Kim Cương, tìm kiếm kim cương Hưng Phát USA

Trang chủ >> Tìm Kiếm Kim Cương
Tìm theo mã kim cương trong kho
405.594 viên Kim Cương cho quý khách lựa chọn
Xem video hướng dẫn
Hình Dáng
Shape
Round
round check diamond
Princess
Emerald
emerald check diamond
Radiant
radiant check diamond
Oval
oval check diamond
Pear
pear check diamond
Marquise
marquise check diamond
Heart
heart check diamond
Asscher
asscher check diamond
Cushion
cushion check diamond
Kích Thước
(Ly)
36 - 45
45 - 54
54 - 63
63 - 72
72 - 81
81 - 9
T - 90
Giá
Giá
Price
VND VND
Carat
Carat
Màu Sắc
Color
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
Nét Cắt
Cut
All
Tất Cả
Ideal
Lý Tưởng
Premium
Cao Cấp
Very Good
Rất Tốt
Good
Tôt
Fair
Khá
Độ Tinh Khiết
Clarity
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
Reports
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới

Kết quả: 117 Kim Cương

Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 4     1 2 3 4 Cuối cùng >>
So Sánh
Compare
Hình Dáng
Shape
Carat
Carat
Kích Thước
(Ly)
Màu Sắc
Color
Độ Tinh Khiết
Clarity
Nét Cắt
Cut
Độ Bóng
Polish
Đối Xứng
Symmetry
Phát Quang
Fluorescence
Kiểm Định
Report
Độ Rộng
Table
Độ Sâu
Depth
Giá(VND)
Price
Chi Tiết
Details

Kim cương Round,trọng lượng 3,07 carat (9 ly 32 ), màu sắc F, nét cắt Ideal, độ tinh khiết VVS1.

Round
3,07 9 Ly 32 F VVS1 Ideal Excellent Very Good None GIA 5661,5

Liên hệ
1900 75 75 18

34029
Xem
round diamond T5104822362V mbaae Round 3,07 9 Ly 32 F VVS1 GIA Ideal 9.32 x 9.38 x 5.75 61,5 56 Thin - Slightly Thick None Excellent Very Good

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 2,82 carat (9 ly 09 ), màu sắc G, nét cắt Very Good, độ tinh khiết VS1.

Round
2,82 9 Ly 09 G VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6061,3

Liên hệ
1900 75 75 18

45908
Xem
round diamond B4123867594J ebnub Round 2,82 9 Ly 09 G VS1 GIA Very Good 9.09 x 9.11 x 5.58 61,3 60 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 2,63 carat (9 ly 12 ), màu sắc F, nét cắt Fair, độ tinh khiết VS1.

Round
2,63 9 Ly 12 F VS1 Fair Very Good Very Good None GIA 6657,4

Liên hệ
1900 75 75 18

47404
Xem
round diamond X191952724Z enmnt Round 2,63 9 Ly 12 F VS1 GIA Fair 9.12 x 9.20 x 5.25 57,4 66 Very Good Very Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,61 9 Ly 76 F VVS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 5662,7

Liên hệ
1900 75 75 18

47423
Xem
round diamond K2126138658Z enmen Round 3,61 9 Ly 76 F VVS1 GIA Ideal 9.76 x 9.80 x 6.13 62,7 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 2,84 carat (9 ly 06 ), màu sắc G, nét cắt Premium, độ tinh khiết VS1.

Round
2,84 9 Ly 06 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5861,6

Liên hệ
1900 75 75 18

47582
Xem
round diamond W4129582162A eneoe Round 2,84 9 Ly 06 G VS1 GIA Premium 9.06 x 9.13 x 5.60 61,6 58 Thin - Medium None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 3,01 carat (9 ly 35 ), màu sắc G, nét cắt Fair, độ tinh khiết VS1.

Round
3,01 9 Ly 35 G VS1 Fair Very Good Good None GIA 6758,7

Liên hệ
1900 75 75 18

48882
Xem
round diamond R7128120791S emhet Round 3,01 9 Ly 35 G VS1 GIA Fair 9.35 x 9.52 x 5.54 58,7 67 Very Thin - Slightly Thick Very Small Very Good Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 2,80 carat (9 ly 16 ), màu sắc G, nét cắt Premium, độ tinh khiết VS1.

Round
2,80 9 Ly 16 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5859,9

Liên hệ
1900 75 75 18

50466
Xem
round diamond L8127880819G eenho Round 2,80 9 Ly 16 G VS1 GIA Premium 9.16 x 9.22 x 5.50 59,9 58 Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 3,02 carat (9 ly 02 ), màu sắc G, nét cắt Fair, độ tinh khiết VS1.

Round
3,02 9 Ly 02 G VS1 Fair Very Good Very Good None GIA 6164,2

Liên hệ
1900 75 75 18

54795
Xem
round diamond H4119225706C eocne Round 3,02 9 Ly 02 G VS1 GIA Fair 9.02 x 9.17 x 5.84 64,2 61 Medium - Thick Very Small Very Good Very Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,73 9 Ly 22 G VVS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6058,2

Liên hệ
1900 75 75 18

56782
Xem
round diamond D5126067330R ecobc Round 2,73 9 Ly 22 G VVS1 GIA Very Good 9.22 x 9.26 x 5.37 58,2 60 Thin - Thin None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,17 9 Ly 94 F VS1 Good Very Good Fair None GIA 6256

Liên hệ
1900 75 75 18

58164
Xem
round diamond A8122204732D tnebb Round 3,17 9 Ly 94 F VS1 GIA Good 9.94 x 10.10 x 5.61 56 62 Very Thin - Medium Very Small Very Good Fair None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,85 9 Ly 03 G VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5961,5

Liên hệ
1900 75 75 18

59945
Xem
round diamond J4128007297I tntom Round 2,85 9 Ly 03 G VVS1 GIA Premium 9.03 x 9.09 x 5.57 61,5 59 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,01 9 Ly 19 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5961,7

Liên hệ
1900 75 75 18

60140
Xem
round diamond R7126386551Y teaob Round 3,01 9 Ly 19 G VS1 GIA Premium 9.19 x 9.21 x 5.68 61,7 59 Slightly Thick - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,00 9 Ly 12 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5962,8

Liên hệ
1900 75 75 18

60620
Xem
round diamond L8130286970O tmaut Round 3,00 9 Ly 12 G VS1 GIA Premium 9.12 x 9.19 x 5.75 62,8 59 None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,01 9 Ly 17 G VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 5562,4

Liên hệ
1900 75 75 18

60976
Xem
round diamond H6128794395P tecmm Round 3,01 9 Ly 17 G VS1 GIA Ideal 9.17 x 9.22 x 5.74 62,4 55 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,00 9 Ly 11 G VS1 Good Excellent Excellent None GIA 5763,1

Liên hệ
1900 75 75 18

61560
Xem
round diamond W3113176946Z tebbb Round 3,00 9 Ly 11 G VS1 GIA Good 9.11 x 9.17 x 5.76 63,1 57 None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,01 9 Ly 28 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5960,9

Liên hệ
1900 75 75 18

63481
Xem
round diamond F7130011547L tthot Round 3,01 9 Ly 28 G VS1 GIA Premium 9.28 x 9.34 x 5.67 60,9 59 Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,02 9 Ly 16 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5862,5

Liên hệ
1900 75 75 18

63692
Xem
round diamond C7129813338V ttoub Round 3,02 9 Ly 16 G VS1 GIA Premium 9.16 x 9.23 x 5.75 62,5 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,02 9 Ly 34 G VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 5660,8

Liên hệ
1900 75 75 18

67044
Xem
round diamond M119655642W hbebb Round 3,02 9 Ly 34 G VS1 GIA Ideal 9.34 x 9.37 x 5.69 60,8 56 Thin - Medium None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,31 9 Ly 52 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5862,2

Liên hệ
1900 75 75 18

67921
Xem
round diamond X7124758193N tctob Round 3,31 9 Ly 52 G VS1 GIA Premium 9.52 x 9.57 x 5.94 62,2 58 Medium - Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,32 9 Ly 51 G VS1 Premium Excellent Very Good None GIA 5961,6

Liên hệ
1900 75 75 18

70019
Xem
round diamond N8129238246X hmbob Round 3,32 9 Ly 51 G VS1 GIA Premium 9.51 x 9.63 x 5.89 61,6 59 Very Thin - Slightly Thick None Excellent Very Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,01 9 Ly 19 F VS1 Premium Excellent Very Good None GIA 5861,6

Liên hệ
1900 75 75 18

71416
Xem
round diamond B8115536071J hemmc Round 3,01 9 Ly 19 F VS1 GIA Premium 9.19 x 9.27 x 5.68 61,6 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Very Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,09 9 Ly 29 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5961,8

Liên hệ
1900 75 75 18

72288
Xem
round diamond A1126168342V htane Round 3,09 9 Ly 29 F VS1 GIA Premium 9.29 x 9.34 x 5.75 61,8 59 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,01 9 Ly 18 G VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5762

Liên hệ
1900 75 75 18

72502
Xem
round diamond S3130311455H htmau Round 3,01 9 Ly 18 G VVS1 GIA Premium 9.18 x 9.24 x 5.71 62 57 None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,32 9 Ly 51 G VS1 Premium Excellent Very Good None GIA 5961,6

Liên hệ
1900 75 75 18

73350
Xem
round diamond Y1130388080Z hemen Round 3,32 9 Ly 51 G VS1 GIA Premium 9.51 x 9.63 x 5.89 61,6 59 Very Thin - Slightly Thick None Excellent Very Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,03 9 Ly 19 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5962,1

Liên hệ
1900 75 75 18

73760
Xem
round diamond X4130310911L hhetb Round 3,03 9 Ly 19 F VS1 GIA Premium 9.19 x 9.25 x 5.73 62,1 59 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,50 9 Ly 6 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5962,3

Liên hệ
1900 75 75 18

73815
Xem
round diamond S4126368161Q heutb Round 3,50 9 Ly 6 G VS1 GIA Premium 9.60 x 9.67 x 6.00 62,3 59 None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,02 9 Ly 44 G VVS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6059,5

Liên hệ
1900 75 75 18

74586
Xem
round diamond O5125371979J huact Round 3,02 9 Ly 44 G VVS1 GIA Very Good 9.44 x 9.52 x 5.65 59,5 60 Thin - Medium None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,50 9 Ly 58 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5962,6

Liên hệ
1900 75 75 18

75709
Xem
round diamond F1130165244O honbh Round 3,50 9 Ly 58 G VS1 GIA Premium 9.58 x 9.65 x 6.02 62,6 59 Slightly Thick - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,80 9 Ly 14 F VVS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6060,1

Liên hệ
1900 75 75 18

76528
Xem
round diamond S0124066789Y huamb Round 2,80 9 Ly 14 F VVS1 GIA Very Good 9.14 x 9.21 x 5.52 60,1 60 Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,02 9 Ly 37 G VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5960,6

Liên hệ
1900 75 75 18

76843
Xem
round diamond L7102365048M huebh Round 3,02 9 Ly 37 G VVS1 GIA Premium 9.37 x 9.41 x 5.69 60,6 59 Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 4     1 2 3 4 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG