Kim Cương, tìm kiếm kim cương Hưng Phát USA

Trang chủ >> Tìm Kiếm Kim Cương
Tìm theo mã kim cương trong kho
468.997 viên Kim Cương cho quý khách lựa chọn
Xem video hướng dẫn
Hình Dáng
Shape
Round
round check diamond
Princess
Emerald
emerald check diamond
Radiant
radiant check diamond
Oval
oval check diamond
Pear
pear check diamond
Marquise
marquise check diamond
Heart
heart check diamond
Asscher
asscher check diamond
Cushion
cushion check diamond
Kích Thước
(Ly)
36 - 45
45 - 54
54 - 63
63 - 72
72 - 81
81 - 9
T - 90
Giá
Giá
Price
VND VND
Carat
Carat
Màu Sắc
Color
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
Nét Cắt
Cut
All
Tất Cả
Ideal
Lý Tưởng
Premium
Cao Cấp
Very Good
Rất Tốt
Good
Tôt
Fair
Khá
Độ Tinh Khiết
Clarity
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
Reports
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới

Kết quả: 477 Kim Cương

Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 16     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
So Sánh
Compare
Hình Dáng
Shape
Carat
Carat
Kích Thước
(Ly)
Màu Sắc
Color
Độ Tinh Khiết
Clarity
Nét Cắt
Cut
Độ Bóng
Polish
Đối Xứng
Symmetry
Phát Quang
Fluorescence
Kiểm Định
Report
Độ Rộng
Table
Độ Sâu
Depth
Giá(VND)
Price
Chi Tiết
Details

Kim cương Round,trọng lượng 1,43 carat (7 ly 20 ), màu sắc F, nét cắt Good, độ tinh khiết VS1.

Round
1,43 7 Ly 2 F VS1 Good Excellent Excellent None GIA 5563 155.200.000
6088
Xem
round diamond D8147120577Q eomn Round 1,43 7 Ly 2 F VS1 GIA Good 7.20 x 7.22 x 4.54 63 55 Thin - Medium None Excellent Excellent None 155.200.000 GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 1,50 carat (7 ly 32 ), màu sắc F, nét cắt Premium, độ tinh khiết VS1.

Round
1,50 7 Ly 32 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5961,9 190.500.000
7469
Xem
round diamond S2146937570X tcno Round 1,50 7 Ly 32 F VS1 GIA Premium 7.32 x 7.36 x 4.55 61,9 59 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 190.500.000 GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 1,51 carat (7 ly 31 ), màu sắc F, nét cắt Premium, độ tinh khiết VS1.

Round
1,51 7 Ly 31 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5761,9 191.800.000
7520
Xem
round diamond T4147120580F tcho Round 1,51 7 Ly 31 F VS1 GIA Premium 7.31 x 7.34 x 4.53 61,9 57 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 191.800.000 GIA  Xóa
Round
1,54 7 Ly 39 F VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6161,3 195.500.000
7668
Xem
round diamond R3147280689D hboh Round 1,54 7 Ly 39 F VS1 GIA Very Good 7.39 x 7.42 x 4.54 61,3 61 Slightly Thick - Slightly Thick None Excellent Excellent None 195.500.000 GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 1,50 carat (7 ly 31 ), màu sắc F, nét cắt Premium, độ tinh khiết VS1.

Round
1,50 7 Ly 31 F VS1 Premium Excellent Good None GIA 5861,6 212.500.000
8335
Xem
round diamond J2146928370K hhat Round 1,50 7 Ly 31 F VS1 GIA Premium 7.31 x 7.36 x 4.52 61,6 58 Medium - Thick None Excellent Good None 212.500.000 GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 1,61 carat (7 ly 52 ), màu sắc F, nét cắt Very Good, độ tinh khiết VVS1.

Round
1,61 7 Ly 52 F VVS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6160,6 240.900.000
9448
Xem
round diamond E3145892384L uhac Round 1,61 7 Ly 52 F VVS1 GIA Very Good 7.52 x 7.56 x 4.57 60,6 61 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 240.900.000 GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 1,34 carat (7 ly 40 ), màu sắc G, nét cắt Good, độ tinh khiết VS1.

Round
1,34 7 Ly 4 G VS1 Good Very Good Very Good None GIA 6456,6 274.900.000
10782
Xem
round diamond S4142284158W ocaa Round 1,34 7 Ly 4 G VS1 GIA Good 7.40 x 7.46 x 4.21 56,6 64 Very Thin - Thin None Very Good Very Good None 274.900.000 GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 1,60 carat (7 ly 58 ), màu sắc F, nét cắt Premium, độ tinh khiết VVS1.

Round
1,60 7 Ly 58 F VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5860,2 306.100.000
12003
Xem
round diamond I6149644151U ccnb Round 1,60 7 Ly 58 F VVS1 GIA Premium 7.58 x 7.61 x 4.57 60,2 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 306.100.000 GIA  Xóa
Round
1,31 7 Ly 21 G VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6158,1 307.200.000
12047
Xem
round diamond Z6142284904J ccth Round 1,31 7 Ly 21 G VS1 GIA Very Good 7.21 x 7.23 x 4.20 58,1 61 Thin - Medium Very Small Excellent Excellent None 307.200.000 GIA  Xóa
Round
1,51 7 Ly 29 G VS1 Very Good Excellent Very Good None GIA 6161,1 314.300.000
12325
Xem
round diamond M5151369452S abtme Round 1,51 7 Ly 29 G VS1 GIA Very Good 7.29 x 7.40 x 4.48 61,1 61 Medium - Slightly Thick None Excellent Very Good None 314.300.000 GIA  Xóa
Round
1,51 7 Ly 29 G VS1 Very Good Excellent Very Good None GIA 6161,1 314.300.000
12325
Xem
round diamond L4151674202E abtme Round 1,51 7 Ly 29 G VS1 GIA Very Good 7.29 x 7.40 x 4.48 61,1 61 Medium - Slightly Thick None Excellent Very Good None 314.300.000 GIA  Xóa
Round
2,00 8 Ly 08 F VS1 Premium Very Good Excellent None GIA 5960,5 315.800.000
12384
Xem
round diamond Z6140975827F abmnb Round 2,00 8 Ly 08 F VS1 GIA Premium 8.08 x 8.13 x 4.90 60,5 59 Slightly Thick - Slightly Thick None Very Good Excellent None 315.800.000 GIA  Xóa
Round
1,45 7 Ly 21 G VS1 Good Excellent Excellent None GIA 5763 320.600.000
12572
Xem
round diamond T1136781527E abuet Round 1,45 7 Ly 21 G VS1 GIA Good 7.21 x 7.22 x 4.54 63 57 Thin - Slightly Thick None Excellent Excellent None 320.600.000 GIA  Xóa
Round
1,50 7 Ly 21 G VS1 Good Very Good Good None GIA 6263,1 322.300.000
12638
Xem
round diamond E4151655782B abobn Round 1,50 7 Ly 21 G VS1 GIA Good 7.21 x 7.34 x 4.59 63,1 62 Medium - Thick None Very Good Good None 322.300.000 GIA  Xóa
Round
1,50 7 Ly 23 G VS1 Good Excellent Excellent None GIA 5563,2 324.700.000
12733
Xem
round diamond X7151346505R abhaa Round 1,50 7 Ly 23 G VS1 GIA Good 7.23 x 7.27 x 4.59 63,2 55 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 324.700.000 GIA  Xóa
Round
1,42 7 Ly 27 G VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6060,4 330.000.000
12940
Xem
round diamond A5136527623Z aabhb Round 1,42 7 Ly 27 G VS1 GIA Very Good 7.27 x 7.29 x 4.40 60,4 60 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 330.000.000 GIA  Xóa
Round
1,46 7 Ly 24 G VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 5662,5 331.000.000
12982
Xem
round diamond L6148498504J aabch Round 1,46 7 Ly 24 G VS1 GIA Ideal 7.24 x 7.28 x 4.53 62,5 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 331.000.000 GIA  Xóa
Round
1,40 7 Ly 23 F VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6160 335.600.000
13160
Xem
round diamond U8151507722N aaneo Round 1,40 7 Ly 23 F VS1 GIA Very Good 7.23 x 7.26 x 4.35 60 61 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 335.600.000 GIA  Xóa
Round
1,40 7 Ly 22 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5960,3 337.300.000
13227
Xem
round diamond H7148305113M aambt Round 1,40 7 Ly 22 G VS1 GIA Premium 7.22 x 7.27 x 4.37 60,3 59 Medium - Medium None Excellent Excellent None 337.300.000 GIA  Xóa
Round
1,50 7 Ly 3 G VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6260,7 343.000.000
13450
Xem
round diamond A6151242152N aaech Round 1,50 7 Ly 3 G VS1 GIA Very Good 7.30 x 7.36 x 4.45 60,7 62 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 343.000.000 GIA  Xóa
Round
1,46 7 Ly 22 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5962,3 343.500.000
13469
Xem
round diamond Z8147323695B aatan Round 1,46 7 Ly 22 G VS1 GIA Premium 7.22 x 7.25 x 4.51 62,3 59 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 343.500.000 GIA  Xóa
Round
1,50 7 Ly 28 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5962,6 344.100.000
13496
Xem
round diamond Z3151658695S aatmt Round 1,50 7 Ly 28 G VS1 GIA Premium 7.28 x 7.30 x 4.56 62,6 59 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 344.100.000 GIA  Xóa
Round
1,40 7 Ly 2 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5960,2 344.200.000
13497
Xem
round diamond A3151756392O aatmh Round 1,40 7 Ly 2 F VS1 GIA Premium 7.20 x 7.22 x 4.34 60,2 59 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 344.200.000 GIA  Xóa
Round
1,50 7 Ly 24 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5962,1 345.900.000
13565
Xem
round diamond O5151242422C aatce Round 1,50 7 Ly 24 G VS1 GIA Premium 7.24 x 7.30 x 4.51 62,1 59 Slightly Thick - Slightly Thick None Excellent Excellent None 345.900.000 GIA  Xóa
Round
1,51 7 Ly 25 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5962,3 348.200.000
13655
Xem
round diamond K2151242298T aahua Round 1,51 7 Ly 25 G VS1 GIA Premium 7.25 x 7.30 x 4.53 62,3 59 Slightly Thick - Slightly Thick None Excellent Excellent None 348.200.000 GIA  Xóa
Round
1,46 7 Ly 49 F VS1 Good Very Good Very Good None GIA 6157,1

Liên hệ
1900 75 75 18

13900
Xem
round diamond P092422545P aaoob Round 1,46 7 Ly 49 F VS1 GIA Good 7.49 x 7.55 x 4.29 57,1 61 Thin - Slightly Thick Very Small Very Good Very Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
1,56 7 Ly 53 G VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6060,5

Liên hệ
1900 75 75 18

14083
Xem
round diamond U3144259122J anbmu Round 1,56 7 Ly 53 G VS1 GIA Very Good 7.53 x 7.56 x 4.57 60,5 60 Medium - Medium None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
1,50 7 Ly 2 G VS1 Good Excellent Excellent None GIA 5763,1

Liên hệ
1900 75 75 18

14231
Xem
round diamond L4150093057Q anahm Round 1,50 7 Ly 2 G VS1 GIA Good 7.20 x 7.25 x 4.56 63,1 57 Slightly Thick - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
1,51 7 Ly 34 G VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6161,4

Liên hệ
1900 75 75 18

14348
Xem
round diamond K1145282664P annhm Round 1,51 7 Ly 34 G VS1 GIA Very Good 7.34 x 7.37 x 4.51 61,4 61 Slightly Thick - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
1,50 7 Ly 26 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5862

Liên hệ
1900 75 75 18

14447
Xem
round diamond U3150928054S anmeo Round 1,50 7 Ly 26 F VS1 GIA Premium 7.26 x 7.31 x 4.51 62 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 16     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Quan tâm Zalo OA Hưng Phát USA

Nhận các thông tin khuyến mãi hấp dẫn

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG
icon hotline