Kim Cương, tìm kiếm kim cương Hưng Phát USA

Trang chủ >> Tìm Kiếm Kim Cương
Tìm theo mã kim cương trong kho
513.362 viên Kim Cương cho quý khách lựa chọn
Xem video hướng dẫn
Hình Dáng
Shape
Round
round check diamond
Princess
Emerald
emerald check diamond
Radiant
radiant check diamond
Oval
oval check diamond
Pear
pear check diamond
Marquise
marquise check diamond
Heart
heart check diamond
Asscher
asscher check diamond
Cushion
cushion check diamond
Kích Thước
(Ly)
36 - 45
45 - 54
54 - 63
63 - 72
72 - 81
81 - 9
T - 90
Giá
Giá
Price
VND VND
Carat
Carat
Màu Sắc
Color
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
Nét Cắt
Cut
All
Tất Cả
Ideal
Lý Tưởng
Premium
Cao Cấp
Very Good
Rất Tốt
Good
Tôt
Fair
Khá
Độ Tinh Khiết
Clarity
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
Reports
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới

Kết quả: 556 Kim Cương

Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 19     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
So Sánh
Compare
Hình Dáng
Shape
Carat
Carat
Kích Thước
(Ly)
Màu Sắc
Color
Độ Tinh Khiết
Clarity
Nét Cắt
Cut
Độ Bóng
Polish
Đối Xứng
Symmetry
Phát Quang
Fluorescence
Kiểm Định
Report
Độ Rộng
Table
Độ Sâu
Depth
Giá(VND)
Price
Chi Tiết
Details

Kim cương Round,trọng lượng 1,44 carat (7 ly 36 ), màu sắc G, nét cắt Premium, độ tinh khiết VVS1.

Round
1,44 7 Ly 36 G VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5959,3 224.800.000
9365
Xem
round diamond X8136546412O uueb Round 1,44 7 Ly 36 G VVS1 GIA Premium 7.36 x 7.41 x 4.38 59,3 59 Thin - Medium None Excellent Excellent None 224.800.000 GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 1,87 carat (7 ly 97 ), màu sắc G, nét cắt Premium, độ tinh khiết VVS1.

Round
1,87 7 Ly 97 G VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 59,760 288.600.000
12023
Xem
round diamond Q6136574256O chch Round 1,87 7 Ly 97 G VVS1 GIA Premium 7.97 x 8.01 x 4.77 60 59,7 Excellent Excellent None 288.600.000 GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 1,32 carat (7 ly 25 ), màu sắc F, nét cắt Good, độ tinh khiết VS1.

Round
1,32 7 Ly 25 F VS1 Good Very Good Very Good None GIA 6356,5 327.400.000
13642
Xem
round diamond B786913959S aahhb Round 1,32 7 Ly 25 F VS1 GIA Good 7.25 x 7.32 x 4.12 56,5 63 Thin - Medium Small Very Good Very Good None 327.400.000 GIA  Xóa
Round
1,39 7 Ly 21 G VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6059,7

Liên hệ
1900 75 75 18

15571
Xem
round diamond G5132105955J amenm Round 1,39 7 Ly 21 G VS1 GIA Very Good 7.21 x 7.26 x 4.32 59,7 60 Thin - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 1,52 carat (7 ly 60 ), màu sắc G, nét cắt Fair, độ tinh khiết VS1.

Round
1,52 7 Ly 6 G VS1 Fair Very Good Very Good None GIA 6757,1

Liên hệ
1900 75 75 18

15771
Xem
round diamond P4134785942E amntm Round 1,52 7 Ly 6 G VS1 GIA Fair 7.60 x 7.73 x 4.38 57,1 67 Very Thin - Slightly Thick None Very Good Very Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 1,50 carat (7 ly 25 ), màu sắc G, nét cắt Very Good, độ tinh khiết VS1.

Round
1,50 7 Ly 25 G VS1 Very Good Very Good Good None GIA 6062,2

Liên hệ
1900 75 75 18

16174
Xem
round diamond Y1130782328V amcem Round 1,50 7 Ly 25 G VS1 GIA Very Good 7.25 x 7.30 x 4.52 62,2 60 Medium - Thick None Very Good Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 1,50 carat (7 ly 21 ), màu sắc G, nét cắt Good, độ tinh khiết VS1.

Round
1,50 7 Ly 21 G VS1 Good Excellent Very Good None GIA 6461,2

Liên hệ
1900 75 75 18

16299
Xem
round diamond E7137829776F amhcu Round 1,50 7 Ly 21 G VS1 GIA Good 7.21 x 7.32 x 4.44 61,2 64 Medium - Thick None Excellent Very Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 1,50 carat (7 ly 21 ), màu sắc G, nét cắt Good, độ tinh khiết VS1.

Round
1,50 7 Ly 21 G VS1 Good Excellent Very Good None GIA 6461,2

Liên hệ
1900 75 75 18

16311
Xem
round diamond G6137866437W amubu Round 1,50 7 Ly 21 G VS1 GIA Good 7.21 x 7.32 x 4.44 61,2 64 Medium - Thick None Excellent Very Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
1,40 7 Ly 24 G VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6059,8

Liên hệ
1900 75 75 18

16366
Xem
round diamond T5138136353M amutm Round 1,40 7 Ly 24 G VS1 GIA Very Good 7.24 x 7.29 x 4.34 59,8 60 Medium - Slightly Thick Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
1,46 7 Ly 49 F VS1 Good Very Good Very Good None GIA 6157,1

Liên hệ
1900 75 75 18

16598
Xem
round diamond G492422545O aembc Round 1,46 7 Ly 49 F VS1 GIA Good 7.49 x 7.55 x 4.29 57,1 61 Thin - Slightly Thick Very Small Very Good Very Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
1,42 7 Ly 27 G VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6060,4

Liên hệ
1900 75 75 18

16637
Xem
round diamond M4136527623V aemen Round 1,42 7 Ly 27 G VS1 GIA Very Good 7.27 x 7.29 x 4.40 60,4 60 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
1,50 7 Ly 37 G VS1 Premium Excellent Very Good None GIA 5759,9

Liên hệ
1900 75 75 18

17078
Xem
round diamond M4134725104L aemta Round 1,50 7 Ly 37 G VS1 GIA Premium 7.37 x 7.43 x 4.43 59,9 57 Excellent Very Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
1,40 7 Ly 29 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5959,7

Liên hệ
1900 75 75 18

17125
Xem
round diamond Q2134556607D aeuhm Round 1,40 7 Ly 29 G VS1 GIA Premium 7.29 x 7.32 x 4.36 59,7 59 Thin - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
1,45 7 Ly 21 G VS1 Good Excellent Excellent None GIA 5763

Liên hệ
1900 75 75 18

17238
Xem
round diamond N7136781527G aeeoh Round 1,45 7 Ly 21 G VS1 GIA Good 7.21 x 7.22 x 4.54 63 57 Thin - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
1,50 7 Ly 22 G VS1 Good Excellent Very Good None GIA 5763,2

Liên hệ
1900 75 75 18

17357
Xem
round diamond A1138196032T aetoh Round 1,50 7 Ly 22 G VS1 GIA Good 7.22 x 7.28 x 4.58 63,2 57 Thin - Slightly Thick None Excellent Very Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
1,50 7 Ly 3 G VS1 Ideal Very Good Very Good None GIA 5661,9

Liên hệ
1900 75 75 18

17357
Xem
round diamond V2134981433W aetoh Round 1,50 7 Ly 3 G VS1 GIA Ideal 7.30 x 7.34 x 4.53 61,9 56 None Very Good Very Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
1,51 7 Ly 43 G VS1 Fair Good Fair None GIA 6559,7

Liên hệ
1900 75 75 18

17533
Xem
round diamond D2136396583T ataat Round 1,51 7 Ly 43 G VS1 GIA Fair 7.43 x 7.54 x 4.47 59,7 65 Small Good Fair None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
1,41 7 Ly 21 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5960,7

Liên hệ
1900 75 75 18

17612
Xem
round diamond W2136737326A ataom Round 1,41 7 Ly 21 F VS1 GIA Premium 7.21 x 7.24 x 4.39 60,7 59 Thin - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
1,40 7 Ly 22 F VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6059,7

Liên hệ
1900 75 75 18

17739
Xem
round diamond N1138502475J aecbu Round 1,40 7 Ly 22 F VS1 GIA Very Good 7.22 x 7.25 x 4.32 59,7 60 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
1,40 7 Ly 33 G VVS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6258,7

Liên hệ
1900 75 75 18

18033
Xem
round diamond Q0128089901A atate Round 1,40 7 Ly 33 G VVS1 GIA Very Good 7.33 x 7.39 x 4.32 58,7 62 Thin - Medium None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
1,45 7 Ly 4 G VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6059,7

Liên hệ
1900 75 75 18

18110
Xem
round diamond F7136981114H athan Round 1,45 7 Ly 4 G VS1 GIA Very Good 7.40 x 7.42 x 4.43 59,7 60 Medium - Thin None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
1,50 7 Ly 21 F VS1 Good Excellent Very Good None GIA 5663,6

Liên hệ
1900 75 75 18

18126
Xem
round diamond Z1134209621V athnh Round 1,50 7 Ly 21 F VS1 GIA Good 7.21 x 7.27 x 4.60 63,6 56 Thin - Slightly Thick None Excellent Very Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
1,41 7 Ly 33 F VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6059,3

Liên hệ
1900 75 75 18

18207
Xem
round diamond T4115535050T athch Round 1,41 7 Ly 33 F VS1 GIA Very Good 7.33 x 7.37 x 4.36 59,3 60 Thin - Medium None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
1,63 7 Ly 62 G VS1 Premium Very Good Excellent None GIA 5760,6

Liên hệ
1900 75 75 18

18388
Xem
round diamond G7131816237U atotn Round 1,63 7 Ly 62 G VS1 GIA Premium 7.62 x 7.65 x 4.63 60,6 57 Thin - Medium None Very Good Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
1,38 7 Ly 37 F VS1 Good Excellent Excellent None GIA 6257,9

Liên hệ
1900 75 75 18

18401
Xem
round diamond C435116474K atohm Round 1,38 7 Ly 37 F VS1 GIA Good 7.37 x 7.45 x 4.29 57,9 62 Thin - Medium None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
1,50 7 Ly 3 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5961

Liên hệ
1900 75 75 18

18507
Xem
round diamond B0131195393R atttn Round 1,50 7 Ly 3 F VS1 GIA Premium 7.30 x 7.32 x 4.46 61 59 None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
1,50 7 Ly 21 G VS1 Good Excellent Excellent None GIA 5663,6

Liên hệ
1900 75 75 18

18507
Xem
round diamond E2135711133T atttn Round 1,50 7 Ly 21 G VS1 GIA Good 7.21 x 7.27 x 4.60 63,6 56 Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
1,50 7 Ly 33 G VS1 Very Good Very Good Good None GIA 6261

Liên hệ
1900 75 75 18

18562
Xem
round diamond K184305794I ahbbn Round 1,50 7 Ly 33 G VS1 GIA Very Good 7.33 x 7.40 x 4.49 61 62 Thin - Slightly Thick Small Very Good Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
1,49 7 Ly 57 F VS1 Good Good Very Good None GIA 6157,2

Liên hệ
1900 75 75 18

18613
Xem
round diamond W846239087Y ahbeh Round 1,49 7 Ly 57 F VS1 GIA Good 7.57 x 7.62 x 4.35 57,2 61 Thin - Medium None Good Very Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
1,50 7 Ly 22 G VS1 Good Excellent Very Good None GIA 5863,1

Liên hệ
1900 75 75 18

18662
Xem
round diamond V4136396801I ahboo Round 1,50 7 Ly 22 G VS1 GIA Good 7.22 x 7.26 x 4.57 63,1 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Very Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 19     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Quan tâm Zalo OA Hưng Phát USA

Nhận các thông tin khuyến mãi hấp dẫn

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG