Kim Cương, tìm kiếm kim cương Hưng Phát USA

Trang chủ >> Tìm Kiếm Kim Cương
Tìm theo mã kim cương trong kho
468.997 viên Kim Cương cho quý khách lựa chọn
Xem video hướng dẫn
Hình Dáng
Shape
Round
round check diamond
Princess
Emerald
emerald check diamond
Radiant
radiant check diamond
Oval
oval check diamond
Pear
pear check diamond
Marquise
marquise check diamond
Heart
heart check diamond
Asscher
asscher check diamond
Cushion
cushion check diamond
Kích Thước
(Ly)
36 - 45
45 - 54
54 - 63
63 - 72
72 - 81
81 - 9
T - 90
Giá
Giá
Price
VND VND
Carat
Carat
Màu Sắc
Color
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
Nét Cắt
Cut
All
Tất Cả
Ideal
Lý Tưởng
Premium
Cao Cấp
Very Good
Rất Tốt
Good
Tôt
Fair
Khá
Độ Tinh Khiết
Clarity
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
Reports
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới

Kết quả: 11.884 Kim Cương

Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 119 của 397     << Đầu tiên 117 118 119 120 121 Cuối cùng >>
So Sánh
Compare
Hình Dáng
Shape
Carat
Carat
Kích Thước
(Ly)
Màu Sắc
Color
Độ Tinh Khiết
Clarity
Nét Cắt
Cut
Độ Bóng
Polish
Đối Xứng
Symmetry
Phát Quang
Fluorescence
Kiểm Định
Report
Độ Rộng
Table
Độ Sâu
Depth
Giá(VND)
Price
Chi Tiết
Details

Kim cương Round,trọng lượng 0,40 carat (4 ly 67 ), màu sắc G, nét cắt Ideal, độ tinh khiết VS1.

Round
0,40 4 Ly 67 G VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 5662,5 31.000.000
1214
Xem
round diamond K4151549648J hoh Round 0,40 4 Ly 67 G VS1 GIA Ideal 4.67 x 4.70 x 2.93 62,5 56 Slightly Thick - Slightly Thick None Excellent Excellent None 31.000.000 GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 0,33 carat (4 ly 45 ), màu sắc F, nét cắt Ideal, độ tinh khiết VVS1.

Round
0,33 4 Ly 45 F VVS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 5561,7 31.000.000
1214
Xem
round diamond M5128349154N hoh Round 0,33 4 Ly 45 F VVS1 GIA Ideal 4.45 x 4.47 x 2.75 61,7 55 Medium - Medium None Excellent Excellent None 31.000.000 GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 0,33 carat (4 ly 42 ), màu sắc F, nét cắt Ideal, độ tinh khiết VVS1.

Round
0,33 4 Ly 42 F VVS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 5662,4 31.000.000
1214
Xem
round diamond Y1130925312L hoh Round 0,33 4 Ly 42 F VVS1 GIA Ideal 4.42 x 4.44 x 2.76 62,4 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 31.000.000 GIA  Xóa
Round
0,45 4 Ly 92 F VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6160,2 31.000.000
1214
Xem
round diamond P1150343633T omu Round 0,45 4 Ly 92 F VS1 GIA Very Good 4.92 x 4.94 x 2.97 60,2 61 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 31.000.000 GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 0,40 carat (4 ly 65 ), màu sắc G, nét cắt Good, độ tinh khiết VS1.

Round
0,40 4 Ly 65 G VS1 Good Excellent Excellent None GIA 5663,1 31.000.000
1214
Xem
round diamond H7148489962V hoh Round 0,40 4 Ly 65 G VS1 GIA Good 4.65 x 4.69 x 2.95 63,1 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 31.000.000 GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 0,41 carat (4 ly 83 ), màu sắc G, nét cắt Premium, độ tinh khiết VS1.

Round
0,41 4 Ly 83 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5960,5 31.000.000
1214
Xem
round diamond S5151889152M hoh Round 0,41 4 Ly 83 G VS1 GIA Premium 4.83 x 4.85 x 2.93 60,5 59 Thin - Medium None Excellent Excellent None 31.000.000 GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 0,33 carat (4 ly 52 ), màu sắc F, nét cắt Premium, độ tinh khiết VVS1.

Round
0,33 4 Ly 52 F VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5859,9 31.000.000
1215
Xem
round diamond P5151952990O uoe Round 0,33 4 Ly 52 F VVS1 GIA Premium 4.52 x 4.54 x 2.71 59,9 58 Medium - Medium None Excellent Excellent None 31.000.000 GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 0,40 carat (4 ly 54 ), màu sắc F, nét cắt Fair, độ tinh khiết VVS1.

Round
0,40 4 Ly 54 F VVS1 Fair Excellent Very Good None GIA 5764,9 31.000.000
1215
Xem
round diamond C8150554947K omo Round 0,40 4 Ly 54 F VVS1 GIA Fair 4.54 x 4.59 x 2.96 64,9 57 Medium - Thick None Excellent Very Good None 31.000.000 GIA  Xóa
Round
0,45 4 Ly 91 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5962,2 31.000.000
1215
Xem
round diamond K2151479508C omo Round 0,45 4 Ly 91 F VS1 GIA Premium 4.91 x 4.92 x 3.06 62,2 59 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 31.000.000 GIA  Xóa
Round
0,50 4 Ly 89 G VS1 Fair Excellent Very Good None GIA 6264,6 31.000.000
1215
Xem
round diamond W5149016213S uoe Round 0,50 4 Ly 89 G VS1 GIA Fair 4.89 x 4.95 x 3.18 64,6 62 Thick - Very Thick None Excellent Very Good None 31.000.000 GIA  Xóa
Round
0,37 4 Ly 6 F VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5862 31.000.000
1215
Xem
round diamond T1151030441T omo Round 0,37 4 Ly 6 F VVS1 GIA Premium 4.60 x 4.63 x 2.86 62 58 Thin - Medium None Excellent Excellent None 31.000.000 GIA  Xóa
Round
0,33 4 Ly 49 F VVS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6059,9 31.000.000
1215
Xem
round diamond Y8149681698B uoe Round 0,33 4 Ly 49 F VVS1 GIA Very Good 4.49 x 4.51 x 2.70 59,9 60 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 31.000.000 GIA  Xóa
Round
0,45 4 Ly 88 F VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6061,8 31.000.000
1215
Xem
round diamond T7151592003N omo Round 0,45 4 Ly 88 F VS1 GIA Very Good 4.88 x 4.90 x 3.02 61,8 60 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 31.000.000 GIA  Xóa
Round
0,45 4 Ly 86 F VS1 Good Excellent Excellent None GIA 5563,3 31.000.000
1215
Xem
round diamond K4149267235J omo Round 0,45 4 Ly 86 F VS1 GIA Good 4.86 x 4.89 x 3.09 63,3 55 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 31.000.000 GIA  Xóa
Round
0,45 4 Ly 93 F VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6061,7 31.000.000
1215
Xem
round diamond J0151484255X omo Round 0,45 4 Ly 93 F VS1 GIA Very Good 4.93 x 4.95 x 3.04 61,7 60 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 31.000.000 GIA  Xóa
Round
0,45 4 Ly 87 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5762,7 31.000.000
1215
Xem
round diamond W7151480259B omo Round 0,45 4 Ly 87 F VS1 GIA Premium 4.87 x 4.90 x 3.06 62,7 57 Thin - Medium None Excellent Excellent None 31.000.000 GIA  Xóa
Round
0,37 4 Ly 59 F VVS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 5562,6 31.000.000
1217
Xem
round diamond J1151035489N omc Round 0,37 4 Ly 59 F VVS1 GIA Ideal 4.59 x 4.62 x 2.89 62,6 55 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 31.000.000 GIA  Xóa
Round
0,41 4 Ly 72 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5862,7 31.000.000
1217
Xem
round diamond N894190301Y omc Round 0,41 4 Ly 72 G VS1 GIA Premium 4.72 x 4.75 x 2.97 62,7 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 31.000.000 GIA  Xóa
Round
0,36 4 Ly 53 G VVS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 5562,5 31.000.000
1217
Xem
round diamond I4129238359F omc Round 0,36 4 Ly 53 G VVS1 GIA Ideal 4.53 x 4.56 x 2.84 62,5 55 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 31.000.000 GIA  Xóa
Round
0,50 4 Ly 78 G VS1 Fair Very Good Good None GIA 5866,4 31.000.000
1217
Xem
round diamond C2135163001S uot Round 0,50 4 Ly 78 G VS1 GIA Fair 4.78 x 4.85 x 3.20 66,4 58 Thick - Very Thick None Very Good Good None 31.000.000 GIA  Xóa
Round
0,37 4 Ly 57 F VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5762,6 31.000.000
1217
Xem
round diamond K2151946779D omc Round 0,37 4 Ly 57 F VVS1 GIA Premium 4.57 x 4.59 x 2.87 62,6 57 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 31.000.000 GIA  Xóa
Round
0,40 4 Ly 68 G VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5862,8 31.100.000
1218
Xem
round diamond Q6151642388M oeb Round 0,40 4 Ly 68 G VVS1 GIA Premium 4.68 x 4.70 x 2.95 62,8 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 31.100.000 GIA  Xóa
Round
0,40 4 Ly 76 G VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5960,7 31.100.000
1218
Xem
round diamond T6151642392R oeb Round 0,40 4 Ly 76 G VVS1 GIA Premium 4.76 x 4.79 x 2.90 60,7 59 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 31.100.000 GIA  Xóa
Round
0,40 4 Ly 68 G VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5762,8 31.100.000
1218
Xem
round diamond Q0151642426X oeb Round 0,40 4 Ly 68 G VVS1 GIA Premium 4.68 x 4.70 x 2.95 62,8 57 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 31.100.000 GIA  Xóa
Round
0,40 4 Ly 68 G VVS1 Good Excellent Excellent None GIA 5663,1 31.100.000
1218
Xem
round diamond V7151642447H oeb Round 0,40 4 Ly 68 G VVS1 GIA Good 4.68 x 4.71 x 2.96 63,1 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 31.100.000 GIA  Xóa
Round
0,40 4 Ly 75 G VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5959,6 31.100.000
1218
Xem
round diamond R6145711384Q oeb Round 0,40 4 Ly 75 G VVS1 GIA Premium 4.75 x 4.76 x 2.84 59,6 59 Slightly Thick - Slightly Thick None Excellent Excellent None 31.100.000 GIA  Xóa
Round
0,40 4 Ly 68 G VVS1 Good Excellent Excellent None GIA 5663,1 31.100.000
1218
Xem
round diamond X4151642464O oeb Round 0,40 4 Ly 68 G VVS1 GIA Good 4.68 x 4.70 x 2.96 63,1 56 Medium - Medium None Excellent Excellent None 31.100.000 GIA  Xóa
Round
0,38 4 Ly 61 F VVS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 5462,8 31.100.000
1219
Xem
round diamond R8151690669G oea Round 0,38 4 Ly 61 F VVS1 GIA Ideal 4.61 x 4.63 x 2.90 62,8 54 Slightly Thick - Slightly Thick None Excellent Excellent None 31.100.000 GIA  Xóa
Round
0,45 4 Ly 84 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5862,8 31.100.000
1219
Xem
round diamond Q5150554978N oea Round 0,45 4 Ly 84 F VS1 GIA Premium 4.84 x 4.87 x 3.05 62,8 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 31.100.000 GIA  Xóa
Round
0,36 4 Ly 53 F VVS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 5562,7 31.100.000
1219
Xem
round diamond Y1151023300F oea Round 0,36 4 Ly 53 F VVS1 GIA Ideal 4.53 x 4.56 x 2.85 62,7 55 Thin - Medium None Excellent Excellent None 31.100.000 GIA  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 119 của 397     << Đầu tiên 117 118 119 120 121 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Quan tâm Zalo OA Hưng Phát USA

Nhận các thông tin khuyến mãi hấp dẫn

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG
icon hotline