Kim Cương, tìm kiếm kim cương Hưng Phát USA

Trang chủ >> Tìm Kiếm Kim Cương
Tìm theo mã kim cương trong kho
502.745 viên Kim Cương cho quý khách lựa chọn
Xem video hướng dẫn
Hình Dáng
Shape
Round
round check diamond
Princess
Emerald
emerald check diamond
Radiant
radiant check diamond
Oval
oval check diamond
Pear
pear check diamond
Marquise
marquise check diamond
Heart
heart check diamond
Asscher
asscher check diamond
Cushion
cushion check diamond
Kích Thước
(Ly)
36 - 45
45 - 54
54 - 63
63 - 72
72 - 81
81 - 9
T - 90
Giá
Giá
Price
VND VND
Carat
Carat
Màu Sắc
Color
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
Nét Cắt
Cut
All
Tất Cả
Ideal
Lý Tưởng
Premium
Cao Cấp
Very Good
Rất Tốt
Good
Tôt
Fair
Khá
Độ Tinh Khiết
Clarity
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
Reports
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới

Kết quả: 120 Kim Cương

Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 4     1 2 3 4 Cuối cùng >>
So Sánh
Compare
Hình Dáng
Shape
Carat
Carat
Kích Thước
(Ly)
Màu Sắc
Color
Độ Tinh Khiết
Clarity
Nét Cắt
Cut
Độ Bóng
Polish
Đối Xứng
Symmetry
Phát Quang
Fluorescence
Kiểm Định
Report
Độ Rộng
Table
Độ Sâu
Depth
Giá(VND)
Price
Chi Tiết
Details

Kim cương Round,trọng lượng 3,00 carat (9 ly 21 ), màu sắc F, nét cắt Premium, độ tinh khiết VS1.

Round
3,00 9 Ly 21 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5861,8

Liên hệ
1900 75 75 18

28894
Xem
round diamond D6146928385S ntant Round 3,00 9 Ly 21 F VS1 GIA Premium 9.21 x 9.29 x 5.72 61,8 58 Medium - Medium None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 3,01 carat (9 ly 23 ), màu sắc F, nét cắt Ideal, độ tinh khiết VS1.

Round
3,01 9 Ly 23 F VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 5562,1

Liên hệ
1900 75 75 18

29186
Xem
round diamond U3148473047Z necet Round 3,01 9 Ly 23 F VS1 GIA Ideal 9.23 x 9.26 x 5.74 62,1 55 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 3,25 carat (9 ly 59 ), màu sắc G, nét cắt Very Good, độ tinh khiết VVS1.

Round
3,25 9 Ly 59 G VVS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6059,7

Liên hệ
1900 75 75 18

29190
Xem
round diamond L6147070285Z ntmom Round 3,25 9 Ly 59 G VVS1 GIA Very Good 9.59 x 9.63 x 5.73 59,7 60 Medium - Medium None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,07 9 Ly 32 F VVS1 Ideal Excellent Very Good None GIA 5661,5

Liên hệ
1900 75 75 18

40917
Xem
round diamond Q3148278518Q mhtmm Round 3,07 9 Ly 32 F VVS1 GIA Ideal 9.32 x 9.38 x 5.75 61,5 56 Thin - Slightly Thick None Excellent Very Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 4,00 carat (10 ly 01 ), màu sắc F, nét cắt Good, độ tinh khiết VS1.

Round
4,00 10 Ly 01 F VS1 Good Excellent Very Good None GIA 5463,4

Liên hệ
1900 75 75 18

42636
Xem
round diamond A4148399637F muebb Round 4,00 10 Ly 01 F VS1 GIA Good 10.01 x 10.11 x 6.38 63,4 54 Medium - Slightly Thick None Excellent Very Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 2,71 carat (9 ly 03 ), màu sắc G, nét cắt Very Good, độ tinh khiết VS1.

Round
2,71 9 Ly 03 G VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6060,2

Liên hệ
1900 75 75 18

49894
Xem
round diamond S2148349757S emuhu Round 2,71 9 Ly 03 G VS1 GIA Very Good 9.03 x 9.09 x 5.45 60,2 60 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 2,63 carat (9 ly 12 ), màu sắc F, nét cắt Fair, độ tinh khiết VS1.

Round
2,63 9 Ly 12 F VS1 Fair Very Good Very Good None GIA 6657,4

Liên hệ
1900 75 75 18

55634
Xem
round diamond W191952724T tbana Round 2,63 9 Ly 12 F VS1 GIA Fair 9.12 x 9.20 x 5.25 57,4 66 Very Good Very Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 2,89 carat (9 ly 23 ), màu sắc G, nét cắt Very Good, độ tinh khiết VS1.

Round
2,89 9 Ly 23 G VS1 Very Good Very Good Very Good None GIA 6060,2

Liên hệ
1900 75 75 18

56074
Xem
round diamond X3136862054M tbtau Round 2,89 9 Ly 23 G VS1 GIA Very Good 9.23 x 9.33 x 5.59 60,2 60 Very Thin - Medium Very Small Very Good Very Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,61 9 Ly 03 F VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6058,6

Liên hệ
1900 75 75 18

58550
Xem
round diamond R0142804746H tnueo Round 2,61 9 Ly 03 F VS1 GIA Very Good 9.03 x 9.08 x 5.31 58,6 60 Thin - Medium Very Small Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,00 9 Ly 56 G VS1 Good Excellent Excellent None GIA 6456,6

Liên hệ
1900 75 75 18

60329
Xem
round diamond T7140342399J tncnb Round 3,00 9 Ly 56 G VS1 GIA Good 9.56 x 9.63 x 5.43 56,6 64 Thin - Medium None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,00 9 Ly 16 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5862

Liên hệ
1900 75 75 18

61286
Xem
round diamond U1147404676Q tmuhb Round 3,00 9 Ly 16 G VS1 GIA Premium 9.16 x 9.20 x 5.70 62 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,01 9 Ly 16 G VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6062,5

Liên hệ
1900 75 75 18

62451
Xem
round diamond H4148314075N teuon Round 3,01 9 Ly 16 G VS1 GIA Very Good 9.16 x 9.21 x 5.74 62,5 60 Slightly Thick - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,70 9 Ly 01 G VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5860,1

Liên hệ
1900 75 75 18

63715
Xem
round diamond Q7148523420G ttocb Round 2,70 9 Ly 01 G VVS1 GIA Premium 9.01 x 9.04 x 5.42 60,1 58 Medium - Medium None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,01 9 Ly 13 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5862,5

Liên hệ
1900 75 75 18

64374
Xem
round diamond M8147447649J theho Round 3,01 9 Ly 13 G VS1 GIA Premium 9.13 x 9.16 x 5.72 62,5 58 Slightly Thick - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,01 9 Ly 15 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5962,8

Liên hệ
1900 75 75 18

64374
Xem
round diamond E7147686432A theho Round 3,01 9 Ly 15 G VS1 GIA Premium 9.15 x 9.20 x 5.76 62,8 59 Slightly Thick - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,82 9 Ly 01 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5862,4

Liên hệ
1900 75 75 18

64488
Xem
round diamond J3143328805N ththo Round 2,82 9 Ly 01 F VS1 GIA Premium 9.01 x 9.05 x 5.64 62,4 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,01 9 Ly 19 G VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6062,1

Liên hệ
1900 75 75 18

64853
Xem
round diamond R5138833111N thooc Round 3,01 9 Ly 19 G VS1 GIA Very Good 9.19 x 9.23 x 5.72 62,1 60 Slightly Thick - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,01 9 Ly 14 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5862,8

Liên hệ
1900 75 75 18

65486
Xem
round diamond J8145929857Y tocch Round 3,01 9 Ly 14 G VS1 GIA Premium 9.14 x 9.19 x 5.76 62,8 58 Slightly Thick - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,03 9 Ly 15 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5862,7

Liên hệ
1900 75 75 18

65921
Xem
round diamond Y8146424020N tcmoo Round 3,03 9 Ly 15 G VS1 GIA Premium 9.15 x 9.19 x 5.75 62,7 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,00 9 Ly 11 G VS1 Good Excellent Excellent None GIA 5763,1

Liên hệ
1900 75 75 18

67032
Xem
round diamond E2113176946V toobb Round 3,00 9 Ly 11 G VS1 GIA Good 9.11 x 9.17 x 5.76 63,1 57 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,01 9 Ly 16 G VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 5662,5

Liên hệ
1900 75 75 18

67255
Xem
round diamond V6144992566W tocch Round 3,01 9 Ly 16 G VS1 GIA Ideal 9.16 x 9.21 x 5.74 62,5 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
5,01 10 Ly 96 G VS1 Premium Excellent Very Good None GIA 5861,8

Liên hệ
1900 75 75 18

70905
Xem
round diamond G4145827006H hmouo Round 5,01 10 Ly 96 G VS1 GIA Premium 10.96 x 11.05 x 6.80 61,8 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Very Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
5,02 10 Ly 91 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5762,6

Liên hệ
1900 75 75 18

72439
Xem
round diamond C4145826998X htnhb Round 5,02 10 Ly 91 F VS1 GIA Premium 10.91 x 10.99 x 6.86 62,6 57 Thin - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,08 9 Ly 28 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5762,4

Liên hệ
1900 75 75 18

73422
Xem
round diamond Q7143494813U hhaeh Round 3,08 9 Ly 28 G VS1 GIA Premium 9.28 x 9.36 x 5.82 62,4 57 Thin - Medium None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,01 9 Ly 14 F VS1 Good Excellent Excellent None GIA 5663,2

Liên hệ
1900 75 75 18

73604
Xem
round diamond J3148527520F hetht Round 3,01 9 Ly 14 F VS1 GIA Good 9.14 x 9.19 x 5.79 63,2 56 Thin - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,01 9 Ly 19 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5762,7

Liên hệ
1900 75 75 18

75276
Xem
round diamond X2134478576B hhbmn Round 3,01 9 Ly 19 F VS1 GIA Premium 9.19 x 9.25 x 5.78 62,7 57 Medium - Medium None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,01 9 Ly 1 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5862,8

Liên hệ
1900 75 75 18

75722
Xem
round diamond X4147355661O hhenm Round 3,01 9 Ly 1 F VS1 GIA Premium 9.10 x 9.18 x 5.74 62,8 58 Slightly Thick - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,01 9 Ly 17 F VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6062,2

Liên hệ
1900 75 75 18

75722
Xem
round diamond D2144197797K hhenm Round 3,01 9 Ly 17 F VS1 GIA Very Good 9.17 x 9.24 x 5.72 62,2 60 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,01 9 Ly 13 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5762,9

Liên hệ
1900 75 75 18

76011
Xem
round diamond V5148546490F hoeuo Round 3,01 9 Ly 13 F VS1 GIA Premium 9.13 x 9.18 x 5.76 62,9 57 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,01 9 Ly 15 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5862,5

Liên hệ
1900 75 75 18

76011
Xem
round diamond Q7148395056T hoeuo Round 3,01 9 Ly 15 F VS1 GIA Premium 9.15 x 9.19 x 5.73 62,5 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 4     1 2 3 4 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Quan tâm Zalo OA Hưng Phát USA

Nhận các thông tin khuyến mãi hấp dẫn

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG