Kim Cương, tìm kiếm kim cương Hưng Phát USA

Trang chủ >> Tìm Kiếm Kim Cương
Tìm theo mã kim cương trong kho
556.870 viên Kim Cương cho quý khách lựa chọn
Xem video hướng dẫn
Hình Dáng
Shape
Round
round check diamond
Princess
Emerald
emerald check diamond
Radiant
radiant check diamond
Oval
oval check diamond
Pear
pear check diamond
Marquise
marquise check diamond
Heart
heart check diamond
Asscher
asscher check diamond
Cushion
cushion check diamond
Kích Thước
(Ly)
36 - 45
45 - 54
54 - 63
63 - 72
72 - 81
81 - 9
T - 90
Giá
Giá
Price
VND VND
Carat
Carat
Màu Sắc
Color
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
Nét Cắt
Cut
All
Tất Cả
Ideal
Lý Tưởng
Premium
Cao Cấp
Very Good
Rất Tốt
Good
Tôt
Fair
Khá
Độ Tinh Khiết
Clarity
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
Reports
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới

Kết quả: 233 Kim Cương

Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 8     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
So Sánh
Compare
Hình Dáng
Shape
Carat
Carat
Kích Thước
(Ly)
Màu Sắc
Color
Độ Tinh Khiết
Clarity
Nét Cắt
Cut
Độ Bóng
Polish
Đối Xứng
Symmetry
Phát Quang
Fluorescence
Kiểm Định
Report
Độ Rộng
Table
Độ Sâu
Depth
Giá(VND)
Price
Chi Tiết
Details

Kim cương Round,trọng lượng 2,00 carat (8 ly 23 ), màu sắc F, nét cắt Very Good, độ tinh khiết VVS1.

Round
2,00 8 Ly 23 F VVS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6258,7

Liên hệ
1900 75 75 18

24058
Xem
round diamond O7135748994C nbcnb Round 2,00 8 Ly 23 F VVS1 GIA Very Good 8.23 x 8.26 x 4.84 58,7 62 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 2,28 carat (8 ly 48 ), màu sắc F, nét cắt Ideal, độ tinh khiết VVS1.

Round
2,28 8 Ly 48 F VVS1 Ideal Good Good None GIA 5560,7

Liên hệ
1900 75 75 18

24692
Xem
round diamond S3116734077C nahhb Round 2,28 8 Ly 48 F VVS1 GIA Ideal 8.48 x 8.60 x 5.18 60,7 55 Thin - Medium None Good Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 2,01 carat (8 ly 11 ), màu sắc G, nét cắt Premium, độ tinh khiết VS1.

Round
2,01 8 Ly 11 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5960,2

Liên hệ
1900 75 75 18

30200
Xem
round diamond M6144151369E nhnha Round 2,01 8 Ly 11 G VS1 GIA Premium 8.11 x 8.15 x 4.89 60,2 59 Slightly Thick - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,01 8 Ly 22 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5960

Liên hệ
1900 75 75 18

30200
Xem
round diamond G6144151347Z nhnha Round 2,01 8 Ly 22 G VS1 GIA Premium 8.22 x 8.25 x 4.94 60 59 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 2,02 carat (8 ly 18 ), màu sắc G, nét cắt Very Good, độ tinh khiết VS1.

Round
2,02 8 Ly 18 G VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6060,1

Liên hệ
1900 75 75 18

30587
Xem
round diamond X5144141903L nubho Round 2,02 8 Ly 18 G VS1 GIA Very Good 8.18 x 8.24 x 4.94 60,1 60 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 2,01 carat (8 ly 11 ), màu sắc G, nét cắt Premium, độ tinh khiết VS1.

Round
2,01 8 Ly 11 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5861,1

Liên hệ
1900 75 75 18

31004
Xem
round diamond V0143399484K nuemu Round 2,01 8 Ly 11 G VS1 GIA Premium 8.11 x 8.15 x 4.96 61,1 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 2,02 carat (8 ly 21 ), màu sắc G, nét cắt Fair, độ tinh khiết VS1.

Round
2,02 8 Ly 21 G VS1 Fair Very Good Good None GIA 6759,3

Liên hệ
1900 75 75 18

31157
Xem
round diamond C0136861733X nutum Round 2,02 8 Ly 21 G VS1 GIA Fair 8.21 x 8.31 x 4.89 59,3 67 Thin - Thick None Very Good Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 2,00 carat (8 ly 19 ), màu sắc G, nét cắt Very Good, độ tinh khiết VS1.

Round
2,00 8 Ly 19 G VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6160

Liên hệ
1900 75 75 18

31350
Xem
round diamond M4141489642A nunha Round 2,00 8 Ly 19 G VS1 GIA Very Good 8.19 x 8.22 x 4.92 60 61 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,01 8 Ly 12 G VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6061

Liên hệ
1900 75 75 18

31553
Xem
round diamond A8135479439I nuemu Round 2,01 8 Ly 12 G VS1 GIA Very Good 8.12 x 8.16 x 4.96 61 60 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,01 8 Ly 2 G VS1 Premium Very Good Very Good None GIA 5959,6

Liên hệ
1900 75 75 18

31553
Xem
round diamond B8137283061V nuemu Round 2,01 8 Ly 2 G VS1 GIA Premium 8.20 x 8.26 x 4.91 59,6 59 Medium - Medium None Very Good Very Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,00 8 Ly 17 G VS1 Premium Very Good Very Good None GIA 5959,9

Liên hệ
1900 75 75 18

31640
Xem
round diamond E4137550529W nobbb Round 2,00 8 Ly 17 G VS1 GIA Premium 8.17 x 8.30 x 4.93 59,9 59 Thin - Slightly Thick Very Small Very Good Very Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,01 8 Ly 12 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5760,4

Liên hệ
1900 75 75 18

32002
Xem
round diamond D4136427287Q nuono Round 2,01 8 Ly 12 G VS1 GIA Premium 8.12 x 8.16 x 4.92 60,4 57 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,02 8 Ly 1 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5961,5

Liên hệ
1900 75 75 18

32098
Xem
round diamond Q3142919172S noebt Round 2,02 8 Ly 1 G VS1 GIA Premium 8.10 x 8.14 x 4.99 61,5 59 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,00 8 Ly 13 F VS1 Premium Very Good Very Good None GIA 5960,3

Liên hệ
1900 75 75 18

32318
Xem
round diamond D5141755523X nohbb Round 2,00 8 Ly 13 F VS1 GIA Premium 8.13 x 8.15 x 4.91 60,3 59 Thin - Slightly Thick None Very Good Very Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,04 8 Ly 12 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5961,5

Liên hệ
1900 75 75 18

33040
Xem
round diamond J3142454554D ncnmc Round 2,04 8 Ly 12 G VS1 GIA Premium 8.12 x 8.17 x 5.01 61,5 59 Slightly Thick - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,00 8 Ly 11 G VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 5561,3

Liên hệ
1900 75 75 18

33052
Xem
round diamond J8124851155N ncntb Round 2,00 8 Ly 11 G VS1 GIA Ideal 8.11 x 8.13 x 4.98 61,3 55 Thin - Medium None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,05 8 Ly 11 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5962,2

Liên hệ
1900 75 75 18

33099
Xem
round diamond D1141337564J nouon Round 2,05 8 Ly 11 G VS1 GIA Premium 8.11 x 8.16 x 5.06 62,2 59 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,00 8 Ly 12 F VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6160,7

Liên hệ
1900 75 75 18

33193
Xem
round diamond P1144084434E ncmue Round 2,00 8 Ly 12 F VS1 GIA Very Good 8.12 x 8.15 x 4.93 60,7 61 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,04 8 Ly 26 G VS1 Good Very Good Good None GIA 6458,6

Liên hệ
1900 75 75 18

33195
Xem
round diamond Z3140409234T ncmuh Round 2,04 8 Ly 26 G VS1 GIA Good 8.26 x 8.38 x 4.87 58,6 64 Thin - Medium None Very Good Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,01 8 Ly 27 G VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6158,9

Liên hệ
1900 75 75 18

33217
Xem
round diamond M2142747788Z ncmch Round 2,01 8 Ly 27 G VS1 GIA Very Good 8.27 x 8.29 x 4.88 58,9 61 Medium - Medium None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,00 8 Ly 18 G VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6060

Liên hệ
1900 75 75 18

33271
Xem
round diamond Q2142521065X nceem Round 2,00 8 Ly 18 G VS1 GIA Very Good 8.18 x 8.20 x 4.91 60 60 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,21 8 Ly 24 G VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6062,1

Liên hệ
1900 75 75 18

33701
Xem
round diamond S8142671444J ncmbt Round 2,21 8 Ly 24 G VS1 GIA Very Good 8.24 x 8.30 x 5.14 62,1 60 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,04 8 Ly 26 G VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6259,5

Liên hệ
1900 75 75 18

33714
Xem
round diamond L2138763995P ncomt Round 2,04 8 Ly 26 G VS1 GIA Very Good 8.26 x 8.28 x 4.92 59,5 62 Thin - Medium None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,03 8 Ly 1 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5861,7

Liên hệ
1900 75 75 18

34142
Xem
round diamond T8139479925R nchoc Round 2,03 8 Ly 1 G VS1 GIA Premium 8.10 x 8.13 x 5.01 61,7 58 Thin - Medium None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,17 8 Ly 2 G VS1 Premium Very Good Good None GIA 5761,9

Liên hệ
1900 75 75 18

34329
Xem
round diamond I6138843547G mbmob Round 2,17 8 Ly 2 G VS1 GIA Premium 8.20 x 8.34 x 5.11 61,9 57 Thin - Slightly Thick Very Small Very Good Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,20 8 Ly 19 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5862,8

Liên hệ
1900 75 75 18

34349
Xem
round diamond J7143273605G mbmcu Round 2,20 8 Ly 19 G VS1 GIA Premium 8.19 x 8.25 x 5.16 62,8 58 Slightly Thick - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,22 8 Ly 25 G VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 5662,6

Liên hệ
1900 75 75 18

34350
Xem
round diamond H5143918644P ncoub Round 2,22 8 Ly 25 G VS1 GIA Ideal 8.25 x 8.31 x 5.18 62,6 56 Slightly Thick - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,25 8 Ly 57 G VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6058,8

Liên hệ
1900 75 75 18

34875
Xem
round diamond F7142994953G mbmnh Round 2,25 8 Ly 57 G VS1 GIA Very Good 8.57 x 8.59 x 5.04 58,8 60 Medium - Medium None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,01 8 Ly 13 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5960,4

Liên hệ
1900 75 75 18

34989
Xem
round diamond A8141897703G mbche Round 2,01 8 Ly 13 G VS1 GIA Premium 8.13 x 8.17 x 4.92 60,4 59 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,10 8 Ly 37 F VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6059,6

Liên hệ
1900 75 75 18

35066
Xem
round diamond S1138218395N mbecn Round 2,10 8 Ly 37 F VS1 GIA Very Good 8.37 x 8.39 x 4.99 59,6 60 Thin - Medium None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 8     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Quan tâm Zalo OA Hưng Phát USA

Nhận các thông tin khuyến mãi hấp dẫn

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG