Very Good 10.95 x 11.02 x 6.79 61,8 60 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 4,38 carat (10 ly 45 ), màu sắc F, nét cắt Premium, độ tinh khiết VS1.

Round
4,38 10 Ly 45 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5861,8

Liên hệ
1900 75 75 18

194341
Xem
round diamond J8136980010E ahutmt Round 4,38 10 Ly 45 F VS1 GIA Premium 10.45 x 10.49 x 6.47 61,8 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
4,81 10 Ly 79 G VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5761,7

Liên hệ
1900 75 75 18

197007
Xem
round diamond G0145637244R ahhctt Round 4,81 10 Ly 79 G VVS1 GIA Premium 10.79 x 10.85 x 6.67 61,7 57 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 4,63 carat (11 ly 02 ), màu sắc F, nét cắt Very Good, độ tinh khiết VS1.

Round
4,63 11 Ly 02 F VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6058,4

Liên hệ
1900 75 75 18

206653
Xem
round diamond H0147641719F autamb Round 4,63 11 Ly 02 F VS1 GIA Very Good 11.02 x 11.04 x 6.45 58,4 60 Thin - Thin None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 5,03 carat (10 ly 92 ), màu sắc G, nét cắt Premium, độ tinh khiết VS1.

Round
5,03 10 Ly 92 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5962

Liên hệ
1900 75 75 18

208845
Xem
round diamond N1146144661F aobbmc Round 5,03 10 Ly 92 G VS1 GIA Premium 10.92 x 10.97 x 6.79 62 59 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 5,03 carat (10 ly 92 ), màu sắc G, nét cắt Premium, độ tinh khiết VS1.

Round
5,03 10 Ly 92 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5962

Liên hệ
1900 75 75 18

208845
Xem
round diamond M8114788870T aobbmc Round 5,03 10 Ly 92 G VS1 GIA Premium 10.92 x 10.97 x 6.79 62 59 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 5,15 carat (11 ly 20 ), màu sắc G, nét cắt Premium, độ tinh khiết VS1.

Round
5,15 11 Ly 2 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5860,2

Liên hệ
1900 75 75 18

212209
Xem
round diamond Q6148315186G aucomo Round 5,15 11 Ly 2 G VS1 GIA Premium 11.20 x 11.26 x 6.75 60,2 58 Medium - Medium None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
5,01 10 Ly 69 F VS1 Good Excellent Excellent None GIA 6163,8

Liên hệ
1900 75 75 18

213431
Xem
round diamond Z7132755464M aomccn Round 5,01 10 Ly 69 F VS1 GIA Good 10.69 x 10.78 x 6.84 63,8 61 Medium - Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
5,02 10 Ly 85 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5762,5

Liên hệ
1900 75 75 18

214197
Xem
round diamond H1132851248F aoatnm Round 5,02 10 Ly 85 F VS1 GIA Premium 10.85 x 10.91 x 6.81 62,5 57 Slightly Thick - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
5,11 10 Ly 92 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5862,4

Liên hệ
1900 75 75 18

218038
Xem
round diamond C8147271348Y aoeuuo Round 5,11 10 Ly 92 F VS1 GIA Premium 10.92 x 10.96 x 6.82 62,4 58 Slightly Thick - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
5,02 11 Ly 02 F VS1 Ideal Excellent Very Good None GIA 5660,5

Liên hệ
1900 75 75 18

241264
Xem
round diamond A3146030558D nbucoh Round 5,02 11 Ly 02 F VS1 GIA Ideal 11.02 x 11.11 x 6.69 60,5 56 Very Thin - Thick None Excellent Very Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
5,02 10 Ly 83 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5862,9

Liên hệ
1900 75 75 18

247665
Xem
round diamond V5147534429Z nbcooh Round 5,02 10 Ly 83 F VS1 GIA Premium 10.83 x 10.93 x 6.85 62,9 58 Thin - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
5,02 11 Ly 28 F VVS1 Fair Very Good Very Good None GIA 6557,9

Liên hệ
1900 75 75 18

256221
Xem
round diamond D7121039021G nnboob Round 5,02 11 Ly 28 F VVS1 GIA Fair 11.28 x 11.37 x 6.56 57,9 65 Thin - Thin Very Small Very Good Very Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
5,02 11 Ly 06 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5960

Liên hệ
1900 75 75 18

271943
Xem
round diamond G4135860697T nmeeme Round 5,02 11 Ly 06 F VS1 GIA Premium 11.06 x 11.12 x 6.66 60 59 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
6,01 11 Ly 62 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5862

Liên hệ
1900 75 75 18

291190
Xem
round diamond D0146921721J ntabnh Round 6,01 11 Ly 62 G VS1 GIA Premium 11.62 x 11.67 x 7.22 62 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
6,28 11 Ly 91 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5960,6

Liên hệ
1900 75 75 18

295938
Xem
round diamond C7134962051O nttaac Round 6,28 11 Ly 91 F VS1 GIA Premium 11.91 x 12.00 x 7.24 60,6 59 Thin - Medium None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
5,30 11 Ly 02 F VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5762,7

Liên hệ
1900 75 75 18

326428
Xem
round diamond J2146618842L nuhhme Round 5,30 11 Ly 02 F VVS1 GIA Premium 11.02 x 11.08 x 6.93 62,7 57 Slightly Thick - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
5,01 10 Ly 85 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5862,9

Liên hệ
1900 75 75 18

334017
Xem
round diamond N8148465899W nombht Round 5,01 10 Ly 85 F VS1 GIA Premium 10.85 x 10.89 x 6.84 62,9 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
5,13 10 Ly 98 F VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5862,2

Liên hệ
1900 75 75 18

337598
Xem
round diamond G1148523398K nohabb Round 5,13 10 Ly 98 F VVS1 GIA Premium 10.98 x 11.00 x 6.83 62,2 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
7,01 12 Ly 44 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5959,8

Liên hệ
1900 75 75 18

344577
Xem
round diamond S4148448696Y ncubec Round 7,01 12 Ly 44 F VS1 GIA Premium 12.44 x 12.49 x 7.45 59,8 59 Thin - Medium None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
7,02 12 Ly 47 G VVS1 Good Very Good Very Good None GIA 6358,8

Liên hệ
1900 75 75 18

363391
Xem
round diamond B854495799T mamnho Round 7,02 12 Ly 47 G VVS1 GIA Good 12.47 x 12.54 x 7.35 58,8 63 Thin - Medium Very Small Very Good Very Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
7,26 12 Ly 25 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5762,6

Liên hệ
1900 75 75 18

387219
Xem
round diamond D8142354603P mnoatn Round 7,26 12 Ly 25 F VS1 GIA Premium 12.25 x 12.32 x 7.69 62,6 57 Slightly Thick - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
8,02 12 Ly 71 F VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 5662,6

Liên hệ
1900 75 75 18

526309
Xem
round diamond A4136479254S etmuat Round 8,02 12 Ly 71 F VS1 GIA Ideal 12.71 x 12.76 x 7.97 62,6 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
7,08 12 Ly 25 F VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5861,9

Liên hệ
1900 75 75 18

579419
Xem
round diamond Z2147534430O ecabmm Round 7,08 12 Ly 25 F VVS1 GIA Premium 12.25 x 12.32 x 7.61 61,9 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
9,55 13 Ly 74 G VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5760,1

Liên hệ
1900 75 75 18

623570
Xem
round diamond E5148465859Q tnoeec Round 9,55 13 Ly 74 G VVS1 GIA Premium 13.74 x 13.84 x 8.29 60,1 57 Thin - Medium None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 430 của 430     << Đầu tiên 426 427 428 429 430 Cuối cùng
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Quan tâm Zalo OA Hưng Phát USA

Nhận các thông tin khuyến mãi hấp dẫn

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG