Kim Cương, tìm kiếm kim cương Hưng Phát USA

Trang chủ >> Tìm Kiếm Kim Cương
Tìm theo mã kim cương trong kho
556.870 viên Kim Cương cho quý khách lựa chọn
Xem video hướng dẫn
Hình Dáng
Shape
Round
round check diamond
Princess
Emerald
emerald check diamond
Radiant
radiant check diamond
Oval
oval check diamond
Pear
pear check diamond
Marquise
marquise check diamond
Heart
heart check diamond
Asscher
asscher check diamond
Cushion
cushion check diamond
Kích Thước
(Ly)
36 - 45
45 - 54
54 - 63
63 - 72
72 - 81
81 - 9
T - 90
Giá
Giá
Price
VND VND
Carat
Carat
Màu Sắc
Color
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
Nét Cắt
Cut
All
Tất Cả
Ideal
Lý Tưởng
Premium
Cao Cấp
Very Good
Rất Tốt
Good
Tôt
Fair
Khá
Độ Tinh Khiết
Clarity
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
Reports
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới

Kết quả: 102 Kim Cương

Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 4     1 2 3 4 Cuối cùng >>
So Sánh
Compare
Hình Dáng
Shape
Carat
Carat
Kích Thước
(Ly)
Màu Sắc
Color
Độ Tinh Khiết
Clarity
Nét Cắt
Cut
Độ Bóng
Polish
Đối Xứng
Symmetry
Phát Quang
Fluorescence
Kiểm Định
Report
Độ Rộng
Table
Độ Sâu
Depth
Giá(VND)
Price
Chi Tiết
Details

Kim cương Round,trọng lượng 4,16 carat (10 ly 29 ), màu sắc G, nét cắt Ideal, độ tinh khiết VS1.

Round
4,16 10 Ly 29 G VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 5662,4

Liên hệ
1900 75 75 18

45622
Xem
round diamond E4141182349I ebbac Round 4,16 10 Ly 29 G VS1 GIA Ideal 10.29 x 10.31 x 6.43 62,4 56 Medium - Medium None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 2,61 carat (9 ly 03 ), màu sắc G, nét cắt Very Good, độ tinh khiết VS1.

Round
2,61 9 Ly 03 G VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6058,5

Liên hệ
1900 75 75 18

46742
Xem
round diamond O3144344806Y eaume Round 2,61 9 Ly 03 G VS1 GIA Very Good 9.03 x 9.06 x 5.29 58,5 60 Thin - Medium None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 2,80 carat (9 ly 06 ), màu sắc G, nét cắt Premium, độ tinh khiết VS1.

Round
2,80 9 Ly 06 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5960,3

Liên hệ
1900 75 75 18

51590
Xem
round diamond L4142633024S etnte Round 2,80 9 Ly 06 G VS1 GIA Premium 9.06 x 9.10 x 5.47 60,3 59 Slightly Thick - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,63 9 Ly 12 F VS1 Fair Very Good Very Good None GIA 6657,4

Liên hệ
1900 75 75 18

55634
Xem
round diamond S591952724F tbana Round 2,63 9 Ly 12 F VS1 GIA Fair 9.12 x 9.20 x 5.25 57,4 66 Very Good Very Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 2,89 carat (9 ly 23 ), màu sắc G, nét cắt Very Good, độ tinh khiết VS1.

Round
2,89 9 Ly 23 G VS1 Very Good Very Good Very Good None GIA 6060,2

Liên hệ
1900 75 75 18

58801
Xem
round diamond T4136862054W tncue Round 2,89 9 Ly 23 G VS1 GIA Very Good 9.23 x 9.33 x 5.59 60,2 60 Very Thin - Medium Very Small Very Good Very Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 2,61 carat (9 ly 03 ), màu sắc F, nét cắt Very Good, độ tinh khiết VS1.

Round
2,61 9 Ly 03 F VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6058,6

Liên hệ
1900 75 75 18

59912
Xem
round diamond T4142804746X tmcut Round 2,61 9 Ly 03 F VS1 GIA Very Good 9.03 x 9.08 x 5.31 58,6 60 Thin - Medium Very Small Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 2,90 carat (9 ly 01 ), màu sắc G, nét cắt Premium, độ tinh khiết VS1.

Round
2,90 9 Ly 01 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5962,6

Liên hệ
1900 75 75 18

60256
Xem
round diamond U3143244911N tenot Round 2,90 9 Ly 01 G VS1 GIA Premium 9.01 x 9.08 x 5.66 62,6 59 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 2,70 carat (9 ly 01 ), màu sắc G, nét cắt Very Good, độ tinh khiết VVS1.

Round
2,70 9 Ly 01 G VVS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6060,4

Liên hệ
1900 75 75 18

65100
Xem
round diamond V3142436323G tuabt Round 2,70 9 Ly 01 G VVS1 GIA Very Good 9.01 x 9.04 x 5.45 60,4 60 Medium - Medium None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,00 9 Ly 56 G VS1 Good Excellent Excellent None GIA 6456,6

Liên hệ
1900 75 75 18

65459
Xem
round diamond Q6140342399C tuenb Round 3,00 9 Ly 56 G VS1 GIA Good 9.56 x 9.63 x 5.43 56,6 64 Thin - Medium None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,00 9 Ly 56 G VS1 Good Excellent Excellent None GIA 6456,6

Liên hệ
1900 75 75 18

65459
Xem
round diamond S7140350348L tuenb Round 3,00 9 Ly 56 G VS1 GIA Good 9.56 x 9.63 x 5.43 56,6 64 Thin - Medium None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,00 9 Ly 04 G VS1 Good Excellent Very Good None GIA 5663,7

Liên hệ
1900 75 75 18

66633
Xem
round diamond Q8136581356Z hbbmb Round 3,00 9 Ly 04 G VS1 GIA Good 9.04 x 9.17 x 5.81 63,7 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Very Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,82 9 Ly 01 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5862,4

Liên hệ
1900 75 75 18

69311
Xem
round diamond I5143328805V hbucc Round 2,82 9 Ly 01 F VS1 GIA Premium 9.01 x 9.05 x 5.64 62,4 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,01 9 Ly 19 G VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6062,1

Liên hệ
1900 75 75 18

71648
Xem
round diamond Z0138833111D hnoec Round 3,01 9 Ly 19 G VS1 GIA Very Good 9.19 x 9.23 x 5.72 62,1 60 Slightly Thick - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,94 9 Ly 11 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5762,5

Liên hệ
1900 75 75 18

72260
Xem
round diamond S7135802163I hmmoh Round 2,94 9 Ly 11 F VS1 GIA Premium 9.11 x 9.17 x 5.72 62,5 57 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,03 9 Ly 15 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5862,7

Liên hệ
1900 75 75 18

75103
Xem
round diamond W2142666163E huhhb Round 3,03 9 Ly 15 G VS1 GIA Premium 9.15 x 9.19 x 5.75 62,7 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,00 9 Ly 11 G VS1 Good Excellent Excellent None GIA 5763,1

Liên hệ
1900 75 75 18

75377
Xem
round diamond W3113176946Z hhanb Round 3,00 9 Ly 11 G VS1 GIA Good 9.11 x 9.17 x 5.76 63,1 57 None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,01 9 Ly 14 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5862,8

Liên hệ
1900 75 75 18

75575
Xem
round diamond V6139974281B hoboh Round 3,01 9 Ly 14 G VS1 GIA Premium 9.14 x 9.19 x 5.76 62,8 58 Slightly Thick - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,01 9 Ly 35 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5860,7

Liên hệ
1900 75 75 18

75575
Xem
round diamond O2143554557T hoboh Round 3,01 9 Ly 35 G VS1 GIA Premium 9.35 x 9.42 x 5.70 60,7 58 Thin - Thin None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,85 9 Ly 19 G VVS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6159,8

Liên hệ
1900 75 75 18

75588
Xem
round diamond A8140332032M hhmbt Round 2,85 9 Ly 19 G VVS1 GIA Very Good 9.19 x 9.25 x 5.51 59,8 61 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,01 9 Ly 23 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5961,3

Liên hệ
1900 75 75 18

76623
Xem
round diamond P3143913798Z hunam Round 3,01 9 Ly 23 G VS1 GIA Premium 9.23 x 9.30 x 5.68 61,3 59 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,01 9 Ly 19 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5961,7

Liên hệ
1900 75 75 18

77514
Xem
round diamond J0139383241L hcomn Round 3,01 9 Ly 19 G VS1 GIA Premium 9.19 x 9.21 x 5.68 61,7 59 Slightly Thick - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,01 9 Ly 27 G VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6159,8

Liên hệ
1900 75 75 18

77514
Xem
round diamond J1144117192G hcomn Round 3,01 9 Ly 27 G VS1 GIA Very Good 9.27 x 9.33 x 5.56 59,8 61 Slightly Thick - Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,01 9 Ly 19 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5762,7

Liên hệ
1900 75 75 18

79317
Xem
round diamond D4134478576C hctuh Round 3,01 9 Ly 19 F VS1 GIA Premium 9.19 x 9.25 x 5.78 62,7 57 Medium - Medium None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,21 9 Ly 61 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5959,5

Liên hệ
1900 75 75 18

79593
Xem
round diamond Y3143188898X hcoao Round 3,21 9 Ly 61 G VS1 GIA Premium 9.61 x 9.63 x 5.73 59,5 59 Thin - Medium None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,01 9 Ly 29 F VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6060,9

Liên hệ
1900 75 75 18

80467
Xem
round diamond Y4144151379M ubtot Round 3,01 9 Ly 29 F VS1 GIA Very Good 9.29 x 9.35 x 5.67 60,9 60 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,08 9 Ly 28 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5762,4

Liên hệ
1900 75 75 18

81001
Xem
round diamond Q5143494813Y uncue Round 3,08 9 Ly 28 G VS1 GIA Premium 9.28 x 9.36 x 5.82 62,4 57 Thin - Medium None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,01 9 Ly 19 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5962,3

Liên hệ
1900 75 75 18

81704
Xem
round diamond O6141328166A umhbu Round 3,01 9 Ly 19 F VS1 GIA Premium 9.19 x 9.24 x 5.74 62,3 59 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,01 9 Ly 13 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5762,9

Liên hệ
1900 75 75 18

81707
Xem
round diamond Z2144416375Y umhab Round 3,01 9 Ly 13 F VS1 GIA Premium 9.13 x 9.18 x 5.76 62,9 57 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,01 9 Ly 15 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5862,5

Liên hệ
1900 75 75 18

81707
Xem
round diamond J5144416373B umhab Round 3,01 9 Ly 15 F VS1 GIA Premium 9.15 x 9.19 x 5.73 62,5 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,01 9 Ly 31 F VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6060,1

Liên hệ
1900 75 75 18

82765
Xem
round diamond Q2142962574W unhba Round 3,01 9 Ly 31 F VS1 GIA Very Good 9.31 x 9.34 x 5.60 60,1 60 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 4     1 2 3 4 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Quan tâm Zalo OA Hưng Phát USA

Nhận các thông tin khuyến mãi hấp dẫn

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG