Kim Cương, tìm kiếm kim cương Hưng Phát USA

Trang chủ >> Tìm Kiếm Kim Cương
Tìm theo mã kim cương trong kho
502.745 viên Kim Cương cho quý khách lựa chọn
Xem video hướng dẫn
Hình Dáng
Shape
Round
round check diamond
Princess
Emerald
emerald check diamond
Radiant
radiant check diamond
Oval
oval check diamond
Pear
pear check diamond
Marquise
marquise check diamond
Heart
heart check diamond
Asscher
asscher check diamond
Cushion
cushion check diamond
Kích Thước
(Ly)
36 - 45
45 - 54
54 - 63
63 - 72
72 - 81
81 - 9
T - 90
Giá
Giá
Price
VND VND
Carat
Carat
Màu Sắc
Color
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
Nét Cắt
Cut
All
Tất Cả
Ideal
Lý Tưởng
Premium
Cao Cấp
Very Good
Rất Tốt
Good
Tôt
Fair
Khá
Độ Tinh Khiết
Clarity
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
Reports
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới

Kết quả: 596 Kim Cương

Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 20     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
So Sánh
Compare
Hình Dáng
Shape
Carat
Carat
Kích Thước
(Ly)
Màu Sắc
Color
Độ Tinh Khiết
Clarity
Nét Cắt
Cut
Độ Bóng
Polish
Đối Xứng
Symmetry
Phát Quang
Fluorescence
Kiểm Định
Report
Độ Rộng
Table
Độ Sâu
Depth
Giá(VND)
Price
Chi Tiết
Details

Kim cương Round,trọng lượng 1,43 carat (7 ly 20 ), màu sắc F, nét cắt Good, độ tinh khiết VS1.

Round
1,43 7 Ly 2 F VS1 Good Excellent Excellent None GIA 5563 165.300.000
6481
Xem
round diamond D8147120577Q taee Round 1,43 7 Ly 2 F VS1 GIA Good 7.20 x 7.22 x 4.54 63 55 Thin - Medium None Excellent Excellent None 165.300.000 GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 1,50 carat (7 ly 32 ), màu sắc F, nét cắt Premium, độ tinh khiết VS1.

Round
1,50 7 Ly 32 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5961,9 205.100.000
8044
Xem
round diamond S2146937570X hmoe Round 1,50 7 Ly 32 F VS1 GIA Premium 7.32 x 7.36 x 4.55 61,9 59 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 205.100.000 GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 1,51 carat (7 ly 31 ), màu sắc F, nét cắt Premium, độ tinh khiết VS1.

Round
1,51 7 Ly 31 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5761,9 206.500.000
8098
Xem
round diamond T4147120580F henu Round 1,51 7 Ly 31 F VS1 GIA Premium 7.31 x 7.34 x 4.53 61,9 57 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 206.500.000 GIA  Xóa
Round
1,54 7 Ly 39 F VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6161,3 210.600.000
8258
Xem
round diamond R3147280689D htte Round 1,54 7 Ly 39 F VS1 GIA Very Good 7.39 x 7.42 x 4.54 61,3 61 Slightly Thick - Slightly Thick None Excellent Excellent None 210.600.000 GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 1,50 carat (7 ly 35 ), màu sắc G, nét cắt Ideal, độ tinh khiết VVS1.

Round
1,50 7 Ly 35 G VVS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 5661,9 223.600.000
8770
Xem
round diamond F2147067461E hchb Round 1,50 7 Ly 35 G VVS1 GIA Ideal 7.35 x 7.39 x 4.56 61,9 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 223.600.000 GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 1,50 carat (7 ly 31 ), màu sắc F, nét cắt Premium, độ tinh khiết VS1.

Round
1,50 7 Ly 31 F VS1 Premium Excellent Good None GIA 5861,6 227.000.000
8902
Xem
round diamond B2146928370Z ubht Round 1,50 7 Ly 31 F VS1 GIA Premium 7.31 x 7.36 x 4.52 61,6 58 Medium - Thick None Excellent Good None 227.000.000 GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 1,50 carat (7 ly 25 ), màu sắc F, nét cắt Premium, độ tinh khiết VS1.

Round
1,50 7 Ly 25 F VS1 Premium Excellent Very Good None GIA 5862 238.300.000
9345
Xem
round diamond O3146928376L utmh Round 1,50 7 Ly 25 F VS1 GIA Premium 7.25 x 7.32 x 4.52 62 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Very Good None 238.300.000 GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 1,61 carat (7 ly 52 ), màu sắc F, nét cắt Very Good, độ tinh khiết VVS1.

Round
1,61 7 Ly 52 F VVS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6160,6 258.400.000
10133
Xem
round diamond E3145892384L oaun Round 1,61 7 Ly 52 F VVS1 GIA Very Good 7.52 x 7.56 x 4.57 60,6 61 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 258.400.000 GIA  Xóa
Round
1,70 7 Ly 56 F VVS1 Good Excellent Excellent None GIA 5663,3 260.100.000
10201
Xem
round diamond E8145803777I onnu Round 1,70 7 Ly 56 F VVS1 GIA Good 7.56 x 7.59 x 4.80 63,3 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 260.100.000 GIA  Xóa
Round
1,25 7 Ly 26 F VS1 Fair Very Good Good None GIA 6755,1 273.300.000
10716
Xem
round diamond G1148460269T ooth Round 1,25 7 Ly 26 F VS1 GIA Fair 7.26 x 7.35 x 4.03 55,1 67 Thin - Medium None Very Good Good None 273.300.000 GIA  Xóa
Round
1,51 7 Ly 34 F VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5862,1 277.900.000
10897
Xem
round diamond W8140434158T ouoo Round 1,51 7 Ly 34 F VVS1 GIA Premium 7.34 x 7.36 x 4.57 62,1 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 277.900.000 GIA  Xóa
Round
1,51 7 Ly 29 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5862,7 279.600.000
10963
Xem
round diamond F4145058482J cbhb Round 1,51 7 Ly 29 F VS1 GIA Premium 7.29 x 7.31 x 4.58 62,7 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 279.600.000 GIA  Xóa
Round
1,60 7 Ly 58 F VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5860,2 285.300.000
11190
Xem
round diamond I1146928362G cbne Round 1,60 7 Ly 58 F VVS1 GIA Premium 7.58 x 7.61 x 4.57 60,2 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 285.300.000 GIA  Xóa
Round
1,31 7 Ly 21 G VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6158,1 307.900.000
12074
Xem
round diamond Z6142284904J abmnb Round 1,31 7 Ly 21 G VS1 GIA Very Good 7.21 x 7.23 x 4.20 58,1 61 Thin - Medium Very Small Excellent Excellent None 307.900.000 GIA  Xóa
Round
1,34 7 Ly 4 G VS1 Good Very Good Very Good None GIA 6456,6 319.000.000
12511
Xem
round diamond S4142284158W abhcm Round 1,34 7 Ly 4 G VS1 GIA Good 7.40 x 7.46 x 4.21 56,6 64 Very Thin - Thin None Very Good Very Good None 319.000.000 GIA  Xóa
Round
2,00 8 Ly 08 F VS1 Premium Very Good Excellent None GIA 5960,5 342.100.000
13416
Xem
round diamond Z6140975827F aaaob Round 2,00 8 Ly 08 F VS1 GIA Premium 8.08 x 8.13 x 4.90 60,5 59 Slightly Thick - Slightly Thick None Very Good Excellent None 342.100.000 GIA  Xóa
Round
1,50 7 Ly 23 G VS1 Good Excellent Very Good None GIA 5663

Liên hệ
1900 75 75 18

13852
Xem
round diamond Q5146278637I aatem Round 1,50 7 Ly 23 G VS1 GIA Good 7.23 x 7.29 x 4.57 63 56 Extr. Thin - Slightly Thick None Excellent Very Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
1,45 7 Ly 21 G VS1 Good Excellent Excellent None GIA 5763

Liên hệ
1900 75 75 18

14051
Xem
round diamond T1136781527E anbbc Round 1,45 7 Ly 21 G VS1 GIA Good 7.21 x 7.22 x 4.54 63 57 Thin - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
1,40 7 Ly 22 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5960,3

Liên hệ
1900 75 75 18

14062
Xem
round diamond H7148305113M anbac Round 1,40 7 Ly 22 G VS1 GIA Premium 7.22 x 7.27 x 4.37 60,3 59 Medium - Medium None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
1,50 7 Ly 41 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5960,3

Liên hệ
1900 75 75 18

14216
Xem
round diamond E2148505857T anatb Round 1,50 7 Ly 41 G VS1 GIA Premium 7.41 x 7.44 x 4.48 60,3 59 Thin - Medium None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
1,32 7 Ly 22 F VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6258,7

Liên hệ
1900 75 75 18

14391
Xem
round diamond A8147692317K anmbb Round 1,32 7 Ly 22 F VS1 GIA Very Good 7.22 x 7.25 x 4.25 58,7 62 Thin - Thin None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
1,42 7 Ly 27 G VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6060,4

Liên hệ
1900 75 75 18

14430
Xem
round diamond U7136527623K anmmm Round 1,42 7 Ly 27 G VS1 GIA Very Good 7.27 x 7.29 x 4.40 60,4 60 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
1,50 7 Ly 29 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5762,4

Liên hệ
1900 75 75 18

14570
Xem
round diamond T8147508632D anetm Round 1,50 7 Ly 29 G VS1 GIA Premium 7.29 x 7.31 x 4.56 62,4 57 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
1,50 7 Ly 27 G VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 5562,5

Liên hệ
1900 75 75 18

14570
Xem
round diamond K0148495717C anetm Round 1,50 7 Ly 27 G VS1 GIA Ideal 7.27 x 7.31 x 4.56 62,5 55 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
1,50 7 Ly 25 G VS1 Good Excellent Excellent None GIA 5563,6

Liên hệ
1900 75 75 18

14580
Xem
round diamond Z3147649195H anatb Round 1,50 7 Ly 25 G VS1 GIA Good 7.25 x 7.30 x 4.63 63,6 55 Thin - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
1,50 7 Ly 32 G VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6061,4

Liên hệ
1900 75 75 18

14689
Xem
round diamond S3148521026V anttt Round 1,50 7 Ly 32 G VS1 GIA Very Good 7.32 x 7.37 x 4.51 61,4 60 Slightly Thick - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
1,50 7 Ly 4 G VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6060,6

Liên hệ
1900 75 75 18

14689
Xem
round diamond F0148529206I anttt Round 1,50 7 Ly 4 G VS1 GIA Very Good 7.40 x 7.45 x 4.50 60,6 60 Thin - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
1,50 7 Ly 22 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5862,4

Liên hệ
1900 75 75 18

14689
Xem
round diamond D1148495548C anttt Round 1,50 7 Ly 22 G VS1 GIA Premium 7.22 x 7.28 x 4.52 62,4 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
1,50 7 Ly 38 G VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6260,2

Liên hệ
1900 75 75 18

14689
Xem
round diamond G4148521336A anttt Round 1,50 7 Ly 38 G VS1 GIA Very Good 7.38 x 7.42 x 4.46 60,2 62 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
1,46 7 Ly 49 F VS1 Good Very Good Very Good None GIA 6157,1

Liên hệ
1900 75 75 18

14709
Xem
round diamond P092422545P antun Round 1,46 7 Ly 49 F VS1 GIA Good 7.49 x 7.55 x 4.29 57,1 61 Thin - Slightly Thick Very Small Very Good Very Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 20     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Quan tâm Zalo OA Hưng Phát USA

Nhận các thông tin khuyến mãi hấp dẫn

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG