Kim Cương, tìm kiếm kim cương Hưng Phát USA

Trang chủ >> Tìm Kiếm Kim Cương
Tìm theo mã kim cương trong kho
437.703 viên Kim Cương cho quý khách lựa chọn
Xem video hướng dẫn
Hình Dáng
Shape
Round
round check diamond
Princess
Emerald
emerald check diamond
Radiant
radiant check diamond
Oval
oval check diamond
Pear
pear check diamond
Marquise
marquise check diamond
Heart
heart check diamond
Asscher
asscher check diamond
Cushion
cushion check diamond
Kích Thước
(Ly)
36 - 45
45 - 54
54 - 63
63 - 72
72 - 81
81 - 9
T - 90
Giá
Giá
Price
VND VND
Carat
Carat
Màu Sắc
Color
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
Nét Cắt
Cut
All
Tất Cả
Ideal
Lý Tưởng
Premium
Cao Cấp
Very Good
Rất Tốt
Good
Tôt
Fair
Khá
Độ Tinh Khiết
Clarity
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
Reports
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới

Kết quả: 362 Kim Cương

Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 13     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
So Sánh
Compare
Hình Dáng
Shape
Carat
Carat
Kích Thước
(Ly)
Màu Sắc
Color
Độ Tinh Khiết
Clarity
Nét Cắt
Cut
Độ Bóng
Polish
Đối Xứng
Symmetry
Phát Quang
Fluorescence
Kiểm Định
Report
Độ Rộng
Table
Độ Sâu
Depth
Giá(VND)
Price
Chi Tiết
Details

Kim cương Round,trọng lượng 1,46 carat (7 ly 35 ), màu sắc F, nét cắt Very Good, độ tinh khiết VVS1.

Round
1,46 7 Ly 35 F VVS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6159,6 200.300.000
8345
Xem
round diamond B3132601689J hhnm Round 1,46 7 Ly 35 F VVS1 GIA Very Good 7.35 x 7.39 x 4.39 59,6 61 Excellent Excellent None 200.300.000 GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 1,50 carat (7 ly 35 ), màu sắc F, nét cắt Very Good, độ tinh khiết VVS1.

Round
1,50 7 Ly 35 F VVS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6160,2 283.000.000
11790
Xem
round diamond B8129310541V cuee Round 1,50 7 Ly 35 F VVS1 GIA Very Good 7.35 x 7.40 x 4.44 60,2 61 Slightly Thick - Slightly Thick None Excellent Excellent None 283.000.000 GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 1,32 carat (7 ly 25 ), màu sắc F, nét cắt Good, độ tinh khiết VS1.

Round
1,32 7 Ly 25 F VS1 Good Very Good Very Good None GIA 6356,5 292.200.000
12176
Xem
round diamond K286913959R abebu Round 1,32 7 Ly 25 F VS1 GIA Good 7.25 x 7.32 x 4.12 56,5 63 Thin - Medium Small Very Good Very Good None 292.200.000 GIA  Xóa
Round
1,39 7 Ly 21 G VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6059,7 336.200.000
14007
Xem
round diamond G5132105955J aacun Round 1,39 7 Ly 21 G VS1 GIA Very Good 7.21 x 7.26 x 4.32 59,7 60 Thin - Slightly Thick None Excellent Excellent None 336.200.000 GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 1,50 carat (7 ly 25 ), màu sắc G, nét cắt Very Good, độ tinh khiết VS1.

Round
1,50 7 Ly 25 G VS1 Very Good Very Good Good None GIA 6062,2 336.800.000
14032
Xem
round diamond Y1130782328V aaccm Round 1,50 7 Ly 25 G VS1 GIA Very Good 7.25 x 7.30 x 4.52 62,2 60 Medium - Thick None Very Good Good None 336.800.000 GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 1,46 carat (7 ly 49 ), màu sắc F, nét cắt Good, độ tinh khiết VS1.

Round
1,46 7 Ly 49 F VS1 Good Very Good Very Good None GIA 6157,1 349.800.000
14575
Xem
round diamond V292422545N anetu Round 1,46 7 Ly 49 F VS1 GIA Good 7.49 x 7.55 x 4.29 57,1 61 Thin - Slightly Thick Very Small Very Good Very Good None 349.800.000 GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 1,40 carat (7 ly 25 ), màu sắc F, nét cắt Premium, độ tinh khiết VS1.

Round
1,40 7 Ly 25 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5960,2

Liên hệ
1900 75 75 18

14684
Xem
round diamond V6132529356W anttb Round 1,40 7 Ly 25 F VS1 GIA Premium 7.25 x 7.30 x 4.38 60,2 59 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 1,40 carat (7 ly 28 ), màu sắc G, nét cắt Premium, độ tinh khiết VS1.

Round
1,40 7 Ly 28 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5959,8

Liên hệ
1900 75 75 18

14919
Xem
round diamond R5115534977I anuta Round 1,40 7 Ly 28 G VS1 GIA Premium 7.28 x 7.33 x 4.37 59,8 59 Thin - Medium None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
1,40 7 Ly 25 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5960,2

Liên hệ
1900 75 75 18

15060
Xem
round diamond Z3132142463L anttb Round 1,40 7 Ly 25 F VS1 GIA Premium 7.25 x 7.30 x 4.38 60,2 59 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
1,51 7 Ly 45 G VS1 Premium Very Good Very Good None GIA 5859

Liên hệ
1900 75 75 18

15349
Xem
round diamond N3120122213N amnmn Round 1,51 7 Ly 45 G VS1 GIA Premium 7.45 x 7.58 x 4.44 59 58 Very Good Very Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
1,51 7 Ly 48 G VS1 Very Good Very Good Very Good None GIA 6059,2

Liên hệ
1900 75 75 18

15349
Xem
round diamond Y3127700318M amnmn Round 1,51 7 Ly 48 G VS1 GIA Very Good 7.48 x 7.55 x 4.45 59,2 60 Very Thin - Medium Small Very Good Very Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
1,41 7 Ly 33 F VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6059,3

Liên hệ
1900 75 75 18

15368
Xem
round diamond T4115535050T amneo Round 1,41 7 Ly 33 F VS1 GIA Very Good 7.33 x 7.37 x 4.36 59,3 60 Thin - Medium None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
1,50 7 Ly 38 G VS1 Very Good Very Good Good None GIA 6159,9

Liên hệ
1900 75 75 18

15469
Xem
round diamond M6128580684P ammmt Round 1,50 7 Ly 38 G VS1 GIA Very Good 7.38 x 7.47 x 4.45 59,9 61 Thin - Thick Very Small Very Good Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
1,71 7 Ly 62 G VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5862,1

Liên hệ
1900 75 75 18

15653
Xem
round diamond Q781789779E amece Round 1,71 7 Ly 62 G VVS1 GIA Premium 7.62 x 7.66 x 4.74 62,1 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
1,50 7 Ly 3 G VS1 Very Good Excellent Very Good None GIA 6061,8

Liên hệ
1900 75 75 18

15690
Xem
round diamond D8129583675J amtnh Round 1,50 7 Ly 3 G VS1 GIA Very Good 7.30 x 7.34 x 4.53 61,8 60 Medium - Thick None Excellent Very Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
1,50 7 Ly 45 G VS1 Premium Excellent Very Good None GIA 5959,6

Liên hệ
1900 75 75 18

15690
Xem
round diamond P3129583511S amtnh Round 1,50 7 Ly 45 G VS1 GIA Premium 7.45 x 7.51 x 4.46 59,6 59 Thin - Medium None Excellent Very Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
1,40 7 Ly 21 G VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5961

Liên hệ
1900 75 75 18

15785
Xem
round diamond X699281949P amhbo Round 1,40 7 Ly 21 G VVS1 GIA Premium 7.21 x 7.25 x 4.41 61 59 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
1,40 7 Ly 33 G VVS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6258,7

Liên hệ
1900 75 75 18

16014
Xem
round diamond Q0128089901A ametu Round 1,40 7 Ly 33 G VVS1 GIA Very Good 7.33 x 7.39 x 4.32 58,7 62 Thin - Medium None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
1,50 7 Ly 22 G VS1 Premium Excellent Very Good None GIA 5862,6

Liên hệ
1900 75 75 18

16052
Xem
round diamond Y0128793122W amomo Round 1,50 7 Ly 22 G VS1 GIA Premium 7.22 x 7.31 x 4.55 62,6 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Very Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
1,44 7 Ly 34 F VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6159,2

Liên hệ
1900 75 75 18

16056
Xem
round diamond G1115535105F amoea Round 1,44 7 Ly 34 F VS1 GIA Very Good 7.34 x 7.37 x 4.36 59,2 61 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
1,50 7 Ly 3 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5961

Liên hệ
1900 75 75 18

16082
Xem
round diamond B0131195393R amtae Round 1,50 7 Ly 3 F VS1 GIA Premium 7.30 x 7.32 x 4.46 61 59 None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
1,50 7 Ly 25 G VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6062,4

Liên hệ
1900 75 75 18

16096
Xem
round diamond E6132102298M amtnh Round 1,50 7 Ly 25 G VS1 GIA Very Good 7.25 x 7.30 x 4.54 62,4 60 Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
1,51 7 Ly 28 G VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 5662,3

Liên hệ
1900 75 75 18

16174
Xem
round diamond T761703432S amcem Round 1,51 7 Ly 28 G VS1 GIA Ideal 7.28 x 7.32 x 4.55 62,3 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
1,40 7 Ly 24 G VVS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6060,2

Liên hệ
1900 75 75 18

16176
Xem
round diamond B3127079073Y amtcm Round 1,40 7 Ly 24 G VVS1 GIA Very Good 7.24 x 7.30 x 4.38 60,2 60 Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
1,50 7 Ly 48 G VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6058,9

Liên hệ
1900 75 75 18

16266
Xem
round diamond X0124712892E aebnn Round 1,50 7 Ly 48 G VS1 GIA Very Good 7.48 x 7.52 x 4.42 58,9 60 Medium - Medium None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
1,50 7 Ly 21 G VVS1 Good Very Good Very Good None GIA 5563,7

Liên hệ
1900 75 75 18

16334
Xem
round diamond Q526524564Z aeboa Round 1,50 7 Ly 21 G VVS1 GIA Good 7.21 x 7.29 x 4.62 63,7 55 Thin - Slightly Thick None Very Good Very Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
1,51 7 Ly 34 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5762

Liên hệ
1900 75 75 18

16378
Xem
round diamond H261703433F aeaac Round 1,51 7 Ly 34 G VS1 GIA Premium 7.34 x 7.38 x 4.56 62 57 Medium - Medium None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
1,38 7 Ly 37 F VS1 Good Excellent Excellent None GIA 6257,9

Liên hệ
1900 75 75 18

16424
Xem
round diamond C435116474K aeatc Round 1,38 7 Ly 37 F VS1 GIA Good 7.37 x 7.45 x 4.29 57,9 62 Thin - Medium None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
1,50 7 Ly 29 G VS1 Ideal Excellent Very Good None GIA 5562,3

Liên hệ
1900 75 75 18

16443
Xem
round diamond V461703411D aeaut Round 1,50 7 Ly 29 G VS1 GIA Ideal 7.29 x 7.32 x 4.55 62,3 55 Medium - Slightly Thick None Excellent Very Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
1,50 7 Ly 33 G VS1 Very Good Very Good Good None GIA 6261

Liên hệ
1900 75 75 18

16485
Xem
round diamond K184305794I aenaa Round 1,50 7 Ly 33 G VS1 GIA Very Good 7.33 x 7.40 x 4.49 61 62 Thin - Slightly Thick Small Very Good Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 13     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG