Kim Cương, tìm kiếm kim cương Hưng Phát USA

Trang chủ >> Tìm Kiếm Kim Cương
Tìm theo mã kim cương trong kho
468.997 viên Kim Cương cho quý khách lựa chọn
Xem video hướng dẫn
Hình Dáng
Shape
Round
round check diamond
Princess
Emerald
emerald check diamond
Radiant
radiant check diamond
Oval
oval check diamond
Pear
pear check diamond
Marquise
marquise check diamond
Heart
heart check diamond
Asscher
asscher check diamond
Cushion
cushion check diamond
Kích Thước
(Ly)
36 - 45
45 - 54
54 - 63
63 - 72
72 - 81
81 - 9
T - 90
Giá
Giá
Price
VND VND
Carat
Carat
Màu Sắc
Color
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
Nét Cắt
Cut
All
Tất Cả
Ideal
Lý Tưởng
Premium
Cao Cấp
Very Good
Rất Tốt
Good
Tôt
Fair
Khá
Độ Tinh Khiết
Clarity
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
Reports
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới

Kết quả: 181 Kim Cương

Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 7     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
So Sánh
Compare
Hình Dáng
Shape
Carat
Carat
Kích Thước
(Ly)
Màu Sắc
Color
Độ Tinh Khiết
Clarity
Nét Cắt
Cut
Độ Bóng
Polish
Đối Xứng
Symmetry
Phát Quang
Fluorescence
Kiểm Định
Report
Độ Rộng
Table
Độ Sâu
Depth
Giá(VND)
Price
Chi Tiết
Details

Kim cương Round,trọng lượng 2,15 carat (8 ly 21 ), màu sắc G, nét cắt Ideal, độ tinh khiết VVS1.

Round
2,15 8 Ly 21 G VVS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 5562,9 325.700.000
12772
Xem
round diamond E6147069817M abhem Round 2,15 8 Ly 21 G VVS1 GIA Ideal 8.21 x 8.23 x 5.17 62,9 55 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 325.700.000 GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 2,25 carat (8 ly 36 ), màu sắc F, nét cắt Ideal, độ tinh khiết VVS1.

Round
2,25 8 Ly 36 F VVS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 5462,3

Liên hệ
1900 75 75 18

16320
Xem
round diamond Q3148265368K amuae Round 2,25 8 Ly 36 F VVS1 GIA Ideal 8.36 x 8.41 x 5.22 62,3 54 Thin - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 2,00 carat (8 ly 23 ), màu sắc F, nét cắt Very Good, độ tinh khiết VVS1.

Round
2,00 8 Ly 23 F VVS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6258,7

Liên hệ
1900 75 75 18

22370
Xem
round diamond I5135748994H acetn Round 2,00 8 Ly 23 F VVS1 GIA Very Good 8.23 x 8.26 x 4.84 58,7 62 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,65 8 Ly 86 G VVS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 5661,8

Liên hệ
1900 75 75 18

23161
Xem
round diamond H7149906417G nbaeb Round 2,65 8 Ly 86 G VVS1 GIA Ideal 8.86 x 8.88 x 5.48 61,8 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 2,01 carat (8 ly 31 ), màu sắc G, nét cắt Good, độ tinh khiết VS1.

Round
2,01 8 Ly 31 G VS1 Good Very Good Good None GIA 6457,8

Liên hệ
1900 75 75 18

23946
Xem
round diamond I7151210268L nabbt Round 2,01 8 Ly 31 G VS1 GIA Good 8.31 x 8.43 x 4.84 57,8 64 Thin - Medium Very Small Very Good Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 2,28 carat (8 ly 48 ), màu sắc F, nét cắt Ideal, độ tinh khiết VVS1.

Round
2,28 8 Ly 48 F VVS1 Ideal Good Good None GIA 5560,7

Liên hệ
1900 75 75 18

24692
Xem
round diamond F2116734077B nahhb Round 2,28 8 Ly 48 F VVS1 GIA Ideal 8.48 x 8.60 x 5.18 60,7 55 Thin - Medium None Good Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 2,73 carat (8 ly 87 ), màu sắc F, nét cắt Premium, độ tinh khiết VVS1.

Round
2,73 8 Ly 87 F VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5762,9

Liên hệ
1900 75 75 18

25394
Xem
round diamond G8151532720M naube Round 2,73 8 Ly 87 F VVS1 GIA Premium 8.87 x 8.93 x 5.60 62,9 57 Thin - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 2,06 carat (8 ly 15 ), màu sắc G, nét cắt Very Good, độ tinh khiết VS1.

Round
2,06 8 Ly 15 G VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6161,4

Liên hệ
1900 75 75 18

26017
Xem
round diamond C0151222238M nnnmu Round 2,06 8 Ly 15 G VS1 GIA Very Good 8.15 x 8.19 x 5.01 61,4 61 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,02 8 Ly 21 G VS1 Fair Very Good Good None GIA 6759,3

Liên hệ
1900 75 75 18

26839
Xem
round diamond R8136861733T nmtem Round 2,02 8 Ly 21 G VS1 GIA Fair 8.21 x 8.31 x 4.89 59,3 67 Thin - Thick None Very Good Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
1,91 8 Ly 11 F VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6258,9

Liên hệ
1900 75 75 18

26887
Xem
round diamond A0150406412C nmtot Round 1,91 8 Ly 11 F VS1 GIA Very Good 8.11 x 8.13 x 4.78 58,9 62 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,01 8 Ly 12 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5760,4

Liên hệ
1900 75 75 18

27192
Xem
round diamond M6150092643C nmnea Round 2,01 8 Ly 12 G VS1 GIA Premium 8.12 x 8.16 x 4.92 60,4 57 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
1,93 8 Ly 11 G VVS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6060

Liên hệ
1900 75 75 18

27282
Xem
round diamond M5151616315H nmcmn Round 1,93 8 Ly 11 G VVS1 GIA Very Good 8.11 x 8.15 x 4.88 60 60 Thin - Medium None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,77 8 Ly 92 F VVS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 5662,4

Liên hệ
1900 75 75 18

28104
Xem
round diamond T8149906416M nehtm Round 2,77 8 Ly 92 F VVS1 GIA Ideal 8.92 x 9.00 x 5.59 62,4 56 Thin - Medium None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,04 8 Ly 12 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5961,5

Liên hệ
1900 75 75 18

28354
Xem
round diamond P0146144837Q neoun Round 2,04 8 Ly 12 G VS1 GIA Premium 8.12 x 8.17 x 5.01 61,5 59 Slightly Thick - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,03 8 Ly 18 G VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 5661

Liên hệ
1900 75 75 18

28674
Xem
round diamond R3148948295X ntmut Round 2,03 8 Ly 18 G VS1 GIA Ideal 8.18 x 8.22 x 5.00 61 56 Thin - Medium None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,01 8 Ly 16 G VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6059,9

Liên hệ
1900 75 75 18

29507
Xem
round diamond R7150406382G nthto Round 2,01 8 Ly 16 G VS1 GIA Very Good 8.16 x 8.22 x 4.91 59,9 60 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,01 8 Ly 12 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5960,9

Liên hệ
1900 75 75 18

29507
Xem
round diamond A3150406419W nthto Round 2,01 8 Ly 12 G VS1 GIA Premium 8.12 x 8.14 x 4.95 60,9 59 Slightly Thick - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,02 8 Ly 18 G VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6060,1

Liên hệ
1900 75 75 18

29560
Xem
round diamond G6144141903U nhatc Round 2,02 8 Ly 18 G VS1 GIA Very Good 8.18 x 8.24 x 4.94 60,1 60 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,00 8 Ly 21 G VVS1 Premium Excellent Very Good None GIA 5959

Liên hệ
1900 75 75 18

29668
Xem
round diamond W5147353731F ntuco Round 2,00 8 Ly 21 G VVS1 GIA Premium 8.21 x 8.26 x 4.86 59 59 Thin - Medium None Excellent Very Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,01 8 Ly 2 G VS1 Premium Very Good Very Good None GIA 5959,6

Liên hệ
1900 75 75 18

29934
Xem
round diamond Z8151707333I nhbmb Round 2,01 8 Ly 2 G VS1 GIA Premium 8.20 x 8.26 x 4.91 59,6 59 Medium - Medium None Very Good Very Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,01 8 Ly 11 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5960,9

Liên hệ
1900 75 75 18

30049
Xem
round diamond W3148763496B nhtcn Round 2,01 8 Ly 11 F VS1 GIA Premium 8.11 x 8.14 x 4.95 60,9 59 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,01 8 Ly 14 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5961,3

Liên hệ
1900 75 75 18

30253
Xem
round diamond C1148425589C nhuum Round 2,01 8 Ly 14 G VS1 GIA Premium 8.14 x 8.18 x 5.01 61,3 59 Medium - Medium None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,04 8 Ly 26 G VS1 Good Very Good Good None GIA 6458,6

Liên hệ
1900 75 75 18

30659
Xem
round diamond X0140409234D nuamn Round 2,04 8 Ly 26 G VS1 GIA Good 8.26 x 8.38 x 4.87 58,6 64 Thin - Medium None Very Good Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,00 8 Ly 27 G VVS1 Very Good Very Good Good None GIA 6158

Liên hệ
1900 75 75 18

31050
Xem
round diamond V4149538581G nubbb Round 2,00 8 Ly 27 G VVS1 GIA Very Good 8.27 x 8.34 x 4.82 58 61 Medium - Slightly Thick None Very Good Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,19 8 Ly 29 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5861,5

Liên hệ
1900 75 75 18

31077
Xem
round diamond F2151384864R nutbn Round 2,19 8 Ly 29 F VS1 GIA Premium 8.29 x 8.35 x 5.12 61,5 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,03 8 Ly 1 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5861,7

Liên hệ
1900 75 75 18

31096
Xem
round diamond G4139479925S nubeb Round 2,03 8 Ly 1 G VS1 GIA Premium 8.10 x 8.13 x 5.01 61,7 58 Thin - Medium None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,00 8 Ly 11 G VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 5561,3

Liên hệ
1900 75 75 18

31357
Xem
round diamond W5124851155A nuutb Round 2,00 8 Ly 11 G VS1 GIA Ideal 8.11 x 8.13 x 4.98 61,3 55 Thin - Medium None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,01 8 Ly 2 F VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6259,9

Liên hệ
1900 75 75 18

31503
Xem
round diamond Q6150128527Z numce Round 2,01 8 Ly 2 F VS1 GIA Very Good 8.20 x 8.22 x 4.92 59,9 62 Thin - Medium None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,01 8 Ly 27 G VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6158,9

Liên hệ
1900 75 75 18

31515
Xem
round diamond S4142747788O nuooc Round 2,01 8 Ly 27 G VS1 GIA Very Good 8.27 x 8.29 x 4.88 58,9 61 Medium - Medium None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,00 8 Ly 24 G VVS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6059,9

Liên hệ
1900 75 75 18

31515
Xem
round diamond C5151822449W nuebe Round 2,00 8 Ly 24 G VVS1 GIA Very Good 8.24 x 8.30 x 4.95 59,9 60 Thin - Medium None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 7     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Quan tâm Zalo OA Hưng Phát USA

Nhận các thông tin khuyến mãi hấp dẫn

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG
icon hotline