Kim Cương, tìm kiếm kim cương Hưng Phát USA

Trang chủ >> Tìm Kiếm Kim Cương
Tìm theo mã kim cương trong kho
437.703 viên Kim Cương cho quý khách lựa chọn
Xem video hướng dẫn
Hình Dáng
Shape
Round
round check diamond
Princess
Emerald
emerald check diamond
Radiant
radiant check diamond
Oval
oval check diamond
Pear
pear check diamond
Marquise
marquise check diamond
Heart
heart check diamond
Asscher
asscher check diamond
Cushion
cushion check diamond
Kích Thước
(Ly)
36 - 45
45 - 54
54 - 63
63 - 72
72 - 81
81 - 9
T - 90
Giá
Giá
Price
VND VND
Carat
Carat
Màu Sắc
Color
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
Nét Cắt
Cut
All
Tất Cả
Ideal
Lý Tưởng
Premium
Cao Cấp
Very Good
Rất Tốt
Good
Tôt
Fair
Khá
Độ Tinh Khiết
Clarity
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
Reports
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới

Kết quả: 94 Kim Cương

Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 4     1 2 3 4 Cuối cùng >>
So Sánh
Compare
Hình Dáng
Shape
Carat
Carat
Kích Thước
(Ly)
Màu Sắc
Color
Độ Tinh Khiết
Clarity
Nét Cắt
Cut
Độ Bóng
Polish
Đối Xứng
Symmetry
Phát Quang
Fluorescence
Kiểm Định
Report
Độ Rộng
Table
Độ Sâu
Depth
Giá(VND)
Price
Chi Tiết
Details

Kim cương Round,trọng lượng 2,63 carat (9 ly 12 ), màu sắc F, nét cắt Fair, độ tinh khiết VS1.

Round
2,63 9 Ly 12 F VS1 Fair Very Good Very Good None GIA 6657,4

Liên hệ
1900 75 75 18

49898
Xem
round diamond L191952724Q eettn Round 2,63 9 Ly 12 F VS1 GIA Fair 9.12 x 9.20 x 5.25 57,4 66 Very Good Very Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 3,01 carat (9 ly 35 ), màu sắc G, nét cắt Fair, độ tinh khiết VS1.

Round
3,01 9 Ly 35 G VS1 Fair Very Good Good None GIA 6758,7

Liên hệ
1900 75 75 18

50838
Xem
round diamond B1128120791R etmca Round 3,01 9 Ly 35 G VS1 GIA Fair 9.35 x 9.52 x 5.54 58,7 67 Very Thin - Slightly Thick Very Small Very Good Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 3,02 carat (9 ly 02 ), màu sắc G, nét cắt Fair, độ tinh khiết VS1.

Round
3,02 9 Ly 02 G VS1 Fair Very Good Very Good None GIA 6164,2

Liên hệ
1900 75 75 18

56478
Xem
round diamond H4119225706C tbooa Round 3,02 9 Ly 02 G VS1 GIA Fair 9.02 x 9.17 x 5.84 64,2 61 Medium - Thick Very Small Very Good Very Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,17 9 Ly 94 F VS1 Good Very Good Fair None GIA 6256

Liên hệ
1900 75 75 18

60205
Xem
round diamond A8122204732D tenmc Round 3,17 9 Ly 94 F VS1 GIA Good 9.94 x 10.10 x 5.61 56 62 Very Thin - Medium Very Small Very Good Fair None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 3,01 carat (9 ly 17 ), màu sắc G, nét cắt Ideal, độ tinh khiết VS1.

Round
3,01 9 Ly 17 G VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 5562,4

Liên hệ
1900 75 75 18

60976
Xem
round diamond H4128794395L tecmm Round 3,01 9 Ly 17 G VS1 GIA Ideal 9.17 x 9.22 x 5.74 62,4 55 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 3,01 carat (9 ly 17 ), màu sắc G, nét cắt Very Good, độ tinh khiết VS1.

Round
3,01 9 Ly 17 G VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6162,2

Liên hệ
1900 75 75 18

62545
Xem
round diamond B1132539295U thmeu Round 3,01 9 Ly 17 G VS1 GIA Very Good 9.17 x 9.23 x 5.72 62,2 61 Slightly Thick - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 3,01 carat (9 ly 19 ), màu sắc G, nét cắt Premium, độ tinh khiết VS1.

Round
3,01 9 Ly 19 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5961,7

Liên hệ
1900 75 75 18

62545
Xem
round diamond R7126386551Y thmeu Round 3,01 9 Ly 19 G VS1 GIA Premium 9.19 x 9.21 x 5.68 61,7 59 Slightly Thick - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 2,73 carat (9 ly 22 ), màu sắc G, nét cắt Very Good, độ tinh khiết VVS1.

Round
2,73 9 Ly 22 G VVS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6058,2

Liên hệ
1900 75 75 18

62897
Xem
round diamond B3132587215W ttaum Round 2,73 9 Ly 22 G VVS1 GIA Very Good 9.22 x 9.26 x 5.37 58,2 60 Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,81 9 Ly 01 G VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5962,2

Liên hệ
1900 75 75 18

63363
Xem
round diamond J0131402706K ttton Round 2,81 9 Ly 01 G VVS1 GIA Premium 9.01 x 9.07 x 5.62 62,2 59 Thin - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,01 9 Ly 24 F VS1 Premium Very Good Good None GIA 5761,9

Liên hệ
1900 75 75 18

64066
Xem
round diamond D4132721980T tuuau Round 3,01 9 Ly 24 F VS1 GIA Premium 9.24 x 9.31 x 5.74 61,9 57 Medium - Slightly Thick None Very Good Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,01 9 Ly 31 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5961,2

Liên hệ
1900 75 75 18

65151
Xem
round diamond Z3132098531E tohct Round 3,01 9 Ly 31 G VS1 GIA Premium 9.31 x 9.35 x 5.71 61,2 59 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,00 9 Ly 11 G VS1 Good Excellent Excellent None GIA 5763,1

Liên hệ
1900 75 75 18

65801
Xem
round diamond W3113176946Z tuunb Round 3,00 9 Ly 11 G VS1 GIA Good 9.11 x 9.17 x 5.76 63,1 57 None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,02 9 Ly 34 G VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 5660,8

Liên hệ
1900 75 75 18

67044
Xem
round diamond R319655642O hbebb Round 3,02 9 Ly 34 G VS1 GIA Ideal 9.34 x 9.37 x 5.69 60,8 56 Thin - Medium None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,00 9 Ly 1 G VS1 Good Excellent Excellent None GIA 5663,3

Liên hệ
1900 75 75 18

68468
Xem
round diamond C4131893431U hbbhb Round 3,00 9 Ly 1 G VS1 GIA Good 9.10 x 9.18 x 5.78 63,3 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,04 9 Ly 29 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5861,8

Liên hệ
1900 75 75 18

69382
Xem
round diamond R1132795669U hboha Round 3,04 9 Ly 29 G VS1 GIA Premium 9.29 x 9.32 x 5.75 61,8 58 Medium - Medium None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,32 9 Ly 51 G VS1 Premium Excellent Very Good None GIA 5961,6

Liên hệ
1900 75 75 18

72819
Xem
round diamond N8129238246X hthbm Round 3,32 9 Ly 51 G VS1 GIA Premium 9.51 x 9.63 x 5.89 61,6 59 Very Thin - Slightly Thick None Excellent Very Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,01 9 Ly 19 F VS1 Premium Excellent Very Good None GIA 5861,6

Liên hệ
1900 75 75 18

73922
Xem
round diamond B8115536071J hhtch Round 3,01 9 Ly 19 F VS1 GIA Premium 9.19 x 9.27 x 5.68 61,6 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Very Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,01 9 Ly 26 G VVS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6160,3

Liên hệ
1900 75 75 18

77961
Xem
round diamond F2122547959H homou Round 3,01 9 Ly 26 G VVS1 GIA Very Good 9.26 x 9.32 x 5.60 60,3 61 Medium - Slightly Thick Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,02 9 Ly 25 G VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5861,2

Liên hệ
1900 75 75 18

78304
Xem
round diamond W3131438751D ubtee Round 3,02 9 Ly 25 G VVS1 GIA Premium 9.25 x 9.29 x 5.67 61,2 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,02 9 Ly 44 G VVS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6059,5

Liên hệ
1900 75 75 18

78777
Xem
round diamond W0125371979K ubcub Round 3,02 9 Ly 44 G VVS1 GIA Very Good 9.44 x 9.52 x 5.65 59,5 60 Thin - Medium None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,55 9 Ly 98 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5959,4

Liên hệ
1900 75 75 18

78810
Xem
round diamond F5110292521O uabbb Round 3,55 9 Ly 98 G VS1 GIA Premium 9.98 x 10.08 x 5.96 59,4 59 None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,57 9 Ly 95 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5860,4

Liên hệ
1900 75 75 18

79254
Xem
round diamond K6110292522P uaebb Round 3,57 9 Ly 95 G VS1 GIA Premium 9.95 x 10.03 x 6.03 60,4 58 None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,11 9 Ly 29 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5862,2

Liên hệ
1900 75 75 18

80779
Xem
round diamond P8115536138R unuue Round 3,11 9 Ly 29 G VS1 GIA Premium 9.29 x 9.33 x 5.79 62,2 58 Slightly Thick - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,02 9 Ly 17 G VVS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 5562,7

Liên hệ
1900 75 75 18

82215
Xem
round diamond U2132502787O unaao Round 3,02 9 Ly 17 G VVS1 GIA Ideal 9.17 x 9.24 x 5.77 62,7 55 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,71 9 Ly 84 G VS1 Very Good Excellent Very Good None GIA 6161,4

Liên hệ
1900 75 75 18

83387
Xem
round diamond C5114506033P utanm Round 3,71 9 Ly 84 G VS1 GIA Very Good 9.84 x 9.95 x 6.08 61,4 61 Thin - Slightly Thick Excellent Very Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,01 9 Ly 23 G VVS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6061,4

Liên hệ
1900 75 75 18

83451
Xem
round diamond J2130704589A umnbm Round 3,01 9 Ly 23 G VVS1 GIA Very Good 9.23 x 9.31 x 5.69 61,4 60 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,01 9 Ly 12 G VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5762,5

Liên hệ
1900 75 75 18

86746
Xem
round diamond V6129011198P uhbcm Round 3,01 9 Ly 12 G VVS1 GIA Premium 9.12 x 9.20 x 5.73 62,5 57 Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,01 9 Ly 28 G VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5961

Liên hệ
1900 75 75 18

86746
Xem
round diamond S6131403007B uhbcm Round 3,01 9 Ly 28 G VVS1 GIA Premium 9.28 x 9.34 x 5.68 61 59 Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,60 9 Ly 78 G VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6061,9

Liên hệ
1900 75 75 18

88312
Xem
round diamond S2115536236Z ucthb Round 3,60 9 Ly 78 G VS1 GIA Very Good 9.78 x 9.82 x 6.06 61,9 60 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,17 9 Ly 69 G VVS1 Very Good Excellent Very Good None GIA 6058,9

Liên hệ
1900 75 75 18

91702
Xem
round diamond Z2107627179P oaatn Round 3,17 9 Ly 69 G VVS1 GIA Very Good 9.69 x 9.77 x 5.73 58,9 60 Very Thin - Medium Excellent Very Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 4     1 2 3 4 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG