Kim Cương, tìm kiếm kim cương Hưng Phát USA

Trang chủ >> Tìm Kiếm Kim Cương
Tìm theo mã kim cương trong kho
468.997 viên Kim Cương cho quý khách lựa chọn
Xem video hướng dẫn
Hình Dáng
Shape
Round
round check diamond
Princess
Emerald
emerald check diamond
Radiant
radiant check diamond
Oval
oval check diamond
Pear
pear check diamond
Marquise
marquise check diamond
Heart
heart check diamond
Asscher
asscher check diamond
Cushion
cushion check diamond
Kích Thước
(Ly)
36 - 45
45 - 54
54 - 63
63 - 72
72 - 81
81 - 9
T - 90
Giá
Giá
Price
VND VND
Carat
Carat
Màu Sắc
Color
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
Nét Cắt
Cut
All
Tất Cả
Ideal
Lý Tưởng
Premium
Cao Cấp
Very Good
Rất Tốt
Good
Tôt
Fair
Khá
Độ Tinh Khiết
Clarity
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
Reports
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới

Kết quả: 5.241 Kim Cương

Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 175     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
So Sánh
Compare
Hình Dáng
Shape
Carat
Carat
Kích Thước
(Ly)
Màu Sắc
Color
Độ Tinh Khiết
Clarity
Nét Cắt
Cut
Độ Bóng
Polish
Đối Xứng
Symmetry
Phát Quang
Fluorescence
Kiểm Định
Report
Độ Rộng
Table
Độ Sâu
Depth
Giá(VND)
Price
Chi Tiết
Details

Kim cương Round,trọng lượng 0,32 carat (4 ly 52 ), màu sắc G, nét cắt Very Good, độ tinh khiết VS1.

Round
0,32 4 Ly 52 G VS1 Very Good Very Good Excellent None GIA 6058,6 17.000.000
668
Xem
round diamond B6151445200A eha Round 0,32 4 Ly 52 G VS1 GIA Very Good 4.52 x 4.55 x 2.66 58,6 60 Thin - Medium None Very Good Excellent None 17.000.000 GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 0,35 carat (4 ly 55 ), màu sắc F, nét cắt Premium, độ tinh khiết VS1.

Round
0,35 4 Ly 55 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5860,8 17.700.000
693
Xem
round diamond L6151724450E euo Round 0,35 4 Ly 55 F VS1 GIA Premium 4.55 x 4.58 x 2.78 60,8 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 17.700.000 GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 0,33 carat (4 ly 50 ), màu sắc G, nét cắt Very Good, độ tinh khiết VS1.

Round
0,33 4 Ly 5 G VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6060,2 17.800.000
699
Xem
round diamond C8150510818Z eon Round 0,33 4 Ly 5 G VS1 GIA Very Good 4.50 x 4.52 x 2.72 60,2 60 Medium - Medium None Excellent Excellent None 17.800.000 GIA  Xóa
Round
0,32 4 Ly 52 G VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 5958,9 18.500.000
724
Xem
round diamond X8147576609U ecc Round 0,32 4 Ly 52 G VS1 GIA Very Good 4.52 x 4.54 x 2.67 58,9 59 Thin - Medium None Excellent Excellent None 18.500.000 GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 0,34 carat (4 ly 52 ), màu sắc F, nét cắt Premium, độ tinh khiết VS1.

Round
0,34 4 Ly 52 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5960,7 18.500.000
725
Xem
round diamond M6151043234N tbb Round 0,34 4 Ly 52 F VS1 GIA Premium 4.52 x 4.54 x 2.75 60,7 59 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 18.500.000 GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 0,35 carat (4 ly 50 ), màu sắc G, nét cắt Premium, độ tinh khiết VS1.

Round
0,35 4 Ly 5 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5961,6 18.600.000
731
Xem
round diamond I5141002869N tbe Round 0,35 4 Ly 5 G VS1 GIA Premium 4.50 x 4.53 x 2.78 61,6 59 Medium - Medium None Excellent Excellent None 18.600.000 GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 0,36 carat (4 ly 54 ), màu sắc G, nét cắt Ideal, độ tinh khiết VS1.

Round
0,36 4 Ly 54 G VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 5662,9 18.800.000
737
Xem
round diamond C6150542701F tbo Round 0,36 4 Ly 54 G VS1 GIA Ideal 4.54 x 4.57 x 2.86 62,9 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 18.800.000 GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 0,34 carat (4 ly 53 ), màu sắc G, nét cắt Premium, độ tinh khiết VS1.

Round
0,34 4 Ly 53 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5960,4 18.900.000
742
Xem
round diamond O8151484912J tan Round 0,34 4 Ly 53 G VS1 GIA Premium 4.53 x 4.55 x 2.74 60,4 59 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 18.900.000 GIA  Xóa
Round
0,32 4 Ly 5 G VVS1 Very Good Very Good Excellent None GIA 6058,9 19.000.000
747
Xem
round diamond W0137008239Q tat Round 0,32 4 Ly 5 G VVS1 GIA Very Good 4.50 x 4.53 x 2.66 58,9 60 Thin - Medium None Very Good Excellent None 19.000.000 GIA  Xóa
Round
0,39 4 Ly 71 G VS1 Premium Excellent Very Good None GIA 5760,7 19.100.000
750
Xem
round diamond P5150522780V tau Round 0,39 4 Ly 71 G VS1 GIA Premium 4.71 x 4.73 x 2.86 60,7 57 Thin - Slightly Thick None Excellent Very Good None 19.100.000 GIA  Xóa
Round
0,35 4 Ly 51 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5762,2 19.100.000
750
Xem
round diamond L1151347082E tau Round 0,35 4 Ly 51 G VS1 GIA Premium 4.51 x 4.54 x 2.81 62,2 57 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 19.100.000 GIA  Xóa
Round
0,35 4 Ly 56 G VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6059,7 19.100.000
750
Xem
round diamond H4149411790W tau Round 0,35 4 Ly 56 G VS1 GIA Very Good 4.56 x 4.57 x 2.72 59,7 60 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 19.100.000 GIA  Xóa
Round
0,37 4 Ly 56 G VS1 Premium Very Good Excellent None GIA 5762,8 19.400.000
761
Xem
round diamond E0148791324W tnt Round 0,37 4 Ly 56 G VS1 GIA Premium 4.56 x 4.57 x 2.87 62,8 57 Medium - Slightly Thick None Very Good Excellent None 19.400.000 GIA  Xóa
Round
0,35 4 Ly 5 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5961,9 19.400.000
761
Xem
round diamond S3150395906C tnt Round 0,35 4 Ly 5 G VS1 GIA Premium 4.50 x 4.54 x 2.80 61,9 59 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 19.400.000 GIA  Xóa
Round
0,36 4 Ly 54 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5762,5 19.500.000
763
Xem
round diamond Y6151556095U tnh Round 0,36 4 Ly 54 G VS1 GIA Premium 4.54 x 4.57 x 2.85 62,5 57 Medium - Medium None Excellent Excellent None 19.500.000 GIA  Xóa
Round
0,36 4 Ly 57 F VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6260,1 19.600.000
767
Xem
round diamond A5150459969U tnc Round 0,36 4 Ly 57 F VS1 GIA Very Good 4.57 x 4.60 x 2.76 60,1 62 Slightly Thick - Slightly Thick None Excellent Excellent None 19.600.000 GIA  Xóa
Round
0,36 4 Ly 56 G VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 5562,3 19.600.000
767
Xem
round diamond J3151415540K tnc Round 0,36 4 Ly 56 G VS1 GIA Ideal 4.56 x 4.58 x 2.85 62,3 55 Thin - Medium None Excellent Excellent None 19.600.000 GIA  Xóa
Round
0,36 4 Ly 51 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5762,4 19.600.000
768
Xem
round diamond I2150342518L tmb Round 0,36 4 Ly 51 F VS1 GIA Premium 4.51 x 4.54 x 2.82 62,4 57 Thin - Slightly Thick None Excellent Excellent None 19.600.000 GIA  Xóa
Round
0,39 4 Ly 53 F VS1 Fair Good Very Good None GIA 5666,2 19.700.000
771
Xem
round diamond T2151436679G tmn Round 0,39 4 Ly 53 F VS1 GIA Fair 4.53 x 4.56 x 3.01 66,2 56 Medium - Thick None Good Very Good None 19.700.000 GIA  Xóa
Round
0,37 4 Ly 66 G VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6059,3 19.700.000
773
Xem
round diamond F4150440745C tmm Round 0,37 4 Ly 66 G VS1 GIA Very Good 4.66 x 4.69 x 2.77 59,3 60 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 19.700.000 GIA  Xóa
Round
0,34 4 Ly 5 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5761,3 19.800.000
777
Xem
round diamond J5151479666U tmh Round 0,34 4 Ly 5 F VS1 GIA Premium 4.50 x 4.52 x 2.76 61,3 57 Thin - Medium None Excellent Excellent None 19.800.000 GIA  Xóa
Round
0,36 4 Ly 55 G VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 5662,4 19.800.000
777
Xem
round diamond Y8148891411G tmh Round 0,36 4 Ly 55 G VS1 GIA Ideal 4.55 x 4.56 x 2.84 62,4 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 19.800.000 GIA  Xóa
Round
0,37 4 Ly 68 F VS1 Fair Very Good Fair None GIA 6558,8 19.900.000
779
Xem
round diamond M5119323706T tmu Round 0,37 4 Ly 68 F VS1 GIA Fair 4.68 x 4.74 x 2.77 58,8 65 Very Good Fair None 19.900.000 GIA  Xóa
Round
0,39 4 Ly 71 G VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6060,5 19.900.000
780
Xem
round diamond Q793374072V tmo Round 0,39 4 Ly 71 G VS1 GIA Very Good 4.71 x 4.74 x 2.86 60,5 60 Medium - Medium None Excellent Excellent None 19.900.000 GIA  Xóa
Round
0,36 4 Ly 56 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5761 19.900.000
780
Xem
round diamond Q3151084123K tmo Round 0,36 4 Ly 56 G VS1 GIA Premium 4.56 x 4.58 x 2.79 61 57 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 19.900.000 GIA  Xóa
Round
0,35 4 Ly 54 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5761,3 19.900.000
782
Xem
round diamond W5151480865N tmc Round 0,35 4 Ly 54 G VS1 GIA Premium 4.54 x 4.56 x 2.79 61,3 57 Thin - Medium None Excellent Excellent None 19.900.000 GIA  Xóa
Round
0,36 4 Ly 55 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5862,7 20.000.000
783
Xem
round diamond V8151688781W teb Round 0,36 4 Ly 55 G VS1 GIA Premium 4.55 x 4.56 x 2.85 62,7 58 Medium - Medium None Excellent Excellent None 20.000.000 GIA  Xóa
Round
0,37 4 Ly 6 G VS1 Ideal Very Good Excellent None GIA 5661,8 20.000.000
783
Xem
round diamond C8151481415C teb Round 0,37 4 Ly 6 G VS1 GIA Ideal 4.60 x 4.63 x 2.85 61,8 56 Medium - Slightly Thick None Very Good Excellent None 20.000.000 GIA  Xóa
Round
0,36 4 Ly 53 G VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 5662,6 20.000.000
783
Xem
round diamond P2150395377L teb Round 0,36 4 Ly 53 G VS1 GIA Ideal 4.53 x 4.55 x 2.84 62,6 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 20.000.000 GIA  Xóa
Round
0,36 4 Ly 56 G VS1 Premium Very Good Excellent None GIA 5762,1 20.000.000
783
Xem
round diamond X8151484522K teb Round 0,36 4 Ly 56 G VS1 GIA Premium 4.56 x 4.59 x 2.84 62,1 57 Thin - Medium None Very Good Excellent None 20.000.000 GIA  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 175     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Quan tâm Zalo OA Hưng Phát USA

Nhận các thông tin khuyến mãi hấp dẫn

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG
icon hotline