Kim Cương, tìm kiếm kim cương Hưng Phát USA

Trang chủ >> Tìm Kiếm Kim Cương
Tìm theo mã kim cương trong kho
405.594 viên Kim Cương cho quý khách lựa chọn
Xem video hướng dẫn
Hình Dáng
Shape
Round
round check diamond
Princess
Emerald
emerald check diamond
Radiant
radiant check diamond
Oval
oval check diamond
Pear
pear check diamond
Marquise
marquise check diamond
Heart
heart check diamond
Asscher
asscher check diamond
Cushion
cushion check diamond
Kích Thước
(Ly)
36 - 45
45 - 54
54 - 63
63 - 72
72 - 81
81 - 9
T - 90
Giá
Giá
Price
VND VND
Carat
Carat
Màu Sắc
Color
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
Nét Cắt
Cut
All
Tất Cả
Ideal
Lý Tưởng
Premium
Cao Cấp
Very Good
Rất Tốt
Good
Tôt
Fair
Khá
Độ Tinh Khiết
Clarity
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
Reports
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới

Kết quả: 121 Kim Cương

Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 5     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
So Sánh
Compare
Hình Dáng
Shape
Carat
Carat
Kích Thước
(Ly)
Màu Sắc
Color
Độ Tinh Khiết
Clarity
Nét Cắt
Cut
Độ Bóng
Polish
Đối Xứng
Symmetry
Phát Quang
Fluorescence
Kiểm Định
Report
Độ Rộng
Table
Độ Sâu
Depth
Giá(VND)
Price
Chi Tiết
Details

Kim cương Round,trọng lượng 2,28 carat (8 ly 48 ), màu sắc F, nét cắt Ideal, độ tinh khiết VVS1.

Round
2,28 8 Ly 48 F VVS1 Ideal Good Good None GIA 5560,7

Liên hệ
1900 75 75 18

24692
Xem
round diamond N8116734077J nahhb Round 2,28 8 Ly 48 F VVS1 GIA Ideal 8.48 x 8.60 x 5.18 60,7 55 Thin - Medium None Good Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 2,09 carat (8 ly 11 ), màu sắc G, nét cắt Premium, độ tinh khiết VS1.

Round
2,09 8 Ly 11 G VS1 Premium Excellent Good None GIA 5962,6

Liên hệ
1900 75 75 18

25017
Xem
round diamond U0119605957I nacet Round 2,09 8 Ly 11 G VS1 GIA Premium 8.11 x 8.19 x 5.10 62,6 59 Medium - Slightly Thick Excellent Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 2,00 carat (8 ly 27 ), màu sắc G, nét cắt Very Good, độ tinh khiết VVS1.

Round
2,00 8 Ly 27 G VVS1 Very Good Very Good Good None GIA 6158

Liên hệ
1900 75 75 18

28044
Xem
round diamond U0117991094A nehbb Round 2,00 8 Ly 27 G VVS1 GIA Very Good 8.27 x 8.34 x 4.82 58 61 None Very Good Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,01 8 Ly 16 G VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6159,3

Liên hệ
1900 75 75 18

28436
Xem
round diamond L7130262160L necee Round 2,01 8 Ly 16 G VS1 GIA Very Good 8.16 x 8.21 x 4.86 59,3 61 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 2,01 carat (8 ly 12 ), màu sắc F, nét cắt Premium, độ tinh khiết VS1.

Round
2,01 8 Ly 12 F VS1 Premium Very Good Very Good None GIA 5861,3

Liên hệ
1900 75 75 18

28784
Xem
round diamond B2105181774R nteum Round 2,01 8 Ly 12 F VS1 GIA Premium 8.12 x 8.22 x 5.01 61,3 58 Thin - Slightly Thick Very Small Very Good Very Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 2,00 carat (8 ly 12 ), màu sắc G, nét cắt Premium, độ tinh khiết VS1.

Round
2,00 8 Ly 12 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5860,2

Liên hệ
1900 75 75 18

28934
Xem
round diamond T6129957888N ntahb Round 2,00 8 Ly 12 G VS1 GIA Premium 8.12 x 8.16 x 4.90 60,2 58 Medium - Slightly Thick Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 2,06 carat (8 ly 10 ), màu sắc G, nét cắt Premium, độ tinh khiết VS1.

Round
2,06 8 Ly 1 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5762,1

Liên hệ
1900 75 75 18

29186
Xem
round diamond D0129817935H ntmuc Round 2,06 8 Ly 1 G VS1 GIA Premium 8.10 x 8.12 x 5.04 62,1 57 None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 2,00 carat (8 ly 11 ), màu sắc G, nét cắt Ideal, độ tinh khiết VS1.

Round
2,00 8 Ly 11 G VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 5561,3

Liên hệ
1900 75 75 18

29199
Xem
round diamond J8124851155N ntoeb Round 2,00 8 Ly 11 G VS1 GIA Ideal 8.11 x 8.13 x 4.98 61,3 55 Thin - Medium None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,02 8 Ly 21 G VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6060,1

Liên hệ
1900 75 75 18

29224
Xem
round diamond E5124636934S ntean Round 2,02 8 Ly 21 G VS1 GIA Very Good 8.21 x 8.24 x 4.94 60,1 60 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,01 8 Ly 17 F VS1 Very Good Excellent Good None GIA 6158,5

Liên hệ
1900 75 75 18

29345
Xem
round diamond J3128527171P ntchc Round 2,01 8 Ly 17 F VS1 GIA Very Good 8.17 x 8.26 x 4.81 58,5 61 Thin - Slightly Thick Very Small Excellent Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,02 8 Ly 18 G VS1 Ideal Very Good Good None GIA 5361

Liên hệ
1900 75 75 18

29452
Xem
round diamond Y220041009G nhbhe Round 2,02 8 Ly 18 G VS1 GIA Ideal 8.18 x 8.24 x 5.01 61 53 Thin - Medium None Very Good Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,00 8 Ly 16 G VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6160,3

Liên hệ
1900 75 75 18

29581
Xem
round diamond B5128069029S nhauo Round 2,00 8 Ly 16 G VS1 GIA Very Good 8.16 x 8.18 x 4.93 60,3 61 Medium - Medium None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,00 8 Ly 1 G VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6060,8

Liên hệ
1900 75 75 18

29716
Xem
round diamond N3130305793A ntoeb Round 2,00 8 Ly 1 G VS1 GIA Very Good 8.10 x 8.14 x 4.94 60,8 60 Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,01 8 Ly 12 G VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6160,5

Liên hệ
1900 75 75 18

29864
Xem
round diamond T1129817610W ntchc Round 2,01 8 Ly 12 G VS1 GIA Very Good 8.12 x 8.17 x 4.93 60,5 61 None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,05 8 Ly 12 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5961,9

Liên hệ
1900 75 75 18

30014
Xem
round diamond W8127309605C nhbcc Round 2,05 8 Ly 12 G VS1 GIA Premium 8.12 x 8.16 x 5.04 61,9 59 None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,01 8 Ly 16 F VS1 Premium Very Good Very Good None GIA 5859,8

Liên hệ
1900 75 75 18

30208
Xem
round diamond E098304282V nhumm Round 2,01 8 Ly 16 F VS1 GIA Premium 8.16 x 8.18 x 4.89 59,8 58 Medium - Slightly Thick Very Small Very Good Very Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,01 8 Ly 17 F VS1 Very Good Excellent Good None GIA 6158,5

Liên hệ
1900 75 75 18

30462
Xem
round diamond W3129147900L nheoc Round 2,01 8 Ly 17 F VS1 GIA Very Good 8.17 x 8.26 x 4.81 58,5 61 Thin - Slightly Thick Very Small Excellent Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,03 8 Ly 12 F VS1 Ideal Very Good Very Good None GIA 5562,5

Liên hệ
1900 75 75 18

30509
Xem
round diamond Y2125759014G nhccc Round 2,03 8 Ly 12 F VS1 GIA Ideal 8.12 x 8.14 x 5.08 62,5 55 Thin - Medium Small Very Good Very Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,08 8 Ly 16 G VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 5562,5

Liên hệ
1900 75 75 18

30905
Xem
round diamond I5129437937I nhoue Round 2,08 8 Ly 16 G VS1 GIA Ideal 8.16 x 8.18 x 5.11 62,5 55 Thin - Medium None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,00 8 Ly 11 F VS1 Premium Very Good Very Good None GIA 5860,6

Liên hệ
1900 75 75 18

30917
Xem
round diamond J579774429S numhb Round 2,00 8 Ly 11 F VS1 GIA Premium 8.11 x 8.15 x 4.93 60,6 58 None Very Good Very Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,06 8 Ly 3 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5960,1

Liên hệ
1900 75 75 18

31658
Xem
round diamond B3115535830K nobah Round 2,06 8 Ly 3 G VS1 GIA Premium 8.30 x 8.32 x 4.99 60,1 59 Thin - Medium None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,01 8 Ly 16 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5959,8

Liên hệ
1900 75 75 18

32048
Xem
round diamond O7130348287H nomha Round 2,01 8 Ly 16 G VS1 GIA Premium 8.16 x 8.21 x 4.90 59,8 59 Thin - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,14 8 Ly 22 G VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 5662,1

Liên hệ
1900 75 75 18

32065
Xem
round diamond M3118405861G nomuh Round 2,14 8 Ly 22 G VS1 GIA Ideal 8.22 x 8.25 x 5.12 62,1 56 Medium - Slightly Thick Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,08 8 Ly 26 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5860,7

Liên hệ
1900 75 75 18

32764
Xem
round diamond G5115535853S nocct Round 2,08 8 Ly 26 G VS1 GIA Premium 8.26 x 8.29 x 5.02 60,7 58 Thin - Medium None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,01 8 Ly 19 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5960,1

Liên hệ
1900 75 75 18

32797
Xem
round diamond I8129626203D ncbne Round 2,01 8 Ly 19 F VS1 GIA Premium 8.19 x 8.21 x 4.93 60,1 59 Medium - Medium None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,14 8 Ly 18 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5762,7

Liên hệ
1900 75 75 18

32888
Xem
round diamond Y3129036934R ncabe Round 2,14 8 Ly 18 G VS1 GIA Premium 8.18 x 8.23 x 5.14 62,7 57 Medium - Medium None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,01 8 Ly 23 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5959,5

Liên hệ
1900 75 75 18

32939
Xem
round diamond W8125098175X nohem Round 2,01 8 Ly 23 F VS1 GIA Premium 8.23 x 8.25 x 4.90 59,5 59 Medium - Medium None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,08 8 Ly 18 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5861,7

Liên hệ
1900 75 75 18

33047
Xem
round diamond H1125620408M ncnet Round 2,08 8 Ly 18 F VS1 GIA Premium 8.18 x 8.22 x 5.06 61,7 58 Medium - Medium None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,21 8 Ly 28 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5761,9

Liên hệ
1900 75 75 18

33093
Xem
round diamond V5129144004R ncnoh Round 2,21 8 Ly 28 G VS1 GIA Premium 8.28 x 8.32 x 5.14 61,9 57 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,21 8 Ly 31 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5861,8

Liên hệ
1900 75 75 18

33115
Xem
round diamond U3122961674N ncmbt Round 2,21 8 Ly 31 G VS1 GIA Premium 8.31 x 8.38 x 5.16 61,8 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 5     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG