Kim Cương, tìm kiếm kim cương Hưng Phát USA

Trang chủ >> Tìm Kiếm Kim Cương
Tìm theo mã kim cương trong kho
437.703 viên Kim Cương cho quý khách lựa chọn
Xem video hướng dẫn
Hình Dáng
Shape
Round
round check diamond
Princess
Emerald
emerald check diamond
Radiant
radiant check diamond
Oval
oval check diamond
Pear
pear check diamond
Marquise
marquise check diamond
Heart
heart check diamond
Asscher
asscher check diamond
Cushion
cushion check diamond
Kích Thước
(Ly)
36 - 45
45 - 54
54 - 63
63 - 72
72 - 81
81 - 9
T - 90
Giá
Giá
Price
VND VND
Carat
Carat
Màu Sắc
Color
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
Nét Cắt
Cut
All
Tất Cả
Ideal
Lý Tưởng
Premium
Cao Cấp
Very Good
Rất Tốt
Good
Tôt
Fair
Khá
Độ Tinh Khiết
Clarity
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
Reports
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới

Kết quả: 121 Kim Cương

Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 5     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
So Sánh
Compare
Hình Dáng
Shape
Carat
Carat
Kích Thước
(Ly)
Màu Sắc
Color
Độ Tinh Khiết
Clarity
Nét Cắt
Cut
Độ Bóng
Polish
Đối Xứng
Symmetry
Phát Quang
Fluorescence
Kiểm Định
Report
Độ Rộng
Table
Độ Sâu
Depth
Giá(VND)
Price
Chi Tiết
Details

Kim cương Round,trọng lượng 2,27 carat (8 ly 36 ), màu sắc F, nét cắt Premium, độ tinh khiết VVS1.

Round
2,27 8 Ly 36 F VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5961,8

Liên hệ
1900 75 75 18

20260
Xem
round diamond G3132041663U aubnt Round 2,27 8 Ly 36 F VVS1 GIA Premium 8.36 x 8.39 x 5.18 61,8 59 Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 3,01 carat (8 ly 95 ), màu sắc G, nét cắt Fair, độ tinh khiết VS1.

Round
3,01 8 Ly 95 G VS1 Fair Excellent Very Good None GIA 5565,8

Liên hệ
1900 75 75 18

21311
Xem
round diamond A2130716641U aobhb Round 3,01 8 Ly 95 G VS1 GIA Fair 8.95 x 9.04 x 5.92 65,8 55 Excellent Very Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 2,42 carat (8 ly 55 ), màu sắc F, nét cắt Premium, độ tinh khiết VVS1.

Round
2,42 8 Ly 55 F VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5762

Liên hệ
1900 75 75 18

23661
Xem
round diamond R1132389853V nbtut Round 2,42 8 Ly 55 F VVS1 GIA Premium 8.55 x 8.61 x 5.32 62 57 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,28 8 Ly 48 F VVS1 Ideal Good Good None GIA 5560,7

Liên hệ
1900 75 75 18

24692
Xem
round diamond K8116734077S nahhb Round 2,28 8 Ly 48 F VVS1 GIA Ideal 8.48 x 8.60 x 5.18 60,7 55 Thin - Medium None Good Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 2,02 carat (8 ly 18 ), màu sắc G, nét cắt Ideal, độ tinh khiết VS1.

Round
2,02 8 Ly 18 G VS1 Ideal Very Good Good None GIA 5361

Liên hệ
1900 75 75 18

28209
Xem
round diamond Y220041009G neuet Round 2,02 8 Ly 18 G VS1 GIA Ideal 8.18 x 8.24 x 5.01 61 53 Thin - Medium None Very Good Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 2,05 carat (8 ly 12 ), màu sắc G, nét cắt Premium, độ tinh khiết VS1.

Round
2,05 8 Ly 12 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5961,9

Liên hệ
1900 75 75 18

30524
Xem
round diamond W8127309605C nhtem Round 2,05 8 Ly 12 G VS1 GIA Premium 8.12 x 8.16 x 5.04 61,9 59 None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 2,01 carat (8 ly 12 ), màu sắc G, nét cắt Very Good, độ tinh khiết VS1.

Round
2,01 8 Ly 12 G VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6160,5

Liên hệ
1900 75 75 18

30743
Xem
round diamond T1129817610W nhumm Round 2,01 8 Ly 12 G VS1 GIA Very Good 8.12 x 8.17 x 4.93 60,5 61 None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 2,00 carat (8 ly 11 ), màu sắc G, nét cắt Ideal, độ tinh khiết VS1.

Round
2,00 8 Ly 11 G VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 5561,3

Liên hệ
1900 75 75 18

30849
Xem
round diamond J8124851155N numbb Round 2,00 8 Ly 11 G VS1 GIA Ideal 8.11 x 8.13 x 4.98 61,3 55 Thin - Medium None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,01 8 Ly 17 F VS1 Very Good Excellent Good None GIA 6158,5

Liên hệ
1900 75 75 18

30890
Xem
round diamond J1128527171B nummh Round 2,01 8 Ly 17 F VS1 GIA Very Good 8.17 x 8.26 x 4.81 58,5 61 Thin - Slightly Thick Very Small Excellent Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,06 8 Ly 23 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5960,4

Liên hệ
1900 75 75 18

31774
Xem
round diamond D2131751446P noaac Round 2,06 8 Ly 23 G VS1 GIA Premium 8.23 x 8.26 x 4.98 60,4 59 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,01 8 Ly 16 F VS1 Premium Very Good Very Good None GIA 5859,8

Liên hệ
1900 75 75 18

31798
Xem
round diamond E098304282V noaeb Round 2,01 8 Ly 16 F VS1 GIA Premium 8.16 x 8.18 x 4.89 59,8 58 Medium - Slightly Thick Very Small Very Good Very Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,06 8 Ly 17 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5960,5

Liên hệ
1900 75 75 18

31827
Xem
round diamond E4132088033U nuhuh Round 2,06 8 Ly 17 G VS1 GIA Premium 8.17 x 8.21 x 4.95 60,5 59 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,01 8 Ly 19 G VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6060,2

Liên hệ
1900 75 75 18

31956
Xem
round diamond I8132643992R nuuoo Round 2,01 8 Ly 19 G VS1 GIA Very Good 8.19 x 8.23 x 4.95 60,2 60 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,14 8 Ly 22 G VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 5662,1

Liên hệ
1900 75 75 18

32065
Xem
round diamond M3118405861G nomuh Round 2,14 8 Ly 22 G VS1 GIA Ideal 8.22 x 8.25 x 5.12 62,1 56 Medium - Slightly Thick Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,03 8 Ly 12 F VS1 Ideal Very Good Very Good None GIA 5562,5

Liên hệ
1900 75 75 18

32115
Xem
round diamond Y2125759014G noenb Round 2,03 8 Ly 12 F VS1 GIA Ideal 8.12 x 8.14 x 5.08 62,5 55 Thin - Medium Small Very Good Very Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,00 8 Ly 11 F VS1 Premium Very Good Very Good None GIA 5860,6

Liên hệ
1900 75 75 18

32544
Xem
round diamond G279774429Y noobb Round 2,00 8 Ly 11 F VS1 GIA Premium 8.11 x 8.15 x 4.93 60,6 58 None Very Good Very Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,01 8 Ly 15 F VS1 Good Excellent Very Good None GIA 6459,9

Liên hệ
1900 75 75 18

32707
Xem
round diamond Q7130885895H nocee Round 2,01 8 Ly 15 F VS1 GIA Good 8.15 x 8.22 x 4.90 59,9 64 Excellent Very Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,16 8 Ly 21 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5962,5

Liên hệ
1900 75 75 18

32890
Xem
round diamond D1132100769L ncabh Round 2,16 8 Ly 21 G VS1 GIA Premium 8.21 x 8.26 x 5.14 62,5 59 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,01 8 Ly 16 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5959,8

Liên hệ
1900 75 75 18

32990
Xem
round diamond O7130348287H ncact Round 2,01 8 Ly 16 G VS1 GIA Premium 8.16 x 8.21 x 4.90 59,8 59 Thin - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,17 8 Ly 17 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5762,6

Liên hệ
1900 75 75 18

33190
Xem
round diamond I2132274637W nooha Round 2,17 8 Ly 17 G VS1 GIA Premium 8.17 x 8.23 x 5.13 62,6 57 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,20 8 Ly 37 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5961,1

Liên hệ
1900 75 75 18

33387
Xem
round diamond V2125638710G ncteh Round 2,20 8 Ly 37 G VS1 GIA Premium 8.37 x 8.40 x 5.12 61,1 59 Slightly Thick - Thin None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,06 8 Ly 3 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5960,1

Liên hệ
1900 75 75 18

33404
Xem
round diamond B3115535830K nctha Round 2,06 8 Ly 3 G VS1 GIA Premium 8.30 x 8.32 x 4.99 60,1 59 Thin - Medium None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,22 8 Ly 35 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5762,2

Liên hệ
1900 75 75 18

33464
Xem
round diamond I2132845553C ncbcc Round 2,22 8 Ly 35 G VS1 GIA Premium 8.35 x 8.40 x 5.21 62,2 57 Thin - Medium None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,08 8 Ly 26 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5860,7

Liên hệ
1900 75 75 18

33728
Xem
round diamond G5115535853S ncoeo Round 2,08 8 Ly 26 G VS1 GIA Premium 8.26 x 8.29 x 5.02 60,7 58 Thin - Medium None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,30 8 Ly 38 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5762,6

Liên hệ
1900 75 75 18

34112
Xem
round diamond E4107427777M mbaoo Round 2,30 8 Ly 38 G VS1 GIA Premium 8.38 x 8.44 x 5.27 62,6 57 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,01 8 Ly 19 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5960,1

Liên hệ
1900 75 75 18

34524
Xem
round diamond I8129626203D mbttn Round 2,01 8 Ly 19 F VS1 GIA Premium 8.19 x 8.21 x 4.93 60,1 59 Medium - Medium None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,14 8 Ly 18 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5762,7

Liên hệ
1900 75 75 18

34701
Xem
round diamond Y3129036934R mbubc Round 2,14 8 Ly 18 G VS1 GIA Premium 8.18 x 8.23 x 5.14 62,7 57 Medium - Medium None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,20 8 Ly 23 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5762,6

Liên hệ
1900 75 75 18

34804
Xem
round diamond K3131394175M mbobb Round 2,20 8 Ly 23 G VS1 GIA Premium 8.23 x 8.28 x 5.17 62,6 57 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,15 8 Ly 23 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5862

Liên hệ
1900 75 75 18

34864
Xem
round diamond U1115535892M mbotm Round 2,15 8 Ly 23 G VS1 GIA Premium 8.23 x 8.27 x 5.11 62 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,15 8 Ly 35 G VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6059,7

Liên hệ
1900 75 75 18

34864
Xem
round diamond V192470658J mbotm Round 2,15 8 Ly 35 G VS1 GIA Very Good 8.35 x 8.38 x 5.00 59,7 60 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 5     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG