Kim Cương, tìm kiếm kim cương Hưng Phát USA

Trang chủ >> Tìm Kiếm Kim Cương
Tìm theo mã kim cương trong kho
513.362 viên Kim Cương cho quý khách lựa chọn
Xem video hướng dẫn
Hình Dáng
Shape
Round
round check diamond
Princess
Emerald
emerald check diamond
Radiant
radiant check diamond
Oval
oval check diamond
Pear
pear check diamond
Marquise
marquise check diamond
Heart
heart check diamond
Asscher
asscher check diamond
Cushion
cushion check diamond
Kích Thước
(Ly)
36 - 45
45 - 54
54 - 63
63 - 72
72 - 81
81 - 9
T - 90
Giá
Giá
Price
VND VND
Carat
Carat
Màu Sắc
Color
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
Nét Cắt
Cut
All
Tất Cả
Ideal
Lý Tưởng
Premium
Cao Cấp
Very Good
Rất Tốt
Good
Tôt
Fair
Khá
Độ Tinh Khiết
Clarity
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
Reports
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới

Kết quả: 177 Kim Cương

Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 6     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
So Sánh
Compare
Hình Dáng
Shape
Carat
Carat
Kích Thước
(Ly)
Màu Sắc
Color
Độ Tinh Khiết
Clarity
Nét Cắt
Cut
Độ Bóng
Polish
Đối Xứng
Symmetry
Phát Quang
Fluorescence
Kiểm Định
Report
Độ Rộng
Table
Độ Sâu
Depth
Giá(VND)
Price
Chi Tiết
Details

Kim cương Round,trọng lượng 2,10 carat (8 ly 13 ), màu sắc G, nét cắt Good, độ tinh khiết VVS1.

Round
2,10 8 Ly 13 G VVS1 Good Excellent Excellent None GIA 5563,1

Liên hệ
1900 75 75 18

19727
Xem
round diamond Q6136123233P ahtuu Round 2,10 8 Ly 13 G VVS1 GIA Good 8.13 x 8.19 x 5.15 63,1 55 Medium - Slightly Thick Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 2,27 carat (8 ly 44 ), màu sắc G, nét cắt Very Good, độ tinh khiết VS1.

Round
2,27 8 Ly 44 G VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6260,3

Liên hệ
1900 75 75 18

20728
Xem
round diamond E1135535093N aobne Round 2,27 8 Ly 44 G VS1 GIA Very Good 8.44 x 8.48 x 5.10 60,3 62 Slightly Thick - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 2,13 carat (8 ly 37 ), màu sắc F, nét cắt Very Good, độ tinh khiết VVS1.

Round
2,13 8 Ly 37 F VVS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6159

Liên hệ
1900 75 75 18

21312
Xem
round diamond W5136960192J aucbc Round 2,13 8 Ly 37 F VVS1 GIA Very Good 8.37 x 8.44 x 4.96 59 61 Thin - Medium None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,00 8 Ly 23 F VVS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6258,7

Liên hệ
1900 75 75 18

24683
Xem
round diamond O7135748994C nahtn Round 2,00 8 Ly 23 F VVS1 GIA Very Good 8.23 x 8.26 x 4.84 58,7 62 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 2,28 carat (8 ly 48 ), màu sắc F, nét cắt Ideal, độ tinh khiết VVS1.

Round
2,28 8 Ly 48 F VVS1 Ideal Good Good None GIA 5560,7

Liên hệ
1900 75 75 18

24692
Xem
round diamond U7116734077P nahhb Round 2,28 8 Ly 48 F VVS1 GIA Ideal 8.48 x 8.60 x 5.18 60,7 55 Thin - Medium None Good Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 2,00 carat (8 ly 17 ), màu sắc G, nét cắt Premium, độ tinh khiết VS1.

Round
2,00 8 Ly 17 G VS1 Premium Very Good Very Good None GIA 5959,9

Liên hệ
1900 75 75 18

31640
Xem
round diamond E4137550529W nobbb Round 2,00 8 Ly 17 G VS1 GIA Premium 8.17 x 8.30 x 4.93 59,9 59 Thin - Slightly Thick Very Small Very Good Very Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 2,02 carat (8 ly 21 ), màu sắc G, nét cắt Fair, độ tinh khiết VS1.

Round
2,02 8 Ly 21 G VS1 Fair Very Good Good None GIA 6759,3

Liên hệ
1900 75 75 18

31956
Xem
round diamond C0136861733X nonob Round 2,02 8 Ly 21 G VS1 GIA Fair 8.21 x 8.31 x 4.89 59,3 67 Thin - Thick None Very Good Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 2,00 carat (8 ly 30 ), màu sắc G, nét cắt Fair, độ tinh khiết VVS1.

Round
2,00 8 Ly 3 G VVS1 Fair Excellent Excellent None GIA 6557,7

Liên hệ
1900 75 75 18

33120
Xem
round diamond G8137421550J noobb Round 2,00 8 Ly 3 G VVS1 GIA Fair 8.30 x 8.34 x 4.80 57,7 65 Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,00 8 Ly 17 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5860,4

Liên hệ
1900 75 75 18

34040
Xem
round diamond F5138984151H nchbb Round 2,00 8 Ly 17 G VS1 GIA Premium 8.17 x 8.22 x 4.95 60,4 58 Thin - Medium None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,17 8 Ly 2 G VS1 Premium Very Good Good None GIA 5761,9

Liên hệ
1900 75 75 18

34329
Xem
round diamond W7138843547B mbmob Round 2,17 8 Ly 2 G VS1 GIA Premium 8.20 x 8.34 x 5.11 61,9 57 Thin - Slightly Thick Very Small Very Good Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
1,92 8 Ly 23 F VS1 Good Excellent Excellent None GIA 6257,2

Liên hệ
1900 75 75 18

34339
Xem
round diamond F1136759831N ncohb Round 1,92 8 Ly 23 F VS1 GIA Good 8.23 x 8.28 x 4.72 57,2 62 Thin - Medium None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
1,91 8 Ly 11 F VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6258,9

Liên hệ
1900 75 75 18

34516
Xem
round diamond O6137062487Y mbbae Round 1,91 8 Ly 11 F VS1 GIA Very Good 8.11 x 8.13 x 4.78 58,9 62 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,01 8 Ly 17 F VS1 Very Good Excellent Good None GIA 6158,5

Liên hệ
1900 75 75 18

34751
Xem
round diamond U8128527171G mbutm Round 2,01 8 Ly 17 F VS1 GIA Very Good 8.17 x 8.26 x 4.81 58,5 61 Thin - Slightly Thick Very Small Excellent Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,01 8 Ly 12 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5760,4

Liên hệ
1900 75 75 18

35135
Xem
round diamond O5136427287X mbttn Round 2,01 8 Ly 12 G VS1 GIA Premium 8.12 x 8.16 x 4.92 60,4 57 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,01 8 Ly 12 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5960,9

Liên hệ
1900 75 75 18

35135
Xem
round diamond J4133803149L mbttn Round 2,01 8 Ly 12 G VS1 GIA Premium 8.12 x 8.14 x 4.95 60,9 59 Slightly Thick - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,01 8 Ly 2 G VS1 Premium Very Good Very Good None GIA 5959,6

Liên hệ
1900 75 75 18

35597
Xem
round diamond B8137283061V mbcte Round 2,01 8 Ly 2 G VS1 GIA Premium 8.20 x 8.26 x 4.91 59,6 59 None Very Good Very Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,08 8 Ly 17 G VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6160,7

Liên hệ
1900 75 75 18

35726
Xem
round diamond G2137731799I mahah Round 2,08 8 Ly 17 G VS1 GIA Very Good 8.17 x 8.20 x 4.97 60,7 61 Slightly Thick - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,06 8 Ly 24 G VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6160,4

Liên hệ
1900 75 75 18

36009
Xem
round diamond S5136358593W maman Round 2,06 8 Ly 24 G VS1 GIA Very Good 8.24 x 8.26 x 4.99 60,4 61 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,00 8 Ly 13 F VS1 Premium Very Good Very Good None GIA 5960,3

Liên hệ
1900 75 75 18

36104
Xem
round diamond L0136444418K mactb Round 2,00 8 Ly 13 F VS1 GIA Premium 8.13 x 8.15 x 4.91 60,3 59 Thin - Slightly Thick None Very Good Very Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,00 8 Ly 27 G VVS1 Very Good Very Good Good None GIA 6158

Liên hệ
1900 75 75 18

36341
Xem
round diamond X4136013952J mnahb Round 2,00 8 Ly 27 G VVS1 GIA Very Good 8.27 x 8.34 x 4.82 58 61 Medium - Slightly Thick None Very Good Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,15 8 Ly 27 G VS1 Premium Excellent Very Good None GIA 5961,5

Liên hệ
1900 75 75 18

36442
Xem
round diamond L1137164466S mnntb Round 2,15 8 Ly 27 G VS1 GIA Premium 8.27 x 8.33 x 5.10 61,5 59 Medium - Slightly Thick Very Small Excellent Very Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,01 8 Ly 12 G VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6061

Liên hệ
1900 75 75 18

36522
Xem
round diamond A8135479439I mauto Round 2,01 8 Ly 12 G VS1 GIA Very Good 8.12 x 8.16 x 4.96 61 60 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,00 8 Ly 11 F VS1 Premium Very Good Very Good None GIA 5860,6

Liên hệ
1900 75 75 18

36612
Xem
round diamond M079774429O mnebb Round 2,00 8 Ly 11 F VS1 GIA Premium 8.11 x 8.15 x 4.93 60,6 58 None Very Good Very Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,05 8 Ly 11 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5962,2

Liên hệ
1900 75 75 18

36653
Xem
round diamond H2135878995E maoun Round 2,05 8 Ly 11 G VS1 GIA Premium 8.11 x 8.16 x 5.06 62,2 59 Medium - Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,02 8 Ly 3 G VVS1 Good Excellent Very Good None GIA 6458,7

Liên hệ
1900 75 75 18

36705
Xem
round diamond N0134939050S mneon Round 2,02 8 Ly 3 G VVS1 GIA Good 8.30 x 8.41 x 4.91 58,7 64 Thin - Medium None Excellent Very Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,01 8 Ly 15 F VS1 Good Excellent Very Good None GIA 6459,9

Liên hệ
1900 75 75 18

36795
Xem
round diamond Q7130885895H mnthn Round 2,01 8 Ly 15 F VS1 GIA Good 8.15 x 8.22 x 4.90 59,9 64 Excellent Very Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,02 8 Ly 17 F VS1 Ideal Excellent Very Good None GIA 5360,9

Liên hệ
1900 75 75 18

36978
Xem
round diamond R3136144905B mnune Round 2,02 8 Ly 17 F VS1 GIA Ideal 8.17 x 8.22 x 4.99 60,9 53 Thin - Medium None Excellent Very Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,01 8 Ly 18 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5960,5

Liên hệ
1900 75 75 18

36984
Xem
round diamond K0135761766K mnahb Round 2,01 8 Ly 18 G VS1 GIA Premium 8.18 x 8.21 x 4.96 60,5 59 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,00 8 Ly 11 G VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 5561,3

Liên hệ
1900 75 75 18

37064
Xem
round diamond J8124851155N mnobb Round 2,00 8 Ly 11 G VS1 GIA Ideal 8.11 x 8.13 x 4.98 61,3 55 Thin - Medium None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,08 8 Ly 12 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5762,1

Liên hệ
1900 75 75 18

37136
Xem
round diamond N2138031422G mnohe Round 2,08 8 Ly 12 G VS1 GIA Premium 8.12 x 8.16 x 5.05 62,1 57 Medium - Slightly Thick Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 6     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Quan tâm Zalo OA Hưng Phát USA

Nhận các thông tin khuyến mãi hấp dẫn

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG