Kim Cương, tìm kiếm kim cương Hưng Phát USA

Trang chủ >> Tìm Kiếm Kim Cương
Tìm theo mã kim cương trong kho
513.362 viên Kim Cương cho quý khách lựa chọn
Xem video hướng dẫn
Hình Dáng
Shape
Round
round check diamond
Princess
Emerald
emerald check diamond
Radiant
radiant check diamond
Oval
oval check diamond
Pear
pear check diamond
Marquise
marquise check diamond
Heart
heart check diamond
Asscher
asscher check diamond
Cushion
cushion check diamond
Kích Thước
(Ly)
36 - 45
45 - 54
54 - 63
63 - 72
72 - 81
81 - 9
T - 90
Giá
Giá
Price
VND VND
Carat
Carat
Màu Sắc
Color
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
Nét Cắt
Cut
All
Tất Cả
Ideal
Lý Tưởng
Premium
Cao Cấp
Very Good
Rất Tốt
Good
Tôt
Fair
Khá
Độ Tinh Khiết
Clarity
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
Reports
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới

Kết quả: 116 Kim Cương

Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 4     1 2 3 4 Cuối cùng >>
So Sánh
Compare
Hình Dáng
Shape
Carat
Carat
Kích Thước
(Ly)
Màu Sắc
Color
Độ Tinh Khiết
Clarity
Nét Cắt
Cut
Độ Bóng
Polish
Đối Xứng
Symmetry
Phát Quang
Fluorescence
Kiểm Định
Report
Độ Rộng
Table
Độ Sâu
Depth
Giá(VND)
Price
Chi Tiết
Details

Kim cương Round,trọng lượng 4,16 carat (10 ly 29 ), màu sắc G, nét cắt Ideal, độ tinh khiết VS1.

Round
4,16 10 Ly 29 G VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 5662,4

Liên hệ
1900 75 75 18

47376
Xem
round diamond K5137237985D eatto Round 4,16 10 Ly 29 G VS1 GIA Ideal 10.29 x 10.31 x 6.43 62,4 56 Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 3,52 carat (9 ly 90 ), màu sắc F, nét cắt Premium, độ tinh khiết VVS1.

Round
3,52 9 Ly 9 F VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5959,5

Liên hệ
1900 75 75 18

48089
Xem
round diamond V6135535095Q encmu Round 3,52 9 Ly 9 F VVS1 GIA Premium 9.90 x 9.95 x 5.90 59,5 59 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 2,63 carat (9 ly 12 ), màu sắc F, nét cắt Fair, độ tinh khiết VS1.

Round
2,63 9 Ly 12 F VS1 Fair Very Good Very Good None GIA 6657,4

Liên hệ
1900 75 75 18

55634
Xem
round diamond D791952724Q tbana Round 2,63 9 Ly 12 F VS1 GIA Fair 9.12 x 9.20 x 5.25 57,4 66 Very Good Very Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,01 9 Ly 35 G VS1 Fair Very Good Good None GIA 6758,7

Liên hệ
1900 75 75 18

58135
Xem
round diamond L3134294427P tnmue Round 3,01 9 Ly 35 G VS1 GIA Fair 9.35 x 9.52 x 5.54 58,7 67 Very Thin - Slightly Thick Very Small Very Good Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 2,89 carat (9 ly 23 ), màu sắc G, nét cắt Very Good, độ tinh khiết VS1.

Round
2,89 9 Ly 23 G VS1 Very Good Very Good Very Good None GIA 6060,2

Liên hệ
1900 75 75 18

62875
Xem
round diamond F5136862054P thhee Round 2,89 9 Ly 23 G VS1 GIA Very Good 9.23 x 9.33 x 5.59 60,2 60 Very Small Very Good Very Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 3,01 carat (9 ly 22 ), màu sắc G, nét cắt Premium, độ tinh khiết VS1.

Round
3,01 9 Ly 22 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5762,3

Liên hệ
1900 75 75 18

72612
Xem
round diamond J2136333198J hmhct Round 3,01 9 Ly 22 G VS1 GIA Premium 9.22 x 9.27 x 5.76 62,3 57 None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 3,00 carat (9 ly 04 ), màu sắc G, nét cắt Good, độ tinh khiết VS1.

Round
3,00 9 Ly 04 G VS1 Good Excellent Very Good None GIA 5663,7

Liên hệ
1900 75 75 18

75325
Xem
round diamond I5136581356J huohb Round 3,00 9 Ly 04 G VS1 GIA Good 9.04 x 9.17 x 5.81 63,7 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Very Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 3,00 carat (9 ly 11 ), màu sắc G, nét cắt Good, độ tinh khiết VS1.

Round
3,00 9 Ly 11 G VS1 Good Excellent Excellent None GIA 5763,1

Liên hệ
1900 75 75 18

75377
Xem
round diamond W3113176946Z hhanb Round 3,00 9 Ly 11 G VS1 GIA Good 9.11 x 9.17 x 5.76 63,1 57 None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,94 9 Ly 11 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5762,5

Liên hệ
1900 75 75 18

75411
Xem
round diamond S7135802163I hhatb Round 2,94 9 Ly 11 F VS1 GIA Premium 9.11 x 9.17 x 5.72 62,5 57 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,01 9 Ly 18 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5962,3

Liên hệ
1900 75 75 18

75575
Xem
round diamond H5138572614I hoboh Round 3,01 9 Ly 18 G VS1 GIA Premium 9.18 x 9.24 x 5.74 62,3 59 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,01 9 Ly 35 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5860,7

Liên hệ
1900 75 75 18

75628
Xem
round diamond W6138750030N hhmeb Round 3,01 9 Ly 35 G VS1 GIA Premium 9.35 x 9.42 x 5.70 60,7 58 Thin - Thin None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,00 9 Ly 23 G VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6160,5

Liên hệ
1900 75 75 18

76280
Xem
round diamond L0138336883G hhcan Round 3,00 9 Ly 23 G VS1 GIA Very Good 9.23 x 9.26 x 5.59 60,5 61 Slightly Thick - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,00 9 Ly 23 G VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6160,5

Liên hệ
1900 75 75 18

76280
Xem
round diamond F5138336900L hhcan Round 3,00 9 Ly 23 G VS1 GIA Very Good 9.23 x 9.26 x 5.59 60,5 61 Slightly Thick - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,01 9 Ly 19 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5961,7

Liên hệ
1900 75 75 18

77514
Xem
round diamond I8134457426G hcomn Round 3,01 9 Ly 19 G VS1 GIA Premium 9.19 x 9.21 x 5.68 61,7 59 Slightly Thick - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,01 9 Ly 44 G VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6259

Liên hệ
1900 75 75 18

77618
Xem
round diamond B7136230141S hoboh Round 3,01 9 Ly 44 G VS1 GIA Very Good 9.44 x 9.52 x 5.60 59 62 Thin - Medium None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,01 9 Ly 12 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5862,7

Liên hệ
1900 75 75 18

77618
Xem
round diamond W2136595040B hoboh Round 3,01 9 Ly 12 G VS1 GIA Premium 9.12 x 9.18 x 5.73 62,7 58 Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,02 9 Ly 34 G VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 5660,8

Liên hệ
1900 75 75 18

77771
Xem
round diamond W219655642H ubbhe Round 3,02 9 Ly 34 G VS1 GIA Ideal 9.34 x 9.37 x 5.69 60,8 56 Thin - Medium None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,01 9 Ly 29 G VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6061,1

Liên hệ
1900 75 75 18

78613
Xem
round diamond R4134582840A hoctc Round 3,01 9 Ly 29 G VS1 GIA Very Good 9.29 x 9.33 x 5.69 61,1 60 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,90 9 Ly 24 G VVS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6259,9

Liên hệ
1900 75 75 18

79728
Xem
round diamond Y5136164452R uaonu Round 2,90 9 Ly 24 G VVS1 GIA Very Good 9.24 x 9.32 x 5.55 59,9 62 Thin - Medium None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,02 9 Ly 27 G VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6061,5

Liên hệ
1900 75 75 18

82340
Xem
round diamond G5137626626Y ueaob Round 3,02 9 Ly 27 G VS1 GIA Very Good 9.27 x 9.30 x 5.71 61,5 60 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,01 9 Ly 22 G VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 5662,5

Liên hệ
1900 75 75 18

83327
Xem
round diamond U1136581358J utbhc Round 3,01 9 Ly 22 G VS1 GIA Ideal 9.22 x 9.26 x 5.78 62,5 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,11 9 Ly 29 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5862,2

Liên hệ
1900 75 75 18

85095
Xem
round diamond P8115536138R uhhhn Round 3,11 9 Ly 29 G VS1 GIA Premium 9.29 x 9.33 x 5.79 62,2 58 Slightly Thick - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,11 9 Ly 44 F VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6060,6

Liên hệ
1900 75 75 18

85515
Xem
round diamond B7136233642M utbam Round 3,11 9 Ly 44 F VS1 GIA Very Good 9.44 x 9.49 x 5.74 60,6 60 None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,90 9 Ly 05 G VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5862,4

Liên hệ
1900 75 75 18

85692
Xem
round diamond M8137681624G utaho Round 2,90 9 Ly 05 G VVS1 GIA Premium 9.05 x 9.11 x 5.67 62,4 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,01 9 Ly 1 F VS1 Good Excellent Excellent None GIA 5663,5

Liên hệ
1900 75 75 18

85926
Xem
round diamond J5138031586U uueaa Round 3,01 9 Ly 1 F VS1 GIA Good 9.10 x 9.16 x 5.80 63,5 56 Medium - Slightly Thick Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,01 9 Ly 19 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5762,5

Liên hệ
1900 75 75 18

87303
Xem
round diamond J7139089624G uohta Round 3,01 9 Ly 19 F VS1 GIA Premium 9.19 x 9.23 x 5.75 62,5 57 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,01 9 Ly 15 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5862,5

Liên hệ
1900 75 75 18

87303
Xem
round diamond K2137251561N uohta Round 3,01 9 Ly 15 F VS1 GIA Premium 9.15 x 9.19 x 5.73 62,5 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,01 9 Ly 19 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5762,7

Liên hệ
1900 75 75 18

88168
Xem
round diamond D4134478576C uumeb Round 3,01 9 Ly 19 F VS1 GIA Premium 9.19 x 9.25 x 5.78 62,7 57 Medium - Medium None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,00 9 Ly 5 G VVS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6258,5

Liên hệ
1900 75 75 18

88629
Xem
round diamond U4137860446L uuuet Round 3,00 9 Ly 5 G VVS1 GIA Very Good 9.50 x 9.54 x 5.57 58,5 62 Thin - Medium None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,00 9 Ly 5 G VVS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6258,5

Liên hệ
1900 75 75 18

88629
Xem
round diamond X1137866929M uuuet Round 3,00 9 Ly 5 G VVS1 GIA Very Good 9.50 x 9.54 x 5.57 58,5 62 Thin - Medium None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 4     1 2 3 4 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Quan tâm Zalo OA Hưng Phát USA

Nhận các thông tin khuyến mãi hấp dẫn

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG