Kim Cương, tìm kiếm kim cương Hưng Phát USA

Trang chủ >> Tìm Kiếm Kim Cương
Tìm theo mã kim cương trong kho
502.745 viên Kim Cương cho quý khách lựa chọn
Xem video hướng dẫn
Hình Dáng
Shape
Round
round check diamond
Princess
Emerald
emerald check diamond
Radiant
radiant check diamond
Oval
oval check diamond
Pear
pear check diamond
Marquise
marquise check diamond
Heart
heart check diamond
Asscher
asscher check diamond
Cushion
cushion check diamond
Kích Thước
(Ly)
36 - 45
45 - 54
54 - 63
63 - 72
72 - 81
81 - 9
T - 90
Giá
Giá
Price
VND VND
Carat
Carat
Màu Sắc
Color
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
Nét Cắt
Cut
All
Tất Cả
Ideal
Lý Tưởng
Premium
Cao Cấp
Very Good
Rất Tốt
Good
Tôt
Fair
Khá
Độ Tinh Khiết
Clarity
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
Reports
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới

Kết quả: 199 Kim Cương

Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 7     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
So Sánh
Compare
Hình Dáng
Shape
Carat
Carat
Kích Thước
(Ly)
Màu Sắc
Color
Độ Tinh Khiết
Clarity
Nét Cắt
Cut
Độ Bóng
Polish
Đối Xứng
Symmetry
Phát Quang
Fluorescence
Kiểm Định
Report
Độ Rộng
Table
Độ Sâu
Depth
Giá(VND)
Price
Chi Tiết
Details

Kim cương Round,trọng lượng 2,15 carat (8 ly 21 ), màu sắc G, nét cắt Ideal, độ tinh khiết VVS1.

Round
2,15 8 Ly 21 G VVS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 5562,9

Liên hệ
1900 75 75 18

16477
Xem
round diamond E6147069817M amoeh Round 2,15 8 Ly 21 G VVS1 GIA Ideal 8.21 x 8.23 x 5.17 62,9 55 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 2,25 carat (8 ly 36 ), màu sắc F, nét cắt Ideal, độ tinh khiết VVS1.

Round
2,25 8 Ly 36 F VVS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 5462,3

Liên hệ
1900 75 75 18

20617
Xem
round diamond Q3148265368K aumnt Round 2,25 8 Ly 36 F VVS1 GIA Ideal 8.36 x 8.41 x 5.22 62,3 54 Thin - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 2,00 carat (8 ly 23 ), màu sắc F, nét cắt Very Good, độ tinh khiết VVS1.

Round
2,00 8 Ly 23 F VVS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6258,7

Liên hệ
1900 75 75 18

23212
Xem
round diamond I5135748994H nbaoe Round 2,00 8 Ly 23 F VVS1 GIA Very Good 8.23 x 8.26 x 4.84 58,7 62 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,28 8 Ly 48 F VVS1 Ideal Good Good None GIA 5560,7

Liên hệ
1900 75 75 18

24692
Xem
round diamond F2116734077B nahhb Round 2,28 8 Ly 48 F VVS1 GIA Ideal 8.48 x 8.60 x 5.18 60,7 55 Thin - Medium None Good Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 2,01 carat (8 ly 13 ), màu sắc G, nét cắt Very Good, độ tinh khiết VS1.

Round
2,01 8 Ly 13 G VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6060,1

Liên hệ
1900 75 75 18

26340
Xem
round diamond Y3148521067G nmabt Round 2,01 8 Ly 13 G VS1 GIA Very Good 8.13 x 8.18 x 4.90 60,1 60 Slightly Thick - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 2,01 carat (8 ly 25 ), màu sắc G, nét cắt Very Good, độ tinh khiết VS1.

Round
2,01 8 Ly 25 G VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6058,5

Liên hệ
1900 75 75 18

27428
Xem
round diamond W4146522241T nebhb Round 2,01 8 Ly 25 G VS1 GIA Very Good 8.25 x 8.30 x 4.84 58,5 60 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 2,02 carat (8 ly 21 ), màu sắc G, nét cắt Fair, độ tinh khiết VS1.

Round
2,02 8 Ly 21 G VS1 Fair Very Good Good None GIA 6759,3

Liên hệ
1900 75 75 18

27564
Xem
round diamond R8136861733T neauc Round 2,02 8 Ly 21 G VS1 GIA Fair 8.21 x 8.31 x 4.89 59,3 67 Thin - Thick None Very Good Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 2,01 carat (8 ly 12 ), màu sắc G, nét cắt Premium, độ tinh khiết VS1.

Round
2,01 8 Ly 12 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5760,4

Liên hệ
1900 75 75 18

28597
Xem
round diamond L6136427287U neeen Round 2,01 8 Ly 12 G VS1 GIA Premium 8.12 x 8.16 x 4.92 60,4 57 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,07 8 Ly 12 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5962,2

Liên hệ
1900 75 75 18

28947
Xem
round diamond B8147752769D ntaua Round 2,07 8 Ly 12 G VS1 GIA Premium 8.12 x 8.17 x 5.06 62,2 59 Slightly Thick - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,04 8 Ly 12 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5961,5

Liên hệ
1900 75 75 18

29083
Xem
round diamond P0146144837Q ntumu Round 2,04 8 Ly 12 G VS1 GIA Premium 8.12 x 8.17 x 5.01 61,5 59 Slightly Thick - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,09 8 Ly 15 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5961,8

Liên hệ
1900 75 75 18

29226
Xem
round diamond X0146522219H nteae Round 2,09 8 Ly 15 G VS1 GIA Premium 8.15 x 8.20 x 5.05 61,8 59 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,02 8 Ly 18 G VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6060,1

Liên hệ
1900 75 75 18

30587
Xem
round diamond G6144141903U nubho Round 2,02 8 Ly 18 G VS1 GIA Very Good 8.18 x 8.24 x 4.94 60,1 60 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,04 8 Ly 26 G VS1 Good Very Good Good None GIA 6458,6

Liên hệ
1900 75 75 18

30659
Xem
round diamond J1140409234O nuamn Round 2,04 8 Ly 26 G VS1 GIA Good 8.26 x 8.38 x 4.87 58,6 64 Thin - Medium None Very Good Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,01 8 Ly 2 G VS1 Premium Very Good Very Good None GIA 5959,6

Liên hệ
1900 75 75 18

30743
Xem
round diamond B0148315255L nhumm Round 2,01 8 Ly 2 G VS1 GIA Premium 8.20 x 8.26 x 4.91 59,6 59 Medium - Medium None Very Good Very Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,00 8 Ly 18 G VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6060

Liên hệ
1900 75 75 18

30915
Xem
round diamond Z1142521065S numto Round 2,00 8 Ly 18 G VS1 GIA Very Good 8.18 x 8.20 x 4.91 60 60 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,22 8 Ly 25 G VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 5662,6

Liên hệ
1900 75 75 18

31044
Xem
round diamond K2145254903J nhcct Round 2,22 8 Ly 25 G VS1 GIA Ideal 8.25 x 8.31 x 5.18 62,6 56 Slightly Thick - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,01 8 Ly 14 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5961,3

Liên hệ
1900 75 75 18

31072
Xem
round diamond U6148425589I nuecu Round 2,01 8 Ly 14 G VS1 GIA Premium 8.14 x 8.18 x 5.01 61,3 59 Medium - Medium None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,00 8 Ly 17 G VS1 Premium Very Good Very Good None GIA 5959,9

Liên hệ
1900 75 75 18

31640
Xem
round diamond C3137550529F nobbb Round 2,00 8 Ly 17 G VS1 GIA Premium 8.17 x 8.30 x 4.93 59,9 59 Thin - Slightly Thick Very Small Very Good Very Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,03 8 Ly 1 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5861,7

Liên hệ
1900 75 75 18

31935
Xem
round diamond G4139479925S nuuub Round 2,03 8 Ly 1 G VS1 GIA Premium 8.10 x 8.13 x 5.01 61,7 58 Thin - Medium None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,05 8 Ly 1 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5861,8

Liên hệ
1900 75 75 18

32130
Xem
round diamond W4147129883B noeme Round 2,05 8 Ly 1 G VS1 GIA Premium 8.10 x 8.14 x 5.02 61,8 58 Medium - Medium None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,00 8 Ly 11 G VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 5561,3

Liên hệ
1900 75 75 18

32205
Xem
round diamond W5124851155A notbb Round 2,00 8 Ly 11 G VS1 GIA Ideal 8.11 x 8.13 x 4.98 61,3 55 Thin - Medium None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,01 8 Ly 16 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5959,9

Liên hệ
1900 75 75 18

32367
Xem
round diamond J6147129880Y nohem Round 2,01 8 Ly 16 G VS1 GIA Premium 8.16 x 8.22 x 4.91 59,9 59 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,01 8 Ly 27 G VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6158,9

Liên hệ
1900 75 75 18

32367
Xem
round diamond S4142747788O nohem Round 2,01 8 Ly 27 G VS1 GIA Very Good 8.27 x 8.29 x 4.88 58,9 61 Medium - Medium None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,30 8 Ly 36 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5862,5

Liên hệ
1900 75 75 18

32591
Xem
round diamond L2146425972X nooen Round 2,30 8 Ly 36 G VS1 GIA Premium 8.36 x 8.41 x 5.24 62,5 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
1,93 8 Ly 13 G VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5960,2

Liên hệ
1900 75 75 18

32636
Xem
round diamond B2140429760A nomuc Round 1,93 8 Ly 13 G VVS1 GIA Premium 8.13 x 8.19 x 4.91 60,2 59 Thin - Thin None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,03 8 Ly 12 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5861,7

Liên hệ
1900 75 75 18

32689
Xem
round diamond W5145575617B nocno Round 2,03 8 Ly 12 G VS1 GIA Premium 8.12 x 8.18 x 5.03 61,7 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,00 8 Ly 27 G VVS1 Very Good Very Good Good None GIA 6158

Liên hệ
1900 75 75 18

32747
Xem
round diamond U6141891396S nocob Round 2,00 8 Ly 27 G VVS1 GIA Very Good 8.27 x 8.34 x 4.82 58 61 Medium - Slightly Thick None Very Good Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,01 8 Ly 18 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5959,7

Liên hệ
1900 75 75 18

32800
Xem
round diamond Z6141349873A notnn Round 2,01 8 Ly 18 F VS1 GIA Premium 8.18 x 8.21 x 4.89 59,7 59 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,03 8 Ly 21 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5959,5

Liên hệ
1900 75 75 18

33124
Xem
round diamond Z2145575614G ncmam Round 2,03 8 Ly 21 G VS1 GIA Premium 8.21 x 8.27 x 4.90 59,5 59 Medium - Medium None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,35 8 Ly 56 G VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 5660,7

Liên hệ
1900 75 75 18

33376
Xem
round diamond P1135173062W ncbnm Round 2,35 8 Ly 56 G VS1 GIA Ideal 8.56 x 8.63 x 5.22 60,7 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 7     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Quan tâm Zalo OA Hưng Phát USA

Nhận các thông tin khuyến mãi hấp dẫn

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG