Kim Cương, tìm kiếm kim cương Hưng Phát USA

Trang chủ >> Tìm Kiếm Kim Cương
Tìm theo mã kim cương trong kho
468.997 viên Kim Cương cho quý khách lựa chọn
Xem video hướng dẫn
Hình Dáng
Shape
Round
round check diamond
Princess
Emerald
emerald check diamond
Radiant
radiant check diamond
Oval
oval check diamond
Pear
pear check diamond
Marquise
marquise check diamond
Heart
heart check diamond
Asscher
asscher check diamond
Cushion
cushion check diamond
Kích Thước
(Ly)
36 - 45
45 - 54
54 - 63
63 - 72
72 - 81
81 - 9
T - 90
Giá
Giá
Price
VND VND
Carat
Carat
Màu Sắc
Color
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
Nét Cắt
Cut
All
Tất Cả
Ideal
Lý Tưởng
Premium
Cao Cấp
Very Good
Rất Tốt
Good
Tôt
Fair
Khá
Độ Tinh Khiết
Clarity
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
Reports
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới

Kết quả: 11.884 Kim Cương

Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 4 của 397     << Đầu tiên 2 3 4 5 6 Cuối cùng >>
So Sánh
Compare
Hình Dáng
Shape
Carat
Carat
Kích Thước
(Ly)
Màu Sắc
Color
Độ Tinh Khiết
Clarity
Nét Cắt
Cut
Độ Bóng
Polish
Đối Xứng
Symmetry
Phát Quang
Fluorescence
Kiểm Định
Report
Độ Rộng
Table
Độ Sâu
Depth
Giá(VND)
Price
Chi Tiết
Details

Kim cương Round,trọng lượng 0,31 carat (4 ly 31 ), màu sắc G, nét cắt Ideal, độ tinh khiết VVS1.

Round
0,31 4 Ly 31 G VVS1 Ideal Excellent Very Good None GIA 5662,7 16.900.000
661
Xem
round diamond W7151478872E eth Round 0,31 4 Ly 31 G VVS1 GIA Ideal 4.31 x 4.34 x 2.71 62,7 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Very Good None 16.900.000 GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 0,31 carat (4 ly 31 ), màu sắc F, nét cắt Premium, độ tinh khiết VS1.

Round
0,31 4 Ly 31 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5762,5 16.900.000
661
Xem
round diamond C4151504472Y eth Round 0,31 4 Ly 31 F VS1 GIA Premium 4.31 x 4.33 x 2.70 62,5 57 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 16.900.000 GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 0,31 carat (4 ly 32 ), màu sắc F, nét cắt Ideal, độ tinh khiết VS1.

Round
0,31 4 Ly 32 F VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 5562,4 16.900.000
661
Xem
round diamond C3151902825W eth Round 0,31 4 Ly 32 F VS1 GIA Ideal 4.32 x 4.35 x 2.70 62,4 55 Slightly Thick - Slightly Thick None Excellent Excellent None 16.900.000 GIA  Xóa
Round
0,32 4 Ly 35 G VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 5562,4 16.900.000
661
Xem
round diamond B1150825099J eth Round 0,32 4 Ly 35 G VS1 GIA Ideal 4.35 x 4.38 x 2.72 62,4 55 Slightly Thick - Slightly Thick None Excellent Excellent None 16.900.000 GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 0,31 carat (4 ly 31 ), màu sắc F, nét cắt Premium, độ tinh khiết VS1.

Round
0,31 4 Ly 31 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5862,7 16.900.000
661
Xem
round diamond O3151707164V eth Round 0,31 4 Ly 31 F VS1 GIA Premium 4.31 x 4.34 x 2.71 62,7 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 16.900.000 GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 0,25 carat (4 ly 04 ), màu sắc G, nét cắt Ideal, độ tinh khiết VS1.

Round
0,25 4 Ly 04 G VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 5662,2 16.900.000
662
Xem
round diamond A8151790802N mma Round 0,25 4 Ly 04 G VS1 GIA Ideal 4.04 x 4.07 x 2.53 62,2 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 16.900.000 GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 0,25 carat (4 ly 09 ), màu sắc G, nét cắt Premium, độ tinh khiết VS1.

Round
0,25 4 Ly 09 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5960,7 16.900.000
662
Xem
round diamond K7151791891U mma Round 0,25 4 Ly 09 G VS1 GIA Premium 4.09 x 4.12 x 2.49 60,7 59 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 16.900.000 GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 0,25 carat (4 ly 07 ), màu sắc G, nét cắt Premium, độ tinh khiết VS1.

Round
0,25 4 Ly 07 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5961,3 16.900.000
662
Xem
round diamond X0151933663G mma Round 0,25 4 Ly 07 G VS1 GIA Premium 4.07 x 4.09 x 2.50 61,3 59 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 16.900.000 GIA  Xóa
Round
0,25 4 Ly 04 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5962,5 16.900.000
662
Xem
round diamond K8151791550N mma Round 0,25 4 Ly 04 G VS1 GIA Premium 4.04 x 4.07 x 2.54 62,5 59 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 16.900.000 GIA  Xóa
Round
0,32 4 Ly 42 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5961,2 16.900.000
663
Xem
round diamond W1148889960E etu Round 0,32 4 Ly 42 F VS1 GIA Premium 4.42 x 4.45 x 2.72 61,2 59 Thin - Medium None Excellent Excellent None 16.900.000 GIA  Xóa
Round
0,32 4 Ly 43 F VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6060,7 16.900.000
663
Xem
round diamond W3151465643Q etu Round 0,32 4 Ly 43 F VS1 GIA Very Good 4.43 x 4.45 x 2.70 60,7 60 Thin - Medium None Excellent Excellent None 16.900.000 GIA  Xóa
Round
0,32 4 Ly 37 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5862,8 16.900.000
663
Xem
round diamond B5151465552I etu Round 0,32 4 Ly 37 F VS1 GIA Premium 4.37 x 4.39 x 2.75 62,8 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 16.900.000 GIA  Xóa
Round
0,30 4 Ly 31 F VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 5662,8 16.900.000
663
Xem
round diamond E6126697302W etu Round 0,30 4 Ly 31 F VS1 GIA Ideal 4.31 x 4.32 x 2.71 62,8 56 Thin - Medium None Excellent Excellent None 16.900.000 GIA  Xóa
Round
0,32 4 Ly 41 F VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 5662,4 16.900.000
663
Xem
round diamond Z6151465777X etu Round 0,32 4 Ly 41 F VS1 GIA Ideal 4.41 x 4.43 x 2.76 62,4 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 16.900.000 GIA  Xóa
Round
0,30 4 Ly 27 F VS1 Good Excellent Excellent None GIA 5763 16.900.000
663
Xem
round diamond H2150542607B etu Round 0,30 4 Ly 27 F VS1 GIA Good 4.27 x 4.29 x 2.70 63 57 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 16.900.000 GIA  Xóa
Round
0,32 4 Ly 39 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5862 16.900.000
663
Xem
round diamond L7151465580M etu Round 0,32 4 Ly 39 F VS1 GIA Premium 4.39 x 4.41 x 2.73 62 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 16.900.000 GIA  Xóa
Round
0,32 4 Ly 42 F VS1 Very Good Good Very Good None GIA 6259,9 16.900.000
663
Xem
round diamond U4142578939Y etu Round 0,32 4 Ly 42 F VS1 GIA Very Good 4.42 x 4.46 x 2.66 59,9 62 Medium - Thick None Good Very Good None 16.900.000 GIA  Xóa
Round
0,30 4 Ly 3 G VVS1 Very Good Excellent Very Good None GIA 6060,8 16.900.000
663
Xem
round diamond W8147328935M etu Round 0,30 4 Ly 3 G VVS1 GIA Very Good 4.30 x 4.33 x 2.63 60,8 60 Medium - Slightly Thick None Excellent Very Good None 16.900.000 GIA  Xóa
Round
0,32 4 Ly 41 F VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6060,3 16.900.000
663
Xem
round diamond T3151465719X etu Round 0,32 4 Ly 41 F VS1 GIA Very Good 4.41 x 4.44 x 2.67 60,3 60 Thin - Medium None Excellent Excellent None 16.900.000 GIA  Xóa
Round
0,26 4 Ly 07 F VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5862,3 16.900.000
663
Xem
round diamond Y7150254041G etu Round 0,26 4 Ly 07 F VVS1 GIA Premium 4.07 x 4.10 x 2.54 62,3 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 16.900.000 GIA  Xóa
Round
0,23 3 Ly 91 F VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 5662,5 16.900.000
664
Xem
round diamond R3150445188E mmn Round 0,23 3 Ly 91 F VS1 GIA Ideal 3.91 x 3.95 x 2.46 62,5 56 Thin - Slightly Thick None Excellent Excellent None 16.900.000 GIA  Xóa
Round
0,27 4 Ly 14 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5762,2 16.900.000
664
Xem
round diamond T6102393544S eto Round 0,27 4 Ly 14 F VS1 GIA Premium 4.14 x 4.15 x 2.58 62,2 57 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 16.900.000 GIA  Xóa
Round
0,23 3 Ly 89 F VS1 Good Excellent Excellent None GIA 5663,1 16.900.000
664
Xem
round diamond E8143753494A mmn Round 0,23 3 Ly 89 F VS1 GIA Good 3.89 x 3.92 x 2.46 63,1 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 16.900.000 GIA  Xóa
Round
0,23 3 Ly 92 F VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 5662,7 16.900.000
664
Xem
round diamond P5148569743Q mmn Round 0,23 3 Ly 92 F VS1 GIA Ideal 3.92 x 3.94 x 2.46 62,7 56 Thin - Medium None Excellent Excellent None 16.900.000 GIA  Xóa
Round
0,23 3 Ly 88 F VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 5662,8 16.900.000
664
Xem
round diamond D1150445238V mmn Round 0,23 3 Ly 88 F VS1 GIA Ideal 3.88 x 3.91 x 2.45 62,8 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 16.900.000 GIA  Xóa
Round
0,23 3 Ly 89 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5762,5 16.900.000
664
Xem
round diamond E5150445244W mmn Round 0,23 3 Ly 89 F VS1 GIA Premium 3.89 x 3.92 x 2.44 62,5 57 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 16.900.000 GIA  Xóa
Round
0,23 3 Ly 93 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5862,7 16.900.000
664
Xem
round diamond W2150445256W mmn Round 0,23 3 Ly 93 F VS1 GIA Premium 3.93 x 3.95 x 2.47 62,7 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 16.900.000 GIA  Xóa
Round
0,23 3 Ly 93 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5960,5 16.900.000
664
Xem
round diamond V3150445260V mmn Round 0,23 3 Ly 93 F VS1 GIA Premium 3.93 x 3.96 x 2.39 60,5 59 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 16.900.000 GIA  Xóa
Round
0,23 3 Ly 93 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5861,3 16.900.000
664
Xem
round diamond E6150445267I mmn Round 0,23 3 Ly 93 F VS1 GIA Premium 3.93 x 3.94 x 2.41 61,3 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 16.900.000 GIA  Xóa
Round
0,23 3 Ly 9 F VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 5562,8 16.900.000
664
Xem
round diamond T2147062723G mmn Round 0,23 3 Ly 9 F VS1 GIA Ideal 3.90 x 3.92 x 2.45 62,8 55 Medium - Medium None Excellent Excellent None 16.900.000 GIA  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 4 của 397     << Đầu tiên 2 3 4 5 6 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Quan tâm Zalo OA Hưng Phát USA

Nhận các thông tin khuyến mãi hấp dẫn

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG
icon hotline