Kim Cương, tìm kiếm kim cương Hưng Phát USA

Trang chủ >> Tìm Kiếm Kim Cương
Tìm theo mã kim cương trong kho
468.997 viên Kim Cương cho quý khách lựa chọn
Xem video hướng dẫn
Hình Dáng
Shape
Round
round check diamond
Princess
Emerald
emerald check diamond
Radiant
radiant check diamond
Oval
oval check diamond
Pear
pear check diamond
Marquise
marquise check diamond
Heart
heart check diamond
Asscher
asscher check diamond
Cushion
cushion check diamond
Kích Thước
(Ly)
36 - 45
45 - 54
54 - 63
63 - 72
72 - 81
81 - 9
T - 90
Giá
Giá
Price
VND VND
Carat
Carat
Màu Sắc
Color
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
Nét Cắt
Cut
All
Tất Cả
Ideal
Lý Tưởng
Premium
Cao Cấp
Very Good
Rất Tốt
Good
Tôt
Fair
Khá
Độ Tinh Khiết
Clarity
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
Reports
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới

Kết quả: 1.396 Kim Cương

Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 47     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
So Sánh
Compare
Hình Dáng
Shape
Carat
Carat
Kích Thước
(Ly)
Màu Sắc
Color
Độ Tinh Khiết
Clarity
Nét Cắt
Cut
Độ Bóng
Polish
Đối Xứng
Symmetry
Phát Quang
Fluorescence
Kiểm Định
Report
Độ Rộng
Table
Độ Sâu
Depth
Giá(VND)
Price
Chi Tiết
Details

Kim cương Round,trọng lượng 1,00 carat (6 ly 51 ), màu sắc G, nét cắt Very Good, độ tinh khiết VS1.

Round
1,00 6 Ly 51 G VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6058,6 75.200.000
2950
Xem
round diamond D7140029848H naot Round 1,00 6 Ly 51 G VS1 GIA Very Good 6.51 x 6.54 x 3.83 58,6 60 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 75.200.000 GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 0,92 carat (6 ly 30 ), màu sắc G, nét cắt Good, độ tinh khiết VS1.

Round
0,92 6 Ly 3 G VS1 Good Excellent Very Good None GIA 6459,4 100.500.000
3941
Xem
round diamond N7151456982G mano Round 0,92 6 Ly 3 G VS1 GIA Good 6.30 x 6.36 x 3.76 59,4 64 Thin - Slightly Thick Very Small Excellent Very Good None 100.500.000 GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 0,91 carat (6 ly 67 ), màu sắc F, nét cắt Fair, độ tinh khiết VS1.

Round
0,91 6 Ly 67 F VS1 Fair Good Good None GIA 6950,1 111.600.000
4376
Xem
round diamond H0140039937X meum Round 0,91 6 Ly 67 F VS1 GIA Fair 6.67 x 6.79 x 3.38 50,1 69 Thin - Medium Very Small Good Good None 111.600.000 GIA  Xóa
Round
0,90 6 Ly 31 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5859 118.000.000
4627
Xem
round diamond G4145738901R mhun Round 0,90 6 Ly 31 G VS1 GIA Premium 6.31 x 6.33 x 3.73 59 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 118.000.000 GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 1,29 carat (7 ly 01 ), màu sắc G, nét cắt Very Good, độ tinh khiết VVS1.

Round
1,29 7 Ly 01 G VVS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6060,8 118.800.000
4659
Xem
round diamond J2138831855R mhan Round 1,29 7 Ly 01 G VVS1 GIA Very Good 7.01 x 7.03 x 4.27 60,8 60 Medium - Medium None Excellent Excellent None 118.800.000 GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 1,00 carat (6 ly 43 ), màu sắc F, nét cắt Ideal, độ tinh khiết VVS1.

Round
1,00 6 Ly 43 F VVS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 5561,8 124.000.000
4861
Xem
round diamond J0148636224W muho Round 1,00 6 Ly 43 F VVS1 GIA Ideal 6.43 x 6.45 x 3.98 61,8 55 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 124.000.000 GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 0,87 carat (6 ly 35 ), màu sắc F, nét cắt Fair, độ tinh khiết VS1.

Round
0,87 6 Ly 35 F VS1 Fair Very Good Good None GIA 6756,1 125.200.000
4911
Xem
round diamond C1143244996G moco Round 0,87 6 Ly 35 F VS1 GIA Fair 6.35 x 6.44 x 3.59 56,1 67 Very Thin - Medium Very Small Very Good Good None 125.200.000 GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 0,95 carat (6 ly 54 ), màu sắc G, nét cắt Good, độ tinh khiết VS1.

Round
0,95 6 Ly 54 G VS1 Good Good Fair None GIA 6456,7 127.700.000
5006
Xem
round diamond Y3142629323N ebub Round 0,95 6 Ly 54 G VS1 GIA Good 6.54 x 6.68 x 3.75 56,7 64 Extr. Thin - Thin Very Small Good Fair None 127.700.000 GIA  Xóa
Round
0,90 6 Ly 33 G VS1 Good Very Good Very Good None GIA 6457,5 130.500.000
5119
Xem
round diamond H1145284878S eahn Round 0,90 6 Ly 33 G VS1 GIA Good 6.33 x 6.42 x 3.66 57,5 64 Thin - Thin Small Very Good Very Good None 130.500.000 GIA  Xóa
Round
1,30 6 Ly 98 F VVS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 5561,9 130.800.000
5130
Xem
round diamond S0142091636M mcuu Round 1,30 6 Ly 98 F VVS1 GIA Ideal 6.98 x 7.00 x 4.33 61,9 55 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 130.800.000 GIA  Xóa
Round
1,05 6 Ly 46 F VVS1 Good Excellent Excellent None GIA 5663,3 130.900.000
5134
Xem
round diamond X3149916673P mcob Round 1,05 6 Ly 46 F VVS1 GIA Good 6.46 x 6.48 x 4.09 63,3 56 Medium - Medium None Excellent Excellent None 130.900.000 GIA  Xóa
Round
1,08 6 Ly 61 F VVS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6061,2 133.100.000
5220
Xem
round diamond U1149948964S eaem Round 1,08 6 Ly 61 F VVS1 GIA Very Good 6.61 x 6.63 x 4.05 61,2 60 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 133.100.000 GIA  Xóa
Round
1,00 6 Ly 31 F VS1 Good Excellent Good None GIA 5563,2 134.400.000
5269
Xem
round diamond S0148342815E eaon Round 1,00 6 Ly 31 F VS1 GIA Good 6.31 x 6.36 x 4.00 63,2 55 Medium - Slightly Thick None Excellent Good None 134.400.000 GIA  Xóa
Round
0,96 6 Ly 36 G VS1 Very Good Good Good None GIA 6259,5 134.700.000
5284
Xem
round diamond N7148393765Z ench Round 0,96 6 Ly 36 G VS1 GIA Very Good 6.36 x 6.44 x 3.81 59,5 62 Very Thin - Slightly Thick Medium Good Good None 134.700.000 GIA  Xóa
Round
0,90 6 Ly 35 G VS1 Good Good Good None GIA 6356,7 136.900.000
5369
Xem
round diamond N1118205922X emht Round 0,90 6 Ly 35 G VS1 GIA Good 6.35 x 6.46 x 3.63 56,7 63 Extr. Thin - Thin Small Good Good None 136.900.000 GIA  Xóa
Round
1,00 6 Ly 59 G VS1 Fair Very Good Good None GIA 6557,8 139.600.000
5473
Xem
round diamond R2149461270Y emee Round 1,00 6 Ly 59 G VS1 GIA Fair 6.59 x 6.68 x 3.83 57,8 65 Very Thin - Slightly Thick None Very Good Good None 139.600.000 GIA  Xóa
Round
0,90 6 Ly 37 G VVS1 Fair Excellent Very Good None GIA 6557,1 140.700.000
5518
Xem
round diamond N8149219562H eeoh Round 0,90 6 Ly 37 G VVS1 GIA Fair 6.37 x 6.45 x 3.66 57,1 65 Thin - Medium None Excellent Very Good None 140.700.000 GIA  Xóa
Round
0,90 6 Ly 36 F VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6258,3 143.600.000
5633
Xem
round diamond Y4146352586X eeua Round 0,90 6 Ly 36 F VS1 GIA Very Good 6.36 x 6.39 x 3.72 58,3 62 Thin - Medium None Excellent Excellent None 143.600.000 GIA  Xóa
Round
0,96 6 Ly 39 G VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6160,3 147.500.000
5786
Xem
round diamond Z3150367518D eube Round 0,96 6 Ly 39 G VS1 GIA Very Good 6.39 x 6.41 x 3.86 60,3 61 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 147.500.000 GIA  Xóa
Round
1,00 6 Ly 38 G VS1 Very Good Excellent Very Good None GIA 6161,8 148.900.000
5841
Xem
round diamond K5142900477N ehmh Round 1,00 6 Ly 38 G VS1 GIA Very Good 6.38 x 6.46 x 3.96 61,8 61 Medium - Slightly Thick None Excellent Very Good None 148.900.000 GIA  Xóa
Round
0,91 6 Ly 33 G VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6059,7 149.900.000
5877
Xem
round diamond W0150629426T euuo Round 0,91 6 Ly 33 G VS1 GIA Very Good 6.33 x 6.36 x 3.79 59,7 60 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 149.900.000 GIA  Xóa
Round
1,01 6 Ly 44 F VVS1 Ideal Very Good Very Good None GIA 5561,9 150.400.000
5898
Xem
round diamond D8107877957B euct Round 1,01 6 Ly 44 F VVS1 GIA Ideal 6.44 x 6.50 x 4.00 61,9 55 Thin - Medium None Very Good Very Good None 150.400.000 GIA  Xóa
Round
1,01 6 Ly 44 G VS1 Fair Excellent Very Good None GIA 6660,2 150.500.000
5902
Xem
round diamond F4136366536F euco Round 1,01 6 Ly 44 G VS1 GIA Fair 6.44 x 6.46 x 3.89 60,2 66 Thin - Thick None Excellent Very Good None 150.500.000 GIA  Xóa
Round
1,01 6 Ly 69 G VS1 Fair Good Fair None GIA 7054,9 150.500.000
5902
Xem
round diamond D3114553482A euco Round 1,01 6 Ly 69 G VS1 GIA Fair 6.69 x 6.79 x 3.70 54,9 70 Thin - Medium Very Small Good Fair None 150.500.000 GIA  Xóa
Round
0,91 6 Ly 34 F VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6058,8 151.400.000
5936
Xem
round diamond X5151690662Z euaa Round 0,91 6 Ly 34 F VS1 GIA Very Good 6.34 x 6.37 x 3.74 58,8 60 Thin - Medium None Excellent Excellent None 151.400.000 GIA  Xóa
Round
1,32 7 Ly 04 G VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5761,7 151.400.000
5937
Xem
round diamond L1145896827Z euan Round 1,32 7 Ly 04 G VVS1 GIA Premium 7.04 x 7.08 x 4.35 61,7 57 Thin - Medium None Excellent Excellent None 151.400.000 GIA  Xóa
Round
0,92 6 Ly 38 F VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6158,8 151.500.000
5941
Xem
round diamond O0151167193Z eomb Round 0,92 6 Ly 38 F VS1 GIA Very Good 6.38 x 6.42 x 3.76 58,8 61 Thin - Medium None Excellent Excellent None 151.500.000 GIA  Xóa
Round
1,02 6 Ly 39 G VS1 Ideal Good Very Good None GIA 5561,9 152.000.000
5959
Xem
round diamond C1151657704K eoet Round 1,02 6 Ly 39 G VS1 GIA Ideal 6.39 x 6.50 x 3.99 61,9 55 Medium - Slightly Thick None Good Very Good None 152.000.000 GIA  Xóa
Round
0,90 6 Ly 36 G VVS1 Very Good Excellent Very Good None GIA 6058,8 153.300.000
6010
Xem
round diamond F3143904410E eooh Round 0,90 6 Ly 36 G VVS1 GIA Very Good 6.36 x 6.40 x 3.75 58,8 60 Thin - Medium None Excellent Very Good None 153.300.000 GIA  Xóa
Round
1,43 7 Ly 2 F VS1 Good Excellent Excellent None GIA 5563 155.200.000
6088
Xem
round diamond D8147120577Q eomn Round 1,43 7 Ly 2 F VS1 GIA Good 7.20 x 7.22 x 4.54 63 55 Thin - Medium None Excellent Excellent None 155.200.000 GIA  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 47     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Quan tâm Zalo OA Hưng Phát USA

Nhận các thông tin khuyến mãi hấp dẫn

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG
icon hotline