Kim Cương, tìm kiếm kim cương Hưng Phát USA

Trang chủ >> Tìm Kiếm Kim Cương
Tìm theo mã kim cương trong kho
468.997 viên Kim Cương cho quý khách lựa chọn
Xem video hướng dẫn
Hình Dáng
Shape
Round
round check diamond
Princess
Emerald
emerald check diamond
Radiant
radiant check diamond
Oval
oval check diamond
Pear
pear check diamond
Marquise
marquise check diamond
Heart
heart check diamond
Asscher
asscher check diamond
Cushion
cushion check diamond
Kích Thước
(Ly)
36 - 45
45 - 54
54 - 63
63 - 72
72 - 81
81 - 9
T - 90
Giá
Giá
Price
VND VND
Carat
Carat
Màu Sắc
Color
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
Nét Cắt
Cut
All
Tất Cả
Ideal
Lý Tưởng
Premium
Cao Cấp
Very Good
Rất Tốt
Good
Tôt
Fair
Khá
Độ Tinh Khiết
Clarity
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
Reports
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới

Kết quả: 112 Kim Cương

Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 4     1 2 3 4 Cuối cùng >>
So Sánh
Compare
Hình Dáng
Shape
Carat
Carat
Kích Thước
(Ly)
Màu Sắc
Color
Độ Tinh Khiết
Clarity
Nét Cắt
Cut
Độ Bóng
Polish
Đối Xứng
Symmetry
Phát Quang
Fluorescence
Kiểm Định
Report
Độ Rộng
Table
Độ Sâu
Depth
Giá(VND)
Price
Chi Tiết
Details

Kim cương Round,trọng lượng 3,01 carat (9 ly 23 ), màu sắc F, nét cắt Ideal, độ tinh khiết VS1.

Round
3,01 9 Ly 23 F VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 5562,1

Liên hệ
1900 75 75 18

25508
Xem
round diamond U3148473047Z naobn Round 3,01 9 Ly 23 F VS1 GIA Ideal 9.23 x 9.26 x 5.74 62,1 55 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 3,25 carat (9 ly 59 ), màu sắc G, nét cắt Very Good, độ tinh khiết VVS1.

Round
3,25 9 Ly 59 G VVS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6059,7

Liên hệ
1900 75 75 18

26998
Xem
round diamond L6147070285Z nmbut Round 3,25 9 Ly 59 G VVS1 GIA Very Good 9.59 x 9.63 x 5.73 59,7 60 Medium - Medium None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 3,08 carat (9 ly 38 ), màu sắc F, nét cắt Very Good, độ tinh khiết VVS1.

Round
3,08 9 Ly 38 F VVS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6060,3

Liên hệ
1900 75 75 18

29099
Xem
round diamond Z7151459692W neoua Round 3,08 9 Ly 38 F VVS1 GIA Very Good 9.38 x 9.43 x 5.67 60,3 60 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,00 9 Ly 21 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5861,8

Liên hệ
1900 75 75 18

29154
Xem
round diamond U8150210874Y ntobb Round 3,00 9 Ly 21 F VS1 GIA Premium 9.21 x 9.29 x 5.72 61,8 58 Medium - Medium None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 2,93 carat (9 ly 59 ), màu sắc G, nét cắt Fair, độ tinh khiết VS1.

Round
2,93 9 Ly 59 G VS1 Fair Very Good Good None GIA 6955,2

Liên hệ
1900 75 75 18

39461
Xem
round diamond B3151490049M mtnmm Round 2,93 9 Ly 59 G VS1 GIA Fair 9.59 x 9.69 x 5.32 55,2 69 Very Thin - Thin Small Very Good Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 3,07 carat (9 ly 36 ), màu sắc G, nét cắt Very Good, độ tinh khiết VVS1.

Round
3,07 9 Ly 36 G VVS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6060,3

Liên hệ
1900 75 75 18

51267
Xem
round diamond A8151842053T etuue Round 3,07 9 Ly 36 G VVS1 GIA Very Good 9.36 x 9.41 x 5.66 60,3 60 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 2,63 carat (9 ly 12 ), màu sắc F, nét cắt Fair, độ tinh khiết VS1.

Round
2,63 9 Ly 12 F VS1 Fair Very Good Very Good None GIA 6657,4

Liên hệ
1900 75 75 18

55634
Xem
round diamond E091952724B tbana Round 2,63 9 Ly 12 F VS1 GIA Fair 9.12 x 9.20 x 5.25 57,4 66 Very Good Very Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 2,61 carat (9 ly 03 ), màu sắc F, nét cắt Very Good, độ tinh khiết VS1.

Round
2,61 9 Ly 03 F VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6058,6

Liên hệ
1900 75 75 18

57188
Xem
round diamond R0142804746H tatna Round 2,61 9 Ly 03 F VS1 GIA Very Good 9.03 x 9.08 x 5.31 58,6 60 Thin - Medium Very Small Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,00 9 Ly 56 G VS1 Good Excellent Excellent None GIA 6456,6

Liên hệ
1900 75 75 18

57456
Xem
round diamond T7140342399J tbebb Round 3,00 9 Ly 56 G VS1 GIA Good 9.56 x 9.63 x 5.43 56,6 64 Thin - Medium None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,70 9 Ly 01 G VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5860,1

Liên hệ
1900 75 75 18

63715
Xem
round diamond Q7148523420G ttocb Round 2,70 9 Ly 01 G VVS1 GIA Premium 9.01 x 9.04 x 5.42 60,1 58 Medium - Medium None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,80 9 Ly 1 G VVS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 5561

Liên hệ
1900 75 75 18

63920
Xem
round diamond A8151144492Q thbub Round 2,80 9 Ly 1 G VVS1 GIA Ideal 9.10 x 9.15 x 5.56 61 55 Medium - Medium None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,01 9 Ly 19 G VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6062,1

Liên hệ
1900 75 75 18

64085
Xem
round diamond N4151526266V thnat Round 3,01 9 Ly 19 G VS1 GIA Very Good 9.19 x 9.23 x 5.72 62,1 60 Slightly Thick - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,01 9 Ly 47 G VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6158,3

Liên hệ
1900 75 75 18

64374
Xem
round diamond D6151738436H theho Round 3,01 9 Ly 47 G VS1 GIA Very Good 9.47 x 9.51 x 5.53 58,3 61 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,00 9 Ly 19 G VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6062

Liên hệ
1900 75 75 18

65117
Xem
round diamond H8151507692M tuanb Round 3,00 9 Ly 19 G VS1 GIA Very Good 9.19 x 9.27 x 5.72 62 60 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,98 9 Ly 12 F VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6161,7

Liên hệ
1900 75 75 18

67774
Xem
round diamond Z1151783651Y tceta Round 2,98 9 Ly 12 F VS1 GIA Very Good 9.12 x 9.21 x 5.65 61,7 61 Slightly Thick - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,82 9 Ly 01 G VVS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 5662,1

Liên hệ
1900 75 75 18

68717
Xem
round diamond P6149920910T hbnuo Round 2,82 9 Ly 01 G VVS1 GIA Ideal 9.01 x 9.06 x 5.61 62,1 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
5,01 10 Ly 96 G VS1 Premium Excellent Very Good None GIA 5861,8

Liên hệ
1900 75 75 18

70905
Xem
round diamond G4145827006H hmouo Round 5,01 10 Ly 96 G VS1 GIA Premium 10.96 x 11.05 x 6.80 61,8 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Very Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
5,02 10 Ly 91 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5762,6

Liên hệ
1900 75 75 18

72439
Xem
round diamond C4145826998X htnhb Round 5,02 10 Ly 91 F VS1 GIA Premium 10.91 x 10.99 x 6.86 62,6 57 Thin - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,50 9 Ly 7 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5962

Liên hệ
1900 75 75 18

72618
Xem
round diamond N7151501474V hmubb Round 3,50 9 Ly 7 G VS1 GIA Premium 9.70 x 9.73 x 6.02 62 59 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,02 9 Ly 13 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5962,6

Liên hệ
1900 75 75 18

72730
Xem
round diamond E2151750887V hmuco Round 3,02 9 Ly 13 F VS1 GIA Premium 9.13 x 9.21 x 5.75 62,6 59 Slightly Thick - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,82 9 Ly 33 F VVS1 Good Excellent Excellent None GIA 6257,7

Liên hệ
1900 75 75 18

73266
Xem
round diamond A2151750916U henho Round 2,82 9 Ly 33 F VVS1 GIA Good 9.33 x 9.38 x 5.40 57,7 62 Thin - Medium None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,30 9 Ly 45 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5962,6

Liên hệ
1900 75 75 18

73846
Xem
round diamond P4149529161Q hhtno Round 3,30 9 Ly 45 G VS1 GIA Premium 9.45 x 9.53 x 5.94 62,6 59 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,02 9 Ly 34 G VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 5660,8

Liên hệ
1900 75 75 18

75089
Xem
round diamond C4148984796X huheo Round 3,02 9 Ly 34 G VS1 GIA Ideal 9.34 x 9.37 x 5.69 60,8 56 Thin - Medium None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,01 9 Ly 19 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5961,7

Liên hệ
1900 75 75 18

76712
Xem
round diamond T6139383241C hcaab Round 3,01 9 Ly 19 G VS1 GIA Premium 9.19 x 9.21 x 5.68 61,7 59 Slightly Thick - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,01 9 Ly 27 G VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6159,8

Liên hệ
1900 75 75 18

77514
Xem
round diamond P8144117192E hcomn Round 3,01 9 Ly 27 G VS1 GIA Very Good 9.27 x 9.33 x 5.56 59,8 61 Slightly Thick - Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,00 9 Ly 2 F VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6160,6

Liên hệ
1900 75 75 18

77805
Xem
round diamond L0149505138A hontb Round 3,00 9 Ly 2 F VS1 GIA Very Good 9.20 x 9.26 x 5.60 60,6 61 Thin - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,06 9 Ly 27 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5761,9

Liên hệ
1900 75 75 18

79195
Xem
round diamond A6118580963P uameu Round 3,06 9 Ly 27 F VS1 GIA Premium 9.27 x 9.31 x 5.75 61,9 57 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,11 9 Ly 29 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5862,2

Liên hệ
1900 75 75 18

82160
Xem
round diamond T3115536138Q uebao Round 3,11 9 Ly 29 G VS1 GIA Premium 9.29 x 9.33 x 5.79 62,2 58 Slightly Thick - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,50 9 Ly 61 G VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6062,4

Liên hệ
1900 75 75 18

82673
Xem
round diamond A6147526573O ueeob Round 3,50 9 Ly 61 G VS1 GIA Very Good 9.61 x 9.69 x 6.02 62,4 60 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,90 9 Ly 29 F VVS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6259,4

Liên hệ
1900 75 75 18

83229
Xem
round diamond Y2142702295O umbbo Round 2,90 9 Ly 29 F VVS1 GIA Very Good 9.29 x 9.34 x 5.53 59,4 62 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 4     1 2 3 4 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Quan tâm Zalo OA Hưng Phát USA

Nhận các thông tin khuyến mãi hấp dẫn

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG
icon hotline