Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
8.431 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 2     1 2 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Round
X1125289148B 0,30 Yellow Green
Faint
VVS2 Premium Excellent Excellent None GIA 18.000.000
720
Xem
X1125289148B etb Round 0,30 Yellow Green VVS2 Faint Premium 4.28 x 4.30 x 2.66 62,2 57 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 450 GIA close  Xóa
Round
Y487858849S 0,51 Yellow
Fancy Light
VVS1 Good Excellent Excellent None GIA 30.600.000
1224
Xem
Y487858849S uht Round 0,51 Yellow VVS1 Fancy Light Good 5.04 x 5.07 x 3.22 63,8 58 Excellent Excellent None 765 GIA close  Xóa
Round
B3140038308P 0,30 Pink
Faint
VVS2 Premium Excellent Very Good None GIA 36.000.000
1440
Xem
B3140038308P cbb Round 0,30 Pink VVS2 Faint Premium 4.26 x 4.29 x 2.67 62,3 57 Medium - Slightly Thick None Excellent Very Good None 900 GIA close  Xóa
Round
F0129630409H 0,32 Pink
Faint
VVS2 Premium Excellent Excellent None GIA 39.100.000
1566
Xem
F0129630409H cuc Round 0,32 Pink VVS2 Faint Premium 4.45 x 4.47 x 2.71 60,7 59 Thin - Medium None Excellent Excellent None 979 GIA close  Xóa
Princess
I739001541H 0,40 Yellow
VVS1 - Good Good None GIA 40.000.000
1600
Xem
I739001541H abbb Princess 0,40 Yellow VVS1 - 4.28 x 3.94 x 2.90 73,7 64 Slightly Thick - Extr. Thick None Good Good None 1000 GIA close  Xóa
Princess
I6115138463K 0,51 Yellow
VVS2 - Good Very Good None GIA 42.800.000
1714
Xem
I6115138463K abua Princess 0,51 Yellow VVS2 - 4.61 x 4.48 x 2.93 66,4 75 None Good Very Good None 1071 GIA close  Xóa
Round
B7142100584F 0,50 Brown Yellow
Fancy
VVS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 48.000.000
1920
Xem
B7142100584F anbb Round 0,50 Brown Yellow VVS1 Fancy Very Good 5.08 x 5.11 x 3.15 61,8 60 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 1200 GIA close  Xóa
Round
N3130866451Q 0,42 Pink
Faint
VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 48.700.000
1949
Xem
N3130866451Q anao Round 0,42 Pink VVS1 Faint Premium 4.80 x 4.83 x 2.93 60,9 58 Thin - Slightly Thick None Excellent Excellent None 1218 GIA close  Xóa
Round
M5139602262Y 0,51 Yellow Green
Faint
VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 53.000.000
2122
Xem
M5139602262Y amnh Round 0,51 Yellow Green VVS1 Faint Premium 5.12 x 5.13 x 3.16 61,7 59 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 1326 GIA close  Xóa
Round
D3139766466H 0,58 Brown Yellow
Fancy
VVS2 Very Good Very Good Excellent None GIA 55.700.000
2227
Xem
D3139766466H amcn Round 0,58 Brown Yellow VVS2 Fancy Very Good 5.39 x 5.40 x 3.22 59,7 60 Slightly Thick - Slightly Thick None Very Good Excellent None 1392 GIA close  Xóa
Round
I6138438747O 0,70 Green Yellow
Very Light
VVS2 Premium Excellent Excellent None GIA 70.000.000
2800
Xem
I6138438747O autb Round 0,70 Green Yellow VVS2 Very Light Premium 5.71 x 5.73 x 3.50 61,2 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 1750 GIA close  Xóa
Round
E7110810805L 0,69 Yellow
Fancy Light
VVS2 Fair Very Good Good None GIA 74.800.000
2994
Xem
E7110810805L aoua Round 0,69 Yellow VVS2 Fancy Light Fair 4.64 x 5.93 x 2.82 60,8 75 None Very Good Good None 1871 GIA close  Xóa
Round
C7130840074F 0,27 Yellow
Fancy Vivid
VVS2 Fair Excellent Very Good None GIA 75.600.000
3024
Xem
C7130840074F aocb Round 0,27 Yellow VVS2 Fancy Vivid Fair 3.99 x 4.03 x 2.60 64,8 60 Thick - Very Thick None Excellent Very Good None 1890 GIA close  Xóa
Round
G8139383057J 0,62 Yellow
Fancy
VVS1 Fair Good Fair None GIA 86.800.000
3472
Xem
G8139383057J naub Round 0,62 Yellow VVS1 Fancy Fair 5.45 x 5.53 x 3.21 58,4 68 Medium - Slightly Thick None Good Fair None 2170 GIA close  Xóa
Round
P0106757060Z 0,62 Yellow
Fancy
VVS1 Fair Good Fair None GIA 86.800.000
3474
Xem
P0106757060Z naua Round 0,62 Yellow VVS1 Fancy Fair 5.45 x 5.53 x 3.21 58,4 68 Medium - Slightly Thick None Good Fair None 2171 GIA close  Xóa
Round
V0133180765M 0,50 Pink
Faint
VVS1 Good Excellent Excellent None GIA 87.300.000
3493
Xem
V0133180765M naom Round 0,50 Pink VVS1 Faint Good 5.05 x 5.07 x 3.19 63,1 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 2183 GIA close  Xóa
Round
R8115938792T 0,50 Pink
Faint
VVS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 90.000.000
3600
Xem
R8115938792T nntb Round 0,50 Pink VVS1 Faint Ideal 5.07 x 5.12 x 3.15 61,9 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 2250 GIA close  Xóa
Round
S865837930I 0,46 Pink
Faint
VVS2 Fair Excellent Very Good None GIA 95.700.000
3827
Xem
S865837930I nmcn Round 0,46 Pink VVS2 Faint Fair 4.86 x 4.89 x 3.13 64,2 57 Medium - Slightly Thick None Excellent Very Good None 2392 GIA close  Xóa
Round
M5137142976J 0,44 Yellow
Fancy Intense
VVS2 Fair Good Good None GIA 105.600.000
4224
Xem
M5137142976J nheb Round 0,44 Yellow VVS2 Fancy Intense Fair 4.85 x 4.95 x 2.91 59,5 67 Medium - Very Thick None Good Good None 2640 GIA close  Xóa
Round
F8141639911S 0,50 Yellow
Fancy Intense
VVS1 Fair Very Good Good None GIA 110.000.000
4400
Xem
F8141639911S nutb Round 0,50 Yellow VVS1 Fancy Intense Fair 4.97 x 4.99 x 3.24 65,1 58 Medium - Thick None Very Good Good None 2750 GIA close  Xóa
Round
G6107085563I 0,31 Yellow
Fancy Vivid
VVS2 Good Very Good Very Good None GIA 115.300.000
4613
Xem
G6107085563I noom Round 0,31 Yellow VVS2 Fancy Vivid Good 4.29 x 4.32 x 2.61 60,7 64 Very Good Very Good None 2883 GIA close  Xóa
Princess
R046832929P 1,03 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Excellent Very Good None GIA 115.300.000
4614
Xem
R046832929P nooe Princess 1,03 Yellow VVS2 Fancy Light - 5.53 x 5.51 x 3.98 72,1 76 Slightly Thick - Thick None Excellent Very Good None 2884 GIA close  Xóa
Round
I4126584192N 0,78 Yellow
Fancy
VVS2 Fair Very Good Good None GIA 124.800.000
4992
Xem
I4126584192N manb Round 0,78 Yellow VVS2 Fancy Fair 5.71 x 5.74 x 3.73 65,1 63 Thin - Slightly Thick None Very Good Good None 3120 GIA close  Xóa
Round
S0139441834H 0,78 Yellow
Fancy
VVS2 Fair Very Good Good None GIA 136.400.000
5456
Xem
S0139441834H meab Round 0,78 Yellow VVS2 Fancy Fair 5.71 x 5.74 x 3.73 65,1 63 Thin - Slightly Thick None Very Good Good None 3410 GIA close  Xóa
Round
B6108217289Z 1,02 Yellow
Fancy
VVS2 Fair Very Good Fair None GIA 224.400.000
8976
Xem
B6108217289Z thab Round 1,02 Yellow VVS2 Fancy Fair 6.16 x 6.21 x 4.05 65,5 62 Thin - Thick Very Good Fair None 5610 GIA close  Xóa
Round
P2141312834U 1,02 Pink
Faint
VVS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 325.100.000
13005
Xem
P2141312834U ohub Round 1,02 Pink VVS1 Faint Ideal 6.50 x 6.54 x 3.94 60,4 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 8670 GIA close  Xóa
Round
G8134233794P 0,79 Yellow
Fancy Intense
IF Good Very Good Good None GIA 325.900.000
13035
Xem
G8134233794P ohcb Round 0,79 Yellow IF Fancy Intense Good 5.86 x 5.93 x 3.57 60,6 64 Thin - Thick None Very Good Good None 8690 GIA close  Xóa
Round
P669487190K 0,80 Yellow
Fancy Intense
VVS2 Good Good Good None GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

14400
Xem
P669487190K chbb Round 0,80 Yellow VVS2 Fancy Intense Good 6.03 x 6.10 x 3.51 57,9 64 Thin - Slightly Thick Medium Good Good None 9600 GIA close  Xóa
Round
F4120633147M 3,23 Yellow
Fancy Vivid
VVS2 Ideal Very Good Good None GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

17442
Xem
F4120633147M aahno Round 3,23 Yellow VVS2 Fancy Vivid Ideal 9.32 x 9.50 x 5.87 62,4 53 Medium - Slightly Thick Small Very Good Good None 11628 GIA close  Xóa
Round
Y8141617676Z 1,03 Yellow
Fancy Intense
VVS2 Fair Very Good Very Good None GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

21630
Xem
Y8141617676Z aeenb Round 1,03 Yellow VVS2 Fancy Intense Fair 6.57 x 6.65 x 3.94 59,5 65 Very Thin - Thin Very Small Very Good Very Good None 14420 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 2     1 2 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Quan tâm Zalo OA Hưng Phát USA

Nhận các thông tin khuyến mãi hấp dẫn

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG