Kim Cương, tìm kiếm kim cương Hưng Phát USA

Trang chủ >> Tìm Kiếm Kim Cương
Tìm theo mã kim cương trong kho
405.594 viên Kim Cương cho quý khách lựa chọn
Xem video hướng dẫn
Hình Dáng
Shape
Round
round check diamond
Princess
Emerald
emerald check diamond
Radiant
radiant check diamond
Oval
oval check diamond
Pear
pear check diamond
Marquise
marquise check diamond
Heart
heart check diamond
Asscher
asscher check diamond
Cushion
cushion check diamond
Kích Thước
(Ly)
36 - 45
45 - 54
54 - 63
63 - 72
72 - 81
81 - 9
T - 90
Giá
Giá
Price
VND VND
Carat
Carat
Màu Sắc
Color
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
Nét Cắt
Cut
All
Tất Cả
Ideal
Lý Tưởng
Premium
Cao Cấp
Very Good
Rất Tốt
Good
Tôt
Fair
Khá
Độ Tinh Khiết
Clarity
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
Reports
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới

Kết quả: 360 Kim Cương

Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 13     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
So Sánh
Compare
Hình Dáng
Shape
Carat
Carat
Kích Thước
(Ly)
Màu Sắc
Color
Độ Tinh Khiết
Clarity
Nét Cắt
Cut
Độ Bóng
Polish
Đối Xứng
Symmetry
Phát Quang
Fluorescence
Kiểm Định
Report
Độ Rộng
Table
Độ Sâu
Depth
Giá(VND)
Price
Chi Tiết
Details

Kim cương Round,trọng lượng 1,64 carat (7 ly 52 ), màu sắc F, nét cắt Very Good, độ tinh khiết VS1.

Round
1,64 7 Ly 52 F VS1 Very Good Excellent Very Good None GIA 6162,9 220.700.000
9197
Xem
round diamond U5126896134F uhba Round 1,64 7 Ly 52 F VS1 GIA Very Good 7.52 x 7.61 x 4.76 62,9 61 Medium - Slightly Thick None Excellent Very Good None 220.700.000 GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 1,55 carat (7 ly 57 ), màu sắc F, nét cắt Very Good, độ tinh khiết VVS1.

Round
1,55 7 Ly 57 F VVS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6059,1 260.300.000
10846
Xem
round diamond Q381509628F oueu Round 1,55 7 Ly 57 F VVS1 GIA Very Good 7.57 x 7.60 x 4.48 59,1 60 Medium - Medium Excellent Excellent None 260.300.000 GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 1,50 carat (7 ly 35 ), màu sắc F, nét cắt Very Good, độ tinh khiết VVS1.

Round
1,50 7 Ly 35 F VVS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6160,2 280.800.000
11702
Xem
round diamond B8129310541V chua Round 1,50 7 Ly 35 F VVS1 GIA Very Good 7.35 x 7.40 x 4.44 60,2 61 Slightly Thick - Slightly Thick None Excellent Excellent None 280.800.000 GIA  Xóa
Round
1,30 7 Ly 22 F VS1 Good Very Good Very Good None GIA 6157 299.600.000
12484
Xem
round diamond M5129723492T abhub Round 1,30 7 Ly 22 F VS1 GIA Good 7.22 x 7.28 x 4.13 57 61 Thin - Medium Very Small Very Good Very Good None 299.600.000 GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 1,35 carat (7 ly 27 ), màu sắc G, nét cắt Very Good, độ tinh khiết VVS1.

Round
1,35 7 Ly 27 G VVS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6258,8 327.300.000
13639
Xem
round diamond H0128405883Z aamhh Round 1,35 7 Ly 27 G VVS1 GIA Very Good 7.27 x 7.29 x 4.28 58,8 62 Thin - Thin None Excellent Excellent None 327.300.000 GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 1,50 carat (7 ly 25 ), màu sắc G, nét cắt Good, độ tinh khiết VS1.

Round
1,50 7 Ly 25 G VS1 Good Very Good Excellent None GIA 5463,1 331.000.000
13791
Xem
round diamond Q1127731179I aauou Round 1,50 7 Ly 25 G VS1 GIA Good 7.25 x 7.30 x 4.59 63,1 54 None Very Good Excellent None 331.000.000 GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 1,52 carat (7 ly 36 ), màu sắc G, nét cắt Fair, độ tinh khiết VS1.

Round
1,52 7 Ly 36 G VS1 Fair Good Good None GIA 6560,8 336.000.000
13999
Xem
round diamond T4128585161F aacht Round 1,52 7 Ly 36 G VS1 GIA Fair 7.36 x 7.47 x 4.51 60,8 65 Very Thin - Medium Very Small Good Good None 336.000.000 GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 1,40 carat (7 ly 26 ), màu sắc G, nét cắt Premium, độ tinh khiết VS1.

Round
1,40 7 Ly 26 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5960 336.900.000
14039
Xem
round diamond B3129891522W aaccc Round 1,40 7 Ly 26 G VS1 GIA Premium 7.26 x 7.28 x 4.37 60 59 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 336.900.000 GIA  Xóa
Round
1,41 7 Ly 26 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5959,7 341.000.000
14208
Xem
round diamond K6126135717U anaee Round 1,41 7 Ly 26 G VS1 GIA Premium 7.26 x 7.29 x 4.34 59,7 59 Slightly Thick - Slightly Thick None Excellent Excellent None 341.000.000 GIA  Xóa
Round
1,52 7 Ly 36 G VS1 Fair Good Good None GIA 6560,8 342.700.000
14280
Xem
round diamond D5129147843P annbt Round 1,52 7 Ly 36 G VS1 GIA Fair 7.36 x 7.47 x 4.51 60,8 65 Very Thin - Medium Very Small Good Good None 342.700.000 GIA  Xóa
Round
1,46 7 Ly 49 F VS1 Good Very Good Very Good None GIA 6157,1 349.800.000
14575
Xem
round diamond S092422545V anetu Round 1,46 7 Ly 49 F VS1 GIA Good 7.49 x 7.55 x 4.29 57,1 61 Thin - Slightly Thick Very Small Very Good Very Good None 349.800.000 GIA  Xóa
Round
1,50 7 Ly 29 G VS1 Ideal Excellent Very Good None GIA 5462,7

Liên hệ
1900 75 75 18

14679
Xem
round diamond V161114148S anteh Round 1,50 7 Ly 29 G VS1 GIA Ideal 7.29 x 7.32 x 4.58 62,7 54 Excellent Very Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
1,40 7 Ly 28 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5959,8

Liên hệ
1900 75 75 18

14919
Xem
round diamond R5115534977I anuta Round 1,40 7 Ly 28 G VS1 GIA Premium 7.28 x 7.33 x 4.37 59,8 59 Thin - Medium None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
1,51 7 Ly 45 G VS1 Premium Very Good Very Good None GIA 5859

Liên hệ
1900 75 75 18

14990
Xem
round diamond N3120122213N anoan Round 1,51 7 Ly 45 G VS1 GIA Premium 7.45 x 7.58 x 4.44 59 58 Very Good Very Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
1,51 7 Ly 48 G VS1 Very Good Very Good Very Good None GIA 6059,2

Liên hệ
1900 75 75 18

14994
Xem
round diamond K0127700318J anoat Round 1,51 7 Ly 48 G VS1 GIA Very Good 7.48 x 7.55 x 4.45 59,2 60 Very Thin - Medium Small Very Good Very Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
1,50 7 Ly 38 G VS1 Very Good Very Good Good None GIA 6159,9

Liên hệ
1900 75 75 18

15111
Xem
round diamond M6128580684P ancat Round 1,50 7 Ly 38 G VS1 GIA Very Good 7.38 x 7.47 x 4.45 59,9 61 Thin - Thick Very Small Very Good Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
1,50 7 Ly 45 G VS1 Premium Excellent Very Good None GIA 5959,6

Liên hệ
1900 75 75 18

15196
Xem
round diamond P3129583511S amabb Round 1,50 7 Ly 45 G VS1 GIA Premium 7.45 x 7.51 x 4.46 59,6 59 Thin - Medium None Excellent Very Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
1,50 7 Ly 3 G VS1 Very Good Excellent Very Good None GIA 6061,8

Liên hệ
1900 75 75 18

15196
Xem
round diamond D8129583675J amabb Round 1,50 7 Ly 3 G VS1 GIA Very Good 7.30 x 7.34 x 4.53 61,8 60 Medium - Thick None Excellent Very Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
1,41 7 Ly 33 F VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6059,3

Liên hệ
1900 75 75 18

15368
Xem
round diamond T4115535050T amneo Round 1,41 7 Ly 33 F VS1 GIA Very Good 7.33 x 7.37 x 4.36 59,3 60 Thin - Medium None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
1,43 7 Ly 27 F VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6060

Liên hệ
1900 75 75 18

15586
Xem
round diamond N1121887942I amemh Round 1,43 7 Ly 27 F VS1 GIA Very Good 7.27 x 7.30 x 4.37 60 60 Slightly Thick - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
1,40 7 Ly 22 F VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6060,8

Liên hệ
1900 75 75 18

15601
Xem
round diamond G5130311161O ameec Round 1,40 7 Ly 22 F VS1 GIA Very Good 7.22 x 7.25 x 4.40 60,8 60 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
1,71 7 Ly 62 G VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5862,1

Liên hệ
1900 75 75 18

15653
Xem
round diamond Q381789779F amece Round 1,71 7 Ly 62 G VVS1 GIA Premium 7.62 x 7.66 x 4.74 62,1 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
1,40 7 Ly 33 G VVS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6258,7

Liên hệ
1900 75 75 18

15653
Xem
round diamond Q0128089901A amate Round 1,40 7 Ly 33 G VVS1 GIA Very Good 7.33 x 7.39 x 4.32 58,7 62 Thin - Medium None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
1,41 7 Ly 26 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5960,7

Liên hệ
1900 75 75 18

15708
Xem
round diamond K4130399980J amnbb Round 1,41 7 Ly 26 F VS1 GIA Premium 7.26 x 7.30 x 4.42 60,7 59 Thin - Medium None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
1,50 7 Ly 21 G VVS1 Good Very Good Very Good None GIA 5563,7

Liên hệ
1900 75 75 18

15785
Xem
round diamond G526524564N amhbo Round 1,50 7 Ly 21 G VVS1 GIA Good 7.21 x 7.29 x 4.62 63,7 55 Thin - Slightly Thick None Very Good Very Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
1,40 7 Ly 21 G VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5961

Liên hệ
1900 75 75 18

15785
Xem
round diamond V399281949V amhbo Round 1,40 7 Ly 21 G VVS1 GIA Premium 7.21 x 7.25 x 4.41 61 59 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
1,40 7 Ly 24 G VVS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6060,2

Liên hệ
1900 75 75 18

15815
Xem
round diamond R1127079073P amncb Round 1,40 7 Ly 24 G VVS1 GIA Very Good 7.24 x 7.30 x 4.38 60,2 60 Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
1,50 7 Ly 33 G VS1 Very Good Very Good Good None GIA 6261

Liên hệ
1900 75 75 18

15966
Xem
round diamond K184305794I amuhe Round 1,50 7 Ly 33 G VS1 GIA Very Good 7.33 x 7.40 x 4.49 61 62 Thin - Slightly Thick Small Very Good Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
1,52 7 Ly 55 G VVS1 Good Good Good None GIA 6459,4

Liên hệ
1900 75 75 18

15995
Xem
round diamond J4129421813T amuoc Round 1,52 7 Ly 55 G VVS1 GIA Good 7.55 x 7.63 x 4.51 59,4 64 Very Small Good Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
1,50 7 Ly 35 F VS1 Ideal Excellent Very Good None GIA 5661,2

Liên hệ
1900 75 75 18

16011
Xem
round diamond Z4129897115I amett Round 1,50 7 Ly 35 F VS1 GIA Ideal 7.35 x 7.41 x 4.52 61,2 56 Excellent Very Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 13     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG