Kim Cương, tìm kiếm kim cương Hưng Phát USA

Trang chủ >> Tìm Kiếm Kim Cương
Tìm theo mã kim cương trong kho
556.870 viên Kim Cương cho quý khách lựa chọn
Xem video hướng dẫn
Hình Dáng
Shape
Round
round check diamond
Princess
Emerald
emerald check diamond
Radiant
radiant check diamond
Oval
oval check diamond
Pear
pear check diamond
Marquise
marquise check diamond
Heart
heart check diamond
Asscher
asscher check diamond
Cushion
cushion check diamond
Kích Thước
(Ly)
36 - 45
45 - 54
54 - 63
63 - 72
72 - 81
81 - 9
T - 90
Giá
Giá
Price
VND VND
Carat
Carat
Màu Sắc
Color
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
Nét Cắt
Cut
All
Tất Cả
Ideal
Lý Tưởng
Premium
Cao Cấp
Very Good
Rất Tốt
Good
Tôt
Fair
Khá
Độ Tinh Khiết
Clarity
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
Reports
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới

Kết quả: 677 Kim Cương

Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 23     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
So Sánh
Compare
Hình Dáng
Shape
Carat
Carat
Kích Thước
(Ly)
Màu Sắc
Color
Độ Tinh Khiết
Clarity
Nét Cắt
Cut
Độ Bóng
Polish
Đối Xứng
Symmetry
Phát Quang
Fluorescence
Kiểm Định
Report
Độ Rộng
Table
Độ Sâu
Depth
Giá(VND)
Price
Chi Tiết
Details

Kim cương Round,trọng lượng 1,51 carat (7 ly 34 ), màu sắc F, nét cắt Premium, độ tinh khiết VVS1.

Round
1,51 7 Ly 34 F VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5862,1 290.200.000
11609
Xem
round diamond W7140434158X cmhn Round 1,51 7 Ly 34 F VVS1 GIA Premium 7.34 x 7.36 x 4.57 62,1 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 290.200.000 GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 1,34 carat (7 ly 40 ), màu sắc G, nét cắt Good, độ tinh khiết VS1.

Round
1,34 7 Ly 4 G VS1 Good Very Good Very Good None GIA 6456,6 313.200.000
12530
Xem
round diamond O6142284158Y abubc Round 1,34 7 Ly 4 G VS1 GIA Good 7.40 x 7.46 x 4.21 56,6 64 Very Thin - Thin None Very Good Very Good None 313.200.000 GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 1,82 carat (7 ly 73 ), màu sắc F, nét cắt Ideal, độ tinh khiết VVS1.

Round
1,82 7 Ly 73 F VVS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 5662,9 317.700.000
12710
Xem
round diamond L7144137934V abtcn Round 1,82 7 Ly 73 F VVS1 GIA Ideal 7.73 x 7.79 x 4.89 62,9 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 317.700.000 GIA  Xóa
Round
1,32 7 Ly 25 F VS1 Good Very Good Very Good None GIA 6356,5 318.500.000
12740
Xem
round diamond B786913959S abooc Round 1,32 7 Ly 25 F VS1 GIA Good 7.25 x 7.32 x 4.12 56,5 63 Thin - Medium Small Very Good Very Good None 318.500.000 GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 1,31 carat (7 ly 21 ), màu sắc G, nét cắt Very Good, độ tinh khiết VS1.

Round
1,31 7 Ly 21 G VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6158,1 342.000.000
13680
Xem
round diamond S8142284904S aahcn Round 1,31 7 Ly 21 G VS1 GIA Very Good 7.21 x 7.23 x 4.20 58,1 61 Thin - Medium Very Small Excellent Excellent None 342.000.000 GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 1,43 carat (7 ly 30 ), màu sắc G, nét cắt Fair, độ tinh khiết VS1.

Round
1,43 7 Ly 3 G VS1 Fair Very Good Good None GIA 6959

Liên hệ
1900 75 75 18

14054
Xem
round diamond B4140277826Z anban Round 1,43 7 Ly 3 G VS1 GIA Fair 7.30 x 7.41 x 4.34 59 69 Extr. Thin - Slightly Thick Very Small Very Good Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 1,46 carat (7 ly 49 ), màu sắc F, nét cắt Good, độ tinh khiết VS1.

Round
1,46 7 Ly 49 F VS1 Good Very Good Very Good None GIA 6157,1

Liên hệ
1900 75 75 18

15118
Xem
round diamond G492422545O ambmm Round 1,46 7 Ly 49 F VS1 GIA Good 7.49 x 7.55 x 4.29 57,1 61 Thin - Slightly Thick Very Small Very Good Very Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 1,50 carat (7 ly 29 ), màu sắc G, nét cắt Premium, độ tinh khiết VS1.

Round
1,50 7 Ly 29 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5762,7

Liên hệ
1900 75 75 18

15125
Xem
round diamond B1144100259F ancnu Round 1,50 7 Ly 29 G VS1 GIA Premium 7.29 x 7.33 x 4.58 62,7 57 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
1,45 7 Ly 21 G VS1 Good Excellent Excellent None GIA 5763

Liên hệ
1900 75 75 18

15141
Xem
round diamond N7136781527G ancea Round 1,45 7 Ly 21 G VS1 GIA Good 7.21 x 7.22 x 4.54 63 57 Thin - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
1,50 7 Ly 3 G VS1 Ideal Very Good Very Good None GIA 5661,9

Liên hệ
1900 75 75 18

15263
Xem
round diamond U7134981433S anuac Round 1,50 7 Ly 3 G VS1 GIA Ideal 7.30 x 7.34 x 4.53 61,9 56 Medium - Slightly Thick None Very Good Very Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
1,50 7 Ly 23 G VS1 Very Good Excellent Very Good None GIA 6261,6

Liên hệ
1900 75 75 18

15879
Xem
round diamond I2140020407J ammee Round 1,50 7 Ly 23 G VS1 GIA Very Good 7.23 x 7.32 x 4.48 61,6 62 Thin - Slightly Thick Very Small Excellent Very Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
1,50 7 Ly 21 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5862,9

Liên hệ
1900 75 75 18

15879
Xem
round diamond Q8141556879N ammee Round 1,50 7 Ly 21 G VS1 GIA Premium 7.21 x 7.25 x 4.54 62,9 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,00 8 Ly 08 F VS1 Premium Very Good Excellent None GIA 5960,5

Liên hệ
1900 75 75 18

16065
Xem
round diamond I3140975827G amtbb Round 2,00 8 Ly 08 F VS1 GIA Premium 8.08 x 8.13 x 4.90 60,5 59 Slightly Thick - Slightly Thick None Very Good Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
1,42 7 Ly 27 G VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6060,4

Liên hệ
1900 75 75 18

16083
Xem
round diamond M5136527623G amoht Round 1,42 7 Ly 27 G VS1 GIA Very Good 7.27 x 7.29 x 4.40 60,4 60 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
1,50 7 Ly 23 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5862,9

Liên hệ
1900 75 75 18

16083
Xem
round diamond B4144382089N amoht Round 1,50 7 Ly 23 G VS1 GIA Premium 7.23 x 7.29 x 4.57 62,9 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
1,50 7 Ly 29 F VS1 Premium Excellent Very Good None GIA 5961,1

Liên hệ
1900 75 75 18

16115
Xem
round diamond B0133392704J amten Round 1,50 7 Ly 29 F VS1 GIA Premium 7.29 x 7.35 x 4.47 61,1 59 Medium - Slightly Thick None Excellent Very Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
1,50 7 Ly 25 G VS1 Very Good Very Good Good None GIA 6062,2

Liên hệ
1900 75 75 18

16174
Xem
round diamond Y1130782328V amcem Round 1,50 7 Ly 25 G VS1 GIA Very Good 7.25 x 7.30 x 4.52 62,2 60 Medium - Thick None Very Good Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
1,40 7 Ly 29 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5959,7

Liên hệ
1900 75 75 18

16199
Xem
round diamond Q2134556607D amcht Round 1,40 7 Ly 29 G VS1 GIA Premium 7.29 x 7.32 x 4.36 59,7 59 Thin - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
1,50 7 Ly 3 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5961

Liên hệ
1900 75 75 18

16254
Xem
round diamond M3141928907D amhtc Round 1,50 7 Ly 3 F VS1 GIA Premium 7.30 x 7.32 x 4.46 61 59 Slightly Thick - Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
1,50 7 Ly 27 G VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 5562,5

Liên hệ
1900 75 75 18

16376
Xem
round diamond H0144339808Z amuha Round 1,50 7 Ly 27 G VS1 GIA Ideal 7.27 x 7.31 x 4.56 62,5 55 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
1,40 7 Ly 2 G VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6059,9

Liên hệ
1900 75 75 18

16443
Xem
round diamond K3144151947Q amoao Round 1,40 7 Ly 2 G VS1 GIA Very Good 7.20 x 7.24 x 4.33 59,9 60 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
1,51 7 Ly 3 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5862,6

Liên hệ
1900 75 75 18

16485
Xem
round diamond Z4138406082S amotm Round 1,51 7 Ly 3 G VS1 GIA Premium 7.30 x 7.31 x 4.57 62,6 58 Thin - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
1,50 7 Ly 32 G VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6061,4

Liên hệ
1900 75 75 18

16624
Xem
round diamond T8144338752V amcub Round 1,50 7 Ly 32 G VS1 GIA Very Good 7.32 x 7.37 x 4.51 61,4 60 Slightly Thick - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
1,50 7 Ly 31 G VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 5661,7

Liên hệ
1900 75 75 18

16624
Xem
round diamond D1144338724Q amcub Round 1,50 7 Ly 31 G VS1 GIA Ideal 7.31 x 7.37 x 4.53 61,7 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
1,50 7 Ly 33 G VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6260,5

Liên hệ
1900 75 75 18

16624
Xem
round diamond M2144339805U amcub Round 1,50 7 Ly 33 G VS1 GIA Very Good 7.33 x 7.38 x 4.45 60,5 62 Slightly Thick - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
1,50 7 Ly 38 G VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6260,2

Liên hệ
1900 75 75 18

16624
Xem
round diamond E3144338105G amcub Round 1,50 7 Ly 38 G VS1 GIA Very Good 7.38 x 7.42 x 4.46 60,2 62 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
1,50 7 Ly 2 G VS1 Good Excellent Excellent None GIA 5663,8

Liên hệ
1900 75 75 18

16624
Xem
round diamond X1133647912O amcub Round 1,50 7 Ly 2 G VS1 GIA Good 7.20 x 7.27 x 4.61 63,8 56 Thin - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
1,50 7 Ly 31 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5861,7

Liên hệ
1900 75 75 18

16624
Xem
round diamond T4144337890D amcub Round 1,50 7 Ly 31 G VS1 GIA Premium 7.31 x 7.35 x 4.52 61,7 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
1,50 7 Ly 26 G VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 5462,9

Liên hệ
1900 75 75 18

16624
Xem
round diamond H7144337847Z amcub Round 1,50 7 Ly 26 G VS1 GIA Ideal 7.26 x 7.31 x 4.58 62,9 54 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
1,50 7 Ly 22 G VS1 Good Excellent Excellent None GIA 5863,2

Liên hệ
1900 75 75 18

16624
Xem
round diamond P8143954406C amcub Round 1,50 7 Ly 22 G VS1 GIA Good 7.22 x 7.28 x 4.58 63,2 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 23     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Quan tâm Zalo OA Hưng Phát USA

Nhận các thông tin khuyến mãi hấp dẫn

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG